BLMSEL ARATIRMA YNTEMLER ARATIRMA SREC VE TEMEL KAVRAMLAR

  • Slides: 17
Download presentation
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEMEL KAVRAMLAR Amaç Önem Sayıltılar Sınırlılıklar

ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEMEL KAVRAMLAR Amaç Önem Sayıltılar Sınırlılıklar

ARAŞTIRMA TASARIMI III. Araştırmanın Amacı Araştırmanın niçin, hangi amaçla yazıldığı düzgün bir dille ifade

ARAŞTIRMA TASARIMI III. Araştırmanın Amacı Araştırmanın niçin, hangi amaçla yazıldığı düzgün bir dille ifade edilmelidir.

AMAÇ • Araştırmanın amacı, çalışmanın hedeflerini ortaya koyan genel bir ifadedir.

AMAÇ • Araştırmanın amacı, çalışmanın hedeflerini ortaya koyan genel bir ifadedir.

AMAÇ • Alt amaçlar ne şekilde yazılır? Betimsel Korelasyonel Karşılaştırmalı

AMAÇ • Alt amaçlar ne şekilde yazılır? Betimsel Korelasyonel Karşılaştırmalı

Örnek: Araştırma Problemi: BDÖ’nün öğrencilerin problem çözme becerilerine ve başarılarına etkisi nedir? Araştırmanın Amacı:

Örnek: Araştırma Problemi: BDÖ’nün öğrencilerin problem çözme becerilerine ve başarılarına etkisi nedir? Araştırmanın Amacı: BDÖ ve geleneksel öğretimin uygulandığı öğrencilerin problem çözme becerileri ve başarılarına etkisini incelemektir.

Örnek: Araştırmanın Alt Amaçları: 1) 2) 3) 4) BDÖ’nün öğrencilerin problem çözme becerileri üzerinde

Örnek: Araştırmanın Alt Amaçları: 1) 2) 3) 4) BDÖ’nün öğrencilerin problem çözme becerileri üzerinde etkisi var mıdır? Geleneksel öğretimin öğrencilerin problem çözme becerileri üzerinde etkisi var mıdır? BDÖ’nün öğrencilerin akademik başarısı üzerinde etkisi var mıdır? BDÖ ve geleneksel öğretim uygulanan öğrencilerin problem çözme becerileri arasında anlamlı bir fark var mıdır? . . .

Araştırmanın adı: ÖRNEK Konu: Amaç:

Araştırmanın adı: ÖRNEK Konu: Amaç:

ARAŞTIRMA TASARIMI IV. Araştırmanın Önemi Neden bir başka konunun değil de bu konunun seçildiğinin

ARAŞTIRMA TASARIMI IV. Araştırmanın Önemi Neden bir başka konunun değil de bu konunun seçildiğinin somut olgularla açıklanmasıdır.

ÖNEM • kime, neye, hangi oranda katkı getirecek?

ÖNEM • kime, neye, hangi oranda katkı getirecek?

Varsayım-Sayıltı • Bir araştırmada kanıtlanmasına gerek duyulmadan doğru kabul edilen yargılara ve genellemelere varsayım

Varsayım-Sayıltı • Bir araştırmada kanıtlanmasına gerek duyulmadan doğru kabul edilen yargılara ve genellemelere varsayım denir. • Bu yargılar, araştırmanın başlangıç noktasını oluşturur. Varsayımlar doğru kabul edildiklerinden araştırmanın hiçbir aşamasında denenmezler. 1

Araştırmada yer alan VARSAYIMLAR bölümüne yer alabilecek bazı örnekler: 1) Seçilen örneklem grubu evreni

Araştırmada yer alan VARSAYIMLAR bölümüne yer alabilecek bazı örnekler: 1) Seçilen örneklem grubu evreni yansıtmaktadır. 2) Testlerin uygulandığı öğrenci grubu; testleri tarafsız ve ciddi bir şekilde cevaplamıştır. 3) Araştırmacı tarafsız davranmıştır…

Hipotez – Sayıltı Farkı Hipotez: Denenmek üzere geliştirilmiş yargı. Sayıltı: Denenmeyen yargıdır.

Hipotez – Sayıltı Farkı Hipotez: Denenmek üzere geliştirilmiş yargı. Sayıltı: Denenmeyen yargıdır.

SINIRLILIKLAR • Sınırlılıklar, araştırmanızın temeli, uygulanması ve sonuçları açısından sınırlarını belirlediğiniz bölümdür.

SINIRLILIKLAR • Sınırlılıklar, araştırmanızın temeli, uygulanması ve sonuçları açısından sınırlarını belirlediğiniz bölümdür.

Araştırmada yer alan SINIRLILIKLAR bölümüne yer alabilecek bazı örnekler: 1) Araştırma yöntem açısından genel

Araştırmada yer alan SINIRLILIKLAR bölümüne yer alabilecek bazı örnekler: 1) Araştırma yöntem açısından genel tarama modeli ile sınırlıdır. 2) 2008 -2009 öğretim yılında Kurtuluş İlkokulu 5. sınıfta öğretim görmekte olan öğrencilerle sınırlıdır. 3) Uygulanan test; kaynak grubun sadece geometrik becerilerini ölçmeye yöneliktir…

TANIMLAR Araştırmanın temelini oluşturacak olan kavramların neler olduğunun, işlevsel (gözlenebilir, somut) olarak açıklanmasıdır.

TANIMLAR Araştırmanın temelini oluşturacak olan kavramların neler olduğunun, işlevsel (gözlenebilir, somut) olarak açıklanmasıdır.

1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 1. 6. 1. 7.

1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 1. 6. 1. 7. Araştırmanın Giriş Kısmı Bölüm 1 – Giriş Problem Durumu Araştırmanın Amacı Problem Cümlesi ve Alt problemler 1. 3. 1. Problem Cümlesi 1. 3. 2. Alt Problemler Araştırmanın Önemi Varsayımlar Sınırlıklar Tanımlar / Kuramsal Temel