Birlmi Krallqda bayramlar Standart Mvzu Mqsd 1 1

  • Slides: 31
Download presentation
“Birləşmiş Krallıqda bayramlar”

“Birləşmiş Krallıqda bayramlar”

Standart: Mövzu : Məqsəd: 1. 1. 1 2. 1. 3 3. 1. 4 1.

Standart: Mövzu : Məqsəd: 1. 1. 1 2. 1. 3 3. 1. 4 1. 1. 1. Müraciətlər zamanı sadə sualları cavablandırır 2 1 3 Kiçik həcmli mətnlərin məzmununu danışır 3 1 4 Oxuduğu mətnin məzmunu üzrə sualları cavablandırır “Holidays in the UK “ 1. Dinlədiyi mövzu üzrə sualları cavablandırır və onlar barədə danışır.

Dərsin mərhələləri: 1. Motivasiya ------------- 10 dəq. 2. Tədqiqatın aparılması ------ 10 dəq. 3.

Dərsin mərhələləri: 1. Motivasiya ------------- 10 dəq. 2. Tədqiqatın aparılması ------ 10 dəq. 3. Məlumat mübadiləsi ------- 7 dəq. 4. Məlumatların müzakirəsi ---- 8 dəq. 5. Nəticələrin çıxarılması ------ 4 dəq. 6. Ev tapşırığı ------------- 2 dəq. 7. Qiymətləndirmə ---------- 4 dəq.

Horse Door Orange Apple ice-cream L emon Y ellow S un

Horse Door Orange Apple ice-cream L emon Y ellow S un

Do you know that… National Holidays can be Major Local popular us io Relig

Do you know that… National Holidays can be Major Local popular us io Relig

Mother’s day Father’s day New Year’s day HOLIDAYS Christmas Solidarity day Halloween

Mother’s day Father’s day New Year’s day HOLIDAYS Christmas Solidarity day Halloween

Christmas Day (December, 25 th) The 25 th of December is Christmas Day. It

Christmas Day (December, 25 th) The 25 th of December is Christmas Day. It is one of the people's favourite holidays. People put Christmas trees in their houses and decorate them. There are beautiful Christmas decorations in the streets. On Christmas Eve everybody puts the presents under the Christmas tree. People say that at night Father Christmas puts presents into the stockings which children usually hang on their beds. The traditional Christmas meal is roast turkey and Christmas pudding.

April Fool’s Day (April, 1 st) April Fool’s Day is on 1 April. In

April Fool’s Day (April, 1 st) April Fool’s Day is on 1 April. In this holiday people try to trick their friends, to make them behave like fools. April Fools' Day is celebrated in different countries around the world on April 1 every year.

Research Question How do British people celebrate Christmas and April Fool’s Day ?

Research Question How do British people celebrate Christmas and April Fool’s Day ?

The class is divided into three groups: 1 st Group Holiday 2 nd Group

The class is divided into three groups: 1 st Group Holiday 2 nd Group Christmas 3 rd Group Santa Claus

Holiday Find out the holidays celebrating in the UK and Azerbaijan. Christmas, Halloween, Novruz,

Holiday Find out the holidays celebrating in the UK and Azerbaijan. Christmas, Halloween, Novruz, New Year, Mother's Day, Father's Day, April's Fool Day, Solidarity Day, Ramadan The UK Azerbaijan

Match description to the given holidays celebrating in the UK. 1. Halloween 2. Mother's

Match description to the given holidays celebrating in the UK. 1. Halloween 2. Mother's Day 3. Christmas 4. April's Fool Day A. On this day children help their mothers at home and give or send them cards and presents. Some make handmade gifts. B. Children dress the costumes of witch, ghost, skeleton. Children go in costumes from house to house asking for treats such as candy or money apples with the question, “ Trick or Treat? ” and give them to poor people. C. Children play tricks on each other and laugh a lot. They their families tack paper fish on each other's back. D. Children don”t go to school for 2 or 3 weeks. People send each other greeting cards. People also decorate their houses with lights.

Christmas Using the given words and word combinations make up a story. Decorate, Christmas

Christmas Using the given words and word combinations make up a story. Decorate, Christmas tree, Santa Claus, turkey, Christmas dinner, Christmas cards.

True or False. • People send Christmas letters to each other. • They decorate

True or False. • People send Christmas letters to each other. • They decorate their houses with pictures of santa. • People have chicken for Christmas dinner. • Children don't go to school for 2 -3 weeks. • People don't play tricks to each other on April 1. • Children and their families tack paper fish on each other's hand.

Santa Claus 1. Find out what traditions are connected with the holidays and make

Santa Claus 1. Find out what traditions are connected with the holidays and make a short text. 2. Compare English and Azerbaijani traditions of celebrating the holiday (Christmas and Novruz) 1. The English celebrate Christmas on the ___ 1. When do we celebrate Novruz in of December. Azerbaijan? 2. In England Christmas is a _______ holiday. 2. What about Azerbaijan? 3. The English decorate their houses with 3. Do we decorate our houses before Christmas ____ and ____ before Christmas. Novruz? 4. It is a tradition in England to send Christmas 4. What about Azerbaijan? ____. 5. The most popular Christmas dishes are 5. Do Azerbaijani people cook any Christmas _____ and Christmas _____. traditional dishes at Novruz.

Discussing and exchanging

Discussing and exchanging

Complete the sentences 1. People celebrate Christmas … 2. People work and children go

Complete the sentences 1. People celebrate Christmas … 2. People work and children go to school on … 3. People decorate their houses with … 4. April Fool's Day is on … 5. Children don't go to school … 6. People send each other … 7. The most popular Christmas dishes are …

Summary So today we learnt much all about Christmas and April Fool’s Day. We

Summary So today we learnt much all about Christmas and April Fool’s Day. We learnt that how the British celebrate these holidays.

Homework Write a short ESSAY about your favourite holiday.

Homework Write a short ESSAY about your favourite holiday.

Symbols of Christmas tree Wreath Stockings Candles Santa Claus Gifts Jingle bells

Symbols of Christmas tree Wreath Stockings Candles Santa Claus Gifts Jingle bells

Christmas Tree On the 24 th of December English people prepare for Christmas. Children

Christmas Tree On the 24 th of December English people prepare for Christmas. Children and their parents begin to decorate Christmas tree.

ng. i l l a f is wing. w o n o s The

ng. i l l a f is wing. w o n o s The ind is bl hite. w w The round is ight. n g The y and all a All d

ll a f t. n I ca ever hur but n

ll a f t. n I ca ever hur but n

ve l e e m w t o s h , g n wit

ve l e e m w t o s h , g n wit o l n a e m m o o s w , rt ld o o h e s l A litt n: some re d l it? i s h i c t a h W. hot

d n a s d r n o a t head u o ?

d n a s d r n o a t head u o ? th u r i o o w h o d t is et, wit e a h t h n e W e f p t o ou n h a t c i t w u b , y bod

ive l t o cann ? n a t m a h ouse h

ive l t o cann ? n a t m a h ouse h W e e th d i s in

, e s u ho a n. ha t e e r ? r

, e s u ho a n. ha t e e r ? r e t e h b a g i t a H an h h t t n r a e High hatever c Oh, w

Evalution – Qiymətləndirmə Qiymət meyarları Əməkdaşlıq Təqdim etmə Fərqləndirmə Tətbiq etmə “Holiday” “Christmas” “Santa

Evalution – Qiymətləndirmə Qiymət meyarları Əməkdaşlıq Təqdim etmə Fərqləndirmə Tətbiq etmə “Holiday” “Christmas” “Santa Claus”