Biblijska teologija 1 amdg euferbt 1 bibteofer hr

  • Slides: 24
Download presentation
Biblijska teologija 1 amdg. eu/fer-bt 1 bibteo@fer. hr Milosrđe – bitno obilježje Svetoga pisma

Biblijska teologija 1 amdg. eu/fer-bt 1 [email protected] hr Milosrđe – bitno obilježje Svetoga pisma Prve objave: Noa, Mojsije Milosrđe u molitvi: Jakov, Salomon, David, Jona Utjelovljeno milosrđe u NZ Milosrđe i obitelj

Božje srce (Post 6, 6; 8, 21) n n Očevo milosrđe u počecima svijeta

Božje srce (Post 6, 6; 8, 21) n n Očevo milosrđe u počecima svijeta Bog se sažalio, ražalilo mu se ( נחם niḥam Post 6, 6 s): q n U srce ( לב leb) ga je pogodila bol ( עצב 6, 6) q n kao porođajna bol ( ‘עצבון isabôn 3, 16) יהוה govori svome srcu ( לב leb 8, 21) q n što je načinio čovjeka (6); životinje (7) Intima Božja, unutarnja misao Nakon prvih žrtava paljenica, Noinih (8, 20) “Neću više prokleti zemlju zbog čovjeka” “Neću više udariti sve što živi” – sadržaj Saveza: q Ne više sasjeći, iskorijeniti (9, 11), razoriti (9, 15) svako tijelo

Objava Mojsiju (Izl 34) n n ( יהוה Izl 34, 6) sam izgovara, 2

Objava Mojsiju (Izl 34) n n ( יהוה Izl 34, 6) sam izgovara, 2 x = milosrdan ( רחם raḥam), milostiv ( חנן ḥanan), spor na srdžbu, bogat privrženošću ( חסד ḥésed povezanost) i pouzdanošću (34, 6) q q n Bit ću tko god da ću biti (3, 14) “milostiv sam kome sam milostiv ( רחם raḥam), smilovat ću se kome ću se smilovati ( חנן ḥanan)” (33, 19) Čuva privrženost ( חסד ḥésed) tisućama, brine se za krivnju (34, 7) q Nosi (= oprašta) krivnju, prijestup, grijeh (7)

Egzistencijalne molitve n 1. Jakov traži spas Post 32, 12: q q n nisam

Egzistencijalne molitve n 1. Jakov traži spas Post 32, 12: q q n nisam vrijedan tolike dobrote = (iskazi) privrženosti ( חסד ḥésed mn. ) 2. Salomon traži mudro srce (1 Kr 3, 9 a) q q q n Početak molitve: 1 Kr 3, 6 s Zahvala Bogu za oca Davida: Veoma naklon, čuvao veliku milost “velika privrženost” (2 x חסד גדול ḥésed gadol 3, 6) q n od bratove ruke (32, 12) Samoprocjena u v 11: Božanski kriterij u v 12? “učinit ću po tvojim riječima” (1 Kr 3, 12)

Davidovo kajanje u Ps 51 q n Smiluj mi se ( חנן ḥanan v

Davidovo kajanje u Ps 51 q n Smiluj mi se ( חנן ḥanan v 3) q q n n Zaziv Milostivom ( חנן ḥanan Izl 34, 6) Mjera smilovanja u v 3: “milosrđe” (v 3 a) = “vječna je ljubav njegova” (Ps 118; 136) חסד ḥésed “privrženost, povezanost” (3 a usp. Izl 34, 6) q n Početak molitve u 51, 3: “veliko smilovanje” (3 b) רחמים raḥamim “suosjećajna majčinska utroba” (3 b usp. Izl 34, 6)

Jonin bijeg q n Milosrdan, milostiv, spor na srdžbu, bogat dobrotom (usp. Izl 34,

Jonin bijeg q n Milosrdan, milostiv, spor na srdžbu, bogat dobrotom (usp. Izl 34, 6) q q n “Zato sam pobjegao” Jona dodaje (Jon 4, 2): KS: nad nesrećom se brzo sažališ ( נחם niḥam usp. Post 6, 6 s) q n Prorok poznaje Zakon, još u u svojoj zemlji (Jon 4, 2): dubinska promjena u središtu osobe, pogođenost sažaljenje nad zlom ( רעה u Jon 3, 10) q Kod Ninive ( רעה 3, 10)

Isusova metoda q n n n Molba gubavca (Mk 1, 40) : “Ako hoćeš,

Isusova metoda q n n n Molba gubavca (Mk 1, 40) : “Ako hoćeš, možeš me očistiti” A) ganuće u Srcu Isusovu = milosrđe (σπλαγχνίζομαι [splanhnízomai] Mk 1, 41) B) Pružena ruka q Dodir Utjelovljenoga C) izjava i zapovijed (v 41) Hoću! (Usp. v 40) Budi očišćen! passivum divinum q q q Moj Otac. . . čisti (Iv 15, 1 s) 1. odlazi guba (Mk 1, 42) 2. bi očišćen

