Bildung met ouders kansen voor ontwikkelingsgericht ondernemen 12

  • Slides: 18
Download presentation
‘Bildung’ met ouders: kansen voor ontwikkelingsgericht ondernemen 12 november 2014 Van Opvang naar Ontwikkeling

‘Bildung’ met ouders: kansen voor ontwikkelingsgericht ondernemen 12 november 2014 Van Opvang naar Ontwikkeling Bijeenkomst Almeerse kinderopvangorganisaties

Lonneke Sondorp intro

Lonneke Sondorp intro

12 jaar x 365 dagen x 24 uur 105. 120 uur 7520 uur

12 jaar x 365 dagen x 24 uur 105. 120 uur 7520 uur

invloeden op het leren van kinderen (Marzano) effect op leerlingresultaten 35 30 25 20

invloeden op het leren van kinderen (Marzano) effect op leerlingresultaten 35 30 25 20 33. 29 15 10 5 0 9. 92 inkomen 3. 24 4. 04 opleiding beroep sfeer thuis

Waarom koos u voor uw kinderopvang? • Ouders • Professionals

Waarom koos u voor uw kinderopvang? • Ouders • Professionals

Ouders dromen hun ideale kinderopvang

Ouders dromen hun ideale kinderopvang

Vooral buiten. .

Vooral buiten. .

Maar ook binnen. .

Maar ook binnen. .

En met iets meer structuur als thuis?

En met iets meer structuur als thuis?

Wat waarderen ouders? • Dat u luistert • Dat u ze kent • Dat

Wat waarderen ouders? • Dat u luistert • Dat u ze kent • Dat u rekening houdt met hun situatie

Wat waarderen uw leidsters? • Dat u luistert • Dat u ze kent •

Wat waarderen uw leidsters? • Dat u luistert • Dat u ze kent • Dat u rekening houdt met hun situatie

Waarom gaat u niet in de oudercommissie?

Waarom gaat u niet in de oudercommissie?

Waarom ging u wèl in de oudercommissie? • Omdat ik dat het personeel gun

Waarom ging u wèl in de oudercommissie? • Omdat ik dat het personeel gun • Omdat ik toch al meehielp • Omdat ze me zo goed helpen met de opvoeding • Omdat ik ze wil helpen om te groeien

Actief Ouderschap actief burgerschap onderwijskundig partnerschap ouderparticipatie maatschappelijk partnerschap pedagogisch partnerschap Didactisch partnerschap formeel

Actief Ouderschap actief burgerschap onderwijskundig partnerschap ouderparticipatie maatschappelijk partnerschap pedagogisch partnerschap Didactisch partnerschap formeel partnerschap (Samen staan voor het welzijn van het kind) (Samen staan voor het leren van het kind) (Samen staan voor de plek van je kind in de maatschappij/wijk/buurt) Basis om te starten (Samen staan voor het schoolbeleid bestuur/MR) informeel partnerschap (Samen staan voor de activiteiten en werkzaamheden van de school)

Ouderpartnerschappen waar we met elkaar trots op zijn! Maatschappelijk Partnerschap (Samen staan voor de

