Bibliotekrs starpnieks starp informcijas pasttju un informcijas piegdtju

  • Slides: 17
Download presentation
Bibliotekārs - starpnieks starp informācijas pasūtītāju un informācijas piegādātāju Ligita Gjortlere Rīgas Juridiskās augstskolas

Bibliotekārs - starpnieks starp informācijas pasūtītāju un informācijas piegādātāju Ligita Gjortlere Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkas vadītāja

Bibliotekāra loma • Mudināt administrāciju, mācībspēkus un bibliotekārus dalīties ieteikumos par mācību procesā nepieciešamo

Bibliotekāra loma • Mudināt administrāciju, mācībspēkus un bibliotekārus dalīties ieteikumos par mācību procesā nepieciešamo literatūru, datu bāzēm. • Noskaidrot augstskolas komplektēšanas politikas vajadzības, aptaujājot gan mācībspēkus, gan arī publiskos lietotājus un sadarbības institūcijas. Šāda komunikācija dos iespēju lietotājam paredzēt, kāda rakstura materiāli bibliotēkā būs atrodami. • Par galveno kritēriju materiālu atlases procesā uzskatīt kvalitātes kritēriju. Ja pieņemam, ka bibliotēkas krājums ir tas, ko pārdodam (prece), tad jābūt ļoti stingrai kvalitātes kontrolei. • Noteikt, kurš no bibliotēkas darbiniekiem būs atbildīgs par lēmuma pieņemšanu komplektēšanas jautājumos, kā arī noteikt mācībspēku un nozaru bibliotekāru lomu komplektēšanas procesā. • Neskatoties uz personāla izmaiņām, saglabāt kolekcijas attīstības nepārtrauktību.

Informācijas pasūtītāja (lietotāja) loma • Informēt par jaunām mācību programmām, studiju virzieniem • Sniegt

Informācijas pasūtītāja (lietotāja) loma • Informēt par jaunām mācību programmām, studiju virzieniem • Sniegt informāciju par jaunāko literatūru tos interesējošās jomās • Izmantot iespēju pasūtīt bezmaksas grāmatas kā kursu pasniedzējiem (desk copies, evaluation copies, inspection copies) • Savlaicīgi informēt par izmaiņām ar budžetu saistītos jautājumos

Komplektēšanas politika • Ar komplektēšanas politiku saistītu kritēriju, vadlīniju, politikas dokumentu izstrāde • Iespieddarbu

Komplektēšanas politika • Ar komplektēšanas politiku saistītu kritēriju, vadlīniju, politikas dokumentu izstrāde • Iespieddarbu un elektronisko resursu identifikācija, izvērtēšana un izvēle • Formāla un neformāla esošā bibliotēkas krājuma izvērtēšana, izvērtēšanas rezultātu analīze • Krājuma ilgtermiņa uzturēšana (norakstīšanas politika, nozaudēto un vērtīgāko izdevumu aizvietošana u. c. )

Bibliotekāra atbildības • Informācijas atlasīšana par jaunāko literatūru, datu bāzēm • Jauno izdevumu izvēle,

Bibliotekāra atbildības • Informācijas atlasīšana par jaunāko literatūru, datu bāzēm • Jauno izdevumu izvēle, krājuma piekomplektēšana • Pasūtījuma noformēšana, piegādātāju izvēle, piegādes termiņu izvēle • Pasūtījuma apmaksas izvēle • Seriālu pasūtīšana • Izdevumu saņemšana, lietotāju informēšana par jaunieguvumiem

Tendences krājuma komplektēšanā • vislielākā daļa materiālu tiek pasūtīti, balstoties uz mācībspēku un zinātnisko

Tendences krājuma komplektēšanā • vislielākā daļa materiālu tiek pasūtīti, balstoties uz mācībspēku un zinātnisko līdzstrādnieku pasūtījumiem • materiāli, kuru pasūtīšanas iniciatori ir bibliotekāri: – – starpdisciplināri izdevumi uzziņu izdevumi, vārdnīcas lietotāju rekomendēti izdevumi recenzijās augsti novērtēti izdevumi, kurus mācībspēki nebija pasūtījuši • grāmatu piegādātāju/izdevēju izstādes – pēc iepazīšanās ar izdevumiem liela daļa no tiem tiek iegādāta • papildus kopiju iegāde aktīvi izmantotiem izdevumiem • dāvinājumi no dažādiem sadarbības partneriem, valsts institūcijām, mācībspēkiem

Informācija par jaunāko literatūru, datu bāzēm, piekomplektēšana • • • Nacionālā bibliogrāfija; “Grāmatu Jaunumi”

Informācija par jaunāko literatūru, datu bāzēm, piekomplektēšana • • • Nacionālā bibliogrāfija; “Grāmatu Jaunumi” Izdevniecību katalogi + mājas lapas Grāmatu piegādātāju datu bāzes Interneta grāmatu veikali Bibliotēku katalogi Interneta meklēšanas dienesti

Pasūtījuma noformēšana • Skaidra lēmumu pieņemšanas procedūra (ideāli – komplektēšanas (ekspertu) padomes klātbūtne galīgā

