Bezpieczestwo przeciwpoarowe Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpoarowej na terenie

  • Slides: 96
Download presentation
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu skarżyskiego Komenda Powiatowa PSP w

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu skarżyskiego Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej Dnia 9 maja 2019 r.

Charakterystyka ogólna powiatu skarżyskiego Gmina Skarżysko-Kościelne Ludność – 6204 mieszkańców Powierzchnia – 53, 24

Charakterystyka ogólna powiatu skarżyskiego Gmina Skarżysko-Kościelne Ludność – 6204 mieszkańców Powierzchnia – 53, 24 km 2 Zaludnienie – 116, 53 os. /km 2 m. Skarżysko-Kamienna Ludność – 48 580 mieszkańców Powierzchnia – 64, 39 km 2 Zaludnienie – 754, 46 os. /km 2 Gmina Bliżyn Ludność – 8656 mieszkańców Powiat skarżyski Powierzchnia – 141, 08 km 2 Zaludnienie – 61, 35 os. /km Ludność – 802 tysięcy mieszkańców Powierzchnia – 395, 3 km 2 Zaludnienie – 202 osoby na 1 km 2 Miasto i gmina Suchedniów Ludność – 10904 mieszkańców Powierzchnia – 59, 40 km 2 Zaludnienie – 148 os. /km 2 Gmina Łączna Ludność – 5239 mieszkańców Powierzchnia – 61, 65 km 2 Zaludnienie – 84, 89 os. /km 2 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Charakterystyka ogólna powiatu skarżyskiego zagrożenia Baza Paliw nr 6 Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Rzeka

Charakterystyka ogólna powiatu skarżyskiego zagrożenia Baza Paliw nr 6 Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Rzeka Oleśnica Droga krajowa nr 7 Rzeka Bernatka Rzeka Kamienna Szlak kolejowy Łódź Kaliska-Dębica Zbiornik Bliżyn. Zakłady MESKO S. A. Zbiornik Rejów Wars zawa -Kra ków Droga krajowa nr 42 Rzeka Kamionka Szla k kole jowy Zbiornik Mostki Droga krajowa S 7 Zbiornik Suchedniów Rzeka Żarnówka Zbiornik Jaśle Droga wojewódzka nr 751 Na terenie powiatu krzyżują się dwie linie kolejowe Rzeka Jaślana WARSZAWA – KRAKÓW oraz ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA Na terenie powiatuleśne znajdują się dwa zakłady dużego ryzyka. Kompleksy zajmujące ok. 56, 5% powierzchni powiatu, należą do największych w województwie świętokrzyskim i Linia Warszawa-Kraków jest szlakiem dwutorowym zelektryfikowanym. Liczy na terenie powiatu 26, 706 km stanowią część Puszczy Świętokrzyskiej. Dużym zagrożeniem są powodzie i podtopienia, któresię mogą powstać wzdłuż Kamiennej. Dopływy rz. pod uwagę Największa ilość toksycznych substancji chemicznych znajduje w zakładzie MESKO S. A. rzeki w Skarżysku-Kamiennej. Biorąc Linia Łódź Kaliska - Dębica jest szlakiem jednotorowym. Liczy na terenie powiatu 21, 414 km Kamiennej, tj. Kamionka, Bernatka, Oleśnica i Kuźniczka. Zakład są rzekami/potokami ilość wykorzystywanych materiałów i substancji niebezpiecznych Mesko S. A. zalicza osiępodgórskim do zakładu o charakterze dużym ryzykuiwystąpienia stanowią naturalną zlewnię dla wód opadowych z przyległego terenu. Szczególnie w czasie intensywnych lub Stacja kolejowa Skarżysko - Kamienna jest największą i najnowocześniejszą stacją rozrządową Polski południowo poważnej awarii przemysłowej. opadów oraz w czasie wiosennego topnienia śniegów, następuje gwałtowny wód, wschodniej. Różnorodność substancji przewożonych koleją jest bardzo duża: od mniej niebezpiecznych, przez takie Wdługotrwałych procesie produkcji wykorzystywane są następujące rodzaje substancji: cyjanek sodu, wodorotlenek sodu, przybór kwasy: solny, siarkowy, Powiat skarżyski przecinają dwie drogi. Ponadto krajowe. Z Pólnocy na południe droga krajowa 7 (Warszawapowodujący lokalne powodzie i podtopienia. potencjalne zagrożenie powodzią istnieje w nr wyniku które stwarzają zagrożenie dla ludzi i środowiska, po materiały niebezpieczne pożarowo i wybuchowo. W przypadku azotowy, pirosiarczyn sodu, podchloryn sodu, cyjanek potasu, amoniak, rozpuszczalnik „tri”, ciecze ropopochodne. Kraków) w tym trasa szybkiego ruch S 7 (Skarżysko-Kamienna – toksycznych Kielce) droga Logistycznego krajowa 42 z uszkodzenia urządzeń piętrzących naktórej zbiornikach wodnych „Rejów” i „Suchedniów” naprzemysłowych rzecenr Kamionce, powstania awarii na stacji rozrządowej, mogłaby towarzyszyć emisja substancji Zakładem stwarzającym duże zagrożenie, głównie dla środowiska naturalnego jest„Bliżyn” Baza Paliw nroraz 6 Operatora Paliw zachodu na wschód (Końskie –oraz Ostrowiec ponadto gminę część „Jaśle” na rzece Jaślanej w Łącznej „Mostki” na olej Żarnówce. Również anomalia pogodowe, np. przecina w postaci oraz przy niekorzystnych wiatrach (wiejących w kierunku północnym iwpółnocno-wschodnim), strefa zagrożenia może Płynnych (OLPP) w Skarżysku Kościelnym. Składowany jestŚwiętokrzyski) tam napędowy tysiącach ton. WSuchedniów normalnych warunkach pracy oberwania chmury spowodować zagrożenie powodziowe. objąć praktycznie całemogą miasto. drogi wojewódzkiej nr 751 zagrożenie jest duże. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Rozlokowanie jednostek OSP Kierz Niedźwiedzi OSP Lipowe Pole Plebańskie OSP Mroczków OSP Skarżysko-Kamienna OSP

Rozlokowanie jednostek OSP Kierz Niedźwiedzi OSP Lipowe Pole Plebańskie OSP Mroczków OSP Skarżysko-Kamienna OSP Nowki OSP Bliżyn OSP Sorbin OSP Nowy Odrowążek OSP Grzybowa Góra OSP Wołów OSP Ostojów OSP Suchedniów 7 jednostek właczonych do systemu KSRG Jednostki w KSRG 6 jednostek spoza systemu KSRG OSP Łączna Jednostki spoza KSRG

System KSRG - bezpieczeństwo na poziomie powiatu SLOp Komenda Powiatowa PSP SLOp SLKw JRG

System KSRG - bezpieczeństwo na poziomie powiatu SLOp Komenda Powiatowa PSP SLOp SLKw JRG Skarżysko-Kam OSP Grzybowa Góra OSP Lipowe Pole OSP Suchedniów OSP Łączna GCBA-Rt GCBA GBAM GCBA GBA GBA SLRt SLOp GBA-Rt GBA SCRt SRChem SHD-24 SLRR Mikrobus Łódź śróbowa Ponton śróbowy Przyczepa oddymiająca Przyczepa pompowa OSP Bliżyn OSP Sorbin GCBA GBA-Rt SLRt GBA SLKw Poziom powiatu. Organizacja funkcjonowania ksrg przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze powiatu, obejmuje w szczególności: 1) opracowanie analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego; 2) opracowanie powiatowego planu ratowniczego; 3) ustalenie sieci podmiotów ksrg i ich obszarów chronionych; 4) aktualizację danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej; 5) ustalenie metod powiadamiania w sytuacji wystąpienia nagłego lub nadzwyczajnego zagrożenia; 6) przemieszczanie sił i środków ksrg do czasowych miejsc stacjonowania; 7) ustalenie zasad powiadamiania, alarmowania i współdziałania podmiotów podczas działań ratowniczych; 8) wdrożenie systemu dysponowania sił i środków do działań ratowniczych. Podmioty ksrg na obszarze powiatu realizują: 1) podstawowe czynności ratownicze; 2) specjalistyczne czynności ratownicze – w przypadku gdy posiadają na terenie powiatu siły i środki umożliwiające podjęcie tych czynności. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2018 W roku 2018 jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu skarżyskiego interweniowały:

