BI 9 CCH S DNG V BO QUN

  • Slides: 13
Download presentation
BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG

BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG THƯỜNG

BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG

BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG THƯỜNG I. Cách bón phân * Thời kì bón phân: Quan sát hình ảnh và cho biết có mấy thời kì bón phân ?

Bón phân Hình trước 1 khi gieo trồng Bón phân trong thời kì cây

Bón phân Hình trước 1 khi gieo trồng Bón phân trong thời kì cây đang sinh trưởng Hình 2

BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG

BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG THƯỜNG I. Cách bón phân * Thời kì bón phân: * Hình thức bón phân: Thảo luận nhóm: 3 phút Quan sát hình vẽ 7, 8, 9, 10 hãy cho biết tên của cách bón phân và tìm ưu, nhược điểm của từng cách?

¦u ®iÓm Bóntheohàng hốc H. 7: H. 8: Bón H. vãi trên lá Phun

¦u ®iÓm Bóntheohàng hốc H. 7: H. 8: Bón H. vãi trên lá Phun H. 9: 10: Bón Nh ược ®iÓm Cây dụng 1. 1. Cây dễdễ sửsử dụng 5. Tiết kiệm phân bón 2. Phân bón không chuyển thành chất khó tan do không tiếp xúc với đất 6. Dễ thực hiện, cần ít công lao động bị chuyển thành 3. Phân bón cócóthểthể chất khó tan do có tiếp xúc với đất 7. Chỉ bón được lượng nhỏ phân bón 4. Phân bón dễ bị chuyển thành chất 8. Cần có dụng cụ, máy móc phức tạp khótan do tiếp xúc nhiềuvới đất 9. Chỉ cần dụng cụ cụ đơn giản 9.

BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG

BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG THƯỜNG I. Cách bón phân * Thời kì bón phân: * Hình thức bón phân: Bón theo hốc Bón theo hàng Bón vãi (rải) Phun trên lá

BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG

BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG THƯỜNG I. Cách bón phân II. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường

Dựa vào đặc điểm của các loại phân bón dưới đây, em hãy nêu

Dựa vào đặc điểm của các loại phân bón dưới đây, em hãy nêu cách sử dụng chủ yếu của chúng? Loại phân bón Đặc điểm chủ yếu Cách sử dụng chủ yếu - Phân hữu cơ Bón lót - Chất dinh dưỡng thường ở -. . . . . dạng khó tiêu(không hòa tan), cần có thời gian phân hủy cây mới sử dụng được. - Phân đạm, kali, phân hỗn hợp - Dinh dưỡng dễ hòa tan, cây sử dụng được ngay. Bón thúc -. . . . . - Phân lân - Ít hoặc không hòa tan Bón lót -. . . . .

BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG

BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG THƯỜNG I. Cách bón phân II. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường Phân khó tiêu, khó hòa tan (phân hữu cơ, phân lân): chủ yếu dùng bón lót Phân dễ hòa tan (đạm, kali. . . ): chủ yếu dùng bón thúc

BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG

BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG THƯỜNG I. Cách bón phân II. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường III. Bảo quản các loại phân bón thông thường Quan sát hình ảnh và cho biết cách bảo quản phân hóa học?

BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG

BÀI 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PH N BÓN THÔNG THƯỜNG H. 2 H. 1 Các hình ảnh trên mô tả điều gì? H. 3

CỦNG CỐ Em hãy xác định cách bón phân ở các hình sau: A

CỦNG CỐ Em hãy xác định cách bón phân ở các hình sau: A C B D

Dặn dò: * Học thuộc bài, trả lời các câu hỏi SGK tr 22

Dặn dò: * Học thuộc bài, trả lời các câu hỏi SGK tr 22 * Đọc và tìm hiểu trước bài 10. Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng