BI 9 NHT BN tip theo Tit 2

  • Slides: 14
Download presentation
BÀI 9 – NHẬT BẢN (tiếp theo) Tiết 2: CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ

BÀI 9 – NHẬT BẢN (tiếp theo) Tiết 2: CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ CÁC VÙNG KINH TẾ

NỘI DUNG I. CÁC NGÀNH KINH TẾ : 1. CÔNG NGHIỆP 2. DỊCH VỤ

NỘI DUNG I. CÁC NGÀNH KINH TẾ : 1. CÔNG NGHIỆP 2. DỊCH VỤ 3. NÔNG NGHIỆP II. BỐN VÙNG KINH TẾ GẮN VỚI 4 ĐẢO LỚN (HS Tự tìm hiểu)

I. CÁC NGÀNH KINH TẾ : 1. CÔNG NGHIỆP

I. CÁC NGÀNH KINH TẾ : 1. CÔNG NGHIỆP

Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng, chiếm vị trí cao trên thế giới

Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng, chiếm vị trí cao trên thế giới về sản xuất máy công nghiệp và thiết bị điện tử, người máy, ô tô……

Một số sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản nổi tiếng ở Việt Nam

Một số sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản nổi tiếng ở Việt Nam

- Mức độ tập trung công nghiệp cao - Phân bố không đều +

- Mức độ tập trung công nghiệp cao - Phân bố không đều + Tập trung chủ yếu ở phía Đông và Đông Nam lãnh thổ do có nhiều vịnh nước sâu -> thuận lợi xây dựng các cảng nước sâu.

1. Công nghiệp: - Giá trị sản lượng công nghiệp đứng thứ 2 thế

1. Công nghiệp: - Giá trị sản lượng công nghiệp đứng thứ 2 thế giới sau Hoa Kì - Có cơ cấu ngành đa dạng - Nhiều sản phẩm chiếm vị trí cao trên thế giới - Mức độ tập trung cao

2. Dịch vụ - Là ngành kinh tế quan trọng nhất, chiếm 69% giá

2. Dịch vụ - Là ngành kinh tế quan trọng nhất, chiếm 69% giá trị GDP (2017). * Thương mại: - Đứng thứ tư thế giới - Là nước xuất siêu - Bạn hàng là các nước phát triển và đang phát triển. Cơ cấu ngành: * Tài chính, ngân hàng: - Đứng hàng đầu thế giới, dự trữ ngoại tệ lớn( 837, 8 tỉ USD năm 2017) - Hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển * Giao thông vận tải: - Hiện đại bậc nhất thế giới - Ngành GTVT biển có vai trò quan trọng, đứng thứ ba thế giới

3. Nông nghiệp - Nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 1% giá trị GDP, đóng

3. Nông nghiệp - Nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 1% giá trị GDP, đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế. - Nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh, ứng dụng khoa học – kỹ thuật và công nghệ hiện đại -> tăng năng suất.

Cơ cấu cây trồng và vật nuôi: + Lúa gạo là cây trồng chính.

Cơ cấu cây trồng và vật nuôi: + Lúa gạo là cây trồng chính. Hiện nay diện tích trồng lúa đang có xu hướng giảm. + Chè thuốc lá, dâu tằm là những loại cây trồng phổ biến. + Chăn nuôi tương đối phát triển. Vật nuôi: bò, lợn, gà được nuôi theo phương pháp tiên tiến trong các trang trại.

* Ngư nghiệp: + Đánh bắt: là ngành kinh tế quan trọng. Sản lượng

* Ngư nghiệp: + Đánh bắt: là ngành kinh tế quan trọng. Sản lượng hằng năm lớn (4596, 2 nghìn tấn cá – 2003 -> 2014: 4165 nghìn tấn cá) + Nuôi trồng: được chú trọng phát triển.

3. Nông nghiệp - Nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 1% giá trị GDP, đóng

3. Nông nghiệp - Nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 1% giá trị GDP, đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế. * Về Cơ cấu cây trồng và vật nuôi: + Lúa gạo là cây trồng chính. Hiện nay diện tích trồng lúa đang có xu hướng giảm. + Chè thuốc lá, dâu tằm là những loại cây trồng phổ biến. + Chăn nuôi tương đối phát triển. Vật nuôi: bò, lợn, gà được nuôi theo phương pháp tiên tiến trong các trang trại. * Về Ngư nghiệp: + Đánh bắt: là ngành kinh tế quan trọng.