Ouderpartnerschappen waar we met elkaar trots op zijn! Maatschappelijk Partnerschap (Samen staan voor de plek van het kind in de maatschappij, buurt) Didactisch Partnerschap (samen staan voor het leren van het kind) Pedagogisch Partnerschap (samen staan voor welzijn van het kind) Formeel Partnerschap (samen staan voor beleid, bestuur, ouderraad) Informeel Partnerschap (samen staan voor de activiteiten en werkzaamheden van de peuterspeelzaal) Leidsters brengen ouders gericht met elkaar in contact (bijv. ouders van kind dat naar speciaal onderwijs gaat, ouders van dreumesen, ouders van bepaalde nationaliteit), zodat ze elkaar kunnen helpen, tips en ervaringen kunnen uitwisselen. Koffieochtenden voor ouders onderling, onder leiding van de pedagogisch medewerker. Dit gebeurt iedere dag van half 9 tot 9 uur op de groep. Ouders zien wat hun kind doet, er ontstaan onderlinge oudercontacten en gesprekken over de opvoeding. (Tip: als je capuccino hebt, komen er meer ouders ) Koffieochtenden in de week voor de vakantie. Ouders worden vooraf tijdig geinformeerd. Gemakkelijke samenwerking met de partners in de brede school, open relatie, bereidheid tot samenwerken met elkaar. Met ouders en partners werd er voldoende geld verzameld om een appelboom op het plein te zetten. Iedereen pakte dat gemakkelijk en enthousiast op. Ouderworkshops van methode (bijv. Kaleidoscoop, Puk & Co) Briefjes met boekentips voor ouders, passend bij het thema, die ze kunnen meenemen naar de bibliotheek. Kinderen bakken koekjes en eten deze op met ouders, waarbij de geleerde liedjes gezongen worden ‘op een grote paddenstoel’. Na ongeveer 3 maanden nodigen we nieuwe ouders uit voor een bijeenkomst, waarin met een fotostory wordt verteld hoe het werkt op de speelzaal en hoe het ouderprogramma (Kaleidoscoop) werkt. Na de uitleg lopen ouders mee in de groep en doen ze met een activiteit. Ouders laten zien wat hun kind doet met fotostory’s. Extra leuk voor kinderen die niet van knutselen houden, omdat ouders daarvan geen werkjes zien. Bijvoorbeeld foto’s van bouwwerkjes die ze maken of verkleden. Met fotostory’s ouders spelmogelijkheden laten zien, die je kunt doen met alledaagse dingen (zonder kosten) De goede relatie, laagdrempelig contact en vertrouwen tussen leidsters en ouders. (Ontroerend voorbeeld: een moeder besprak met de leidster hoe het kind te vertellen dat vader was overleden. ) Ouders mogen meelopen en kunnen zien hoe de leidster met de kinderen omgaat (voorbeeldrol) Nieuwe ouders worden uitgenodigd om de eerste ochtend op de speelzaal mee te lopen. Half uur inloopochtend voor ouders, om te kijken en mee te doen met activiteit. Ouders maken iets en presenteren dit aan de groep kinderen. Project met De Beleving. Leidster brengt ouders waar nodig in contact met bijvoorbeeld CJG of logopedie. Dit verlaagt de drempel voor ouders. De manier waarop de oudergesprekken plaatsvinden (OVM) Workshops en themaavonden voor ouders Ouderraad op een andere manier organiseren. Alle ouders worden uitgenodigd voor bijeenkomsten om de dingen te bespreken. Gezamenlijk doel en visie in de brede school De vaardigheden van de leidsters om met alle ouders om te gaan. We krijgen veel complimenten en waardering van ouders Het lukt snel om ouders te enthousiasmeren. Open sfeer waarin ouders welkom zijn. Leidster nodigt ouders ’s morgens uit voor koffie. Samen met ouders zorgen voor schoonmaken en repareren van materialen Samen feesten vieren, waarbij ouders eten maken. Open houding van de leidsters: ‘ik leer zelf ook iedere dag van de ouders. ’

Nu is het moment om te profileren met ouderpartnerschappen! • Onderscheidend - aantrekkelijk •

Nu is het moment om te profileren met ouderpartnerschappen! • Onderscheidend - aantrekkelijk • Wind mee: doorlopende ontwikkellijn – Integrale Kindcentra • Ouders zijn uw beste ambassadeurs • Weet wat voor hen belangrijk is!

Vragen? Verder praten? • Kom naar de ronde tafel!

Vragen? Verder praten? • Kom naar de ronde tafel!

Nieuwsgierig naar onze beweging? • Volg ons op Twitter voor inspiratie en tips: @actiefouder

Nieuwsgierig naar onze beweging? • Volg ons op Twitter voor inspiratie en tips: @actiefouder • Word lid van de Linked. In groep Actief Ouderschap • Kijk op www. actiefouderschap. nl voor trainingen • Mail naar [email protected] nl met vragen en om de nieuwsbrief te ontvangen