Działania ratownicze 2018 W roku 2018 jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu skarżyskiego interweniowały: 1006 razy, średnio 2, 75 razy na dobę, tj. co 8, 7 godzin Pożary – 445 1, 2 razy na dobę, tj. co 20 godzin Miejscowe zagrożenia – 537 1, 47 razy na dobę, tj. co 16 godzin i 18 minuty Alarmy fałszywe – 24 Co 350 godzin tj. 2 razy w miesiącu KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2018 Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w woj. świętokrzyskim Końskie 1245

Działania ratownicze 2018 Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w woj. świętokrzyskim Końskie 1245 Skarżysko-Kam. Starachowice 1006 Ostrowiec Św. 980 Kielce Włoszczowa - 4065 1763 - 2302 980 Opatów Miasto - 571 Powiat 549 Sandomierz Jędrzejów 807 Staszów Pińczów Busko-Zdrój 780 925 984 823 Kazimierza W. 426 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2018 r. Analiza działań ratowniczo – gaśniczych w latach 2014 -2018 w

Działania ratownicze 2018 r. Analiza działań ratowniczo – gaśniczych w latach 2014 -2018 w powiecie skarżyskim Rok Pożary Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy RAZEM 2014 559 358 22 939 2015 570 319 25 914 2016 373 407 24 804 2017 443 518 44 1005 2018 445 537 24 1006 1200 1000 939 1005 914 1006 804 800 600 400 200 0 2014 2015 2016 2017 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 2018

Działania ratownicze 2018 r. Analiza działań ratowniczo – gaśniczych w rozbiciu na pożary, miejscowe

Działania ratownicze 2018 r. Analiza działań ratowniczo – gaśniczych w rozbiciu na pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe w latach 2014 -2018 w powiecie skarżyskim 600 570 559 537 518 500 445 443 407 400 373 358 319 300 22 25 100 44 24 24 0 2014 2015 Pożary 2016 Miejscowe zagrożenia 2017 alarmy fałszywe KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 2018

Działania ratownicze 2018 Zdarzenia w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu skarżyskiego L. p. Gmina

Działania ratownicze 2018 Zdarzenia w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu skarżyskiego L. p. Gmina Pożary Miejscowe Zagrożenia Alarmy Fałszywe Ogółem Zdarzeń 1. Bliżyn 90 45 2 137 2. Łączna 39 30 3 72 3. Skarżysko – Kamienna 230 362 17 609 4. Skarżysko – Kościelne 35 25 0 60 5. Suchedniów 51 76 2 128 RAZEM 445 537 24 1006 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2018 362 35 m. Skarżysko-Kamienna 230 25 90 45 17 2 0

Działania ratownicze 2018 362 35 m. Skarżysko-Kamienna 230 25 90 45 17 2 0 gm. Bliżyn gm. Skarżysko-Kościelne 76 51 Pożary gm. Suchedniów Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 2 39 30 3 gm. Łączna KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2018 r. Ilość i charakter zdarzeń w poszczególnych gminach powiatu skarżyskiego 500

Działania ratownicze 2018 r. Ilość i charakter zdarzeń w poszczególnych gminach powiatu skarżyskiego 500 400 362 300 2 100 45 90 2 3 230 30 39 0 Bliżyn Łączna Alarmy Fałszywe 0 76 25 35 51 Skarżysko – Kamienna Skarżysko – Kościelne Miejscowe Zagrożenia KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Suchedniów Pożary

Działania ratownicze 2018 r. Ilość zdarzeń w rozbiciu na miesiące w powiecie skarżyskim Grudzień

Działania ratownicze 2018 r. Ilość zdarzeń w rozbiciu na miesiące w powiecie skarżyskim Grudzień 1 Listopad 1 W II półroczu zanotowano 482 zdarzeń, tj. 48 % 32 9 3 Październik Wrzsień 42 15 45 0 53 38 34 2 Sierpień 72 29 6 Lipiec 78 33 4 Czerwiec 40 31 2 Maj 32 Kwiecień 1 Marzec 1 Luty 1 37 35 42 32 32 16 2 Styczeń 20 0 20 159 W I półroczu zanotowano 524 zdarzeń, tj. 52 % 27 40 60 Alarmy fałszywe 80 100 Miejscowe zagrożenia 120 Pożary KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 140 160 180

Działania ratownicze 2018 r. Ilość zdarzeń w rozbiciu na grupy obiektów w powiecie skarżyskim

Działania ratownicze 2018 r. Ilość zdarzeń w rozbiciu na grupy obiektów w powiecie skarżyskim inne obiekty 130 4 uprawy, rolnictwo W tym 201 zdarzeń to pożary traw i nieużytków 148 1 lasy 141 52 Środki transportu 119 31 1 2 obiekty magazynowe 7 5 obiekty produkcyjne obiekty mieszkalne 246 73 obiekty użyteczności publicznej 4 0 18 50 100 150 Miejscowe zagrożenia 200 Pożary KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 250 300

Działania ratownicze 2018 r. Pożary traw w latach 2010 -2018 w powiecie skarżyskim 700

Działania ratownicze 2018 r. Pożary traw w latach 2010 -2018 w powiecie skarżyskim 700 616 600 500 453 348 300 265 214 243 201 177 200 101 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 2017 2018

Działania ratownicze 2018 r. Ilość zdarzeń z udziałem tlenku węgla w 2018 r. Najczęstsze

Działania ratownicze 2018 r. Ilość zdarzeń z udziałem tlenku węgla w 2018 r. Najczęstsze przyczyny tego typu zdarzeń Ø Niedrożność przewodów kominowych Ø Niedrożność przewodów wentylacyjnych Ø Niwłaściwe użytkowanie kotłów grzewczych (piecyki gazowe, piece CO) Ilość zdarzeń 23 poszkodowani dorośli dzieci 6 1 Ofiary śmiertelne RAZEM poszkodowani 0 7 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2018 r. Interwencje do stwierdzonej obecności tlenku węgla w latach 2014 -2018

Działania ratownicze 2018 r. Interwencje do stwierdzonej obecności tlenku węgla w latach 2014 -2018 w powiecie skarżyskim 25 20 15 22 17 10 5 23 9 0 2014 2015 12 2016 2017 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 2018

Działania ratownicze 2018 r. Wyjazdy do zdarzeń w komunikacji drogowej w latach 2009 -2018

Działania ratownicze 2018 r. Wyjazdy do zdarzeń w komunikacji drogowej w latach 2009 -2018 w powiecie skarżyskim 140 127 115 106 120 104 100 84 80 75 77 2015 2016 63 54 60 40 2009 2010 2011 2012 2013 2014 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 2017 2018

Działania ratownicze 2018 r. Interwencje przy usuwaniu owadów w latach 2009 -2018 w powiecie

Działania ratownicze 2018 r. Interwencje przy usuwaniu owadów w latach 2009 -2018 w powiecie skarżyskim 140 127 120 100 85 80 66 60 51 40 18 20 33 36 2015 2016 23 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 2017 2018