Bližnji n n Samarijanac u Lk 10, 33 s: vidi, sažali se (33); dođe

Bližnji n n Samarijanac u Lk 10, 33 s: vidi, sažali se (33); dođe do (33), pristupa (34) q n Iskazao milosrđe (ἔλεος Lk 10, 37) q q n Krist nad udovicom iz Naina (7, 13), milosrdni otac pred rasipnim sinom (15, 10), premilosrdno srce Božje (1, 78) Zaharija: Iskazati dobrotu ocima (ἔλεος 1, 72) Marija: Dobrota je njegova… (ἔλεος 1, 50) Učiteljev odgovor pismoznancu (Lk 10, 26. 36): q q Što piše u Zakonu? Kako čitaš? (26) Što ti se čini, tko je bližnji? (36)

Čudesno umnažanje q n Sažalilo mi se (1. l. ) σπλαγχνίζομαι [splanhnízomai] q n

Čudesno umnažanje q n Sažalilo mi se (1. l. ) σπλαγχνίζομαι [splanhnízomai] q n n = na Posljednjoj večeri (1 Kor 11, 23 s) εὐχαριστήσας [euharistesas] Euharistija q n Postupak u 1) Mt 14, 19; 2) Mt 15, 36: Gleda u nebo (Mt 14, 19; Mk 6, 41; Lk 9, 16) Uzima, ZAHVALIVŠI, lomi (Mt 15, 36; Mk 8, 6) q n Motivacija u Mt 15, 32; Mk 8, 2: (Mt 15, 36; 26, 27; Mk 8, 6; 14, 23; Lk 22, 17. 19; Iv 6, 11) Znak u Emausu (Lk 24, 30)

Otac i mlađi sin q n n otac pravedno dijeli: dio koji pripada ne

Otac i mlađi sin q n n otac pravedno dijeli: dio koji pripada ne priječi odlazak (13) q n n Inicijativa mlađega (Lk 15, 12) daleka zemlja (13) vidi ga dok je bio daleko (20) σπλαγχνίζομαι ganut, sažalio se (20) Samarijanac (10, 33) Isus nad mrtvim (7, 13) Očeva inicijativa (20. 22): n q n n trk, zagrljaj, poljubac (20) obuća (22) “primi me kao najamnika” (19) 10

Otac i stariji sin q n n n “im (njima)” – podjela obojici (12)

Otac i stariji sin q n n n “im (njima)” – podjela obojici (12) izići (28) – otac opet izlazi Prvi govori: “nagovarati” (28) παρακαλέω obodriti q n n n Daje odgovor (31 s): τέκνον: “sinko” (31) “služim ti” (29) “Sve je tvoje” (v 31) dio imanja (v 12) q q n Sluša sina (29 s): Želio se proveseliti s prijateljima “ovaj sin tvoj” (30) q n Tko dobiva svoj dio u Lk 15, 12? “I najamnici obiluju” (v 17) “Tvoj brat” (v 32) 30 veselje i radost (v 32) bijes (v 28) 11

Sprovod u Nainu q n n Sažali mu se nad njom (σπλαγχνίζομαι) Dade ga

Sprovod u Nainu q n n Sažali mu se nad njom (σπλαγχνίζομαι) Dade ga majci (7, 15) q q n n Isusova osobna sudbina? Postupak s mladićem (Lk 7, 14): “Ustani!” Sjeda i govori (7, 15) q n Isus vidi majku udovicu (Lk 7, 13) Narod (Lk 7, 16): strahopoštovanje (7, 16) q Zaharijanska ispovijest: pohodi Bog narod svoj 12

Pred snagom zloduha q n upropastiti (Mk 9, 22); smrviti (Lk 9, 39) q

Pred snagom zloduha q n upropastiti (Mk 9, 22); smrviti (Lk 9, 39) q n Roditelji sami ne mogu Učenici bez rezultata (18) Molba: imaj samilosti, sućuti, milosrđa (σπλαγχνίζομαι 22) q n Isus na gori Preobraženja “k tebi sam doveo sina” (Mk 9, 17) q n Nejasna dijagnoza, jasan smjer: Riječ (25) i djelo (27): “Iziđi i više ne ulazi!” (25) Diže ga, on ustaje (ἐγεῖρω, ἀνίστημι 27)

Roditelji i djeca u biblijskoj duhovnosti – 1. dio (Stari zavjet)

Roditelji i djeca u biblijskoj duhovnosti – 1. dio (Stari zavjet)

Tko si ti, sine moj! (Post 27, 18) Turbulentno djetinjstvo Ezava i Jakova (Post

Tko si ti, sine moj! (Post 27, 18) Turbulentno djetinjstvo Ezava i Jakova (Post 25 -28)

Sukob otpočetka n n n n Otac Izak, pravi baštinik Abrahamov Majka Aramejka, Rebeka

Sukob otpočetka n n n n Otac Izak, pravi baštinik Abrahamov Majka Aramejka, Rebeka (Post 25, 20) Moli za nju jer nemaju djece (21), uslišan Već u majčinoj utrobi svađa (22) Majka Rebeka traži Božji savjet (23): “dva svijeta – mlađi će služiti starijemu” Kod rođenja Jakov “Hvatač pete”

Očeva karijera n Bogat u tuđoj zemlji (Post 26) q q n Dvaput Božja

Očeva karijera n Bogat u tuđoj zemlji (Post 26) q q n Dvaput Božja objava Zatajio ženu Sine moj (27, 1)! q q Njegov sin Ezav (27, 5. 17) Lovac, napolju (25, 27) – otac voli divljač n q q Oženio se (26, 34; 28, 9) protiv volje roditelja Njezin sin Jakov (27, 6. 25) U šatoru (25, 27), kuha (29)

Blagoslov na prijevaru n Jakov kupuje prvenstvo (Post 25, 33) q n Otac Ezavu:

Blagoslov na prijevaru n Jakov kupuje prvenstvo (Post 25, 33) q n Otac Ezavu: “Pripravi mi slastan zalogaj kakav volim” q n n n Roditelji po strani Slabi vid (27, 1) – smrt? (4) Majka “prisluškuje” 2 x “Poslušaj moj glas” (27, 8. 13. 43) Niječe identitet sina q Odijeva Jakova, Ezavova odjeća kod nje (27, 15)

Razlaz n n n Jakov niječe sebe pred ocem (19), poziva se na Boga

Razlaz n n n Jakov niječe sebe pred ocem (19), poziva se na Boga (27, 20) blagoslov (27, 23. 27; 28, 1): uzrok neprijateljstva q n Majka nudi utočište kod svojih (27, 45) q n Čim otac umre, “ubit ću brata” (27, 41) S mužem dogovara kao pripravu za brak (46) Otac šalje Jakova: Svesilni neka te blagoslovi (28, 3 usp. 35, 11)

Što ćemo učiniti s dječakom? (Suci 13, 8) Skladno zajedništvo Samsonovih roditelja Suci 13

Što ćemo učiniti s dječakom? (Suci 13, 8) Skladno zajedništvo Samsonovih roditelja Suci 13 -16

Roditelji n n Pod Filistejcima (Suci 13, 1) Žena prima objavu: dobit će sina

Roditelji n n Pod Filistejcima (Suci 13, 1) Žena prima objavu: dobit će sina (2) Ona se treba čuvati, prema zakonu posvete (4) “zaludi muža!” (14, 15; 16, 5) q n Odmah javlja mužu q n Muž moli q n Božji plan za njihova sina Traži pouku za sina (13, 8), koji je njegov mišpat, njegovo djelo Zajedno pred anđelom (20), prinose žrtvu (23) Delila: “Povjeri mi se!” (16, 6. 10)

Put u samostalnost n Roditelji svjesni Božjega plana q q n n n Sin

Put u samostalnost n Roditelji svjesni Božjega plana q q n n n Sin roditeljima o zaljubljenosti: “u mojim je očima prava” (14, 3) Roditelji zajedno: negativan sud Ipak idu sa sinom q n n Majka daje ime (Suci 13, 24) Blagoslovljen, Duh ga pokreće Otac prisutan na svadbenoj gozbi Sin i roditeljima donosi med (14, 9) Nakon svađe vraća se u očinsku kuću (19)

Suprotno Božjem planu q n n svladao lava (Suci 14, 6), našao med (9)

Suprotno Božjem planu q n n svladao lava (Suci 14, 6), našao med (9) Ni njima nije odao zagonetku (16) q n Taji od roditelja: Lanac osvećivanja: Kako oni meni, tako ja njima q q q Umjesto početka spasenja novi napad (15, 9) Kako je roditeljima? Samson s tri žene, Delili bez skrupule laže

“Obraćenje” n n Molitva u žeđi (Suci 15, 18) – kao otac (13, 8)

“Obraćenje” n n Molitva u žeđi (Suci 15, 18) – kao otac (13, 8) Priznaje identitet: nazirej od majčine utrobe (16, 17) Traži pomoći, zna se osloniti na drugoga (16, 26) Dan smrti: roditeljska dobra slutnja q q q n Uzdrmao temelje neprijatelja q n Gospodine ( יהוה 16, 28) Snaga od Boga Spreman dati život Započeo spasenje Braća ga pokopala uz oca