Biologija 7 Dora Dania i Berta Korunek 8

  • Slides: 72
Download presentation
Biologija 7 Dora Dania i Berta Korunek 8. c šk. god. 2010. /2011.

Biologija 7 Dora Dania i Berta Korunek 8. c šk. god. 2010. /2011.

Pojmovnik A–K • L - Ž •

Pojmovnik A–K • L - Ž •

A - K Aerobni organizam citoplazma Evolucija Jednostanični organizmi Alge Cvijet Fosil Jednootvori Anaerobni

A - K Aerobni organizam citoplazma Evolucija Jednostanični organizmi Alge Cvijet Fosil Jednootvori Anaerobni organizmi Čučavci Ganglij Jezgra Atom DNA Geni Kemijska evolucija Autotrofna bakterija dvobočna simetrija Glavonošci Kloroplasti Bezrepci Dvospolac Gljive kritosjemenjače Biološka carstva Dvosupnice Golosjemenjače Kromosomi Biološka evolucija Eubakterija Heterotrofni organizam korijen

Ličinka Nukleinska kiselina List L - Ž Praživotinje Spermatozoidi Nečisnica Pretklijetka Stanica Lišaj Oplodnja

Ličinka Nukleinska kiselina List L - Ž Praživotinje Spermatozoidi Nečisnica Pretklijetka Stanica Lišaj Oplodnja Protoktisti Školjkaši Ljuštura Osmoza Punoglavac Tobolčari Mejoza Otvoreni krvotok Regeneracija Veliki prasak Mekušci Paprati Ribosomi Vensko srce Mitoza Papučica Saprofit Virus Mnogostanični organizmi Plod Simbioza Zračni mjehur Molekula Potrkušci Sjemenka Životinjske stanice

Aerobni organizmi � Organizam koji za život treba kisik iz zraka � Troše ga

Aerobni organizmi � Organizam koji za život treba kisik iz zraka � Troše ga u procesu oslobađanja energije iz hranjivih tvari

Alge � Autotrofni organizmi iz carstva protoktista � Njihovo tijelo (steljka) može biti jednostanično,

Alge � Autotrofni organizmi iz carstva protoktista � Njihovo tijelo (steljka) može biti jednostanično, mnogostanično i kolonijalno.

Anaerobni organizam � Ne trebaju kisik iz zraka � Oni energiju iz hrane oslobađaju

Anaerobni organizam � Ne trebaju kisik iz zraka � Oni energiju iz hrane oslobađaju posebnim procesima (vrenjima)

Atom � Najmanji dio kemijskog elementa koji ima svojstva tog elementa

Atom � Najmanji dio kemijskog elementa koji ima svojstva tog elementa

Autotrofna bakterija � bakterija koja obavlja proces fotosinteze

Autotrofna bakterija � bakterija koja obavlja proces fotosinteze

Biološka carstva � Živi svijet podijeljen u 6 carstava: arhebakterije, eubakterije, protoktisti, gljive, biljke

Biološka carstva � Živi svijet podijeljen u 6 carstava: arhebakterije, eubakterije, protoktisti, gljive, biljke i životinje

Bezrepci � Skupina vodozemaca koja nema rep ( žaba)

Bezrepci � Skupina vodozemaca koja nema rep ( žaba)

Biološka evolucija � Postupni razvoj živih bića - od jednostavnih do sve složenijih

Biološka evolucija � Postupni razvoj živih bića - od jednostavnih do sve složenijih

Citoplazma � Polutekuća tvar stanice u kojoj se nalaze stanična tjelešca � U njoj

Citoplazma � Polutekuća tvar stanice u kojoj se nalaze stanična tjelešca � U njoj se odvijaju brojni procesi potrebni za život stanice i organizma u cjelini

Cvijet � Organ kritosjemenjače koji sudjeluje u spolnom razmnožavanju

Cvijet � Organ kritosjemenjače koji sudjeluje u spolnom razmnožavanju

Čučavci � Mladi ptići koji nakon izlaska iz jajeta neko vrijeme borave u gnijezdu,

Čučavci � Mladi ptići koji nakon izlaska iz jajeta neko vrijeme borave u gnijezdu, a roditelji im donose hranu

DNA � Deoksiribonukleinska kiselina � Dugačka molekula, građena od dva lanca koja čine dvostruku