Działania ratownicze 2018 r. Wyjazdy jednostek OSP włączonych do KSRG do zdarzeń w powiecie

Działania ratownicze 2018 r. Wyjazdy jednostek OSP włączonych do KSRG do zdarzeń w powiecie skarżyskim 120 1 100 1 80 52 19 1 60 0 24 40 0 60 0 49 20 34 14 0 8 5 25 18 13 3 11 Pożary Miejscowe zagrożenia w e po Li Alarmy fałszywe KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ in rb So na Po ór G ow a yb G rz Łą cz le a a nn ie Sk ar ż ys ko Su -K ch am ed Bl ni iż ów yn 0

Działania ratownicze 2018 r. Wyjazdy jednostek OSP spoza KSRG do zdarzeń w powiecie skarżyskim

Działania ratownicze 2018 r. Wyjazdy jednostek OSP spoza KSRG do zdarzeń w powiecie skarżyskim 30 1 1 25 0 3 20 0 15 0 4 10 21 26 2 5 10 9 Nowy Odrowążek Kierz Niedźwiedzi 0 Ostojów Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Mroczków

Działania ratownicze 2018 r. Brak wyjazdu do zdarzenia jednostek OSP pomimo alarmowania Jednostka Pożar

Działania ratownicze 2018 r. Brak wyjazdu do zdarzenia jednostek OSP pomimo alarmowania Jednostka Pożar MZ AF ZR 1311066 OSP Grzybowa Góra 2 0 0 0 1311061 OSP Bliżyn 6 5 0 0 1311062 OSP Łączna 1 3 1 0 1311063 OSP Skarżysko-Kamienna 0 2 0 1 1311065 OSP Suchedniów 3 8 0 0 1311068 OSP Sorbin 4 1 0 0 1311069 OSP Ostojów 2 3 0 0 1311067 OSP Nowy Odrowążek 1 3 0 0 1311071 OSP Mroczków 11 3 0 0 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2018 r. Brak wyjazdu do zdarzenia jednostek OSP pomimo alarmowania 16 14

Działania ratownicze 2018 r. Brak wyjazdu do zdarzenia jednostek OSP pomimo alarmowania 16 14 14 12 11 11 10 8 6 5 4 3 2 2 5 kó w ek cz ąż OS P M ro ow ów P No w y. O dr oj Os t OS P So OS P ni ed ch Su P in ów a ie rb OS ar Sk OS Ka m ży sk o- OS P Łą cz nn na n iży Bl OS P Gr zy bo w a. G ór a 0 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2018 r. Udział załóg podczas zdarzeń w powiecie skarżyskim ZSP i ZSR

Działania ratownicze 2018 r. Udział załóg podczas zdarzeń w powiecie skarżyskim ZSP i ZSR 0 OSP 85 OSP KSRG 367 JRG 1791 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 1600 1800 2000

Działania ratownicze 2018 r. Średni czas lokalizacji pożaru przez jednostki KSRG Wartość miernika na

Działania ratownicze 2018 r. Średni czas lokalizacji pożaru przez jednostki KSRG Wartość miernika na 2018 r. : 18 nie dłużej niż 15 min. 16. 18 15. 59 16 13. 51 14 12. 12 12 10 13. 25 11. 58 9. 55 11. 1 9. 07 8. 34 9. 58 7. 25 8 8. 3 8. 03 6 KRYTERIUM SATYSFAKCJI 15 minut 4 2 ck i ńc zo w sa sk nd i om ie rs ki sk ar ży st sk ar i ac ho w ic ki st as zo w w sk ło i sz cz ow sk i śr ed ni a ie pi tro w os to w sk i ki op a ko ne c ck i el e ki rs ki im ie sk i ka z ze jo w ję dr bu s ki 0 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2018 r. Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostki KSRG dotarły na miejsce

Działania ratownicze 2018 r. Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostki KSRG dotarły na miejsce zdarzeń w czasie nie dłużej niż 15 min. w (%) Wartość miernika na 2018 r. : większe niż 90% 92 [WARTOŚĆ]% 90 [WARTOŚĆ]% [WARTOŚĆ]% 88[WARTOŚĆ]% 86 [WARTOŚĆ]% 84 82 [WARTOŚĆ]% [WARTOŚĆ]% KRYTERIUM SATYSFAKCJI 90% 80 78 76 ję dr bu sk i ze jo w sk ka i zi m ie rs ki ki el ec ki ko ne ck op i at ow sk os i tro w ie ck pi i ńc zo w sa sk nd om i ie rs ki sk ar ży st sk ar ac i ho w ic st ki as zo w w sk ło sz i cz ow sk i śr ed ni a 74 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2018 r. 14 Średni czas podjęcia interwencji przez jednostki KSRG Wartość miernika

Działania ratownicze 2018 r. 14 Średni czas podjęcia interwencji przez jednostki KSRG Wartość miernika na 2018 r. : nie dłużej niż 15 min. 12 10. 42 10. 21 12. 22 11. 12 12. 1 10. 56 10. 49 9. 59 10 10. 41 9. 18 10. 11 9. 32 7. 59 8 6 4 KRYTERIUM SATYSFAKCJI 10 minut 2 ki sk ar ży st sk ar i ac ho w ic ki st as zo w w sk ło i sz cz ow sk i śr ed ni a ie rs sk i do m sa n ńc zo w ck i pi ie tro w os to w sk i ki op a ko ne c ck i ki el e ki ie rs im sk i ka z ze jo w ję dr bu s ki 0 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2018 r. Czas podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu

Działania ratownicze 2018 r. Czas podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu skarżyskiego Pożary Lp. Miejscowe zagrożenia Nazwa Gminy Wszystkie zdarzenia >15 i < 15 >30 < 15 >15 i <30 >30 1. Bliżyn 51 36 3 11 32 2 62 68 5 2. Skarżysko Kościelne 35 0 0 24 0 1 59 0 1 3. m. Skarżysko-Kamienna 229 1 0 357 5 0 586 6 0 4. Suchedniów 34 17 0 54 21 0 88 38 0 5. Łączna 16 23 0 8 21 1 24 44 1 365 77 2 454 79 4 819 156 7 RAZEM: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2018 r. Czas podjęcia działań podczas zdarzeń przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Działania ratownicze 2018 r. Czas podjęcia działań podczas zdarzeń przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w ujęciu procentowym 120 98. 9 98. 3 100 85% - poziom satysfakcji 80 60 69. 8 83. 4 63. 8 50. 4 45. 9 40 34. 7 30. 2 15. 8 20 3. 7 0 Bliżyn 0 1. 7 1. 1 0 Skarżysko Kośc. Skarżysko-Kam. do 15 min. 15 -30 min 0 Suchedniów 1. 5 Łączna pow. 30 min. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 0. 8 Powiat

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019 r z analogicznym okresem 2018 roku Porównanie ilości zdarzeń w rozbiciu na ich rodzaj 400 351 350 300 250 240 200 147 150 147 100 50 5 9 0 Pożary Miejscowe Zagrożenia ROK 2018 Alarmy Fałszywe ROK 2019 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019 r z analogicznym okresem 2018 roku Porównanie ilości pożarów w gminach 140 133 111 101 120 100 80 57 60 54 40 36 30 27 23 19 20 ROK 2018 Su ROK 2019 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ na cz Łą ów ni ch ed am ie ka. S m Sk ar rż ys ży s ko ko -K -K oś Bl cie ln nn a e iży n 0 ROK 2019 2018

