BLMSEL ARATIRMA YNTEMLER 1 ARATIRMA PROBLEM EKM2010 F

  • Slides: 31
Download presentation
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1 ARAŞTIRMA PROBLEMİ EKİM-2010 F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1 ARAŞTIRMA PROBLEMİ EKİM-2010 F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

Amaç 2 GIRIŞ BÖLÜMÜNDE YER VERILEN ALT BAŞLIKLARI AÇIKLAYABILECEK, PROBLEM SEÇIMINDEKI ÖLÇÜTLERI KAVRAYABILECEK, AMAÇ

Amaç 2 GIRIŞ BÖLÜMÜNDE YER VERILEN ALT BAŞLIKLARI AÇIKLAYABILECEK, PROBLEM SEÇIMINDEKI ÖLÇÜTLERI KAVRAYABILECEK, AMAÇ IFADELERINE ÖRNEKLER VEREBILECEK, SINIRLILIKLARA ÖRNEKLER VEREBILECEKSINIZ. F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

İçerik 3 ARAŞTIRMA SÜREÇ VE TEKNIKLERI GIRIŞ PROBLEM AMAÇ ÖNEM VARSAYIMLAR/SAYILTILAR SINIRLILIKLAR TANIMLAR F.

İçerik 3 ARAŞTIRMA SÜREÇ VE TEKNIKLERI GIRIŞ PROBLEM AMAÇ ÖNEM VARSAYIMLAR/SAYILTILAR SINIRLILIKLAR TANIMLAR F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

Araştırma Süreç ve Teknikleri 4 • Giriş F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y.

Araştırma Süreç ve Teknikleri 4 • Giriş F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel • Yöntem • Bulgular • Yorum • Özet • Sonuç • Öneriler • Ekler • Kaynakça

Giriş 5 Problem F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel Amaç Önem Varsayım

Giriş 5 Problem F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel Amaç Önem Varsayım -lar Sınırlılıkl ar Tanımlar

PROBLEM 6 F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

PROBLEM 6 F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

PROBLEM 7 Aşağıdaki 9 noktayı, kalemi kağıttan kaldırmadan, hiçbir nokta dışta kalmayacak biçimde 4

PROBLEM 7 Aşağıdaki 9 noktayı, kalemi kağıttan kaldırmadan, hiçbir nokta dışta kalmayacak biçimde 4 çizgi ile birleştiriniz. . F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel . . .

PROBLEM 8 F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

PROBLEM 8 F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

9 �Hastalık, yorgunluk, terör, Giriş Problem başarısızlık, susuzluk, hava kirliliği… �Kararsızlık-Birden çok çözüm yolu

9 �Hastalık, yorgunluk, terör, Giriş Problem başarısızlık, susuzluk, hava kirliliği… �Kararsızlık-Birden çok çözüm yolu �Kaynaklar: F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel Doğa, toplum, günlük yaşam … Uygulamalar Raporlar, tezler Kuramlar, teoriler, yasalar vs. Danışmanlar Gazete ve dergiler

10 �Araştırma Konusu: Çok genel Konu = Problem? araştırma fikri. Ör. Bilgisayar Destekli Eğitim

10 �Araştırma Konusu: Çok genel Konu = Problem? araştırma fikri. Ör. Bilgisayar Destekli Eğitim vs. ) �Problem: Çözüm bekleyen, çözüm aranılan sorundur. Ör: Bilg. Destekli Öğretimde öğrenci başarısı ile aile gelir düzeyi ve cinsiyet açısından bir ilişki var mıdır? F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

11 �Genel ölçütler Giriş Problem Seçimi Çözülebilirlik Önemlilik Yenilik Etik �Özel ölçütler F. Ü.

