BI GING IN T TON 5 Bi TON

  • Slides: 24
Download presentation

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 5 Bài :

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 5 Bài :

TOÁN 5

TOÁN 5

CHÀO CÁC EM-CHÚC. CÁC EM CÓ GIỜ HỌC TỐT

CHÀO CÁC EM-CHÚC. CÁC EM CÓ GIỜ HỌC TỐT

BÀI HỌC

BÀI HỌC

1. Kiểm tra bài cũ Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a)5, 8

1. Kiểm tra bài cũ Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a)5, 8 dm 3= 5800 cm 3 b)490000 cm 3= 490 dm 3= 800 cm 3 5100 cm 3= 5, 1 dm 3

Mét khối - Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị mét

Mét khối - Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị mét khối. - Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 m. - Mét khối viết tắt là m 3. - Hình lập phương cạnh 1 m gồm 1000 hình lập phương cạnh 1 dm. - Ta có: 1 m 3 = 1000 dm 3 1 m 3 = 1000 cm 3 (= 100 X 100 )

Mét khối Nhận xét m 3 1 m 3 dm 3 1 dm 3

Mét khối Nhận xét m 3 1 m 3 dm 3 1 dm 3 cm 3 1 cm 3 = 1000 dm 3 = 1000 cm 3 dm 3 -Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. -Mỗi đơn vị đo thể tích bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Mét khối Luyện tập Bài 1: a/ Đọc các số 15 m 3 205

Mét khối Luyện tập Bài 1: a/ Đọc các số 15 m 3 205 m 3 Mười năm mét khối Hai trăm linh năm mét khối Hai mươi lăm phần một trăm mét khối (hoặc hai mươi lăm phần trăm mét khối) 0, 911 m 3 Không phẩy chín trăm mười một mét khối

Mét khối Luyện tập Bài 1: a/ Đọc các số b/ Viết các số

Mét khối Luyện tập Bài 1: a/ Đọc các số b/ Viết các số đo thể tích Bảy nghìn hai trăm mét khối: 7200 m 3 Bốn trăm mét khối: Một phần tám mét khối: 400 m 3 Không phẩy không năm mét khối: 0, 05 m 3

Mét khối Luyện tập Bài 2: a. Viết các số đo sau dưới dạng

Mét khối Luyện tập Bài 2: a. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề- xi- mét khối 1 cm 3 = 0, 001 dm 3 13, 8 m 3 = 13800 dm 3 5, 216 m 3 = 5216 dm 3 0, 22 m 3 = 220 dm 3 b. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti- mét khối 1 dm 3 = 1000 cm 3 1, 969 dm 3 = 1969 cm 3 = 250000 cm 3 19, 54 m 3 = 19540000 cm 3

Mét khối Luyện tập Bài 3: Người ta làm một cái hộp dạng hình

Mét khối Luyện tập Bài 3: Người ta làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5 m, chiều rộng 3 dm và chiều cao 2 dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1 dm để đầy cái hộp đó ?

Mét khối Luyện tập Bài 3: Chúng ta cùng quan sát khi lần lượt

Mét khối Luyện tập Bài 3: Chúng ta cùng quan sát khi lần lượt xếp các hộp lập phương vào hộp lớn. Mỗi lớp có số hình lập phương nhỏ là: 5 x 3 = 15 (hình) Số hình lập phương nhỏ được xếp đầy hộp là: 15 x 2 = 30 (hình) Đáp số: 30 hình

Mét khối Các đo 3 thể chúng có mối với Hãyđơn nêuvịtên đơntích vị

Mét khối Các đo 3 thể chúng có mối với Hãyđơn nêuvịtên đơntích vị đo thể tích em quan đượchệ học? đơn vị liền kề thế nào?

TOÁN 5 MÉT KHỐI V. Dặn dò: MÉT KHỐI LÀ ĐƠN VỊ ĐO THỂ

TOÁN 5 MÉT KHỐI V. Dặn dò: MÉT KHỐI LÀ ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH.

Bài học đến đây kết thúc Kính chúc quý thầy giaùo, cô giáo sức

Bài học đến đây kết thúc Kính chúc quý thầy giaùo, cô giáo sức khoẻ vaø haïnh phuùc

CHÀO TẠM BIỆTHẸN GẶP LẠI

CHÀO TẠM BIỆTHẸN GẶP LẠI

Các thầy cô giáo Và các em học sinh

Các thầy cô giáo Và các em học sinh