Bibliotek 3 0 Bibliotek 2 0 Oslo 17

  • Slides: 36
Download presentation
Bibliotek 3. 0

Bibliotek 3. 0

Bibliotek 2. 0 Oslo 17. april 2007 Ole Husby

Bibliotek 2. 0 Oslo 17. april 2007 Ole Husby

Bibliotek 2. 0 Hva er to null? Er det noe BIBSYS trenger å tenke

Bibliotek 2. 0 Hva er to null? Er det noe BIBSYS trenger å tenke på? Er det bare ”Keiserens nye klær 2. 0”?

Død over journalisten! ”På Myspace, Youtube, Urørt, Underskog og Hilsen Norge finner du morgendagens

Død over journalisten! ”På Myspace, Youtube, Urørt, Underskog og Hilsen Norge finner du morgendagens stjerner. Er nettsamfunnene mediekonsumentenes hevn på informasjonsmonopolet? Og er journalistene blitt Internetts nyttige idioter uten kontroll over kildene, sannheten eller hypen? ” [Bylarm 2007]

“…despite any desire to the contrary on behalf of the library, the library’s systems

“…despite any desire to the contrary on behalf of the library, the library’s systems are not the online ‘home’ in which students find themselves spending most of their time. ” [ Paul Miller ]

Web 2. 0 • Web 2. 0 er en populærbetegnelse på den nye situasjonen

Web 2. 0 • Web 2. 0 er en populærbetegnelse på den nye situasjonen på World Wide Web med deltagerdrevne, interaktive nettjenester. [ Wikipedia ]

Web 2. 0 • Med web 2. 0 ønsker man å betegne den nye

Web 2. 0 • Med web 2. 0 ønsker man å betegne den nye generasjonen sosiale nettjenester som har blomstret opp de siste årene, og som avhenger av aktiv deltagelse fra brukerne for å kunne ekspandere. Her inngår alt fra blogger til wikier og sosiale nettverkstjenester. [ Wikipedia ]

Tonullete bibliotek Stockholms stadsbibliotek : "Verdas sprekaste bibliotek på Nett? “ Library. Thing :

Tonullete bibliotek Stockholms stadsbibliotek : "Verdas sprekaste bibliotek på Nett? “ Library. Thing : "Over twelve million books on members' bookshelves" Kristiansand folkebibliotek : Aleph prøver seg med 2. 0 OCLC Fiction. Finder : 1. 9 ? ? ? Brooklyn College Library på My. Space : "I'm thrilled to be a friend. Librarians are the heroes of the people, libraries our sanctuary. “ Second Life : Info Island : Minst 3. 0

Er du med? • • RSS Wikis Blogs Flickr Tags You. Tube Google Office

Er du med? • • RSS Wikis Blogs Flickr Tags You. Tube Google Office Maps • • Second Life Avatars Retrievr Podcasts My. Space Skype Library. Thing Tag. Clouds

Mashup = Remix = Recombine = Web application hybrid: A mashup is a website

Mashup = Remix = Recombine = Web application hybrid: A mashup is a website or application that combines content from more than one source into an integrated experience [wikipedia] Content used in mashups is typically sourced from a third party via a public interface or API

Bibliotek 2. 0: Bedre med ti skruer løs enn en som sitter fast

Bibliotek 2. 0: Bedre med ti skruer løs enn en som sitter fast

Alle blogger også Hillary Clinton

Alle blogger også Hillary Clinton

Har BIBSYS noen rolle? Ja

Har BIBSYS noen rolle? Ja

Den viktigste BIBSYS-rollen er å levere mashup-vennlige tjenester A B C D k Ikke

Den viktigste BIBSYS-rollen er å levere mashup-vennlige tjenester A B C D k Ikke sli

En viktig BIBSYS rolle er å levere mashup-vennlige tjenester B A Men sl C

En viktig BIBSYS rolle er å levere mashup-vennlige tjenester B A Men sl C ik D

Hva betyr Mashup-vennlig? • • • Veldefinert Avgrenset Åpen Gratis Pålitelig Varig

Hva betyr Mashup-vennlig? • • • Veldefinert Avgrenset Åpen Gratis Pålitelig Varig

