BI GING MN CNG NGH LP 8 TIT

  • Slides: 14
Download presentation
BÀI GIẢNG MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8 TIẾT 15: TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP

BÀI GIẢNG MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8 TIẾT 15: TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP PHẦN VẼ KỸ THUẬT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: LÊ CÔNG QUYỀN TỔ : KHOA HỌC – TỰ NHIÊN

Câu 1 Em hãy nêu nội dung bản vẽ nhà? Bản vẽ nhà gồm

Câu 1 Em hãy nêu nội dung bản vẽ nhà? Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn( Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt…) và các số liệu xác định hình dạng, kích thước và kết cấu của ngôi nhà. Câu 2 Em hãy nêu các trình tự đọc bản vẽ nhà? + Khung tên + Các hình biểu diễn + Các kích thước + Các bộ phận của ngôi nhà.

A. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC Những nội dung cơ bản cần ôn tập

A. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC Những nội dung cơ bản cần ôn tập của phần vẽ kỹ thuật Vai trò của BVKT Trong sản xuất và đời sống Bản vẽ các khối hình học Bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống Bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất Hình chiếu Bản vẽ các khối đa diện Bản vẽ các khối tròn xoay Khái niệm BVKT – Hình cắt Bản vẽ kỹ thuật Biểu diễn ren Bản vẽ lắp Bản vẽ nhà

1. CÁC MẶT PHẲNG CHIẾU VÀ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

1. CÁC MẶT PHẲNG CHIẾU VÀ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

1. CÁC MẶT PHẲNG CHIẾU VÀ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

1. CÁC MẶT PHẲNG CHIẾU VÀ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

2. HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

2. HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

3. KHỐI TRÒN XOAY Một hình chữ nhật a. Khi quay……………. một vòng quanh

3. KHỐI TRÒN XOAY Một hình chữ nhật a. Khi quay……………. một vòng quanh một cạnh cố định. ta được hình tru. Một tam giác vuông b. Khi quay……………. một vòng quanh một cạnh cố định. ta được hình tru. Một nửa hình tròn c. Khi quay……………. một vòng quanh một cạnh cố định. ta được hình tru. Hình trụ Hình nón Hình cầu

4. HÌNH CẮT: Mặt phẳng cắt Hình cắt

4. HÌNH CẮT: Mặt phẳng cắt Hình cắt

B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI C U HỎI VÀ BÀI TẬP 1 Hãy đánh

B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI C U HỎI VÀ BÀI TẬP 1 Hãy đánh dấu x vào các ô của bảng 1 để chỉ rõ sự tương quan Giữa các mặt A, B, C, B với các hình chiếu 1, 2, 3, 4, 5 Trong hình 1 Bảng 1 Mặt Hình Chiếu A B C 1 2 X X 3 4 5 D X X X Hình 1

B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI C U HỎI VÀ BÀI TẬP 2 Hãy vẽ

B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI C U HỎI VÀ BÀI TẬP 2 Hãy vẽ các hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, của vật thể A như hình vẽ theo tỷ lệ 1: 1 (với kích thước cho trên hình. ) 30 20 55 110

B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI C U HỎI VÀ BÀI TẬP Điền cụm từ

B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI C U HỎI VÀ BÀI TẬP Điền cụm từ trong khung vào các chỗ trống trong các câu sau để được nội dung đúng. Bản vẽ lắp, bản vẽ nhà, bản vẽ cơ khí, bản vẽ chi tiết, bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ xây dựng BÀI TẬP 3 *Muốn làm ra một chiếc máy, trước hết phải chế tạo ra các chi tiết máy theo Bản vẽ chi tiết (1)………………. . , sau đó mới tiến hành lắp ráp các chi tiết máy đó lại Bản vẽ lắp theo(2)……………… * Các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo các máy và thiết bị máy gọi là Bản vẽ cơ khí (3)…………và các bản vẽ liên quan đến thiết kế và thi công vẽ xây dựng các công trình kiến trúc và xây dựng(4)…. Bản …………………

B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI C U HỎI VÀ BÀI TẬP 4 Hãy đánh

B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI C U HỎI VÀ BÀI TẬP 4 Hãy đánh dấu x vào các ô của bảng 2, để chỉ rõ các khối hình học tạo tành hai vật thể a, b (như hình vẽ) Bảng 2 Bản vẽ Khối hình học Hình lăng trụ Hình chóp cụt Hình nón cụt Hình chỏm cầu Hình chóp Hình trụ a b X X Hình b X Hình a

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Học hiểu phần ghi trọng tâm của bài -Làm đầy

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Học hiểu phần ghi trọng tâm của bài -Làm đầy đủ các bài tập ở SBT và xem lại các bài đã chữa. -Chuẩn bị bài tốt cho tiết sau kiểm tra viết 45 phút