Bks Megyei llamigazgatsi Kollgium 2012 jnius A kzrdek

  • Slides: 13
Download presentation
Békés Megyei Államigazgatási Kollégium 2012. június A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében

Békés Megyei Államigazgatási Kollégium 2012. június A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Felnőtt és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztályai Mikó Péter - osztályvezető 1

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében Témák: 1; - Az Igazságügyi Szolgálatról,

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében Témák: 1; - Az Igazságügyi Szolgálatról, a pártfogói tevékenységekről 2; - A közérdekű munka büntetés helyéről a magyar intézményrendszerben 3; - A közérdekű munka büntetés helyéről a magyar jogrendszerben 4; - A büntetés-végrehajtási és a szabálysértési végrehajtás esetei A közérdekű munka büntetés végrehajtásának : 5; - feltételrendszeréről, változásokról 6; - főbb számadatai országosan 7; - főbb számadatai Békés megyében 8; - főbb tapasztalatai – számok nélkül 9; - jövőkép 10; - Összegzés Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata - Felnőtt és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelőinek Osztályai

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 1; - Az Igazságügyi Szolgálatról, a

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 1; - Az Igazságügyi Szolgálatról, a pártfogói tevékenységekről - 2003 előtt - 2003 – 2011 között – 2011 -től Kormány KIM Kormányhivatalok KIMISZ Igazságügyi Szolgálatok ( Áldozatsegítés – Jogi segítségnyújtás – Pártfogó Felügyelet és Közvetítés) - ----------------------------§ -i háttér: Büntető-, főként büntetőeljárás-, és büntetés-végrehajtásjog; Gyermekvédelem; Szakvélemények: Környezettanulmányok, Pártfogó Felügyelői Vélemény Végrehajtás: Pártfogó Felügyelet, Közérdekű munka büntetés végrehajt. - kötelező Egyéb: Utógondozás, Közvetítői eljárás(mediáció) - - - önkéntesség! Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata - Felnőtt és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelőinek Osztályai

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 2; - A közérdekű munka büntetés

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 2; - A közérdekű munka büntetés helyéről a magyar intézményrendszerben Eljárás és végrehajtás: Alapügyben jogerősen döntő bíróság Törvényszék (megyei Bíróság) Büntetés-végrehajtási Csoportja (Bv. Bíró) Megyei és Fővárosi Főügyészség Büntetés-végrehajtási Ügyésze(i) Megyei és Fővárosi Igazságügyi Szolgálatok Pártfogó Felügyelői Osztályai Letöltés: Állami, Önkormányzati, Egyházi, Civil letöltőhelyek (munkahelyek) KÖZFELADATOT LÁSSON EL! Szükség szerint: Rendőrség Bv. Intézetek Egyéb hivatalok Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata - Felnőtt és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelőinek Osztályai

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 3; - A közérdekű munka büntetés

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 3; - A közérdekű munka büntetés helyéről a magyar jogrendszerben 1998. évi XIX tv. a büntetőeljárásról (Be. ) Folyamatos, többszöri módosulás; Az alapügyben – majd a végrehajtás egyes lépésit illetően irányadó. 1978. évi IV. tv. – Büntetőtörvénykönyv (Btk. ) Új Btk. – MOST !!! – 2013. -tól hatályos. 1979. évi 11. tvr. – a büntetések és intézkedések végrehajtásáról (Bvtvr. ) Átfogó módosítás 1993 -ban. Ma már kuriózum a léte is. Új szabályozási igény!!! Kapcsolódó rendeleti szabályozás Részletszabályok a hatáskörök, illetékességek mentén. Szakmai sztenderdek – Ügymenetmodell. Jellemzője: - alkalmazkodó szabályozás. Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata - Felnőtt és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelőinek Osztályai

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 4; - A büntetés-végrehajtási és a

