BLMSEL ARATIRMA YNTEMLER Temel Kavramlar 1 Problem o

  • Slides: 23
Download presentation
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Temel Kavramlar 1

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Temel Kavramlar 1

Problem o Problemler, üç aşamalı bir yaklaşımla tanımlanabilir. Bunlar: 1 - Bütünleştirme, 2 -

Problem o Problemler, üç aşamalı bir yaklaşımla tanımlanabilir. Bunlar: 1 - Bütünleştirme, 2 - Sınırlandırma ve 3 - Tanımlama aşamalarıdır. 2

(Karasar, 2005) 3

(Karasar, 2005) 3

Örnek o 6. sınıf öğrencilerinin matematik başarısıyla ailenin sosyo-ekonomik düzeyi (SED)arasındaki ilişkiyi incelemek isteyen

Örnek o 6. sınıf öğrencilerinin matematik başarısıyla ailenin sosyo-ekonomik düzeyi (SED)arasındaki ilişkiyi incelemek isteyen bir araştırmacı o Bütünleştirme aşamasında: genel akademik başarı, etkileyen faktörlerden bahsedebilir o Sınırlandırma aşamasında: 6. sınıf öğrencileri, matematik başarısı ve SED değişkenlerine sınırlandırır o Tanımlama aşamasında, bu değişkenler açıklanır 4

Problemin tanımlanmasında açıklık, anlaşılırlık o Öğretmen adayları öğrencilerin okula başlamaları hakkında ne hissetmektedir? o

Problemin tanımlanmasında açıklık, anlaşılırlık o Öğretmen adayları öğrencilerin okula başlamaları hakkında ne hissetmektedir? o Hangi öğretmen adayları? o Okula başlama derken? Okula başlama yaşları mı? Hangi öğrencilerin? İlkokula başlama mı okul öncesine başlama mi? o Ne hissetmektedir derken ne kastediliyor? Tutumu mu? Görüşleri mi? 5

Literatür tarama o Problemin tanımlanmasında literatürden yararlanılır. o İlgili kaynakları taramanın amacı, araştırılan konunun,

Literatür tarama o Problemin tanımlanmasında literatürden yararlanılır. o İlgili kaynakları taramanın amacı, araştırılan konunun, daha önce hangi yönleriyle incelendiğini, hangi gelişmişlik düzeyinde bulunduğunu problemin çözümü için hangi yönlerde ve ne tür çalışmalara gerek olduğunu, kurumsal ve pratik yönleriyle belirlemektir (Karasar, 2005). 6

Literatür tarama o Bu nedenle, kaynak taramasını bu bölümde, araştırma amaçlarının kararlaştırılmasından önce verilmesine

Literatür tarama o Bu nedenle, kaynak taramasını bu bölümde, araştırma amaçlarının kararlaştırılmasından önce verilmesine yarar ve hatta zorunluluk vardır. Ancak ilgili kaynakların çok fazla yer tuttuğu durumlarda, tarama ayrı bir bölüm halinde girişten sonra da verilebilir (Karasar, 2005). 7

Literatür özetlenirken o Araştırmanın amacı, çalışma grubu, ne zaman yapıldığı, veri toplama aracı, sonucunda

Literatür özetlenirken o Araştırmanın amacı, çalışma grubu, ne zaman yapıldığı, veri toplama aracı, sonucunda ne bulunduğu vb bilgilere yer verilmelidir. 8

Literatür taraması yaparken Bilgiye Ulaşma Yolları o Popüler bilgiye ulaşma yolları arama motorları (Google,

Literatür taraması yaparken Bilgiye Ulaşma Yolları o Popüler bilgiye ulaşma yolları arama motorları (Google, yandex, vb) o Akademik bilgiye ulaşma yolları n Google Akademik n E-kütüphane (online veri tabanları) n TÜBİTAK- toplu katalog, sosyal bilimleri veri tabanı n Tez veri tabanı 9

Akademik çalışmalara ulaşma yolları Google Akademik (https: //scholar. google. com. tr/) 10

Akademik çalışmalara ulaşma yolları Google Akademik (https: //scholar. google. com. tr/) 10

Ankara Üniversitesi e-kütüphane 11

Ankara Üniversitesi e-kütüphane 11

Ankara Üniversitesi e-kütüphane 12

Ankara Üniversitesi e-kütüphane 12

Ankara Üniversitesi e-kütüphane- online veri tabanları http: //link. springer. com/ http: //online. sagepub. com/

Ankara Üniversitesi e-kütüphane- online veri tabanları http: //link. springer. com/ http: //online. sagepub. com/ http: //www. sciencedirect. com/ 13

Toplu Katalog – tüm üniversite kütüphaneleri http: //www. toplukatalog. gov. tr 14

Toplu Katalog – tüm üniversite kütüphaneleri http: //www. toplukatalog. gov. tr 14