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019 r z analogicznym okresem 2018 roku Porównanie ilości miejscowych zagrożeń w gminach 120 103 100 80 60 40 20 10 22 11 10 6 15 6 ROK 2018 Su ROK 2019 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ na cz Łą ów ni ch ed am ie ka. S m Sk ar rż ys ży s ko ko -K -K oś Bl cie ln nn a e iży n 0 ROK 2019 2018

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019 r z analogicznym okresem 2018 roku Porównanie ilości pożarów traw i nieużytków w gminach 100 95 90 80 70 60 60 60 50 40 40 38 30 20 12 15 10 10 15 16 0 Bliżyn Skarżysko-Kościelne m. Skarżysko. Kamienna ROK 2018 Suchedniów ROK 2019 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Łączna

Działania ratownicze 2019 r. 100 Ilość przyjmowanych zgłoszeń pożarów traw w rozbiciu na przedziały

Działania ratownicze 2019 r. 100 Ilość przyjmowanych zgłoszeń pożarów traw w rozbiciu na przedziały czasowe 93 90 80 70 60 60 50 44 40 30 20 10 7 1 0 Ilość 00: 01 -06: 00 06: 01 -09: 00 09: 01 -15: 00 15: 01 -20: 001 -24: 00 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019 r z analogicznym okresem 2018 roku Interwencje do stwierdzonej obecności tlenku węgla 16 14 12 10 8 6 4 15 9 2 0 2018 2019 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019 r z analogicznym okresem 2018 roku 42 45 Porównanie ilości zdarzeń w komunikacji drogowej 40 35 28 30 25 20 13 15 6 10 5 0 pożary kolizje ROK 2018 ROK 2019 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2019 r. Wyjazdy jednostek OSP włączonych do KSRG do zdarzeń w powiecie

Działania ratownicze 2019 r. Wyjazdy jednostek OSP włączonych do KSRG do zdarzeń w powiecie skarżyskim Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019 r z analogicznym okresem 2018 roku 80 1 70 4 0 1 36 2 10 0 9 0 6 35 12 2 26 20 13 Pl le 5 22 28 37 0 0 2 10 2 0 14 2 5 Li po w e Po ys ar ż Sk 0 eb ań R skie ok 20 19 Su ch ed n R iów ok 20 19 G rz yb ow a G R óra ok 20 19 n ok na 20 19 R ko -K am ie Łą cz ok na 20 19 R Bl iż yn 20 19 0 0 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 28 19 20 0 69 8 15 in 30 0 11 20 5 1 rb 40 0 ok 0 So 50 R 60 Alarmy Fałszywe Miejscowe Zagrożenia Pożary

Działania ratownicze 2019 r. Wyjazdy jednostek OSP włączonych do KSRG do zdarzeń w powiecie

Działania ratownicze 2019 r. Wyjazdy jednostek OSP włączonych do KSRG do zdarzeń w powiecie skarżyskim Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019 r z analogicznym okresem 2018 roku Pożary Miejscowe Zagrożenia Alarmy Fałszywe 0 0 1 2 0 0 0 32 1 31 0 0 0 2 0 1 2 9 8 15 11 7 Nowy Odrowążek 0 2019 Ostojów Rok 2019 Kierz Rok 2019 Niedżwiedzi KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 18 Mroczków Rok 2019

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019 r z analogicznym okresem 2018 roku Brak wyjazdu do zdarzenia jednostek OSP pomimo alarmowania 16 14 14 12 10 10 8 7 6 4 4 2 2 5 5 4 3 1 1 1 1 Rok 2019 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ro cz M SP O y ow N SP O Sk SP O Rok 2018 kó w ek O dr SP O ch Su SP O ys ar ż ow ąż ni ed ie am ko -K SP O So rb in ów a nn na cz Łą Bl SP O G rz yb ow a G iż ór yn a 0

Działania ratownicze 2018 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019

Działania ratownicze 2018 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019 r z analogicznym okresem 2018 roku Udział załóg podczas zdarzeń w powiecie skarżyskim 700 627 600 500 493 400 314 300 173 200 99 100 55 0 PSP OSP w KSRG Rok 2018 OSP Inne Rok 2019 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019 r z analogicznym okresem 2018 roku Udział załóg podczas zdarzeń w powiecie skarżyskim 200 181 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 130 110 10 3 50 42 53 Środki transportu lasy 100 99 96 Uprawy rolnictwo Inne obiekty 30 5 Obiekty 0 użyteczności produkcyjne mieszkalne publicznej Rok 2018 Rok 2019 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019

Działania ratownicze 2019 r. Porównanie ilości zdarzeń za okres 01. 01 -07. 05. 2019 r z analogicznym okresem 2018 roku Ofiary śmiertelne i poszkodowani 60 50 50 42 40 30 20 10 9 4 2 3 0 Ofiary śmiertelne Ranni i poszkodowani Rok 2018 Poszkodowane dzieci Rok 2019 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Charakterystyczne akcje roku 2018 r. 20. 08. 2018 r. – Skarżysko Kamienna, ul. Warszawska,

Charakterystyczne akcje roku 2018 r. 20. 08. 2018 r. – Skarżysko Kamienna, ul. Warszawska, Pożar drewnianego domu mieszkalnego ( ofiara śmiertelna ) Po dojeździ zastępów z JRG Skarżysko stwierdzono, że pożarem objęte jest całe wnętrze drewnianego budynku mieszkalnego krytego eternitem. Płomienie wydostawały się na zewnątrz budynku obejmując poddasze. Na miejscu obecny był już patrol Policji. Równocześnie z zastępami straży na miejsce przybył ZRM. Z informacji uzyskanych od sąsiadów wynikało, że do budynku nie są doprowadzone żadne media. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu dwóch prądów wody. Pożar mały Czas akcji: 4 godz. 44 min Siły i środki: PSP 7/21 OSP 2/3 ZRM 1/2 Policja 2/5 Inne podmioty 3/5 Dowodził: st. kpt. Wawrzak Sławomir (Dowódca Zmiany II) bryg. Janowski Jarosław (Dowódca JRG PSP) bryg. Pyzik Andrzej (Zastępca Komendanta Powiatowego) KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Charakterystyczne akcje roku 2018 r. 07. 2018 r – Łączna pożar poddasza budynku mieszkalnego

Charakterystyczne akcje roku 2018 r. 07. 2018 r – Łączna pożar poddasza budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępu OSP Łączna stwierdzono pożar całkowity drewnianej szopy na drewno znajdującej się bezpośrednio pomiędzy budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Pożar rozprzestrzeniał się na poddasze budynku mieszkalnego oraz częściowo na poddasze budynku gospodarczego. Oba budynki były pokryte eternitem. Lokatorzy obecni w budynku (dwójka dzieci i kobieta) opuściły bezpiecznie budynek i udały się na sąsiednią posesję, nie uskarżali się na żadne obrażenia, po przebadaniu przez załogę ZRM zostali na miejscu działań. Pożar średni Czas akcji: 3 godz. 02 min Siły i środki: PSP 2/7 OSP 4/22 ZRM 1/2 Policja 1/2 Pogotowie energetyczne 1/2 Inne podmioty 1/1 Dowodził: Wilkosz Dariusz (Druh OSP Łączna) mł. bryg Kiełek Daniel (Dowódca zmiany I) KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Charakterystyczne akcje roku 2018 r. 11. 08. 2018 r – Suchedniów ul. Wspólna –

