Bilimsel Yntemin Mant Bilimsel yntemin nemli bir zellii

  • Slides: 34
Download presentation
Bilimsel Yöntemin Mantığı Bilimsel yöntemin önemli bir özelliği döngüsel olmasıdır. Bu döngü; OLGU KURAM

Bilimsel Yöntemin Mantığı Bilimsel yöntemin önemli bir özelliği döngüsel olmasıdır. Bu döngü; OLGU KURAM HİPOTEZ TAHMİN OLGU

OLGU: Değişik gözlemcilerce tanımlanan aynı gözlem sonucudur. Yere düşen elma ve bundan hareket ile

OLGU: Değişik gözlemcilerce tanımlanan aynı gözlem sonucudur. Yere düşen elma ve bundan hareket ile yukarıdan bırakılan her şeyin yere düştüğünün çeşitli gözlemcilerce gözlenmesidir.

KURAM: Fikirler içeren bir sistemdir. Ağırlığı ve kütlesi olan herşey yere düşer.

KURAM: Fikirler içeren bir sistemdir. Ağırlığı ve kütlesi olan herşey yere düşer.

HİPOTEZ: Sınanmak için ortaya konan yargılardır. Kuramı sınamak için ortaya acaba tüy gibi çok

HİPOTEZ: Sınanmak için ortaya konan yargılardır. Kuramı sınamak için ortaya acaba tüy gibi çok hafif bir şey yere düşer mi?

TAHMİNLER: Tüyün yere düşmesi gerekir diyoruz(sınama-sağlama). Çünkü ağırlığı ve kütlesi var. Bunu sınıyoruz.

TAHMİNLER: Tüyün yere düşmesi gerekir diyoruz(sınama-sağlama). Çünkü ağırlığı ve kütlesi var. Bunu sınıyoruz.

OLGU: Buradan yine olgular düzeyine geri dönüyoruz.

OLGU: Buradan yine olgular düzeyine geri dönüyoruz.

SINAMA – SAĞLAMA: Burada olgular düzeyine geri dönüş vardır. yeni gözlemler toplanarak ikinci süreçte

SINAMA – SAĞLAMA: Burada olgular düzeyine geri dönüş vardır. yeni gözlemler toplanarak ikinci süreçte yapılan tahminlerin doğru olup olmadığı saptanır. Yani hipotez sınaması yapılır.

BİLİMSEL YÖNTEMİN SÜREÇLERİ Bilimsel yöntem döngüsel niteliğine bağlı olarak üç önemli süreci içerir, Bunlar,

BİLİMSEL YÖNTEMİN SÜREÇLERİ Bilimsel yöntem döngüsel niteliğine bağlı olarak üç önemli süreci içerir, Bunlar, 1 -Tümevarım 2 -Tümdengelim 3 -Sınama-sağlama

TÜMEVARIM Tüme varım ile tümdengelim temel mantık süreçlerini oluşturur. Gözlemi yapılan olgulardan bu olgulara

TÜMEVARIM Tüme varım ile tümdengelim temel mantık süreçlerini oluşturur. Gözlemi yapılan olgulardan bu olgulara uygun kuramın geliştirilmesi yani tek gözlenen olgulardan bunları açıklayan ortak temel bir ilkeye ulaşma sürecine tümevarım denir.

TÜMDENGELİM Birinci süreçte ortaya çıkan sonuçları belirtilmesidir. burada belirli durumlarda neler olabileceğine dair tahminler

TÜMDENGELİM Birinci süreçte ortaya çıkan sonuçları belirtilmesidir. burada belirli durumlarda neler olabileceğine dair tahminler ortaya konur. Bu süreçte soyut ve kuramsal düzeydedir.

SINAMA-SAĞLAMA Bu süreçte olgular düzeyine dönüş vardır. Yeni gözlemler toplanarak ikinci süreçte yapılan tahminlerin

SINAMA-SAĞLAMA Bu süreçte olgular düzeyine dönüş vardır. Yeni gözlemler toplanarak ikinci süreçte yapılan tahminlerin doğru olup olmadığı saptanır. yani hipotez sınaması yapılır.