DNA � Deoksiribonukleinska kiselina � Dugačka molekula, građena od dva lanca koja čine dvostruku uzvojnicu, nađena u svim stanicama živih bića; ima sposobnost udvostručivanja i nosilac je genetičke informacije

Dvobočna simetrija � Ravninom simetrije tijelo se može podijeliti na dva zrcalno jednaka dijela

Dvobočna simetrija � Ravninom simetrije tijelo se može podijeliti na dva zrcalno jednaka dijela tijela

Dvospolac � Organizam � koji ima spolne organe oba spola Mogu sami sebe oploditi

Dvospolac � Organizam � koji ima spolne organe oba spola Mogu sami sebe oploditi (samooplodnja)

Dvosupnice � Skupina kritosjemenjača čija je klica zaštićena sjemenkom koja sadržava dvije supke

Dvosupnice � Skupina kritosjemenjača čija je klica zaštićena sjemenkom koja sadržava dvije supke

Eubakterije � Carstvo živog svijeta kojeg čine jednostanični organizmi bez prave jezgre � Prave

Eubakterije � Carstvo živog svijeta kojeg čine jednostanični organizmi bez prave jezgre � Prave bakterije

Evolucija � Proces postupnog razvoja živih bića na Zemlji � Biološka znanost koja proučava

Evolucija � Proces postupnog razvoja živih bića na Zemlji � Biološka znanost koja proučava razvoj živih bića

Fosil � Ostatak izumrlih živih bića koja su živjela u geološkoj prošlosti Zemlje

Fosil � Ostatak izumrlih živih bića koja su živjela u geološkoj prošlosti Zemlje

Ganglij � Nakupina živčanih stanica � Mogu biti međusobno povezani živčanim vlaknima

Ganglij � Nakupina živčanih stanica � Mogu biti međusobno povezani živčanim vlaknima

Geni � Osnovna i najmanja jedinica nasljeđivanja preko koje se osobine roditelja prenose na

Geni � Osnovna i najmanja jedinica nasljeđivanja preko koje se osobine roditelja prenose na potomke � Dijelovi molekule DNA

Glavonošci � Najrazvijenija skupina mekušaca; žive u moru � Najpoznatiji među njima su sipe,

Glavonošci � Najrazvijenija skupina mekušaca; žive u moru � Najpoznatiji među njima su sipe, lignje, hobotnica i indijska lađica

Gljive � Carstvo živog svijeta; heterotrofni organizmi koji ne proizvode i ne jedu hranu

Gljive � Carstvo živog svijeta; heterotrofni organizmi koji ne proizvode i ne jedu hranu � saprofiti

Golosjemenjače � Skupina stablašica koje imaju otvorene sjemene zametke i sjemenke na plodnim listovima

Golosjemenjače � Skupina stablašica koje imaju otvorene sjemene zametke i sjemenke na plodnim listovima

Heterotrofni organizmi � Ovisni su o gotovoj hrani koju dobivaju iz okoliša u kojem

Heterotrofni organizmi � Ovisni su o gotovoj hrani koju dobivaju iz okoliša u kojem žive

Jednostanični organizmi � Organizmi kod kojih je tijelo izgrađeno od jedne stanice

Jednostanični organizmi � Organizmi kod kojih je tijelo izgrađeno od jedne stanice

Jednootvori � Najprimitivnija skupina sisavaca � Imaju jedan otvor kroz kojeg izlaze mokraća, izmet

Jednootvori � Najprimitivnija skupina sisavaca � Imaju jedan otvor kroz kojeg izlaze mokraća, izmet i spolne stanice

Jezgra � Okruglo tvar tjelešce u stanici, sadržava nasljednu

Jezgra � Okruglo tvar tjelešce u stanici, sadržava nasljednu

Kemijska evolucija � Proces nastajanja kemijskih spojeva tijekom razvoja Zemlje

Kemijska evolucija � Proces nastajanja kemijskih spojeva tijekom razvoja Zemlje

Kloroplasti � Zelena tjelešca u stanici u kojima se odvija fotosinteza

Kloroplasti � Zelena tjelešca u stanici u kojima se odvija fotosinteza

Kritosjemenjače � Skupina stablašica koje imaju zatvorene sjemene zametke

Kritosjemenjače � Skupina stablašica koje imaju zatvorene sjemene zametke

Kromosomi � Struktura jezgre stanice, izgrađen od molekule DNA namotane oko bjelančevine