Charakterystyczne akcje roku 2018 r. 11. 08. 2018 r – Suchedniów ul. Wspólna – VW Golf wpadł do rowu (1 osoba śmiertelna) Po otrzymaniu zgłoszenia z CPR Kielce o wypadku samochodowym w Suchedniowie ul. Wspólna do akcji zadysponowano zastępy z OSP Suchedniów i JRG Skarżysko-Kamienna. Po dojeździe na teren akcji stwierdzono, że samochód osobowy VW Golf leży w głębokim rowie na lewym boku przy szutrowej drodze gminnej. Ranny pasażer samochodu został wydobyty z pojazdu przez osoby postronne. Zajmowali się nim ratownicy ZRM. Został on zabrany na dalsze badania do szpitala. Kierowca znajdował się w samochodzie. Gdy ratownicy ZRM udzielali pomocy medycznej rannemu pasażerowi, ratownicy PSP i OSP zabezpieczyli terenu akcji i przystąpili do wykonania dostępu do kierowcy. Miejscowe zagrożenie - lokalne Czas akcji: 4 godz. 45 min Siły i środki: PSP 2/7 OSP 1/4 ZRM 3/7 Policja 3/6 Pogotowie energetyczne 1/2 Inne podmioty 3/4 Dowodził: asp. Pożoga Henryk (Dowódca zastępu zmiana III) bryg. Janowski Jarosław (Dowódca JRG PSP) KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Charakterystyczne akcje roku 2018 r. 16. 07. 2018 r. - Alarm o wycieku z

Charakterystyczne akcje roku 2018 r. 16. 07. 2018 r. - Alarm o wycieku z cysterny na stacji kolejowej 16 lipca 2018 r. na terenie górki rozrządowej przy ul. Fałata w Skarżysku-Kamiennej działania ratownicze prowadziła specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno - ekologicznego „Skarżysko”. Powodem zadysponowania specjalistycznej grupy chemiczno ekologicznej była informacja, jaka wpłynęła do Stanowiska Kierowania KP PSP w Skarżysku-Kamiennej od pracowników kolei o wydobywającym się obłoku oparów z trzech cystern składu pociągu przewożącego fosfor biały. Miejscowe zagrożenie średnie Czas akcji: 2 godz. 43 min Siły i środki: PSP 4/12 SGRChem „SKARŻYSKO” Policja 2/4 Dowodził: mł. bryg. Kiełek Daniel (Dowódca zmiany I) bryg. Jarosław Janowski D-ca JRG KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Charakterystyczne akcje roku 2018 r. 16. 05. 2018 r. - Działania SGRChem „Skarżysko” poza

Charakterystyczne akcje roku 2018 r. 16. 05. 2018 r. - Działania SGRChem „Skarżysko” poza terenem powiatu skarżyskiego 6 maja 2018 r. po godzinie 12: 30 skarżyscy strażacy z Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno. Ekologicznego Skarżysko zostali zadysponowani do groźnego wypadku w powiecie koneckim. W miejscowości Wólka Plebańska doszło do zderzenia samochodu transportującego drewno z pociągiem towarowym przewożącym gaz propan-butan. Zdarzenie miało miejsce na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W wyniku wypadku poszkodowany został kierowca samochodu ciężarowego i pozostawał w pojeździe, a skład pociągu wypadł z torowiska i jeden wagon przewrócił się na bok stwarzając poważne zagrożenie wybuchem. Strażacy użyli narzędzi hydraulicznych, wydobyli poszkodowanego z wraku, a zastęp ratownictwa medycznego przetransportował poszkodowanego do szpitala. Miejscowe zagrożenie średnie Siły i środki: SGRChem „SKARŻYSKO” 5/23 Dowodził Grupą chemiczno – ekologiczną st. kpt. Marcin Jasiński KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Charakterystyczne akcje roku 2019 r. 15. 04. 2019 r. – Skarżysko Kamienna, ul. Sokola,

Charakterystyczne akcje roku 2019 r. 15. 04. 2019 r. – Skarżysko Kamienna, ul. Sokola, Pożar budynku mieszkalnego 15 kwietnia 2019 roku tuż po godzinie 15 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej wpłynęło zgłoszenie o pożarze drewnianego budynku mieszkalnego przy ulicy Sokolej w Skarżysku-Kamiennej. W chwili dojazdu na miejsce zadysponowanych zastępów z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Skarżysku-Kamiennej pożarem objęta była drewniana konstrukcja dachu budynku pokryta papą. Mieszkańcy budynku znajdowali się poza domem. Bezpośrednio zagrożony był sąsiedni budynek mieszkalny, w którym na skutek działania wysokiej temperatury uszkodzeniu uległa elewacja oraz okno. dwóch prądów wody. Pożar: średni Czas akcji: 2 godz. 21 min Siły i środki: PSP 6/18 OSP 4/17 Pogotowie energetyczne 1/2 Policja 2/5 Inne podmioty 2/3 Uratowane mienie: 200 tys. zł Dowodził: Zastępca Dowódca JRG Komendant Powiatowy KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

i pr lość z w pr a nyil dzo o koo cohś nbti ć

i pr lość z w pr a nyil dzo o koo cohś nbti ć re sk liów okt i ool olonśt o nóy bwieak rć ni i cwh z t ws eploś w d itdwł i rać ośzo oer cn m i c nwi ilhoś iay e w ypdr ć wde iydcłoh an adp ościlcyoś std mroi w izjći a n n rzcon i a po ych yj y o stę eg wań p uc ze y k ch jny Ilość Działalność Kontrolno-Rozpoznawcza 2017/2018 161 8586 132 42 42 307 133 350 300 250 3332 1210 200 150 100 50 0 2017 2018 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Prewencja społeczna w 2018 r. We współpracy z stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Skarżyski”, lokalnymi mediami

Prewencja społeczna w 2018 r. We współpracy z stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Skarżyski”, lokalnymi mediami i urzędami gmin realizowano programy prewencyjne, popularyzatorskie i informacyjne, upowszechniające wśród społeczeństwa zasady zachowania się w sytuacjach związanych z zagrożeniami pod nazwą Ø „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej” Ø „Bezpieczne Wakacje 2018” Ø „Dni otwartych strażnic” Ø „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok” Ø „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ” Ø „Stop pożarom traw” Ø Uczestnictwo w festynie z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Ø Dni ochrony przeciwpożarowej na 100 lecie Niepodległości Ø 100 litrów krwi na 100 lecie Niepodległości KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Prewencja społeczna w 2018 r. Spotkanie w MCK z seniorami w ramach akcji „Czujka

Prewencja społeczna w 2018 r. Spotkanie w MCK z seniorami w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa Strażacy z JRG Skarżysko-Kamienna z wizytą w szkole podstawowej nr 8 W ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa Spotkanie z zarządcami budynków w KP PSP w Skarżysku-Kamiennej Zastępca Komendanta Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej podczas szkolenia kadr pedagogicznych połączonego z przekazaniem kalendarzy KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Prewencja społeczna w 2018 r. Udział w festynie z okazji 100 rocznicy odzyskania przez

Prewencja społeczna w 2018 r. Udział w festynie z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Prewencja społeczna w 2018 r. Dni ochrony przeciwpożarowej na stulecie Niepodległości KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ

Prewencja społeczna w 2018 r. Dni ochrony przeciwpożarowej na stulecie Niepodległości KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Prewencja społeczna w 2018 r. 100 litrów krwi na 100 lecie Niepodległości KOMENDA POWIATOWA

Prewencja społeczna w 2018 r. 100 litrów krwi na 100 lecie Niepodległości KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Prewencja społeczna w 2018 r. Kampania społeczna KG PSP „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Prewencja społeczna w 2018 r. Kampania społeczna KG PSP „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” Lp. Sposób propagowania akcji Ilość spotkań bądź innych form upowszechniania akcji Ilość uczestników 2. Szkolenie rad pedagogicznych 28 650 3. Spotkania z mieszkańcami powiatu Spotkania z seniorami 11 1 169 40 4. Wystosowano apele do lokalnej społeczności odczytanych w kościołach 19 apeli - 5. Wystosowano pisma i apele do urzędów gmin 6 apeli - 6. Przeprowadzono kampanie ulotkową w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” rozdystrybuowano 700 szt. ulotek - 7. Systematycznie umieszczano artykuły i apele na własnej stronie internetowej oraz lokalnych mediach 96 artykułów prasowych 115 artykułów na stronach internetowych - Próbne ewakuacje w szkołach 5 1561 Spotkanie z zarządcami budynków Spotkanie z pracownikami zakładów kominiarskich 1 1 Udział w festynach, spotkaniach w ośrodkach wypoczynkowych 36 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 4871

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Analiza kosztów utrzymania gotowości bojowej 120000 102865. 1 104214.