11 �Genel ölçütler Giriş Problem Seçimi Çözülebilirlik Önemlilik Yenilik Etik �Özel ölçütler F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel Alanda yeterlik Yöntem ve teknikte yeterlik Veri toplama izni Zaman ve olanak yeterliği İlgi

12 Giriş Problem Tanımlanması Sınırla ndırma Tanımlama F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y.

12 Giriş Problem Tanımlanması Sınırla ndırma Tanımlama F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

13 Giriş Problem Tanımlanması Zeka Çalışma ortamı Çalışma alışkanlıkları Yöntem Değerlendirme süreci Öğrenci Başarısı

13 Giriş Problem Tanımlanması Zeka Çalışma ortamı Çalışma alışkanlıkları Yöntem Değerlendirme süreci Öğrenci Başarısı Tanımla ma F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

14 � Akla yatkın olma (fazla zaman, para, enerji vs. Problem özellikleri � �

14 � Akla yatkın olma (fazla zaman, para, enerji vs. Problem özellikleri � � � � gerektirmeyen) Anlamlı (araştırılmaya değer, bilime katkı) Açık ve anlaşılır (değişkenler vs. ) İfadeler; olasılık – emir kipi olmamalı (yapabilmek -*olmalıdır) Sınanabilir, test edilebilir (Hayatın anlamı nedir? ) Çok geniş – çok dar olmalı? Orijinal ve özgün olmalı, önceden cevaplanmamış. Etik olmalı, (doğa, kişi, sosyal çevre) TÜM SÜREÇTE LİTERATÜR TARAMASI GEREKLİ F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

15 �Ne? Nasıl? Niçin? Giriş �Türler: Amaç Genel Amaç � “…bölgesinde bilgisayar okuryazarlığının bugünkü

15 �Ne? Nasıl? Niçin? Giriş �Türler: Amaç Genel Amaç � “…bölgesinde bilgisayar okuryazarlığının bugünkü düzeyini belirlemek” Alt amaçlar � Cinsiyet � Yerleşim � Yaş � Yıllar F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel merkezi

16 �İfade edilişi Giriş Amaç F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel Soru

16 �İfade edilişi Giriş Amaç F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel Soru cümleleri � “…bölgesinde bilgisayar okuryazarlığının bugünkü düzeyi nedir? ” � “…bölgesinde bilgisayar okuryazarlığının düzeyi 2000 -2008 arasında yıllara göre nasıl olmuştur? ” � “…bölgesinde bilgisayar okuryazarlığının düzeyi ile eğitim düzeyi arasında bir ilişki varmıdır? ”

17 �İfade edilişi Giriş Amaç F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel Denence

17 �İfade edilişi Giriş Amaç F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel Denence � Ödüllendirme motivasyonu olumlu etkiler � Işık okuma hızını arttırır � Bilgisayar sunumları öğrencilerin derse olan ilgisini arttırır � … dersi için hazırlanan wiki ortamı öğrencilerin işbirliğini sağlar

18 �Anahtar kelimeleri çıkar Literatür taraması �Veritabanlarını tara EBSCO Host (search. ebscohost. com) ERIC

18 �Anahtar kelimeleri çıkar Literatür taraması �Veritabanlarını tara EBSCO Host (search. ebscohost. com) ERIC (www. eric. ed. gov) Elsevier-Science Direct (www. sciencedirect. com) F. Ü. Kütüphane (http: //kutuphane. firat. edu. tr/) ULAKBİM (TÜBİTAK bilgi ağı) (www. ulakbim. gov. tr) YÖK Tez arama (http: //tez 2. yok. gov. tr) �Arama Motorları Google Scholar (detaylı arama) Tavsiye edeceğiniz diğer arama motorları: � � � F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel . . .

19 Literatür taraması F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel Literatür taraması yaparken

19 Literatür taraması F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel Literatür taraması yaparken 4 N 1 K modeli kullanılır. J Kim? C Araştırmayı kim yaptı? J Ne zaman? C Araştırma ne zaman yapılmış? J Niçin? C Araştırma neden yapılmış? J Nasıl? C Araştırma yöntemine ilişkin bilgiler. J Ne? C Elde edilen araştırma sonuçları.

20 �Etkinlik �Farklı kaynaklar kullanılarak örnek bir literatür taraması F. Ü. B. Ö. T.