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 4; - A büntetés-végrehajtási és a szabálysértési végrehajtás esetei Büntetőtörvénykönyv Szabálysértési törvény - Önálló büntetési forma - Pénzbüntetés, rendbírság átváltoztatása esetén - Bírság megfizetése helyetti alkalmazás Max. 50 nap Napi tétel helyett Kb. 8200 Ft / nap – amibe a fogház kerül 5000 -Ft/nap Egy nap – 6 óra Igazságügyi Szolgálatok 1993 -tól Korábban: jegyzők Munkaügyi Központok Kirendeltségei Közfeladatot ellátó letöltőhelyek Napi 24 óra fogház Napi 24 óra elzárás Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata - Felnőtt és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelőinek Osztályai

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 5; - A közérdekű munka büntetés

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 5; - A közérdekű munka büntetés végrehajtásának feltételrendszeréről, változásokról 1979. évi 11. tvr. – a büntetések és intézkedések végrehajtásáról (Bvtvr. ) és a kapcsolódó rendeleti szabályozás alapján: Bv. Bíró szerepe, Bv. Ügyész szerepe – hatáskörök Pártfogó felügyelő szerepe – szervezés és ellenőrzés, jelentési kötelezettség Munkahelyek – ÖNKÉNTESSÉG - munkaruha, eszköz, munkafelügyelet, adm. ; Egyéb szereplőkről – MÁK, Bv. Int. , egyéb hivatal, igazságügyi orvos-szakértő, . . . Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata - Felnőtt és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelőinek Osztályai

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 6/1; - A közérdekű munka büntetés

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 6/1; - A közérdekű munka büntetés végrehajtásának főbb számadatai országosan 12765 13759 14858 15713 16813 18587 22659 +22% 27853 +23% Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata - Felnőtt és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelőinek Osztályai

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 6/2; - A közérdekű munka büntetés

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 6/2; - A közérdekű munka büntetés végrehajtásának főbb számadatai Békés megyében 2 fő 3 fő 4 fő 5 fő 6 fő 2012: 9 fő, de. . . Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata - Felnőtt és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelőinek Osztályai

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 8; - A közérdekű munka büntetés

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 8; - A közérdekű munka büntetés végrehajtásának főbb tapasztalatai – számok nélkül A három „láb”: - A jogi és hatósági háttér - A pártfogó felügyelő ( a Szolgálat és az egyén) - A letöltő munkahelyek (önkéntesség, érdekeltség) Együttműködés a végrehajtás szereplői között: Az ISZ és az igazságügy egyéb szereplői, A bírói gyakorlat szerepe (PB. helyett) Letöltő- munkahelyek kapcsán: Számuk növekedése – csökkenése, együttműködési megállapodások, problémáik, . . . Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata - Felnőtt és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelőinek Osztályai

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 9; - A közérdekű munka büntetés

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében 9; - A közérdekű munka büntetés végrehajtásának jövője; Növekvő ügyszám Új Btk. !!! Jóvátételi közérdekű munkavégzés Új Bv. törvény ? ! Új működési keretek? ! Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata - Felnőtt és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelőinek Osztályai

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében Összegzés – amiről szó volt: 1;

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében Összegzés – amiről szó volt: 1; - Az Igazságügyi Szolgálatról, a pártfogói tevékenységekről 2; - A közérdekű munka büntetés helyéről a magyar intézményrendszerben 3; - A közérdekű munka büntetés helyéről a magyar jogrendszerben 4; - A büntetés-végrehajtási és a szabálysértési végrehajtás esetei A közérdekű munka büntetés végrehajtásának : 5; - feltételrendszeréről, változásokról 6; - főbb számadatai országosan 7; - főbb számadatai Békés megyében 8; - főbb tapasztalatai – számok nélkül 9; - jövőkép Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata - Felnőtt és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelőinek Osztályai

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET ! Békés Megyei

A közérdekű munka büntetés végrehajtásának tapasztalatai Békés megyében KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET ! Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata - Felnőtt és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelőinek Osztályai