BLMSEL ARATIRMA YNTEMLER ARATIRMA SREC VE TEMEL KAVRAMLAR

  • Slides: 7
Download presentation
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEMEL KAVRAMLAR HİPOTEZ

ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEMEL KAVRAMLAR HİPOTEZ

Hipotez (Denence-Önerme) • Hipotezler araştırma problemi için doğruluğu ya da yanlışlığı henüz test edilmemiş

Hipotez (Denence-Önerme) • Hipotezler araştırma problemi için doğruluğu ya da yanlışlığı henüz test edilmemiş olası çözüm önerileridir. • Eğer araştırma verileri ortaya attığı verileri destekliyorsa araştırmacının hipotezi “doğru” kabul edilir. Her araştırma sonunda hipotezler doğrulanmayabilir. Hipotezin doğrulanması araştırmanın bilimsel olmadığı anlamına gelmez, sadece “hipotez reddedilmiş olur”. 3

Ho : Sıfır Hipotezi (Farksızlık Hipotezi) • Problem üzerinde herhangi bir etkinin, bir farklılığın

Ho : Sıfır Hipotezi (Farksızlık Hipotezi) • Problem üzerinde herhangi bir etkinin, bir farklılığın beklenmediğini ifade eden hipotezdir. Karşılaştırmalarda taraf tutmayan, farksızlığı, değişkenler arasında ilişkisizliği savunan bir ifadedir. • Örnek: Ders çalışma süresi ile öğrenci başarısı arasında bir ilişki yoktur. H 1 : Karşıt Hipotez (Araştırma Hipotezi) • Problem üzerinde bir etkiye sahip olan, farklılaşmaya neden olan önermeye denir. Değişkenler arasında ilişki olduğunu savunan bir ifadedir. Araştırma sonucunu kestirir ve genellikle bir tarafın ötekinden daha etkili, üstün olduğunu savunur. Örnek: Ders çalışma süresi öğrenci başarısını etkiler. 4

HİPOTEZ Örneğin; • Çocukların internet kullanma süreleri akademik başarılarını etkilemekte midir? . .

HİPOTEZ Örneğin; • Çocukların internet kullanma süreleri akademik başarılarını etkilemekte midir? . .

Örnek: Bilgisayar destekli öğretim veya geleneksel öğretim yapılan öğrencilerin başarı puanları arasında fark var

Örnek: Bilgisayar destekli öğretim veya geleneksel öğretim yapılan öğrencilerin başarı puanları arasında fark var mıdır?

Problem Cümlesi Çocukların akademik başarıları ile ailelerin sosyo-ekonomik düzeyi arasında ilişki var mıdır? Bilgisayar

Problem Cümlesi Çocukların akademik başarıları ile ailelerin sosyo-ekonomik düzeyi arasında ilişki var mıdır? Bilgisayar bağımlısı olan ve olmayan öğrencilerin akademik başarı puanları arasında fark var mıdır? ? Ho H 1 Yönsüz H 1 Tek Yönlü