Kromosomi � Struktura jezgre stanice, izgrađen od molekule DNA namotane oko bjelančevine

Korijen � Organ stablašica za upijanje vode i mineralnih tvari te učvršćivanje biljke u

Korijen � Organ stablašica za upijanje vode i mineralnih tvari te učvršćivanje biljke u tlo

Ličinka � Prvi stadij razvoja nakon oplodnje nekih beskralježnjaka te nekih kralježnjaka (riba i

Ličinka � Prvi stadij razvoja nakon oplodnje nekih beskralježnjaka te nekih kralježnjaka (riba i vodozemaca)

List � Organ stablašica � Uloge: fotosinteza, transpiracija i disanje

List � Organ stablašica � Uloge: fotosinteza, transpiracija i disanje

Lišaj � Zajednica organizama građena od gljiva mješinarki i zelenih algi ili modrozelenih bakterija

Lišaj � Zajednica organizama građena od gljiva mješinarki i zelenih algi ili modrozelenih bakterija

Ljuštura � Proizvod plašta mekušaca � Ima zaštitnu ulogu (kućica u puža, školjka u

Ljuštura � Proizvod plašta mekušaca � Ima zaštitnu ulogu (kućica u puža, školjka u školjkaša)

Mejoza � Redukcijska dioba kojom nastaju spolne stanice

Mejoza � Redukcijska dioba kojom nastaju spolne stanice

Mekušci � Beskralježnjaci mekana tijela koji žive u moru, kopnenim vodama i na kopnu

Mekušci � Beskralježnjaci mekana tijela koji žive u moru, kopnenim vodama i na kopnu � Dijele se na puževe, školjkaše i glavonošce

Mitoza � Dioba kojom nastaju tjelesne stanice

Mitoza � Dioba kojom nastaju tjelesne stanice

Mnogostanični organizmi � Organizmi građeni od velikog broja stanica

Mnogostanični organizmi � Organizmi građeni od velikog broja stanica

Molekula � Dva ili više povezana atoma � npr. molekulu kisika čine dva atoma

Molekula � Dva ili više povezana atoma � npr. molekulu kisika čine dva atoma kisika

Nukleinska kiselina � Složene organske tvari molekule DNA (nositelj nasljednih obilježja živih bića) i

Nukleinska kiselina � Složene organske tvari molekule DNA (nositelj nasljednih obilježja živih bića) i RNA (sudjeluje u procesu sinteze bjelančevina)

Nečisnica � Otvor na tijelu nekih kralježnjaka kroz koji izlazi mokraća, izmet i spolne

Nečisnica � Otvor na tijelu nekih kralježnjaka kroz koji izlazi mokraća, izmet i spolne stanice

Oplodnja � Stapanje jezgre muške i ženske spolne stanice

Oplodnja � Stapanje jezgre muške i ženske spolne stanice

Osmoza � Kretanje tekućine iz područja gdje je ima više u područje gdje je

Osmoza � Kretanje tekućine iz područja gdje je ima više u područje gdje je ima manje kroz polupropusnu membranu

Otvoreni krvotok � To je sustav u kojem krvne stanice nisu međusobno povezane pa

Otvoreni krvotok � To je sustav u kojem krvne stanice nisu međusobno povezane pa se krv izlijeva u prostor između organa i tkiva

Paprati � Najrazvijenija papratnjača skupina

Paprati � Najrazvijenija papratnjača skupina

Papučica � Jednostanična praživotinja (heterotrofni protoktist) � Živi u kopnenim vodama � Iz skupine

Papučica � Jednostanična praživotinja (heterotrofni protoktist) � Živi u kopnenim vodama � Iz skupine trepetljikaša

Plod � Organ kritosjemenjača koji se razvija iz cvijeta i sadržava sjemenku

Plod � Organ kritosjemenjača koji se razvija iz cvijeta i sadržava sjemenku

Potrkušci � Mali ptići koji pri izlasku iz jajeta hodaju i trče

Potrkušci � Mali ptići koji pri izlasku iz jajeta hodaju i trče

Praživotinje � heterotrofni protoktisti, jednostanični su organizmi � dijelimo ih na bičaše, sluzavce, truskovcei