Tez Tarama 15

Tez Tarama 15

Tarama Yaparken Doğrudan ulaşmak istediğimiz kaynakları bulmak için betimleyiciler kullanılır. AND Birlikte NOT Hariç

Tarama Yaparken Doğrudan ulaşmak istediğimiz kaynakları bulmak için betimleyiciler kullanılır. AND Birlikte NOT Hariç OR Birinden biri NEAR Yakınlarında 16

Tarama Yaparken o Arama yapılacak cümle ya da sözcüklerin tırnak işareti (“ ”) içine

Tarama Yaparken o Arama yapılacak cümle ya da sözcüklerin tırnak işareti (“ ”) içine yazılması, kelimeleri tek bir kavram durumuna getirir. o * (yıldız): genelleme yapmak için ʺSın*ʺ denildiğinde ʺSınʺ harfleri ile başlayan ʺSınıf”, ʺSınavʺ, ʺSınamakʺ vb. gibi kelimelerin de geçtiği sayfaların listesi sıralanır. 17

Değişken ve türleri o Değişken; gözlemden gözleme farklı değerler alabilen objelere, niteliklere ya da

Değişken ve türleri o Değişken; gözlemden gözleme farklı değerler alabilen objelere, niteliklere ya da durumlara denir (Arıcı, 2006). o Bir özellik sadece bir değer alabiliyorsa, sabit adını alır. o Gerçek nesne, birey veya olayları ölçmek, gözlemek veya saymakla elde edilen sayılara veri (ham bilgi) adı verilir (Gürsakal, 2015). o Veri, henüz işlenmemiş kanıtlardır. Araştırma için gerekli olan her türlü gözlem, kaydedilen şey “veri”yi oluşturur. 18

Yapılarına göre değişkenler o Nicel değişken o Birey ya da objenin belli bir özelliğe

Yapılarına göre değişkenler o Nicel değişken o Birey ya da objenin belli bir özelliğe sahip olması miktar olarak açıklanabiliyorsa (Köklü ve diğ. , 2006), farklı derecelerde az ya da çok değerler alabilen değişkenlerdir (Arıcı, 2006). o Başarı puanı, ağırlık, gelir, kitap sayısı, kardeş sayısı vb. 19

Yapılarına göre değişkenler o Nitel değişken o Birey ya da objenin sahip olunan bir

Yapılarına göre değişkenler o Nitel değişken o Birey ya da objenin sahip olunan bir özellik açısından sınıflara ayrılmasını gösterir. Düzeyleri ya da alt kategorileri vardır. Kategorilerin birbirlerine karşı üstünlükleri söz konusu değildir (Köklü ve diğ. , 2006). o Konuşulan dil, ten rengi, din, akademik unvan, cinsiyet vb. 20

Aldıkları değerlere göre değişkenler Sürekli değişken İki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilen, bireylerin

Aldıkları değerlere göre değişkenler Sürekli değişken İki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilen, bireylerin ya da objelerin değerini miktar olarak gösteren değişkendir (Köklü ve diğ. , 2006). Kesirli sayılarla da gösterilebilirler. o Uzunluk, ağırlık, yaş Süreksiz değişken Sadece sınırlı sayıda değer alabilen değişkendir. Tam sayı değerler alabilir. o Zarın atılması deneyi, çocuk sayısı, cinsiyet, din, medeni durum, saç rengi vb. 21

Çalışmada atfedilen değere göre o Bağımsız değişken o Araştırmacının manipüle edebildiği, ilgisini yoğunlaştırdığı, değişkenliği

Çalışmada atfedilen değere göre o Bağımsız değişken o Araştırmacının manipüle edebildiği, ilgisini yoğunlaştırdığı, değişkenliği sonucu etkileyen ve etkileyecek olan değişkendir (Köklü ve diğ. , 2006). o Bağımlı değişken o Araştırmacının manipüle edemediği, bağımsız değişkene bağlı olarak ortaya çıkan, araştırmada değişkenliği araştırılan ve araştırmanın sonucu durumunda olan değişkendir (Köklü ve diğ. , 2006). 22

Örnek o Bir araştırmacının, belirli bir hastalığı tedavi etmek amacıyla geliştirilen bir ilacın uygun

Örnek o Bir araştırmacının, belirli bir hastalığı tedavi etmek amacıyla geliştirilen bir ilacın uygun dozunu belirlemek istediğini düşünelim. İlacın farklı dozlarını hasta üzerinde deneyecektir. Farklı dozlar, araştırmacı tarafından belirlenip kontrol edilmektedir (Bağımsız değişken) o Yapılandırmacı yaklaşımın Fen ve Teknoloji dersi başarısını arttırıp arttırmadığının araştırıldığı bir çalışmada; n Bağımlı değişken: Fen ve teknoloji başarısı n Bağımsız değişken: yapılandırmacı öğretim yöntemi 23