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Analiza kosztów utrzymania gotowości bojowej 120000 102865. 1 104214. 51 96786. 06 100000 85182. 84 348 370, 00 zł 80000 60000 Całkowity koszt utrzymania gotowości bojowej wyniósł : 425 974, 50, 30 zł 36403. 34 40000 20000 522. 75 0 umundurowanie odzież specjalna i wyp. Osobiste materiały pędne zakup sprzętu i uzbrojenia naprawa i sprzęt łączności i konserwacja sprzętu teleinform. I i uzbrojenia oprogramowanie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Analiza kosztów utrzymania gotowości bojowej Porównanie kosztów zakupu paliwa

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Analiza kosztów utrzymania gotowości bojowej Porównanie kosztów zakupu paliwa za okres 4 miesięcy 2019 r. z analogicznym okresem 2018 roku KOSZTY ZAKUPU PALIWA Miesiące ROK_2018 ROK_2019 Styczeń 5366, 75 zł 6097, 57 zł Luty 4580, 74 zł 6306, 79 zł Marzec 5779, 06 zł 10044, 98 zł Kwiecień 9266, 34 zł 12537, 57 zł 24 992, 89 zł 34 986, 91 zł Suma 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Rok 2018 Rok 2019 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Zakupy dokonane przez komendę w 2018 r. Rodzaj zakupionego

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Zakupy dokonane przez komendę w 2018 r. Rodzaj zakupionego sprzętu Ilość Podnośnik mechaniczny rezponder 1 szt. Piła łańcuchowa 1 szt. Dążąc do normatywnego wyposażenia w sprzęt pożarniczy i ratowniczy komenda dokonała zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego na łączną Rolki transportowe Gojak 2 szt. Kwotę 36 403, 34 zł. Pompa zanurzeniowa Nautilus 1 szt. oraz sprzęt poprawy łączności na łączną Sprzęt do ratownictwa wysokościowego ukompletowienie Kwotę 99 000, 00 zł Sprzęt łączności system Multikom_2 Wyniesiona stacja łączności KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Zakupy dokonane przez komendę w 2018 r. Piła łańcuchowa

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Zakupy dokonane przez komendę w 2018 r. Piła łańcuchowa typu okrzeszywarka Podnośnik mechaniczny responder Pompa zanurzeniowa KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Wdrożenie systemu Multikom_2 System Multikom_2 (sprzęt łączności) KOMENDA POWIATOWA

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Wdrożenie systemu Multikom_2 System Multikom_2 (sprzęt łączności) KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Zakupy dokonane przez komendę w 2018 r. Zasięg łączności

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Zakupy dokonane przez komendę w 2018 r. Zasięg łączności nasobnej przed wdrożeniem systemu Zasięg łączności nasobnej po wdrożeniem systemu System Multikom_2 (sprzęt łączności) KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Lp. Typ - Marka Rodzaj Rok prod. Przeznaczenie 1

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Lp. Typ - Marka Rodzaj Rok prod. Przeznaczenie 1 VOLVO FL 6 SDH 25 2005 podnośnik 2 IVECO IG 150 EW 2 CA GBA 3/29/300 2014 gaśniczy 3 IVECO GBA 2. 5/16 2018 gaśniczy 4 MAN L 87 GCBA 5/40 2004 gaśniczy 5 Iveco IG 160 E 2 CA SRChem 2015 ratownictwa chemicznego 6 Ford Conect SLKw 2015 gospodarczy 7 HYUNDAI ELH SLOp 2014 operacyjny 8 MAN TGM 18. 280 GCBA 5/40 2007 gaśniczy 9 Ford Mondeo SLOp 2008 operacyjny 10 Ford Ranger SLRR 2010 rozpoznawczo - ratowniczy 11 MAN TGM SCRt 2010 ratownictwa technicznego 12 Opel Vivaro BUS 2015 do przewozu osób KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Pozyskanie samochód ratowniczo gaśniczego do działań w trudnych warunkach

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Pozyskanie samochód ratowniczo gaśniczego do działań w trudnych warunkach terenowych GBA Iveco 2. 5/16/2. 5 PARAMETRY TECHNICZNE Napęd - terenowy Pojemność zbiornika - 2500 l Wydajność autopompy - 16 hl/min Na wyposażeniu - wyciągarka Przeznaczenie - do gaszenia pożarów w trudnych warunkach terenowych KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Wiek pojazdów w KP PSP Skarżysko-Kamienna 6 5 4

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Wiek pojazdów w KP PSP Skarżysko-Kamienna 6 5 4 3 6 Średni wiek pojazdów : 6, 75 lat 2 1 4 0 do 5 lat od 6 do 10 lat Gaśnicze : 4 szt Specjalne : 3 szt Operacyjne: 2 szt Rozpoznania: 1 szt Pomocnicze: 2 szt KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 2 od 11 do 15 lat

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Po zakończonej rozbudowie i modernizacji prowadzonej w latach 2008

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Po zakończonej rozbudowie i modernizacji prowadzonej w latach 2008 -2010 i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w 2011 r. można było w pełni korzystać z obiektu strażnicy. Obecnej budynek główny i warsztatowo-magazynowy stanowią jeden kompleks, połączony nowo wybudowaną częścią, mieszczącą garaże, myjnię i salę narad. Zaadaptowany został również strych nad warsztatem i magazynami, na poddasze użytkowe do celów socjalnych strażaków. • • Powierzchnia całkowita zajmowanej działki wynosi 6. 982 m 2 jej zabudowa 1442, 9 m 2 Budynek główny posiada 2623, 5 m 2 powierzchni użytkowej i kubaturę 12308 m 3 Budynek gospodarczy ma powierzchnię 61, 3 m 2 i kubaturę 182 m 3 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Remonty i inwestycje Remont holu górnego i dolnego KOMENDA

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Remonty i inwestycje Remont holu górnego i dolnego KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Zakupy dokonane przez komendę w 2018 r. Remont holu

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Zakupy dokonane przez komendę w 2018 r. Remont holu górnego i dolnego KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Remonty i inwestycje Remont sekretariatu KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Remonty i inwestycje Remont sekretariatu KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Działalność jednostek OSP powiatu skarżyskiego Członkowie OSP powiatu skarżyskiego Ilość OSP Członkowie czynni OSP

Działalność jednostek OSP powiatu skarżyskiego Członkowie OSP powiatu skarżyskiego Ilość OSP Członkowie czynni OSP w KSRG 7 270 170 OSP inne 6 140 110 Ogółem 13 410 280 Kategoria

Działalność jednostek OSP powiatu skarżyskiego Wiek pojazdów użytkowanych przez OSP powiatu skarżyskiego Jednostka OSP

Działalność jednostek OSP powiatu skarżyskiego Wiek pojazdów użytkowanych przez OSP powiatu skarżyskiego Jednostka OSP Wiek pojazdu 10 GCBA 6/32 29 GBA 2. 5/16 16 GBA 2, 5/16 34 SLKw Ford 19 Nowy Odrowążek GBA 2, 5/16 41 Mroczków GBAM 2. 5/20 30 Sorbin Bliżyn Pojazd użytkowany GBA-Rt 2, 5/20 Bliżyn Gmina Średni wiek pojazdów 25, 57

