Bilimsel Aratrma Yntemleri 9 Ders Notu Veriler ve

  • Slides: 18
Download presentation
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 9. Ders Notu Veriler ve Toplanması

Bilimsel Araştırma Yöntemleri 9. Ders Notu Veriler ve Toplanması

Veriler ve Toplanması o Verilerin Toplanması o Veri Toplama Araçları o Hangi tür veriler,

Veriler ve Toplanması o Verilerin Toplanması o Veri Toplama Araçları o Hangi tür veriler, hangi kaynaklardan, hangi tekniklerle, hangi araçlarla, kimlerce, ne zaman toplandığı açık biçimde belirtilmelidir.

Veriler ve Toplanması o Ayrıca Veri Toplama Araçlarında, araştırma sırasında anket test vb bir

Veriler ve Toplanması o Ayrıca Veri Toplama Araçlarında, araştırma sırasında anket test vb bir araç kullanılmışsa bu araçların nasıl ve kimlerce geliştirildiği ve geçerlik güvenilirlik bilgileri sunulmalıdır. o Araçların orijinal hali de genellikle ekte sunulmaktadır.

Veri Toplama Araç / Yöntemleri o Anket o Gözlem o Görüşme

Veri Toplama Araç / Yöntemleri o Anket o Gözlem o Görüşme

Anket o Yazılı Soru Listesi o Posta, İnternet yollarıyla uygulanabileceği gibi yüze de uygulanabilir.

Anket o Yazılı Soru Listesi o Posta, İnternet yollarıyla uygulanabileceği gibi yüze de uygulanabilir. o Aynı anda pek çok kişiden veri toplayabilmek mümkündür.

Anket o Anket Geliştirme İşlem Adımları • Planlama (hangi bilgiler toplanacak, uygulama biçimi, kullanılacak

Anket o Anket Geliştirme İşlem Adımları • Planlama (hangi bilgiler toplanacak, uygulama biçimi, kullanılacak madde tipleri ve yanıtlama biçimi) • Maddelerin yazılması, Maddelerin düzenlenmesi, yönergenin oluşturulması • Uzman Görüşü

Anket o Anket Geliştirme İşlem Adımları • Ön uygulama ve sonuçlara göre düzenlemelerin yapılması

Anket o Anket Geliştirme İşlem Adımları • Ön uygulama ve sonuçlara göre düzenlemelerin yapılması • Ankete son halinin verilmesi

Anket o • • • Avantajları Geniş gruplarla çalışmaya fırsat verir Zaman açısından daha

Anket o • • • Avantajları Geniş gruplarla çalışmaya fırsat verir Zaman açısından daha tasarrufludur Yüzyüze etkileşim olmadığından daha objektif sonuçlar elde edilebilir

Anket o Dezavantajları • Veri toplanacak grubun okuma-yazma bilmesi gerekmektedir. • Yanıt oranı diğer

Anket o Dezavantajları • Veri toplanacak grubun okuma-yazma bilmesi gerekmektedir. • Yanıt oranı diğer yöntemlere göre daha düşük olabilir • Bireyler anket sorularını yanlış anlarsa yanlış sonuçlar ortaya çıkma tehlikesi vardır.

Görüşme o Sözlü yolla veri toplama yöntemi o Yapılandırılmış Görüşme o Yapılandırılmamış Görüşme o

Görüşme o Sözlü yolla veri toplama yöntemi o Yapılandırılmış Görüşme o Yapılandırılmamış Görüşme o Yarı Yapılandırılmış Görüşme

Görüşme o Avantajları • Derinlemesine bilgi toplamayı sağlar • Yanlış ve/veya eksik anlamalara anında

Görüşme o Avantajları • Derinlemesine bilgi toplamayı sağlar • Yanlış ve/veya eksik anlamalara anında müdahale edilebilir

Görüşme o Dezavantajları • Zaman bakımından masraflıdır • Görüşmecinin özellikleri ve davranışları çok önemli

Görüşme o Dezavantajları • Zaman bakımından masraflıdır • Görüşmecinin özellikleri ve davranışları çok önemli hale gelir • Araştırmacıdan kaynaklanan yanlılıklara karşı hassas olunmalıdır.

Gözlem o Araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin, belli hedeflere odaklanılarak çıplak gözle ya da bir

Gözlem o Araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin, belli hedeflere odaklanılarak çıplak gözle ya da bir araç yardımıyla izlenmesi suretiyle toplanması sürecidir. o Yapılandırılmış o Yapılandırılmamış o Yarı Yapılandırılmış olabilir.

Gözlem o Katılımlı Olmayan Gözlem

Gözlem o Katılımlı Olmayan Gözlem

Avantaj-Dezavantajları o Doğal ortamda gözlem yapılması sayesinde diğer yöntemlerle kaybolabilecek pek çok bilgiye ulaşmak

Avantaj-Dezavantajları o Doğal ortamda gözlem yapılması sayesinde diğer yöntemlerle kaybolabilecek pek çok bilgiye ulaşmak mümkün olabilir. Ancak; o Uzun süreler ve iyi yetişmiş gözlemciler gerekir o Gözlemci yanlılığı söz konusu olabilir

Verilerin Analizi o Bu kısımda araştırmadaki her bir alt amacın cevabını verebilmek için kullanılan

Verilerin Analizi o Bu kısımda araştırmadaki her bir alt amacın cevabını verebilmek için kullanılan istatistiksel teknikler gerekçeleri ile birlikte sırasıyla açıklanmalıdır. o Kullanılan bilgisayar programları atıf verilerek belirtilmelidir.

Bulgular ve Yorum o Alt amaçlara dair elde edilen bulgular aynı sırada sunulmalıdır. o

Bulgular ve Yorum o Alt amaçlara dair elde edilen bulgular aynı sırada sunulmalıdır. o Bulgulara dair tartışma ve yorumlarda bulunulmalıdır. o İç yorum o Dış yorum ! Hem bulguları destekleyen hem de desteklemeyen tüm durumlar paylaşılmalıdır.

Sonuç ve Öneriler o Bulgulara dayalı elde edilen sonuçlar ! Bulguların aynen bir tekrarı

Sonuç ve Öneriler o Bulgulara dayalı elde edilen sonuçlar ! Bulguların aynen bir tekrarı değildir. o Bulgulara dayalı geliştirilen öneriler o Araştırmacılara dönük öneriler o Uygulayıcılara dönük öneriler