20 �Etkinlik �Farklı kaynaklar kullanılarak örnek bir literatür taraması F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel Google Scholar Kütüphane

21 �Bu günlük bu kadar yeter! F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

21 �Bu günlük bu kadar yeter! F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

22 � Hipotez: Olası sonuçlara dair Gerekli Kavramlar tahmin/öngörü (denence, varsayım) � Amaç: Hedefleri

22 � Hipotez: Olası sonuçlara dair Gerekli Kavramlar tahmin/öngörü (denence, varsayım) � Amaç: Hedefleri ortaya koyan genel ifade Alt amaçlar: Soru cümleleri � Önem: Kime, neye, ne kadar katkısı var? � Sayıltı: Doğruluğunu ispatlama şart değil, genel kabuller � Sınırlılıklar: Daraltılmış kapsam � Tanımlar: Anahtar kelimeler, kısaltmalar vs. � Evren/Örneklem: Gerçekçi seçim/genellenebilir sınırlı parça F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

23 q Değişken nedir? q Bolüm 2 problemi tanımlama-hacettepe Giriş Problem Tanımlanması Değişkenler F.

23 q Değişken nedir? q Bolüm 2 problemi tanımlama-hacettepe Giriş Problem Tanımlanması Değişkenler F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel sunusundan yararlanılacak.

24 q Değerlere göre değişkenler Giriş Problem Tanımlanması Değişkenler q Süreksiz (nitel-kategorik) q Sürekli

24 q Değerlere göre değişkenler Giriş Problem Tanımlanması Değişkenler q Süreksiz (nitel-kategorik) q Sürekli değişken (nicel) q Kontrol şekillerine göre değişkenler q Bağımlı (açıklanan) q Bağımsız (açıklayan-ara) q Kontrol q Evrene ait- Zeka, yaş, cinsiyet vb. q Sürece ait- Ölçme, zaman, işlem. q Dış F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel kaynaklara ait- Ortam, ısı, ışık.

25 Giriş Değerlendirme Teknikleri F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel Fiziksel Koşullar

25 Giriş Değerlendirme Teknikleri F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel Fiziksel Koşullar Değerlendirme Program Öğretmen İlgili Kaynaklar Başarı Problem Tanımlanması Kuramsal Uygulamalar Sorunlar Araştırmalar

26 �Kavramsal yazın Giriş Problem Tanımlanması İlgili Kaynaklar F. Ü. B. Ö. T. E-4

26 �Kavramsal yazın Giriş Problem Tanımlanması İlgili Kaynaklar F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel �Araştırma raporları

27 �Araştırmacının kendi amacını Giriş Önem F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

27 �Araştırmacının kendi amacını Giriş Önem F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel ortaya koyması �Yorum �Veriler nerede, nasıl, ne işe yarayabilir?

28 �Doğruluğundan büyük ölçüde Giriş Varsayımlar Sayıltılar F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y.

28 �Doğruluğundan büyük ölçüde Giriş Varsayımlar Sayıltılar F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel emin olunması �Maliyetin yarardan yüksek olması �Denemenin olanaksız olması

29 �Veri kaynakları Giriş Sınırlılıklar �Süre �Veri toplama teknikleri �Ölçme araçları �Kapsam F. Ü.

29 �Veri kaynakları Giriş Sınırlılıklar �Süre �Veri toplama teknikleri �Ölçme araçları �Kapsam F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel

30 �Kavramsal tanım Giriş Tanımlar �İşlevsel tanım �Ör: F. Ü. B. Ö. T. E-4

30 �Kavramsal tanım Giriş Tanımlar �İşlevsel tanım �Ör: F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel Başarı Zeka

Kaynaklar 31 KARASAR, NIYAZI. (2008). BILIMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMI. ANKARA: NOBEL YAYINCILIK. ARIKAN, DENIZ. (2009)

Kaynaklar 31 KARASAR, NIYAZI. (2008). BILIMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMI. ANKARA: NOBEL YAYINCILIK. ARIKAN, DENIZ. (2009) BILIMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI DERS SUNUMU F. Ü. B. Ö. T. E-4 Y. Turel