Działalność jednostek OSP powiatu skarżyskiego Wiek Pojazdu SLOp KIA GCBA 5/32 37 SLRt Ford

Działalność jednostek OSP powiatu skarżyskiego Wiek Pojazdu SLOp KIA GCBA 5/32 37 SLRt Ford 22 GBA 3/16 22 GCBA 6/32 45 SLRt 13 Ostojów GBAM 2/18/8 40 Łączna GBAM 2, 5/16 31 GBA-Rt 3. 5/27/4. 6 Średni wiek pojazdów 19 Skarżysko-Kamienna Łączna Użytkowany pojazd Suchedniów Jednostka OSP Suchedniów Gmina Skarżysko-Kamienna Wiek pojazdów użytkowanych przez OSP powiatu skarżyskiego 2 20 30 31

Działalność jednostek OSP powiatu skarżyskiego Wiek pojazdów użytkowanych przez OSP powiatu skarżyskiego Lipowe Pole

Działalność jednostek OSP powiatu skarżyskiego Wiek pojazdów użytkowanych przez OSP powiatu skarżyskiego Lipowe Pole Plebańskie Grzybowa Góra Jednostka OSP Kierz Niedźwiedzi Skarżysko-Kościelne Gmina Użytkowany pojazd Wiek pojazdu GBA 2, 5/16 35 GCBA 6/32 37 SLRt Citroen 12 SLOp Polonez 22 GBA 3/29 5 GBA 6/32 29 GBA 2, 8/16 24 SLKw Ford 19 Średni wiek pojazdów 22, 87

Działalność jednostek OSP powiatu skarżyskiego Wiek pojazdów użytkowanych przez OSP powiatu skarżyskiego 12 10

Działalność jednostek OSP powiatu skarżyskiego Wiek pojazdów użytkowanych przez OSP powiatu skarżyskiego 12 10 8 6 11 4 6 2 2 0 do 4 1 5 la 6 t 10 11 la t -2 0 21 la -2 t 5 po w. la t 25 la t Ilość pojazdów Aktualnie w jednostkach OSP w powiecie skarżyskim jest użytkowanych 24 pojazdy pożarnicze • 19 pojazdów w jednostkach z KSRG • 5 pojazdów w jednostkach innych • • Średni wiek pojazdów w jednostkach KSRG – 17, 42 lat Średni wiek pojazdów w pozostałych jednostkach – 30, 8 lat Najstarszy pojazd użytkowany przez OSP – Jelcz GCBA 6/32 OSP Suchedniów rok produkcji 1974 (45 lata) Najnowszy pojazd użytkowany przez OSP – GBA 3. 5/27/4. 6 OSP Skarżysko. Kamienna rok produkcji 2017 (2 lata)

Podział środków dofinansowania dla jednostek OSP powiatu skarżyskiego Podział środków w ramach systemu KSRG

Podział środków dofinansowania dla jednostek OSP powiatu skarżyskiego Podział środków w ramach systemu KSRG L. p. 1 Jednostka OSP Bliżyn 2 OSP Grzybowa Góra Zakupy inwestycyjne Zakupy bieżące Kwota dotacji Remont garaży : posadzka, odgrzybianie, malowanie 12 000, 00 zł. ścian, instalacja odprowadzania spalin Wymiany docieplenia elewacji strażnicy, wymiana nawierzchni 10 000, 00 dojazdowej przed garażami buty gumowe 12 par OSP Lipowe Pole buty skórzane 3 par Plebańskie DOFINANSOWANIA rękawice specjalne 10 par zł10361, 0 zł. ŁĄCZNA KWOTA 80 812, 00 kominiarka 10 szt. • 80 812, 00 zł – wydatki bieżące spodnie pilarza 1 szt. butla powietrzna 1 szt. 4 Wykonanie wylewki 5 000, 0 zł. OSP Łączna antypoślizgowej w garażu Radiotelefon 2076, 0 zł. 5 Remont remizy- wymiana OSP Sorbin nawierzchni przed 15 000, 0 zł. garażem, remont tynku na elewacji zewnętrznej 6 Remont posadzki w garażu, OSP Skarżysko-Kam Zakup 4 kpl ubrań 13 000, 0 zł. specjalnych 7 OSP Suchedniów Piła do ciecia betonu i stali 4014, 00 zł. Środki własne 3634, 00 zł. 2 700, 80 3 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 863, 0 zł. 4 900, 0 zł. 224, 0 zł. 30 000, 0 zł. 7 000, 0 zł. 386, 00 zł.

Podział środków dofinansowania dla jednostek OSP powiatu skarżyskiego Dofinansowanie z samorządów terytorialnych Gmina Urząd

Podział środków dofinansowania dla jednostek OSP powiatu skarżyskiego Dofinansowanie z samorządów terytorialnych Gmina Urząd Gminy Bliżyn Ilość jednostek Przeznaczone OSP środki 6 291 711, 80 zł. Urząd Gminy Łączna 1 ŁĄCZNA KWOTA DOFINANSOWANIA 52 904, 23 zł. 677 029, 87 zł Urząd Gminy Skarżysko – Kość. 3 142 886, 6 zł. Urząd Miasta Skarżysko – Kam. 1 81 324, 74 zł Urząd Miasta i Gminy Suchedniów. 2 108 202, 50 zł. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Podział środków dofinansowania dla jednostek OSP powiatu skarżyskiego Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Podział środków dofinansowania dla jednostek OSP powiatu skarżyskiego Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji L. p. 1 Jednostka OSP Kierz Niedźwiedzi Zakupy inwestycyjne ŁĄCZNA Zakupy bieżące Drabina nasadkowa 2, 73 2 szt. Linka strażacka ZL 20 1 szt. Nożyce do ciecia prętów 1 szt. Pilarka spalinowa Mostek przejazdowy Bosak dielektryczny Łopata Szpadel KWOTA DOFINANSOWANIA Widły Zwijadło węży Hydronetka Myjka węży 2 OSP Ostojów Ubranie specjalne Hełm strażacki z latarką Obuwie straż ackie gumowe Obuwie straż ackie skórzane Kominiarka niepalna 3 OSP Wołów radiotelefon szt 1, Kwota dotacji Środki własne 7 867, 0 zł. 1 433, 80 zł. 18 228, 00 zł 3 462, 00 193, 00 3 740, 00 1 330, 00 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Remonty obiektów OSP na terenie powiatu skarżyskiego w 2018

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 Remonty obiektów OSP na terenie powiatu skarżyskiego w 2018 r. W 2018 r. na terenie powiatu skarżyskiego dokonano remontów trzech jednostek OSP, które w istotny sposób wpłynęły na poprawę ich funkcjonowania. Przeprowadzenie remontów było możliwe między innymi dzięki dotacją przyznanym przez Komendanta Głównego PSP dla jednostek OSP działających w ramach systemu KSRG. Jednostkami tymi były: o OSP Bliżyn o OSP Sorbin o OSP Skarżysko-Kamienna KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 OSP SORBIN KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 OSP SORBIN KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 OSP Bliżyn KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 OSP Bliżyn KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 OSP Bliżyn KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 OSP Bliżyn KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 OSP Bliżyn KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 OSP Bliżyn KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 OSP Skarżysko-Kamienna KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 OSP Skarżysko-Kamienna KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 OSP Skarżysko-Kamienna KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Gospodarka kwatermistrzowsko - techniczna 2018 OSP Skarżysko-Kamienna KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Szkolenie podmiotów KSRG w 2018 roku (Ćwiczenia zmianowe, powiatowe i wojewódzkie) Ćwiczenia odwodów operacyjnych

