BLGNN ORGANZASYONU I DEWEY ONLU SINIFLAMA SSTEM DEWEY

  • Slides: 12
Download presentation
BİLGİNİN ORGANİZASYONU I DEWEY ONLU SINIFLAMA SİSTEMİ

BİLGİNİN ORGANİZASYONU I DEWEY ONLU SINIFLAMA SİSTEMİ

DEWEY ONLU SINIFLAMA SİSTEMİ Dewey Onlu Sınıflama Sistemi 1876 yılında Melvil Dewey tarafından geliştirilmiştir.

DEWEY ONLU SINIFLAMA SİSTEMİ Dewey Onlu Sınıflama Sistemi 1876 yılında Melvil Dewey tarafından geliştirilmiştir. İlk kez 15. basımı Türkçe’ye çevrilmiştir. 20. basımı 1993 yılında Millî Kütüphane tarafından Türkçeye uyarlanarak çevrilmiştir. Dewey Onlu Sınıflama Sistemi, bilimleri 10 ana bölüme ayırmış, bu alanlardan her biri kendi içinde onarlı alt bölümlere ayrılmıştır.

Dewey Onlu Sınıflama Sistemi Dewey Onlu Sınıflama Sisteminin temel konuları şu şekilde sıralanır. 000

Dewey Onlu Sınıflama Sistemi Dewey Onlu Sınıflama Sisteminin temel konuları şu şekilde sıralanır. 000 Genel Konulu Eserler (ansiklopedi, kütüphanecilik vb. ) 100 Felsefe ve Psikoloji 200 Din bilimleri 300 Sosyal Bilimler 400 Dil Bilimi 500 Kuramsal Bilimler (matematik, fizik, kimya vb. ) 600 Uygulamalı Bilimler (tıp, mühendislik vb. ) 700 Güzel Sanatlar, Spor ve Eğlence 800 Edebiyat 900 Tarih, Coğrafya, Biyografi

Dewey Onlu Sınıflama Sistemi Her sayı yeniden 10 ana bölüme ayrılarak ve bir konunun

Dewey Onlu Sınıflama Sistemi Her sayı yeniden 10 ana bölüme ayrılarak ve bir konunun alt dallarını gösterme olanağı bulur. Örneğin; 300 Sosyal Bilimler 350 Kamu Yönetimi ve Askerlik Bilimi 310 İstatistik 360 Toplumsal Sorunlar ve Hizmetler 320 Siyasî Bilimler 370 Eğitim 330 Ekonomi 380 Ticaret 390 Gelenekler, Görgü Kuralları, Halk Bilimi 340 Hukuk

Dewey Onlu Sınıflama Sistemi Eğer daha ayrıntılı bir bölümlemeye gitmek istenirse ilk üç sayıdan

Dewey Onlu Sınıflama Sistemi Eğer daha ayrıntılı bir bölümlemeye gitmek istenirse ilk üç sayıdan sonra bir nokta kullanarak daha detaylı bölümlemeler yapılabilmektedir. 373 Orta öğretim 373. 1 Orta öğretim organizasyonu Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’nin, ana konuları gösteren sınıflama listeleri yanında yardımcı tabloları da vardır. Bu tablolardan yararlanarak konuların biçimlerine(1. tablo), coğrafya yerlerine(tablo 2), edebiyat(tablo 3) ve iki dildeki sözlüklere(tablo 4 -tablo 6) ilişkin numaralar üretilir.

DEWEY ONLU SINIFLAMA SİSTEMİ: Yardımcı Tablolar Standart Alt Bölümler Tablosu(1. tablo) Coğrafik Alan Tablosu(2.

