BLMSEL ARATIRMA YNTEMLER NTE 2 Dr Ergl Demir

  • Slides: 11
Download presentation
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ÜNİTE 2 Dr. Ergül Demir 1

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ÜNİTE 2 Dr. Ergül Demir 1

BİLİMSEL ARAŞTIRMA RAPORLARI 2

BİLİMSEL ARAŞTIRMA RAPORLARI 2

Bilimsel Araştırmaların Raporlaştırılması I M R A D I GİRİŞ Kavramlar İlişkiler İlgili literatür

Bilimsel Araştırmaların Raporlaştırılması I M R A D I GİRİŞ Kavramlar İlişkiler İlgili literatür AMAÇ ÖNEM SAYILTI VE SINIRLILIKLAR • TERİMLER ve KISALTMALAR • • • M YÖNTEM • ARAŞTIRMA MODELİ • EVREN VE ÖRNEKLEM • VERİ TOPLAMA ARACI • VERİLERİN TOPLANMASI • VERİ ANALİZİ R BULGULAR D SONUÇ • Analiz çıktıları • Betimleme • Yorumlama • Araştırma Sonucu • Araştırmanın önerileri • İleri araştırma önerileri 3

Bilimsel Yazın Türleri (Kaynaklar) Birincil Kaynaklar Makale Tez Araştırma Raporu (Özgün) Kitap Mevzuat Metinleri

Bilimsel Yazın Türleri (Kaynaklar) Birincil Kaynaklar Makale Tez Araştırma Raporu (Özgün) Kitap Mevzuat Metinleri İkincil Kaynaklar Kitaplaştırılmış Araştırma Raporları Derleme Kitaplar Ders Kitapları Aktaran yayınlar Kaynak olmayanlar Bildiri Ders Notları Sunumlar 4

Bilimsel Dergiler Yayın Alanı Yayı n • Uluslararası • Ha İncelem e kem l

Bilimsel Dergiler Yayın Alanı Yayı n • Uluslararası • Ha İncelem e kem l a s lu U • h • eyet Danı i şma • kuru Yayın Periyodu Yayın lu k u • r u (Sad • Süreli ece) lu Editö • Süreli olmaya r n HCI A e v I C S S , İndeks IE C S I, C S ): rmation fo In c fi ti n ie c S r fo e d • ISI (Institu als) rn u Jo s s e c c A n e p O f • DOAJ (Directory o rmax, … tı ş ra A , İM B K A L U r: le s • Ulusal İndek İstatistikler için bakınız: http: //ulakbim. tubitak. gov. tr/? q=tr/node/328 5

KAYNAK/LİTERATÜR TARAMA 6

KAYNAK/LİTERATÜR TARAMA 6

Literatür Taraması Literatür taraması araştırmacının • Probleminin kuramsal temellerini oluşturmasını, • Problemine ilişkin bilgilere

Literatür Taraması Literatür taraması araştırmacının • Probleminin kuramsal temellerini oluşturmasını, • Problemine ilişkin bilgilere ve benzer araştırmalara ulaşmasını, • Diğer araştırmaların sonucunu görmesini ve değerlendirmesini sağlar. 7

Literatür taramasından sonra araştırmacı • Problemini yeniden şekillendirebilir, • Düzeltebilir ya da • Değiştirebilir.

Literatür taramasından sonra araştırmacı • Problemini yeniden şekillendirebilir, • Düzeltebilir ya da • Değiştirebilir. Literatür taraması, problem durumunun ve problem cümlesinin oluşturulmasında önemli bir rol oynar. 8

Literatür taraması, araştırmanın başından sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Literatür taraması, • Araştırmacının

Literatür taraması, araştırmanın başından sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Literatür taraması, • Araştırmacının problemini tanımlamasına yardımcı olduğu gibi, • Araştırmasının yöntemini oluşturmasına, • Elde ettiği bulguları yorumlamasına, • Ulaştığı sonuçları kuramsal temellere dayalı olarak tartışmasına ve • Getireceği önerilere katkıda bulunur. 9

Kaynaklar Birincil kaynaklar İkincil kaynaklar – Makale – Derleme makaleler – Tez – Derleme

Kaynaklar Birincil kaynaklar İkincil kaynaklar – Makale – Derleme makaleler – Tez – Derleme kitaplar – Araştırma raporları – Ansiklopediler – Özgün kitaplar – Yıllıklar Diğer kaynaklar – Ders notları – Ders kitapları – Bildiriler 10

Kaynaklara Erişim • Kütüphane Katalog Taraması • Bilimsel Dergi İndekslerinin ve Veri Tabanlarının Kullanılması

Kaynaklara Erişim • Kütüphane Katalog Taraması • Bilimsel Dergi İndekslerinin ve Veri Tabanlarının Kullanılması • Tarama Motorlarının Kullanılması • Yıllıklar aracılığı ile kaynaklara erişim • İlgili araştırmalar aracılığı ile kaynaklara erişim 11