Bi 23 HIROCLOORRUA AXIT CLOHIDRIC V MUI CLORUA

  • Slides: 32
Download presentation
Bài 23: HIĐROCLOORRUA AXIT CLOHIDRIC VÀ MUỐI CLORUA (T 1) Giáo viên : NGUYỄN

Bài 23: HIĐROCLOORRUA AXIT CLOHIDRIC VÀ MUỐI CLORUA (T 1) Giáo viên : NGUYỄN THỊ THƠM Gmail : thomnguyen. mc [email protected] com TRƯỜNG PTDTNT – THPT MƯỜNG CHÀ – ĐIỆN BIÊN

MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức Biết được: - Cấu tạo phân tử,

MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức Biết được: - Cấu tạo phân tử, tính chất của hiđroclorua - Tính chất vật lí, điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp - Tính chất hóa học của axit clohiđric 2. Kĩ năng - Dự đoán, kiểm tra dự đoán kết luận về axit HCl - Viết các PTHH chứng minh tính chất của axit HCl - Tính nồng độ hoặc thể tích của axit HCl 3. Thái độ, tình cảm - Học sinh có thái độ tích cực, say mê trong học tập - Giáo viên tạo hứng thú, lòng yêu thích bộ môn cho học sinh thông qua các video thí nghiệm và hình ảnh - Biết được tác hại của khí hidroclorua và axit HCl đối với môi trường. Từ đó giáo dục cho học sinh biết cách xử lí chất thải sau thí nghiệm

NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Cấu tạo phân tử I. HIĐRO CLORUA 2. Tính

NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Cấu tạo phân tử I. HIĐRO CLORUA 2. Tính chất 1. Tính chất vật lí II. AXIT CLOHIĐRIC 2. Tính chất hóa học 3. Điều chế

I. HIĐROCLORUA 1. Cấu tạo phân tử - CTPT: HCl - CTCT : H

I. HIĐROCLORUA 1. Cấu tạo phân tử - CTPT: HCl - CTCT : H — Viết công thức electron và công thức cấu tạo ? Xác định loại liên kết Cl được hình thành ? Kết luận: Hidroclorua là hợp chất cộng hóa trị, phân tử có cực

2. Tính chất ðHiđrôclorua là chất khí, không màu, mùi xốc, nặng hơn không

2. Tính chất ðHiđrôclorua là chất khí, không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí. ðRất độc Khí hiđroclorua có tan trong nước hay không ?

Tại sao nước lại phun lên và đổi màu? Khi Hidroclorua Nước có pha

Tại sao nước lại phun lên và đổi màu? Khi Hidroclorua Nước có pha quỳ tím THÍ NGHIỆM: KHÍ HIĐRÔ CLORUA TAN TRONG NƯỚC

Tại sao nước phun được vào bình ? A) Do sự chênh lệnh nồng

Tại sao nước phun được vào bình ? A) Do sự chênh lệnh nồng độ B) Do ảnh hưởng của các khí khác Do khí hiđroclorrua tan nhiều làm giảm ápnhiều suất C) trong Do khínước hiđroclorrua tan trong bình D) trong nước làm tăng áp suất trong bình Đúng rồi Your answer: You did not answer this You answered this correctly! The correct answer question Bạn cần trả lờicompletely câuis: hỏi trước khi tiếp tục Sai rồi Trả lời Làm lại

Nước phun vào trong bình có màu đỏ là do ? A) DD tạo

Nước phun vào trong bình có màu đỏ là do ? A) DD tạo thành là axit B) DD tạo thành là bazơ C) DD tạo thành là muối D) DD tạo thành là oxit Đúng rồi Your answer: You did not answer this You answered this correctly! The correct answer question Bạn cần trả lờicompletely câuis: hỏi trước khi tiếp tục Sai rồi Trả lời Làm lại

Nước phun lên do khí hiđrôclorua tan nhiều trong nước, áp suất khí quyển

Nước phun lên do khí hiđrôclorua tan nhiều trong nước, áp suất khí quyển đẩy nước từ trong chậu vào thay thế những chỗ mà phân tử hiđrôclorua đã tan. Khí hiđrôclorua tan trong nước tạo thành axit clohiđric làm cho quì tím chuyển sang màu đỏ.

II. AXIT CLOHIĐRIC 1. Tính chất vật lí Khí hiđrôclorua tan trong nước tạo

II. AXIT CLOHIĐRIC 1. Tính chất vật lí Khí hiđrôclorua tan trong nước tạo Thảo luận nêu tính thành axit clohiđric. chất vật lí của axit clohiđricmàu, ? Là chất lỏng , không mùi xốc. Dung dịch đặc nhất ở 20 o. C là 37% D= 1. 19 g/cm 3 Dung dịch HCl đặc “bốc khói” trong không khí ẩm.

