Bilimsel Gsterim ve Bir sayy bilimsel gstermek iin

  • Slides: 13
Download presentation
Bilimsel Gösterim… …ve. . . Bir sayıyı bilimsel göstermek için , virgül nereye gider?

Bilimsel Gösterim… …ve. . . Bir sayıyı bilimsel göstermek için , virgül nereye gider?

Bilimsel gösterim nedir? • Çok büyük sayıları yazmak için kullanılan yol • Çok küçük

Bilimsel gösterim nedir? • Çok büyük sayıları yazmak için kullanılan yol • Çok küçük sayıları yazmak için kullanılan yol

Çok Büyük Sayılar Bir ışık yılı , ışığın bir yıl içinde seyahat ettiği uzaklığa

Çok Büyük Sayılar Bir ışık yılı , ışığın bir yıl içinde seyahat ettiği uzaklığa eşittir. Bir ışık yılı = 6 trilyon mil = 6, 000, 000 mil = 6 x 1012 mil

Çok Küçük Sayılar Fluorine atomunun(F) yarıçapı, 64 picometreye eşittir. 1 picometre = 1 x

Çok Küçük Sayılar Fluorine atomunun(F) yarıçapı, 64 picometreye eşittir. 1 picometre = 1 x 10 -12 m 64 pm = 64 x 0. 000 000 001 m = 64 x 10 -12 m = 6. 4 x 10 -11 m

Bilimsel Gösterimde Sayıların Bölümleri Katsayı 1 x < 10 Taban Üs 6, 02. 10

Bilimsel Gösterimde Sayıların Bölümleri Katsayı 1 x < 10 Taban Üs 6, 02. 10 23

Büyük Tamsayıların Bilimsel Gösterimi • 602 000 000 atom • Ondalık virgülün , sayının

Büyük Tamsayıların Bilimsel Gösterimi • 602 000 000 atom • Ondalık virgülün , sayının sonunda olduğunu düşünelim: ↑ – 602 000 000, • Virgülü 0 olmayan ilk rakamın sağına koyalım (“ 6” nın sağına) – 602 000 000 – Virgülden sonra 23 basamak olduğu için, sayıyı bilimsel gösterimde yazmak istersek, • Bilimsel gösterimdeki sayı: 6. 02 x 1023 atom olur. .

Ondalık Sayıların (0<x<1) Bilimsel olarak gösterimi • 0, 000004. 57 m ( = 4,

Ondalık Sayıların (0<x<1) Bilimsel olarak gösterimi • 0, 000004. 57 m ( = 4, 57 mm) • Virgülü “ 0” olmayan ilk rakamın sağına getirin. (“ 4” ün sağına) –Virgülü 6 kez sağa kaydırmış olduk. . 0 0 0 4 5 7 m • Bilimsel gösterimde bu sayı: 4, 57. 10 -6 mm

Bilimsel gösterimdeki bir sayıyı tam sayıya dönüştürme; • 9, 34. 104 Virgülü. 4. kez

Bilimsel gösterimdeki bir sayıyı tam sayıya dönüştürme; • 9, 34. 104 Virgülü. 4. kez sağa kaydırın. . • Sayının tam sayı olarak gösterimi, 93 400

 • 7, 484. 10 -3 Katsayıyı yazalım, . 0 0 7 4 8

• 7, 484. 10 -3 Katsayıyı yazalım, . 0 0 7 4 8 4 Virgülü 3 kez sola kaydıralım. 0, 007 484 Virgülü doğru yere koymaya dikkat edelim!. .

Aşağıdaki sayılar bilimsel gösterimde mi yazılmıştır? 9, 03. 107 ? Evet!! Çünkü: 1 <

Aşağıdaki sayılar bilimsel gösterimde mi yazılmıştır? 9, 03. 107 ? Evet!! Çünkü: 1 < 9, 03 < 10 234. 103 ? Hayır Çünkü: 1 < 10 < 234 3167. 10 -2 ? Hayır 1, 23456. 10 -789 ? Evet!! 123456. 10789 ? Hayır

Bilimsel Gösterime Dönüştürme • 234. 103 ? • “ 0” olmayan ilk rakamın sağına

Bilimsel Gösterime Dönüştürme • 234. 103 ? • “ 0” olmayan ilk rakamın sağına virgülü getirelim; ↓ • 2 , 3 4. . 103+2 • 2 basamak sola kaydırınca , üsse 2 eklemeliyiz! • = 2, 34. 105

Bilimsel Gösterime Dönüştürme • 678. 10 -3 ? • Ondalık virgülü “ 0” olmayan

Bilimsel Gösterime Dönüştürme • 678. 10 -3 ? • Ondalık virgülü “ 0” olmayan ilk sayının yanına koyun, ↓ • 6 , 7 8. 10 -3+2 • 2 basamak sola. kaydırınca, üsse 2 eklemeyi unutma!. . . • = 6, 78. 10 -1

Bilimsel Gösterime Dönüştürme 0, 0048. 10 -4 ? • Ondalık virgülü “ 0” olmayan

Bilimsel Gösterime Dönüştürme 0, 0048. 10 -4 ? • Ondalık virgülü “ 0” olmayan ilk sayının yanına koyun, ↓ 0 0 0 4, 8. 10 -4 -3 -4 -3 3 basamak. sağa kaydırınca, Üssünden 3 çıkarmayı unutma!. . . = 4, 8. 10 -7