Bilgi ve Bilim Bilgive bilgi kknden retilmi ok

  • Slides: 9
Download presentation
Bilgi ve Bilim

Bilgi ve Bilim

‘Bilgi’ve bilgi kökünden üretilmiş çok sayıda kelime bulunmaktadır. Bilgiye sadece bilimsel faaliyetlerde bulunanlar değil

‘Bilgi’ve bilgi kökünden üretilmiş çok sayıda kelime bulunmaktadır. Bilgiye sadece bilimsel faaliyetlerde bulunanlar değil bütün insanlar ilgi duyarlar. Günlük hayatımızda gelişen olaylar, haberler, hava durumu hep bilgidir. Bilginin önemi, bilim ve teknolojinin hayatımızda etkin rol oynamasına paralel olarak artmıştır. Toplumlarda tarımsal üretim yaparak geçimini sağlayan nüfus azaldıkça hizmet sektörü gelişmiş ve hizmet sektörünün ana kaynağını da bilgi ve bilginin üretilmesi almıştır. Küreselleşme, başta internet olmak üzere bilgiye ulaşımı kolaylaştırmıştır.

 • Bilgi, • kullanıldığı alanların farklılığına bağlı olarak değişik şekillerde • tanımlanmaktadır. Bilişim,

• Bilgi, • kullanıldığı alanların farklılığına bağlı olarak değişik şekillerde • tanımlanmaktadır. Bilişim, eğitim, felsefe, fizik, ekonomi, din, yönetim, sinema veya televizyon alanlarında değişik anlamlar yüklenerek kullanılmaktadır. Genel olarak bilinen sözlüklerden yararlanarak bilgi, ‘insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, malumat, düşünce ürünü’ olarak tanımlanabilir.

BİLGİ KAYNAKLARI VE BİLGİYE ULAŞMA Bilgi, her geçen gün insan yaşantısını etkilemektedir. Bilgideki hızlı

BİLGİ KAYNAKLARI VE BİLGİYE ULAŞMA Bilgi, her geçen gün insan yaşantısını etkilemektedir. Bilgideki hızlı değişim, en kolay şekilde kuşaklar arasındaki teknolojiyi kullanma farkı ile gün yüzüne çıkmaktadır. Örneğin cep telefonunun birçok fonksiyonu alt yaş grubu insanlar tarafından her zaman çok daha yüksek seviyede bilinmekte ve kullanılmaktadır. Bilgiyi ihtiyaç duyulan alanda kullanabilmek için öncelikle ulaşmak ve öğrenmek gereklidir. Bilgiye ulaşmanın birçok yolu bulunmaktadır. Bilgiye ulaşmak için tarihte uzun yolculuklar yapılmış, hatta göç olayları olmuştur. Günümüzde tarihte hiç olmadığı kadar bilgiye ulaşma kolaylaşmıştır. Başlıca bilgi kaynakları aşağıda verilmiştir

İnternet: Birbirine bağlı bilgisayar ağlarının oluşturduğu yapıya denir. Sabit veya hareketli çok çeşitli cihazlar

İnternet: Birbirine bağlı bilgisayar ağlarının oluşturduğu yapıya denir. Sabit veya hareketli çok çeşitli cihazlar kullanılarak internete, dolayısı ile bilgiye ulaşılabilir. İnternet hizmeti veren şirketlerin izne tabi veya açık kaynaklı kullanımlarla her türlü bilgiye ulaşma imkânının bulunduğu elektronik ortamlardır. Dikkatsiz kullanımlarda kişisel bilgilerin izinsiz olarak alınması başta olmak üzere çok değişik tehlikeleri de mevcuttur. Kitaplar: Yazının kullanıma başlamasından bu yana kitaplar klasik bilgi kaynakları konumundadır. Tek veya yazarlar grubu tarafından hazırlanabilir, yazarların tercihi ve sunulan bilgi seviyesine göre tek veya çoklu ciltten oluşabilirler. Kâğıda basılmış ve ciltlenmiş olabileceği gibi, son yıllarda elektronik formatları (e-book) da kullanılmaya başlanmıştır.

Dergiler: Bilimsel, magazin veya değişik şekillerde dergiler bulunmaktadır. Bilimsel anlamda önemli ve etkili olan

Dergiler: Bilimsel, magazin veya değişik şekillerde dergiler bulunmaktadır. Bilimsel anlamda önemli ve etkili olan dergiler belirli bir bilimsel alanda, uzman yazarlar tarafından hazırlanmış, daha çok özel araştırma sonuçlarının yayınlandığı haftalık, aylık, 3 aylık veya daha uzun sürelerde çıkan dergilerdir. Son yıllarda dergilerin elektronik formatları (e-journal) da yayınlanmaya başlanmıştır. Bilimsel dergilerde basılan makalelerin bilime yaptığı katkılar değişik şekillerde ölçülmektedir. Bilime yaptığı katkı değeri bakımından kendi sahasında indeksli, uluslararası, hakemli veya hakemsiz dergi tipleri vardır. Bilimin sınırlarını genişleten dergiler daha çok indeksli olanlar olarak kabul edilir.

Bilimin Tanımı İnsanlar ilk var olduğu günden, içinde bulunduğumuz zaman dilimine kadar çevrelerindeki canlı

Bilimin Tanımı İnsanlar ilk var olduğu günden, içinde bulunduğumuz zaman dilimine kadar çevrelerindeki canlı veya cansız her varlığa karşı ilgi duymuşlardır. Gözleme dayanan ilgi öncelikle olayları tanımak, oluş mekanizmalarını anlamak, sonuçlarını gözlemlemek; daha sonra da onlar üzerinde etkin olmak ve neticede olayın yönünü kendi istediği şekilde yönlendirmek şeklinde devam ede gelmiştir. Diğer yandan insanlar, her zaman var olmayı, yaratıcı kudret ve yaradılış gayelerini, ölüm ve ötesini, varacağı son noktayı öğrenme arayışı içinde olmuşlardır.

Bilim insanları ve düşünürler genellikle uzman oldukları bilim dalını kapsayan tanımlar yapmışlardır. Bilim nedir

Bilim insanları ve düşünürler genellikle uzman oldukları bilim dalını kapsayan tanımlar yapmışlardır. Bilim nedir sorusuna her kesim tarafından kabul görecek bir cevap vermek mümkün değildir. Laboratuvar temelli çalışan bilim insanlarının bilim tanımı ile sanat veya sosyal konular çalışan bilim insanlarının bilim tanımını örtüştürmek kolay bir işlem değildir. Bilimin her geçen gün çok yönlü, kapsamlı ve büyük bir hızla gelişmesinin de ortak bir tanımlamada payı olduğu düşünülebilir. Bilim, varlık, insan ve olaylar ile bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için elde edilen bilgiler ve bilgi üretim faaliyetlerinin bütünü olarak tanımlanabilir. Bilgi üretimi için bilimsel yöntemler kullanılır.

 • Kaynak: Araştırma Yöntemleri, IBU Publications • Yazarlar: • Prof. Dr. Hüseyin PADEM

• Kaynak: Araştırma Yöntemleri, IBU Publications • Yazarlar: • Prof. Dr. Hüseyin PADEM • Yrd. Doç. Dr. Ali GÖKSU • Arş. Gör. Zafer KONAKLI