Hvorfor? • Andre kan klare å lage mashups like godt som oss • Men

Hvorfor? • Andre kan klare å lage mashups like godt som oss • Men bare vi kan levere tjenestene • Kanskje greier ikke vi å lage et nettsted som fanger alle brukerne • Derfor er det viktig at vi kan være til stede på andres nettsted • Men: mashup-protokollene (API’ene) støtter ikke all vår funksjonalitet • Derfor må vi også levere brukergrensesnitt

Åpne standarder / SOA NILL OAI Open. Search Open. URL RSS SRU SRW Webservices

Åpne standarder / SOA NILL OAI Open. Search Open. URL RSS SRU SRW Webservices Z 39. 50

NDB-Rammeverk. Arbeidspakke 7: Systemarkitektur og infrastruktur. • “Arkitekturen skal spille opp at det etableres

NDB-Rammeverk. Arbeidspakke 7: Systemarkitektur og infrastruktur. • “Arkitekturen skal spille opp at det etableres systemer med veldefinerte grensesnitt som tilbyr tjenester til omgivelsene. På denne måten skal tjenester i NDB også kunne gjøres tilgjengelig gjennom andre portaler enn rene NDB-portaler. I dag peker Web Services seg ut som en naturlig plattform for tjenesteutvikling i NDB. ” • “Mye informasjon vil være tilgjengelig i NDB, og det vil være av interesse både for brukerne og for institusjonene som gjør informasjon tilgjengelig at tilgjengeligheten er best mulig for brukerne. Man kan tenke seg at andre portaler, som f eks nettaviser, ønsker å gjøre søk i NDB tilgjengelig på sine sider. ”

Bibliotek 2. 0 : Åpenhet

Bibliotek 2. 0 : Åpenhet

Fikse saker • • Zotero Snarveier Google Scholar BIBSYSx

Fikse saker • • Zotero Snarveier Google Scholar BIBSYSx

BIBSYSx • En tjeneste basert på Open. URL for tilgangstjenester • Kan brukes av

BIBSYSx • En tjeneste basert på Open. URL for tilgangstjenester • Kan brukes av hvem som helst! http: //openurl. bibsys. no/openurl

Snarvei til BIBSYS Ask: Bruk av søkefeltet i Firefox

Snarvei til BIBSYS Ask: Bruk av søkefeltet i Firefox

Snarvei til BIBSYS Ask: Merk søkeord og klikk på bokmerket ”ask 2”

Snarvei til BIBSYS Ask: Merk søkeord og klikk på bokmerket ”ask 2”

Mer om snarveier Se: http: //www. bibsys. no/snarveier. html

Mer om snarveier Se: http: //www. bibsys. no/snarveier. html

Andre (nye) roller for BIBSYS: • Tilrettelegge fellesarenaer for dugnadsarbeid og kommunikasjon – Forum,

Andre (nye) roller for BIBSYS: • Tilrettelegge fellesarenaer for dugnadsarbeid og kommunikasjon – Forum, blogger, wikier • Tilby funksjonalitet for brukersupplerte katalogdata – Kommentarer, omtaler, vurderinger, folksonomier • Supplere katalogdata vha mashup fra andre kilder – (Hvorfor kjøpe omslagsbilder når vi kan bruke amazon. com sine gratis? )

Bibliotek 2. 0 : We are the web

Bibliotek 2. 0 : We are the web

In the end, nothing is really new. . “The wireless telegraph is not very

In the end, nothing is really new. . “The wireless telegraph is not very difficult to understand. The ordinary telegraph is like a very long cat. You pull the tail in New York, and it meows Los Angeles. The wireless is the without the cat. ” Albert Einstein in same, only

etterord

etterord

Technology alone won't fix Old Media “The New Media world of blogs and other

Technology alone won't fix Old Media “The New Media world of blogs and other forms of Internet-based social media isn't changing the landscape of news and politics because of its underlying technology. It is changing the world because it is allowing truly egalitarian access to the media for the first time ever. [Lance Dutson]

Digital Maoism “The illusion that we already have is close to good enough, or

Digital Maoism “The illusion that we already have is close to good enough, or that it is alive and will fix itself, is the most dangerous illusion of all. By avoiding that nonsense, it ought to be possible to find a humanistic and practical way to maximize value of the collective on the Web without turning ourselves into idiots. The best guiding principle is to always cherish individuals first. ” [Jaron Lanier]