BLMSEL ARATIRMA YNTEMLER ARATIRMA SREC VE TEMEL KAVRAMLAR

  • Slides: 20
Download presentation
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEMEL KAVRAMLAR DEĞİŞKENLER

ARAŞTIRMA SÜRECİ VE TEMEL KAVRAMLAR DEĞİŞKENLER

DEĞİŞKENLER * Bir durumdan diğerine farklılık gösteren bir özelliktir. q Araştırma soruları bir durumu

DEĞİŞKENLER * Bir durumdan diğerine farklılık gösteren bir özelliktir. q Araştırma soruları bir durumu betimlemek için q Olay ve olgular arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için

Değişken • Değişken, “gözlemden gözleme değişik değerler alabilen objelere, özelliklere ve durumlara” denir. •

Değişken • Değişken, “gözlemden gözleme değişik değerler alabilen objelere, özelliklere ve durumlara” denir. • Değişkenler bir durumdan diğer bir duruma, bir ölçmeden diğer bir ölçmeye farklı değerler alabilen özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. 4

Öğrenme stillerinin öğrencinin matematik dersindeki başarısına etkisi nedir?

Öğrenme stillerinin öğrencinin matematik dersindeki başarısına etkisi nedir?

Fen Bilgisi dersinde Aktif öğrenme kullanmanın öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi var mıdır?

Fen Bilgisi dersinde Aktif öğrenme kullanmanın öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi var mıdır?

DEĞİŞKENLER YAPI/ÖZELLİK DEĞER NEDEN SONUÇ SÜREKLİ SÜREKSİZ NİCEL NİTEL BAĞIMLI BAĞIMSIZ

DEĞİŞKENLER YAPI/ÖZELLİK DEĞER NEDEN SONUÇ SÜREKLİ SÜREKSİZ NİCEL NİTEL BAĞIMLI BAĞIMSIZ

NEDEN SONUÇ BAĞIMLI Değiştirilebilen BAĞIMSIZ Seçilmiş Düzenleyici Dışsal

NEDEN SONUÇ BAĞIMLI Değiştirilebilen BAĞIMSIZ Seçilmiş Düzenleyici Dışsal

YAPI / ÖZELLİK NİCEL Test puanı Ücret Üretilen ekmek sayısı Çocuk sayısı uzunluk Ağırlık

YAPI / ÖZELLİK NİCEL Test puanı Ücret Üretilen ekmek sayısı Çocuk sayısı uzunluk Ağırlık ölçüleri NİTEL Cinsiyet Medeni durum Doğum yeri Öğretim yöntemleri Öğrenim görülen bölümler Sayı belirtir. Bireyleri diğerlerinden ayıran özelliklerdir. Kategoriler vardır.

DEĞER SÜREKLİ Ailenin boyu 2 ölçüm Öss puanları arasında sonsuz sayıda değer alır. SÜREKSİZ

DEĞER SÜREKLİ Ailenin boyu 2 ölçüm Öss puanları arasında sonsuz sayıda değer alır. SÜREKSİZ Çocuk sayısı Sınırlı sayıda değer alır. * Bir değişken hem nicel hem de sürekli olabilir.

NEDEN - SONUÇ BAĞIMLI (Y) Üzerinde bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişkendir. Gruplar arası değişkenliğini

NEDEN - SONUÇ BAĞIMLI (Y) Üzerinde bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişkendir. Gruplar arası değişkenliğini incelediği değişken, çözmeye odaklandığı problemdir. Olası SONUÇ BAĞIMSIZ (X) Araştırmacının Etkisi bulunmak bağımlı değişken istenen? üzerinde etkisini Olası NEDEN test etmek istediği değişken

Değişken • Bağımlı değişken Güdüleme Ortam Hazırbulunuşluk seviyesi İlgi Başarı • Bağımsız Değişken Yetenek

Değişken • Bağımlı değişken Güdüleme Ortam Hazırbulunuşluk seviyesi İlgi Başarı • Bağımsız Değişken Yetenek Öğretmen Sınıf Aile 1

 • Bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel öğretim yapılan iki ayrı grubun başarısı ölçüldü.

• Bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel öğretim yapılan iki ayrı grubun başarısı ölçüldü. • Araştırma sorusu? • Bağımlı ve bağımsız değişkenler?

DEĞİŞKENLER Bağımsız Değişkenler Sınıfı Tanımı Örnek Değiştirilebilen Araştırmacının müdahale ettiği, değiştirdiği bağımsız değişkendir. Kategorik

DEĞİŞKENLER Bağımsız Değişkenler Sınıfı Tanımı Örnek Değiştirilebilen Araştırmacının müdahale ettiği, değiştirdiği bağımsız değişkendir. Kategorik diğer bir deyişle niteldir. Öğretim yöntemi Seçilmiş Araştırmacının müdahale etmediği, ortamda var olan, seçilen bağımsız değişkendir. Nitel veya nicel olabilirler. Cinsiyet Yaş Okula devam durumu Düzenleyici Bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi düzenleyen veya etkileyen değişkendir. İkinci düzey bağımsız değişken de denir. Sınav deneyimi Cinsiyet Öğrenme stilleri Dışsal-Bozucu (Kontrol) Bağımlı değişkenle ilişkisi olan, ancak araştırmada etkisi test edilemeyen ve kontrol altına alınmaya çalışılan bağımsız değişkenlere denir. Çevreye ilişkin gürültü, ışık, Bilgisayarların farklı teknik özellikleri vb.

 • Öğrencilerin başarıları uygulanan öğretim yöntemine ve cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?

• Öğrencilerin başarıları uygulanan öğretim yöntemine ve cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?

 • Öğrencilerin başarıları ve derse karşı tutumları , uygulanan öğretim yöntemine , cinsiyetlerine,

• Öğrencilerin başarıları ve derse karşı tutumları , uygulanan öğretim yöntemine , cinsiyetlerine, gelmiş oldukları coğrafi bölgelere, ortaöğretim başarı puanlarına göre farklılık göstermekte midir?

DÜZENLEYİCİ DEĞİŞKEN Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi düzenleyen veya etkileyen değişkendir.

DÜZENLEYİCİ DEĞİŞKEN Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi düzenleyen veya etkileyen değişkendir.

 • Bağımlı değişkenlere ilişkili olarak araştırmamızda test etmediğimiz bağımsız değişkenlere DIŞSAL(KONTROL) DEĞİŞKEN denir.

• Bağımlı değişkenlere ilişkili olarak araştırmamızda test etmediğimiz bağımsız değişkenlere DIŞSAL(KONTROL) DEĞİŞKEN denir.

ARAŞTIRMA PROBLEMLERİ Bilgisayar destekli probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin çoklu zeka alanlarının gelişimine etkisi var

ARAŞTIRMA PROBLEMLERİ Bilgisayar destekli probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin çoklu zeka alanlarının gelişimine etkisi var mıdır? Öğrencilerin araştırmaya yönelik tutumları arasında öğrenim görülen alana göre fark var mıdır? BAĞIMLI DEĞİŞKEN BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN

Örnek yapalım… ARAŞTIRMA PROBLEMLERİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN

Örnek yapalım… ARAŞTIRMA PROBLEMLERİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN