Biblijska teologija 1 amdg euferbt 1 bibteofer hr

  • Slides: 10
Download presentation
Biblijska teologija 1 amdg. eu/fer-bt 1 bibteo@fer. hr Biblijska teologija 1 FER, zim. sem.

Biblijska teologija 1 amdg. eu/fer-bt 1 [email protected] hr Biblijska teologija 1 FER, zim. sem. 2021. /21. doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ, FFRZ Tanja Lakić, mag. theol. http: //www. fer. unizg. hr/predmet/bibteo 1

Svi puci neka te slave (Ps 67)

Svi puci neka te slave (Ps 67)

Biblija na Uskrs (Lk 24) n “Počevši od Mojsija i svih proroka… što ima

Biblija na Uskrs (Lk 24) n “Počevši od Mojsija i svih proroka… što ima o njemu” (Lk 24, 27); q n Trostruki preokret: q q q n oči (v 16. 31) srce (v 25. 32) govor (v 17. 29) Trostruki rezultat (v 32 s. 36): q n “otvara nam Pisma” (v 32) osjećaj (v 32), povratak do Križa, zajedništvo (v 33. 36) “Sve što je u Zakonu, Prorocima i Psalmima (v 44) q q o meni napisano” “otvori im pamet da razumiju PISMA” (v 45)

Ključ: Učitelj i Sveto pismo n γέγραπται [gegraptai] – “pisano je” q tri kušnje

Ključ: Učitelj i Sveto pismo n γέγραπται [gegraptai] – “pisano je” q tri kušnje u pustinji: n n Čovjek ne živi samo o kruhu (Pnz = Ponovljeni zakon 8, 3) Ne iskušavajte Boga svoga (Pnz 6, 16, LXX=Septuaginta jd. ) Njemu iskazuj štovanje (Pnz 6, 13) νόμος καὶ προφεταί [nomos kai profetai] – Zakon i Proroci q q q ispuniti (Mt 5, 17) zlatno pravilo: Činite! (Mt 7, 12) prva zapovijed: Ljubi! (Mt 22, 40)

Ps 1: Kako biti sretan n blaženstvo ljudske osobe (‘îš v 1) – koji

Ps 1: Kako biti sretan n blaženstvo ljudske osobe (‘îš v 1) – koji je put prema v 2? Zakon-Tora ( תורה v 2) = životna pouka – Božja q n n Pristup? (v 2) Užitak + meditacija dan i noć (v 2) Simbol? (v 3) drvo (od Post do Otk) – Post 1, 28 q n “put” propasti ( דרך v 1. 6) Budite plodni! Opreka: grješnik – pravednik v 5 s q q “neće ustati” (v 5 – usp. “pljeva”) put poznat Bogu ( ידע v 6) n n n n Zlotvor, opak (v 1. 4 s) – što nudi u v 1? Savjetuje (v 1) Grješnici (v 1. 5) Stanište tračarâ (v 1) zajednica pravednikâ (v 5) Simbol? (v 4) pljeva

Sveta knjiga n n n u kršćanstvu i, uvelike, u židovstvu normativna Riječ Božja

Sveta knjiga n n n u kršćanstvu i, uvelike, u židovstvu normativna Riječ Božja q “Napisao sam za njihovu pouku” ( ירה jarâ Izl 24, 12) q “Napisano nama za pouku” (διδασκαλία Rim 15, 4) vrhunski dokument kulture: q Mezopotamija, Egipat, Aram, Asirija, Babilon, Perzija, Grčka, Rim. . . q početak suvremene pismenosti q izvor umjetnosti Tisućljeće hebrejske povijesti + Krist i prva Crkva

Vijek hvaljen Bog (Ps 87)

Vijek hvaljen Bog (Ps 87)

Ime n n Biblos – fenička luka τὰ βιβλία [ta biblia] – umanjenica, množina

Ime n n Biblos – fenička luka τὰ βιβλία [ta biblia] – umanjenica, množina q n n n ἡ ἱερὰ βίβλος [he hiera biblos] – sveta knjiga (2 Mak 8, 23) “Pismo/Pisma” – u NZ oko 50 x “Zavjet” – Savez: ברית berît, διαθήκη [diathéke] q n 1. Klem Vetus et Novum Testamentum > europski jezici Obveza, ne samo oporuka 8

Stari i Novi zavjet n Savez na Sinaju (Izl – Br) q n “krv

Stari i Novi zavjet n Savez na Sinaju (Izl – Br) q n “krv Saveza” (Izl 24, 8) Isus (1 Kor 11, 25=Lk 22, 20): q q “Ova je čaša novi Savez u mojoj krvi” “novi Savez” Jr 31, 31 “stari zavjet” (2 Kor 3, 14) n n “ovo je moja krv Saveza” grč. Mk 14, 24 usp. Izl 24 “ovo je moja krv, krv Saveza” Mt 26, 28 Mt, Mk, Lk – sinoptici (zajednički gledaju na kronologiju Isusova života) Hebr: “novi savez” (8, 13) – “prvi savez” (9, 15) 9

Biblijski Kanon n κανών – mjera: q n n n Suvremeni kanon SZ: Petoknjižje

Biblijski Kanon n κανών – mjera: q n n n Suvremeni kanon SZ: Petoknjižje i Povijesne knjige: q n Jš do 2 Mak Mudrosne knjige: q n ustaljeni popis i raspored Job do Sir + Psalmi Proročke knjige: q Iz do Mal n n n n NZ: Evanđelja i Djela = povijest Poslanice (Pavlove + Katoličke) = mudrost Otkrivenje = proroci