Bilgi Trleri Bilimin zellikleri Bilim Felsefesi 1 Bilgi

  • Slides: 15
Download presentation
Bilgi Türleri Bilimin Özellikleri Bilim Felsefesi 1

Bilgi Türleri Bilimin Özellikleri Bilim Felsefesi 1

§ Bilgi: Bilen ile bilinen arasında kurulan her türlü bağ olarak tanımlanabilir. § Bilgi

§ Bilgi: Bilen ile bilinen arasında kurulan her türlü bağ olarak tanımlanabilir. § Bilgi özne ile nesne arasında bağ kurma süreci ve bu sürecin sonunda ortaya çıkan üründür. § Bağ kurma=Algılama, anlama, açıklama § Süreç: Zihinsel etkinlikler baskındır. Ürün olarak sesli, yazılı davranışlar ya da jest ve mimikler ortaya çıkabilir. Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır. 2

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır. § Bilgi Türleri: Bilgi Apriori Aposteriori Bilgi

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır. § Bilgi Türleri: Bilgi Apriori Aposteriori Bilgi Analitik Sentetik Metafizik 3

Bilgi Günlük Gelenek ve Göreneğin Bilgisi Düzmece Politik Sanatsal Bilgi Dinsel Bilgi Felsefi Bilgi

Bilgi Günlük Gelenek ve Göreneğin Bilgisi Düzmece Politik Sanatsal Bilgi Dinsel Bilgi Felsefi Bilgi Bilimsel Bilgi 4

Düşünmek, ruhun kendine konuşmasıdır. § Bilginin Kaynağı: § 2 önemli kaynak, Aklın düşünme yeteneği

Düşünmek, ruhun kendine konuşmasıdır. § Bilginin Kaynağı: § 2 önemli kaynak, Aklın düşünme yeteneği Duyuların algılama ve gözlemleme yeteneği 5

Akılcılar Deneyciler Platon Epikuros İbni Sina J. Locke Descartes D. Hume Spinoza A. Comte

Akılcılar Deneyciler Platon Epikuros İbni Sina J. Locke Descartes D. Hume Spinoza A. Comte 6

§ Bilginin Alanı: Bilginin kaynağı probleminin uzantısıdır. Kadınları anlamak için, bir labirenti düz yola

§ Bilginin Alanı: Bilginin kaynağı probleminin uzantısıdır. Kadınları anlamak için, bir labirenti düz yola çevirmek gerekir. 7

§ Bilginin Ölçütü ve Standartları: Doğru(hakikat) nedir? Doğru, düşüncemizin gerçekle uyuşmasından ibarettir. 8

§ Bilginin Ölçütü ve Standartları: Doğru(hakikat) nedir? Doğru, düşüncemizin gerçekle uyuşmasından ibarettir. 8

Doğru(Bilgi) Uyuşma Kuramı Nesne ile gerçek arasındaki uyuşma Tutarlılık Kuramı Bir bilgi ile başka

Doğru(Bilgi) Uyuşma Kuramı Nesne ile gerçek arasındaki uyuşma Tutarlılık Kuramı Bir bilgi ile başka bir bilgi arasındaki uyuşma Pragmatizm Pragmatik olarak işe yarayan ve doğrulanabilendir. 9

§ Bilim: Gerçeğin bir kısmıyla kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bu sürecin sonunda

§ Bilim: Gerçeğin bir kısmıyla kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen bilgiler bütünüdür. (1) 1. İslamoğlu, A. H. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Beta Yayınevi, Ankara 2. Sencer M. & Y. (1978). Toplumsal Araştırmalarda Yöntembilim. Ankara 10

§ Bilim, bilimsel sonuç veya ürün olarak, herhangi bir düzenlenmiş doğru bütünüdür (3). şekilde

§ Bilim, bilimsel sonuç veya ürün olarak, herhangi bir düzenlenmiş doğru bütünüdür (3). şekilde bilgiler Bilim Dünyayı anlamada ve doğru bilgiye erişmede bir yaklaşım tarzı, bir araştırma usulü, bir yöntem olarak Böyle bir araştırma usulü, böyle bir yöntem sonucunda ortaya çıkan bir sonuç, bir ürün, bir bilimsel bilgiler topluluğu olarak 11 Arslan A. (2013). Felsefeye Giriş (2. Baskı). Adres Yayınları

Ürün Olarak Bilim Etkinlik Olarak Bilim Reichenbach Kuhn Carnap Toulmin Hempel 12

Ürün Olarak Bilim Etkinlik Olarak Bilim Reichenbach Kuhn Carnap Toulmin Hempel 12

§ Bilim temelde, insanoğlunun kendisini ve çevresini daha etkileyebilme, iyi ona tanıyıp egemen gerektiğinde

§ Bilim temelde, insanoğlunun kendisini ve çevresini daha etkileyebilme, iyi ona tanıyıp egemen gerektiğinde olup kendi kontrolü altına alma şeklindeki doğal istek ve güdüsünden kaynaklanmaktadır(4). Karasar , N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım 13

Özellikler • • İlerleyici olması Artmacı veya birikmeci olması Herkese açık, toplumsal olması Nesnel

Özellikler • • İlerleyici olması Artmacı veya birikmeci olması Herkese açık, toplumsal olması Nesnel olması Dinamik olması Geçici olması Tutarlı olması Öndeyilerin mümkün olması Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır. 14

Bilimsel düşünce nasıl bir düşüncedir? Bilim nedir? § Bilim felsefesi bu gibi sorulara yanıt

Bilimsel düşünce nasıl bir düşüncedir? Bilim nedir? § Bilim felsefesi bu gibi sorulara yanıt bulmaya çalışır. Bilimin değeri nedir? Bilimsel yaklaşım, bilimsel yöntem ve bilimsel sonuç nedir? 15