Praživotinje � heterotrofni protoktisti, jednostanični su organizmi � dijelimo ih na bičaše, sluzavce, truskovcei trepetljikaše

Pretklijetka � Šupljina u srcu s mišićnim stijenkama u koju se ulijeva krv što

Pretklijetka � Šupljina u srcu s mišićnim stijenkama u koju se ulijeva krv što dolazi iz tijela � Iz predklijetke krv odlazi u klijetku

Protoktisti � Carstvo živog svijeta koji čine jednostanični autotrofni i heterotrofni organizmi s pravom

Protoktisti � Carstvo živog svijeta koji čine jednostanični autotrofni i heterotrofni organizmi s pravom staničnom jezgrom i mnogostanične alge

Punoglavac � Ličinka vodozemaca � Živi u vodi � Diše škrgama i kreće se

Punoglavac � Ličinka vodozemaca � Živi u vodi � Diše škrgama i kreće se repom poput ribe

Regeneracija � Sposobnost obnavljanja čitavog tijela ili samo njegovih dijelova, odnosno tkiva

Regeneracija � Sposobnost obnavljanja čitavog tijela ili samo njegovih dijelova, odnosno tkiva

Ribosom � Stanična tjelešca koja mogu biti vezana na mreži kanalića ili se mogu

Ribosom � Stanična tjelešca koja mogu biti vezana na mreži kanalića ili se mogu nalaziti slobodno u citoplazmi � Imaju važnu ulogu u stvaranju bjelančevina

Saprofiti � Hranu uzima iz mrtvih organizama ili drugih organskih tvari u prirodi (mlijeka,

Saprofiti � Hranu uzima iz mrtvih organizama ili drugih organskih tvari u prirodi (mlijeka, alkohola i ostatka hrane)

Simbioza � Zajednički oblik života dvaju organizama

Simbioza � Zajednički oblik života dvaju organizama

Sjemenka � Organ sjemenjača koji se nakon oprašivanja i oplodnje razvije iz sjemenog zametka

Sjemenka � Organ sjemenjača koji se nakon oprašivanja i oplodnje razvije iz sjemenog zametka

Spermatozoidi � Muške spolne stanice � Nepokretne � Ne trebaju vodu za oplodnju �

Spermatozoidi � Muške spolne stanice � Nepokretne � Ne trebaju vodu za oplodnju � Imaju ih sjemenjače

Stanica � Osnovna jedinica u građi živih bića � Prema strukturi razlikuju se stanice

Stanica � Osnovna jedinica u građi živih bića � Prema strukturi razlikuju se stanice bez jezgre (prokariotske stanice) koje izgrađuju organizme iz carstva arhebakterija i eubakterija i stanice s jezgrom (eukariotske stanice) koje izgrađuju organizme iz carstva živog svijeta

Školjkaši � Mekušci koji žive u kopnenim vodama i morima � Njihovo je tijelo

Školjkaši � Mekušci koji žive u kopnenim vodama i morima � Njihovo je tijelo zatvoreno između dviju ljuštura koju zovemo školjka

Tobolčari � Skupina sisavaca čiji se mladi razvijaju u tobolcu koji se nalazi s

Tobolčari � Skupina sisavaca čiji se mladi razvijaju u tobolcu koji se nalazi s prednje strane tijela

Veliki prasak � Eksplozija gusto zbijene materije prije 10 do 20 milijardi godina od

Veliki prasak � Eksplozija gusto zbijene materije prije 10 do 20 milijardi godina od koje je nastao svemir

Vensko srce � Srce kroz koje protječe samo venska krv

Vensko srce � Srce kroz koje protječe samo venska krv

Virus � Čestica koja se nalazi na granici između žive i nežive prirode

Virus � Čestica koja se nalazi na granici između žive i nežive prirode

Zračni mjehuri � Organi u tijelu ptice � Ispunjeni su zrakom i olakšavaju kretanje

Zračni mjehuri � Organi u tijelu ptice � Ispunjeni su zrakom i olakšavaju kretanje

Životinjske stanice � Stanice karakteristične za žarnjake, a nalaze se na vanjskoj strani tijela

Životinjske stanice � Stanice karakteristične za žarnjake, a nalaze se na vanjskoj strani tijela � Reagiraju na dodir izbacivanjem cjevčice s otrovnom tekućinom kojom mogu ubiti ili omamiti manje životinje