Pasūtījuma noformēšana • Skaidra lēmumu pieņemšanas procedūra (ideāli – komplektēšanas (ekspertu) padomes klātbūtne galīgā lēmuma pieņemšanā) • Līdzsvars starp augstskolas fakultātēm, specialitātēm – Budžeta sadalē – Izdevumu skaitā • Pasūtīto izdevumu ievadīšana elektroniskajā katalogā

Piegādātāji • Izdevniecības • Grāmatu veikali – L Grāmata www. lgramata. lv • Grāmatu

Piegādātāji • Izdevniecības • Grāmatu veikali – L Grāmata www. lgramata. lv • Grāmatu piegādātāji – Starkmann – Dawson – Krisostomus u. c. • Interneta grāmatu veikali (piedāvā arī lietotas): – Add. All www. addall. com – Amazon – Barnes and Noble

Piegādātāju izvēles kritēriji • • • Cena, atlaides (no izdevēja cenas u. c. )

Piegādātāju izvēles kritēriji • • • Cena, atlaides (no izdevēja cenas u. c. ) Piegādes izmaksas Piegādes ātrums Papildus izdevumi (muita, pasta izdevumi) Pasūtījuma piegāde kopumā vai pa daļām Pasūtījuma apstiprinājums Pasūtījuma statuss Pasūtījuma atcelšanas iespējas Dalītu rēķinu iespēja Rēķinu apmaksas termiņi Ērta pasūtīšanas vide u. c.

Kotlers F. Mārketinga pamati Jumava www. jumava. lv/product/27 9 L grāmata www. lgramata. lv/lbook/info.

Kotlers F. Mārketinga pamati Jumava www. jumava. lv/product/27 9 L grāmata www. lgramata. lv/lbook/info. php? id=9858 10, 69 Ls 9, 45 Ls Amizante www. amizante. lv _ Xnet. lv (interneta veikals) www. xnet. lv/index. php? zoo mid=35213 12, 83 Ls

EU Law / Craig, de Burca ISBN 01992 -4943 -1 Oxford University Press www.

EU Law / Craig, de Burca ISBN 01992 -4943 -1 Oxford University Press www. oup. co. uk/isbn/0 -19924943 -1 36, 99 GBP + 6 GBP Add. All www. addall. com 32, 24 – 100, 97 EUR Krisostomus www. kriso. ee/cgibin/pood/otsing 2. pl? mv_session _id=Qa. NPVif 5&jarg=0&bic=&mv _searchspec=01992 -49431&field=isbn&database=english 27, 11 Ls + 1, 33 Ls Starkmann www. starkmann. com 36, 99 GBP - atlaide

Pasūtījuma apmaksas veidi • Galvenais – budžets! Finansējums nekad nebūs pietiekošs visu vēlmju apmierināšanai

Pasūtījuma apmaksas veidi • Galvenais – budžets! Finansējums nekad nebūs pietiekošs visu vēlmju apmierināšanai • Interneta veikalos – parasti priekšapmaksa (izmantojot kredītkarti) • Grāmatu piegādātāju kompānijās – parasti pēcmaksa: + Maksājam par reālu preci, pirms maksājuma veikšanas iespēja risināt iespējamos pārpratumus - Grūti prognozēt budžeta izlietojumu

Turpinājumizdevumu pasūtīšana, 1 • Gadagrāmatas, raksti u. c. – noformēt izdevuma pasūtīšanu pie izdevēja

Turpinājumizdevumu pasūtīšana, 1 • Gadagrāmatas, raksti u. c. – noformēt izdevuma pasūtīšanu pie izdevēja vai grāmatu piegādātāja (standing orders), lai saņemtu visus sējumus • Loose-leaf izdevumi – ļoti dārgi, nekad nav iepriekš zināma cena kārtējam papildinājumam – grūti prognozēt budžetu

Turpinājumizdevumu pasūtīšana, 2 • Izvēle – pasūtīt žurnālu gada komplektu vai izmantot dokumentu piegādes

Turpinājumizdevumu pasūtīšana, 2 • Izvēle – pasūtīt žurnālu gada komplektu vai izmantot dokumentu piegādes pakalpojumus • Žurnālu pasūtīšana – Individuāli nosaukumi - pie izdevējiem (academic subscription ar atlaidi, individuāls pasūtītājs) – Žurnālu pasūtīšana piegādātājiem (svarīgs nosacījums par pieeju tekošajiem izdevumiem un arhīvam elektroniskā formātā – izmaksas, nosacījumi)

Izdevumu saņemšana, lietotāju informēšana par jaunieguvumiem • Regulāra kontrole par pasūtīto grāmatu stāvokli (izsūtīta,

Izdevumu saņemšana, lietotāju informēšana par jaunieguvumiem • Regulāra kontrole par pasūtīto grāmatu stāvokli (izsūtīta, out of print, vēl nav publicēta, pašlaik nav krājumā) • Jaunieguvumu biļetena vai citas publikācijas veidošana par jaunpienākušo literatūru • Lietotāju individuāla informēšana par saņemtajiem pasūtījumiem

Paldies par uzmanību!

Paldies par uzmanību!