BLMSEL ARATIRMA YNTEMLER ARATIRMA SREC VE TEMEL KAVRAMLAR

  • Slides: 9
Download presentation
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEMEL KAVRAMLAR PROBLEM

ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEMEL KAVRAMLAR PROBLEM

Araştırmanın Giriş Kısmı 1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 1.

Araştırmanın Giriş Kısmı 1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 1. 6. 1. 7. Bölüm 1 – Giriş Problem Durumu Araştırmanın Amacı Problem Cümlesi ve Alt problemler 1. 3. 1. Problem Cümlesi 1. 3. 2. Alt Problemler Araştırmanın Önemi Varsayımlar Sınırlıklar Tanımlar / Kuramsal Temel

ARAŞTIRMA TASARIMI I. Araştırmanın Adı Araştırmanın adı, araştırmanın konusunu açıkça belirtmelidir.

ARAŞTIRMA TASARIMI I. Araştırmanın Adı Araştırmanın adı, araştırmanın konusunu açıkça belirtmelidir.

ARAŞTIRMA TASARIMI II. Araştırmanın Konusu Birkaç cümle ile araştırmanın anlaşılır bir şekilde ifade edilmesidir.

ARAŞTIRMA TASARIMI II. Araştırmanın Konusu Birkaç cümle ile araştırmanın anlaşılır bir şekilde ifade edilmesidir.

Problem, insanları rahatsız eden bir durumdur. Bireysel ve toplumsal açıdan başarısızlık, stres, terör gibi

Problem, insanları rahatsız eden bir durumdur. Bireysel ve toplumsal açıdan başarısızlık, stres, terör gibi durumlar birer problem olarak gösterilebilir. Bu problemlerden birinin seçilebilmesi için öncelikle problemin hissedilmesi gerekir. • kararsızlık • birden çok muhtemel çözüm yolunun olması 6

Problem Seçiminde ölçütler Özel Ölçütler; Genel Ölçütler; • Alanda yeterlilik – Çözülebilirlik • Yöntemde

Problem Seçiminde ölçütler Özel Ölçütler; Genel Ölçütler; • Alanda yeterlilik – Çözülebilirlik • Yöntemde ve tekniklerde – Önemlilik yeterlilik – Yenilik • Veri toplama izni • Zaman ve olanak yeterliliği – Kurallara Uygunluk • İlgi yeterliliği

Problem • Problemin Tanımlanması – Bütünleştirme – Sınırlandırma – Tanımlama

Problem • Problemin Tanımlanması – Bütünleştirme – Sınırlandırma – Tanımlama

Problemin Tanımlanması Aşamaları Bütünleştirme (Problemin genel çizgilerle – bütün içindeki yeriyle – belirtilmesi) Problemi

Problemin Tanımlanması Aşamaları Bütünleştirme (Problemin genel çizgilerle – bütün içindeki yeriyle – belirtilmesi) Problemi dilimlere ayırma Sınırlandırma (araştırılacak problem diliminin seçilmesi) Tanımlama (Sınırlandırılmış problemin ayrıntılarıyla açıklanması) (Araştırma amaçlarının berraklaşması) Kaynak: Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi Karasar, Ankara: Nobel Yayınları, 2005, s. 59.