2. Tính chất hóa học a) Tính axit Nêu tính chất hóa học +

2. Tính chất hóa học a) Tính axit Nêu tính chất hóa học + Làm quỳ hóa đỏ chung của một axit và + Tác dụng với kim loại đứng trước hiđro chứng minh axit HCl có trong dãy HĐHH đầy đủ tính chất của + Tác dụng với oxit bazơ một axit + Tác dụng với bazơ + Tác dụng với muối của axit yếu hơn

Hoàn thành các PTHH sau bằng cách điền vào chỗ trống hoặc chọn từ

Hoàn thành các PTHH sau bằng cách điền vào chỗ trống hoặc chọn từ đáp án có sẵn ? 1. Fe + 2 HCl -> H 2 O 3. H 2 O 4. Ca. CO 3 + 2 HCl -> Ca. Cl 2 + + H 2 2. + 2 HCl -> Cu. Cl 2 + + 3 HCl -> Fe. Cl 3 +3 Đúng rồi Your answer: You did not answer this You answered this correctly! The correct answer question Bạn cần trả lờicompletely câuis: hỏi trước khi tiếp tục Sai rồi Trả lời Làm lại

1. Fe + 2 HCl → Fe. Cl 2 + H 2 2. Cu.

1. Fe + 2 HCl → Fe. Cl 2 + H 2 2. Cu. O + 2 HCl → Cu. Cl 2 + H 2 O 3. Fe(OH)3 + 3 HCl → Fe. Cl 3 + 3 H 2 O 4. Ca. CO 3 + 2 HCl → Ca. Cl 2 + H 2 O + CO 2

Xác định số HCl còn có tính oxi hóa của Tính khửchất yếuriêng nào

Xác định số HCl còn có tính oxi hóa của Tính khửchất yếuriêng nào clo trong phân không? tử HCl Hãy viết phương trình chứng minh HCl có tính khử. Mn. O 2 + 4 HCl → Cl 2 + Mn. Cl 2 + 2 H 2 O

Khi nào gọi là hiđrôclorua? Khi nào gọi là axit clohiđric Dạng khí gọi

Khi nào gọi là hiđrôclorua? Khi nào gọi là axit clohiđric Dạng khí gọi hiđrôclorua HCl Dạng dung dịch gọi là axit clohiđric (tồn tại ở điều kiện thường)

Tính axit (do H+) Axit HCl Kim loại đứng trước hiđrô. Oxit bazơ Bazơ

Tính axit (do H+) Axit HCl Kim loại đứng trước hiđrô. Oxit bazơ Bazơ Muối của axit yếu Tính khử yếu ( do Cl-)

3. Điều chế a. Trong phòng thí nghiệm: (phương pháp sunfat) <250 OC Na.

3. Điều chế a. Trong phòng thí nghiệm: (phương pháp sunfat) <250 OC Na. Cl + H 2 SO 4 Na. HSO 4 + HCl ≥ 400 OC 2 Na. Cl + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 +2 HCl b. Sản xuất axit clohiđric trong công nghiệp: (phương pháp tổng hợp) H 2 + Cl 2 2 HCl

H 2 SO 4 đ HCl Bông tâ m HCldd Na. OH Na. Cltt

H 2 SO 4 đ HCl Bông tâ m HCldd Na. OH Na. Cltt THÍ NGHIỆM: Điê u chê HCl

Điều chế axit clohiđric trong công nghiệp

Điều chế axit clohiđric trong công nghiệp

BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 1 : Tính chất hóa học cơ bản của

BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 1 : Tính chất hóa học cơ bản của axit HCl là ? A) Tính khử yếu B) Tính axit mạnh C) Tính oxi hóa D) Cả A và B Đúng rồi Your answer: You did not answer this You answered this correctly! The correct answer question Bạn cần trả lờicompletely câuis: hỏi trước khi tiếp tục Sai rồi Trả lời Làm lại

Câu 2 : Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất

Câu 2 : Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl ? A) Fe 2 O 3, KMn. O 4, Cu B) Fe, Cu. O, Ba(OH)2 C) Ca. CO 3, H 2 SO 4, Mg(OH)2 D) Ag. NO 3 dd, Mg. CO 3, Ba. SO 4 Đúng rồi Your answer: You did not answer this You answered this correctly! The correct answer question Bạn cần trả lờicompletely câuis: hỏi trước khi tiếp tục Sai rồi Trả lời Làm lại

Câu 3 : Cho các kim loại sau : Na, Cu, Al, Ag, Fe.

Câu 3 : Cho các kim loại sau : Na, Cu, Al, Ag, Fe. Có mấy kim loại tác dụng được với axit HCl ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 Đúng rồi Your answer: You did not answer this You answered this correctly! The correct answer question Bạn cần trả lờicompletely câuis: hỏi trước khi tiếp tục Sai rồi Trả lời Làm lại

Câu 4 : Cho 20 g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng

Câu 4 : Cho 20 g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy 1 gam khí H 2 bay ra Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ? A) 40, 5 g B) 45, 5 g C) 55, 5 g D) 65, 5 g Đúng rồi Your answer: You did not answer this You answered this correctly! The correct answer question Bạn cần trả lờicompletely câuis: hỏi trước khi tiếp tục Sai rồi Trả lời Làm lại

Quiz Your Score {score} Max Score {max-score} Number of Quiz {total-attempts} Attempts Question Feedback/Review

Quiz Your Score {score} Max Score {max-score} Number of Quiz {total-attempts} Attempts Question Feedback/Review Information Will Appear Here Continue Review Quiz

CÁC EM VỀ HỌC BÀI LÀM TẤT CẢ CÁC BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO

CÁC EM VỀ HỌC BÀI LÀM TẤT CẢ CÁC BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO KHOA.