2. Süreç Kuram Tahmin Tümdengelim kavrama düzeyi olgu düzeyi

2. Süreç Kuram Tahmin Tümdengelim kavrama düzeyi olgu düzeyi

Sıklıkla yanlış anlaşılan YÖNTEM ve TEKNİK kavramları arasında bir ayırım yapmalıyız.

Sıklıkla yanlış anlaşılan YÖNTEM ve TEKNİK kavramları arasında bir ayırım yapmalıyız.

Araştırma yöntemi Araştırmanın amacını gerçekleştirebilmek için kullandığı genel yaklaşımdır.

Araştırma yöntemi Araştırmanın amacını gerçekleştirebilmek için kullandığı genel yaklaşımdır.

Spor Psikolojisinin Araştırma Yöntemleri *Betimsel Yöntem *Deneysel Yöntem *İstatistiksel Yöntem

Spor Psikolojisinin Araştırma Yöntemleri *Betimsel Yöntem *Deneysel Yöntem *İstatistiksel Yöntem

Betimsel Yöntem Bağımsız değişken üzerine her hangi bir etkinin yapılmadığı doğrudan var olan durumun

Betimsel Yöntem Bağımsız değişken üzerine her hangi bir etkinin yapılmadığı doğrudan var olan durumun değerlendirildiği çalışmalardır. Örn. Atlet atıcıların kişilik özellikleri(burada araştırmacının bağımsız değişken üzerine herhangi bir etkisi yoktur)

Betimsel Yöntem *Doğal Gözlem *Sistematik Gözlem *Test Geliştirme *Klinik Yöntem

Betimsel Yöntem *Doğal Gözlem *Sistematik Gözlem *Test Geliştirme *Klinik Yöntem

Doğal Gözlem Bağımsız değişken üzerine herhangi bir etkinin yapılmadığı, doğrudan var olan durumun değerlendirildiği

Doğal Gözlem Bağımsız değişken üzerine herhangi bir etkinin yapılmadığı, doğrudan var olan durumun değerlendirildiği çalışmalardır.

Sistematik Gözlem Gözlenecek davranışların önceden belirlenmesi ile yapılan gözlemdir. Örn. kalıtım ve cevrenin zeka

Sistematik Gözlem Gözlenecek davranışların önceden belirlenmesi ile yapılan gözlemdir. Örn. kalıtım ve cevrenin zeka gelişimine etkisi vb.

Test Geliştirme Sistematik gözlemin testler ve ölçekler kullanılarak daha sistematik hale getirilmesidir. Örn, yetenek

Test Geliştirme Sistematik gözlemin testler ve ölçekler kullanılarak daha sistematik hale getirilmesidir. Örn, yetenek testleri vb.

Klinik Yöntem Tüm betimsel yöntemleri içerir. Bu yöntem kişilerin sorunlarını çözümlemek amacı ile kullanılır.

Klinik Yöntem Tüm betimsel yöntemleri içerir. Bu yöntem kişilerin sorunlarını çözümlemek amacı ile kullanılır.

Deneysel Yöntem Bu yöntemde bağımsız değişken manibule edilir ve bağımlı değişkene etkisine bakılır. Örn.

Deneysel Yöntem Bu yöntemde bağımsız değişken manibule edilir ve bağımlı değişkene etkisine bakılır. Örn. Çabuk kuvvet antrenmanlarının perf. Üzerine etkisi

Deneysel Yöntemde; 1 -Deneysel yöntemde birşeyler değiştirilir vada manibule edilir(Doğal süreçe elle müdahale) 2

Deneysel Yöntemde; 1 -Deneysel yöntemde birşeyler değiştirilir vada manibule edilir(Doğal süreçe elle müdahale) 2 -Diğer koşullar olabildiğince sabit tutulur. 3 -değişkenlikleri yada değişimleri incelenen nesne üzerindeki etkilerine bakılır.

Araştırma Tekniği Araştırma yönteminin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bilgi toplama aracıdır.

Araştırma Tekniği Araştırma yönteminin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bilgi toplama aracıdır.

Araştırma Teknikleri İnsan davranışını çalışmak için 4 veri toplama tekniğinden yararlanılabilir.

Araştırma Teknikleri İnsan davranışını çalışmak için 4 veri toplama tekniğinden yararlanılabilir.

Hazır bilgiden yararlanma(gazete, haberler, çeşitli istatistik v. b. ) İnsanlara soru sormak İnsan davranışlarının

Hazır bilgiden yararlanma(gazete, haberler, çeşitli istatistik v. b. ) İnsanlara soru sormak İnsan davranışlarının gözlemini yapmak Deney yapmak

DEĞİŞKENLER Bir deneyin özünü oluştururlar. Gözlemden gözleme farklı değerler alabilen bir koşul yada obje

DEĞİŞKENLER Bir deneyin özünü oluştururlar. Gözlemden gözleme farklı değerler alabilen bir koşul yada obje diye tanımlanır. Örn; Bir araştırmada ölçülen yada kontrol edilen yaş, cinsiyet, test başarısı vb. koşullardır.

DEĞİŞKENLER Bağımsız değişken Bir deney durumunda deneycinin değişimlediği ve bağımlı değişkende değişmelere neden olduğu

DEĞİŞKENLER Bağımsız değişken Bir deney durumunda deneycinin değişimlediği ve bağımlı değişkende değişmelere neden olduğu kabul edilen değişken(etkisi incelenen değişken). Bağımlı değişken Bağımsız değişkendeki değişmeye bağlı olarak durumu değişen değişken(etkilenen değişken). Karıştırıcı değişken

Örn: Karbonhidratlı sıvı alımının performans üzerine etkisi araştırılsın Karbonhidratlı sıvı Performans bağımsız değişken bağımlı

Örn: Karbonhidratlı sıvı alımının performans üzerine etkisi araştırılsın Karbonhidratlı sıvı Performans bağımsız değişken bağımlı değişken

KONTROLLER Bir bağımlı bir bağımsız değişkeni olmayan deney düşünülemeyeceği gibi kontrolsüz bir deney de

KONTROLLER Bir bağımlı bir bağımsız değişkeni olmayan deney düşünülemeyeceği gibi kontrolsüz bir deney de düşünülemez

3 TÜR DEĞİŞKENİN KONTROLÜ GEREKİR. BUNLAR; 1. DENEYSEL KOŞULLAR(Tüm koşullar deneklerin tümü için aynı

3 TÜR DEĞİŞKENİN KONTROLÜ GEREKİR. BUNLAR; 1. DENEYSEL KOŞULLAR(Tüm koşullar deneklerin tümü için aynı olmalıdır. Isı, gürültü). 2. DENEK GRUPLARI(Benzer özellik göstermeli. Yaşı, cinsiyeti). 3. DENEYCİ ETKİLERİ(Yanlılık olmamalı). * Ayrıca farkı ortaya koymak için deneysel çalışmalarda kontrol grupları kullanılır.

Güvenirlik ve Geçerlilik Korelasyonların psikolojide kullanıldığı önemli alanlardan biri de ölçüm araçlarının kullanışlılığı ve

Güvenirlik ve Geçerlilik Korelasyonların psikolojide kullanıldığı önemli alanlardan biri de ölçüm araçlarının kullanışlılığı ve yararlılık derecelerinin belirlenmesi işlemidir. Böyle bir belirlemede önce aracın güvenirliği sonra geçerliği saptanır.

Güvenirlik Testin tekrar edilebilirliğidir. Bir testi aynı kişilere iki kez verdiğimizde elde edilecek puanlar

Güvenirlik Testin tekrar edilebilirliğidir. Bir testi aynı kişilere iki kez verdiğimizde elde edilecek puanlar aynı olacak mı? İki ölçüm değeri arasındaki yüksek korelasyon güvenirliğin yeterliğini verir.

Geçerlik Test ölçmek istediğini ölçüyor mu? Geçerliği test sonuçları ile testin ölçmesini istediğimiz niteliği

Geçerlik Test ölçmek istediğini ölçüyor mu? Geçerliği test sonuçları ile testin ölçmesini istediğimiz niteliği temsil eden bir ölçüt arasındaki korelasyonu bularak saptarız.