DEWEY ONLU SINIFLAMA SİSTEMİ: Yardımcı Tablolar Standart Alt Bölümler Tablosu(1. tablo) Coğrafik Alan Tablosu(2. tablo) Edebiyat Alt Bölüm Tablosu(3. tablo) Dil Alt Bölüm Tablosu(4. tablo) Diller Tablosu(6. tablo)

Yardımcı tablolardan numara ekleme Cetvellerden bulunan temel numaralara eserin sunuluş biçimine göre 1. tablodan

Yardımcı tablolardan numara ekleme Cetvellerden bulunan temel numaralara eserin sunuluş biçimine göre 1. tablodan ekleme yapılır. 027. 4 Halk kütüphaneleri 1. Tabloda standartlar -0218 Halk kütüphaneleri ile ilgili bir standardın konu numarası: 027. 40218 Tablolardan temel numaraya yapılan eklemelerde sağdaki sıfırlar atılır. 700 Güzel sanatlar 1. tablo: 03 ansiklopedi ve sözlükler Sanat Ansiklopedisi konu numarası 703

Yardımcı tablolardan numara ekleme Eserin konusunun coğrafik alt bölümüne göre 2. tablodan ekleme yapılır.

Yardımcı tablolardan numara ekleme Eserin konusunun coğrafik alt bölümüne göre 2. tablodan ekleme yapılır. 378 yüksek öğretim 2. Tabloda Türkiye -561 Türkiye’de yüksek öğretim ile ilgili eserin konu numarası: 378. 561 Bu eklemenin yapılabilmesi için cetvellerdeki konu numarasında temel numaraya 2. tablodan ekleyeniz yönlendirmesinin bulunması gerekir. Yönlendirme yoksa 09 ile 2. tablodan ekleme yapılır. İhracat 380. 1 (Tablo ikiden ekleyiniz yönlendirmesi yok) Türkiye’de ihracat 380. 109561

Yardımcı tablolardan numara ekleme Edebiyat Tablosu(3. Tablo) sadece 800 edebiyatlar tablosunda kullanılır ve tablonun

Yardımcı tablolardan numara ekleme Edebiyat Tablosu(3. Tablo) sadece 800 edebiyatlar tablosunda kullanılır ve tablonun içeriği temel edebiyat konularında cetvellerde verilmiştir. 811 Türkçe şiir 833 Almanca Roman Cetvellerde bu tür ayrıntının verilmediği edebiyatlarda tablo üçteki bölümlemeden yararlanılır. -1 şiir Farsça şiir -2 Dram -3 Roman-hikaye 891. 51 Rusça Roman 891. 73

Yardımcı tablolardan numara ekleme Diller Tablosu(4. Tablo) sadece 400 Diller tablosunda kullanılır ve tablonun

Yardımcı tablolardan numara ekleme Diller Tablosu(4. Tablo) sadece 400 Diller tablosunda kullanılır ve tablonun içeri temel dil konularında cetvellerde verilmiştir. 415 Türkçe gramer Cetvellerde bu tür ayrıntının verilmediği dillerde tablo dörtteki bölümlemeden yararlanılır. -1 fonoloji -2 Etimoloji -3 sözlükler -5 Gramer 433 Almanca sözlük Rusça gramer 491. 75 Farsça sözlük 491. 53

Yardımcı tablolardan numara ekleme 6. Tablo tek Diller Tablosudur ve iki dilli sözlüklerde ikinci

Yardımcı tablolardan numara ekleme 6. Tablo tek Diller Tablosudur ve iki dilli sözlüklerde ikinci dilin numarası bu tablodan eklenir. Önce DOSS sisteminde önce verilen dil numarası ardından 4. tablodan sözlük numarası ve 6. tablodan bulunan 2. dil numarası eklenir. İngilizce Almanca Sözlük 423. 31 İngilizce 420 Sözlük -3 (4. tablo) Almanca -31(6. tablo) Türkçe (413) ve Osmanlıca (419. 3) kelimeleri ile başlayan sözlüklerin belirtilen numaralarda verilmesi talimatı vardır.

Yer numarası Yer numarası: Eserin raftaki yerini gösteren simgedir. Üç öğeden oluşur: Konu numarası

Yer numarası Yer numarası: Eserin raftaki yerini gösteren simgedir. Üç öğeden oluşur: Konu numarası 027. 4 Yazar Numarası E 67 Eserin tarihi 2020