Bilimsel Aratrma Yntemleri 5 Ders Aratrma Modeli o

  • Slides: 10
Download presentation
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 5. Ders

Bilimsel Araştırma Yöntemleri 5. Ders

Araştırma Modeli o Araştırma amacına uygun ve ekonomik olarak, verilerin toplanması ve çözümlenebilmesi için

Araştırma Modeli o Araştırma amacına uygun ve ekonomik olarak, verilerin toplanması ve çözümlenebilmesi için gerekli koşulların düzenlenmesidir.

Araştırma modelleri Betimsel Modeller Deneme Modelleri

Araştırma modelleri Betimsel Modeller Deneme Modelleri

Örnek o MEB yeni ilköğretim programını bazı pilot okullar seçerek uygulamaktadır. Sene sonunda eski

Örnek o MEB yeni ilköğretim programını bazı pilot okullar seçerek uygulamaktadır. Sene sonunda eski ve yeni ilköğretim programında eğitim öğretim almış alan öğrencilerin başarı durumlarını karşılaştırmak istemektedir. o Yeni ilköğretim programının olumlu ve aksayan yönleri ortaya çıkarmak istenmektedir. Bu konuyla ilgili öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınması gerekmektedir.

Betimsel Modeller o Geçmişte ya da hala varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan

Betimsel Modeller o Geçmişte ya da hala varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. o Birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanır. o Varolanı değiştirmeden incelemek esastır. o Genellikle diğer modellere göre daha büyük gruplarla çalışılır

Betimsel Modeller Tarama Modelleri Tekil Tarama Anlık Boylamsal İlişkisel Tarama Kesitsel Geçmişe Dönük

Betimsel Modeller Tarama Modelleri Tekil Tarama Anlık Boylamsal İlişkisel Tarama Kesitsel Geçmişe Dönük

Anlık Tarama Araştırmaları o Belli bir zamanda mevcut durumun var olduğu şekliyle betimlenmesini amaçlayan

Anlık Tarama Araştırmaları o Belli bir zamanda mevcut durumun var olduğu şekliyle betimlenmesini amaçlayan çalışmalardır. Örn: 3 yaş konuşma becerileri

Boylamsal Tarama Araştırmaları o Niteliklerin, olayların zamana bağlı nasıl değişip geliştiğini betimleme amacı taşıyan

Boylamsal Tarama Araştırmaları o Niteliklerin, olayların zamana bağlı nasıl değişip geliştiğini betimleme amacı taşıyan tarama araştırması türüdür. o Değişkenlerin zamana bağlı değişimleri aynı grup üzerinden farklı zamanlarda yinelenen ölçümlerle incelenir.

Kesitsel Tarama Araştırmaları o Yine zamana bağlı değişimi incelemek ana odak noktasıdır. o Betimlenecek

Kesitsel Tarama Araştırmaları o Yine zamana bağlı değişimi incelemek ana odak noktasıdır. o Betimlenecek değişkenler belirli bir değişkene göre kesit alınarak tek seferde ölçülür.

Geçmişe Dönük Tarama Araştırmaları o Geçmişte yaşanan olayların incelenmesinin yaşayan kişilerin görüşlerine, beyanlarına dayalı

Geçmişe Dönük Tarama Araştırmaları o Geçmişte yaşanan olayların incelenmesinin yaşayan kişilerin görüşlerine, beyanlarına dayalı olarak yürütülen çalışmalardır. o Örn: Sigarayı bırakan insanların sigara içiyorken yaşadıkları sorunları belirlemek o Geçerlik ve güvenirlik!