Bjka Mgr Magda Kovikov o vieme o bjke

  • Slides: 10
Download presentation
Bájka Mgr. Magda Kováčiková

Bájka Mgr. Magda Kováčiková

Čo vieme o bájke? v epické dielo v má starobylý pôvod v vznikla v

Čo vieme o bájke? v epické dielo v má starobylý pôvod v vznikla v staroindickej literatúre v zvieratá a rastliny sa správajú ako ľudia v je založená na alegórii v vyplýva z nej ponaučenie

Aké ponaučenie vyplýva z bájok? Za správnu odpoveď budete odmenení Vrabce a kohút V

Aké ponaučenie vyplýva z bájok? Za správnu odpoveď budete odmenení Vrabce a kohút V núdzi spoznáš priateľa Pri zvade dvoch víťazí tretí Kto chce biť, palicu si nájde Never sladkým rečiam Často zabúdame na to, čo má pre nás najväčšiu cenu

Tulipán a fialka V núdzi spoznáš priateľa Pri zvade dvoch víťazí tretí Kto chce

Tulipán a fialka V núdzi spoznáš priateľa Pri zvade dvoch víťazí tretí Kto chce biť, palicu si nájde Never sladkým rečiam Často zabúdame na to, čo má pre nás najväčšiu cenu

Vrana a líška V núdzi spoznáš priateľa Pri zvade dvoch víťazí tretí Kto chce

Vrana a líška V núdzi spoznáš priateľa Pri zvade dvoch víťazí tretí Kto chce biť, palicu si nájde Never sladkým rečiam Často zabúdame na to, čo má pre nás najväčšiu cenu

Vlk a jahňa V núdzi spoznáš priateľa Pri zvade dvoch víťazí tretí Kto chce

Vlk a jahňa V núdzi spoznáš priateľa Pri zvade dvoch víťazí tretí Kto chce biť, palicu si nájde Never sladkým rečiam Často zabúdame na to, čo má pre nás najväčšiu cenu

Jeleň pri jazierku V núdzi spoznáš priateľa Pri zvade dvoch víťazí tretí Kto chce

Jeleň pri jazierku V núdzi spoznáš priateľa Pri zvade dvoch víťazí tretí Kto chce biť, palicu si nájde Never sladkým rečiam Často zabúdame na to, čo má pre nás najväčšiu cenu

K bájkam priraď autora Vrabce a kohút Jonáš Záborský Tulipán a fialka Jonáš Záborský

K bájkam priraď autora Vrabce a kohút Jonáš Záborský Tulipán a fialka Jonáš Záborský Vrana a líška I. A. Krylov Vlk a jahňa I. A. Krylov Jeleň pri jazierku Ezop

Vysvetli pojmy klikni na správnu odpoveď alegória schopnosť vyvolať úsmev satira hlbší utajený zmysel

Vysvetli pojmy klikni na správnu odpoveď alegória schopnosť vyvolať úsmev satira hlbší utajený zmysel humor zosobnenie personifikácia ostrý uštipačný výsmech

Ako sa nám darilo? 14 -13 12 -11 10 -7 6 -4 3 -0

Ako sa nám darilo? 14 -13 12 -11 10 -7 6 -4 3 -0