Szkolenie podmiotów KSRG w 2018 roku (Ćwiczenia zmianowe, powiatowe i wojewódzkie) Ćwiczenia odwodów operacyjnych PK. „Gazociąg_2018” w miejscowości Łączna Ćwiczenia na zalewie w Bliżynie Z ratownictwa wodnego i medycznego Ćwiczenia zmianowe w pomieszczeniach silnie zadymionych Ćwiczenia w zakresie doskonalenia techniki Ścinania wiatrołomów KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Szkolenie podmiotów KSRG w 2018 roku (Ćwiczenia zmianowe, powiatowe i wojewódzkie) Ćwiczenia powiatowe Kolej_2018

Szkolenie podmiotów KSRG w 2018 roku (Ćwiczenia zmianowe, powiatowe i wojewódzkie) Ćwiczenia powiatowe Kolej_2018 z udziałem związków taktycznych COO i WOO KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Szkolenie podmiotów KSRG w 2018 roku (Ćwiczenia zmianowe, powiatowe i wojewódzkie) Wykaz Sił i

Szkolenie podmiotów KSRG w 2018 roku (Ćwiczenia zmianowe, powiatowe i wojewódzkie) Wykaz Sił i Środków biorących udział w ćwiczeniach KOLEJ_2018 Lp. Jednostka organizacyjna Ilość pojazdów Ilość osób Siły PSP z powiatu skarżyskiego 14 35 Siły PSP spoza powiatu skarżyskiego 5 9 Siły OSP KSRG z powiatu skarżyskiego 7 48 Siły OSP KSRG spoza powiatu skarżyskiego 3 19 Siły OSP spoza KSRG z terenu powiatu 3 KW PSP 1 2 KP Policji 4 12 Służby ratownicze PKP 1 7 Inne służby i przedstawiciele samorządu terytorialnego 3 6 Pozoranci i Rozjemcy - 30 + 4 41 172 RAZEM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Wizyty kadry kierowniczej w OSP w 2018 r. Spotkania z OSP kadry kierowniczej KP

Wizyty kadry kierowniczej w OSP w 2018 r. Spotkania z OSP kadry kierowniczej KP PSP : • • • 13 jednostek OSP (7 KSRG) 5 zebrań sprawozdawczych z udziałem Komendanta lub zastępcy komendanta 8 zebrań sprawozdawczych z udziałem oficera KP PSP Skarżysko-Kamienna • 40 wizytacje jednostek , uroczystości , spotkania komendanta lub zastępcy w jednostkach OSP KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Sport 2018 Nasi strażacy aktywnie uczestniczyli w wielu imprezach sportowych, reprezentując barwy naszej komendy,

Sport 2018 Nasi strażacy aktywnie uczestniczyli w wielu imprezach sportowych, reprezentując barwy naszej komendy, zarówno w zawodach organizowanych w strukturach PSP, jak i innych. Jednostka nasza od wielu lat przoduje we współzawodnictwie sportowym, o czym świadczą osiągnięte w 2018 roku, podane niżej wyniki: • I miejsce drużynowe w XX Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Sporcie Pożarniczym, • w konkurencji wspinanie przy użyciu drabiny hakowej I, II i III miejsce zajęli nasi zawodnicy oraz drużynowo zajęliśmy I miejsce, • w konkurencji pożarniczy tor przeszkód 100 m II i III miejsce zajęli nasi zawodnicy oraz drużynowo zajęliśmy I miejsce, • w konkurencji dwubój pożarniczy I , II i III miejsce zajęli nasi zawodnicy wygrywając konkurencję również drużynowo, • W X Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Pływaniu Strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Nasz zawodnik w klasyfikacji indywidualnej w konkurencjach 25 m stylem motylkowym zajął 2 miejsce oraz 100 m stylem zmiennym zajął III miejsce co dało mu w generalnej klasyfikacji III miejsce • Podczas XXXV Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym reprezentacja woj. Świętokrzyskiego, której trzon stanowią strażacy naszej jednostki wywalczyła w kalsyfikacji generalnej III miejsce KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Sport 2018 • I miejsce w finale Rozgrywek w Piłkę Siatkową o Puchar Świętokrzyskiego

Sport 2018 • I miejsce w finale Rozgrywek w Piłkę Siatkową o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP • I miejsce w finale rozgrywek w tenisie stołowym o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP • W Finale Wojewódzkich Rozgrywek w Halową Piłkę Nożną o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego w Końskich zajmując III miejsce. • W Turnieju Służb Mundurowych i Ratowniczych TREWOR SA w piłce halowej zajęli I miejsce. • Ponadto nasi ratownicy reprezentując Komendę Powiatową PSP w Skarżysku-Kamiennej w II Mistrzostwach Polski Strażaków w „Biegu po schodach – Wieżowiec”, XVII otwartych Mistrzostwach woj. Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania, XIV Międzynarodowy Turniej we wspinaniu się przy użyciu Drabiny Hakowej o Puchar Prezydenta Miasta Chorzowa, XXVIII Świętokrzyskim Turniej w Dwuboju Pożarniczym • Jeden z naszych strażaków sekc. Łukasz Orczyk wraz z kadrą narodową uczestniczył w Międzynarodowych Zawodach Sportowo Pożarniczych w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Sport 2019 • Na XVII Międzynarodowych Halowych Mistrzostwach Polski w Dwuboju Pożarniczym mł. asp.

Sport 2019 • Na XVII Międzynarodowych Halowych Mistrzostwach Polski w Dwuboju Pożarniczym mł. asp. Dawid Kowalik został wicemistrzem Polski w konkurencji pożarniczy tor przeszkód 100 m • 25 kwietnia 2019 r. na obiekcie KM PSP w Rzeszowie na rozegranym XXXII Memoriale w Dwuboju Pożarniczym im. Płk. Poż. Andrzeja Bozanowskiego dwaj nasi zawodnicy reprezentujący woj. świętokrzyskie st. sekc. Łukasz Orczyk oraz mł. asp. Dawid Kowalik zajęli w konkurencji pożarniczy tor przeszków 100 m. odpowiednio pierwsze i drugie miejsce natomiast w łącznej klasyfikacji trzecie i szóste. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Sport 2018 Rok 2019 jest rokiem, w którym zostaną przeprowadzone powiatowe zawody w sportach

Sport 2018 Rok 2019 jest rokiem, w którym zostaną przeprowadzone powiatowe zawody w sportach pożarniczych z racji tego z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP został zakupiony tor przeszkód, który całkowicie został sfinansowany przez urząd miasta Skarżyska-Kamiennej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Informatyka i Łączność 2018 Realizacja zadań W 2018 r Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej

Informatyka i Łączność 2018 Realizacja zadań W 2018 r Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej w zakresie informatyki i łączności zrealizowała dwa zadania, które w istotny sposób wpłynęły na poprawę funkcjonowania tych sytemów: Ø Wdrożenie sytemu Multikom_2 poprawa łączności bezprzewodowej, Ø Adaptacja pomieszczenia na serwerownię oraz częściowe przeniesienie infrastruktury teleinformatycznej do nowej serwerowni KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Informatyka i Łączność 2018 Potrzeby • Konieczność gruntownej modernizacji węzła łączności głosowej w oparciu

Informatyka i Łączność 2018 Potrzeby • Konieczność gruntownej modernizacji węzła łączności głosowej w oparciu o wdrożenie sytemu wykorzystującego technologię VOIP zgodnie z wyznaczonymi kierunkami rozwoju łączności głosowej w jednostkach organizacyjnych PSP woj. świętokrzyskiego. • Dalsza rozbudowa systemu Multikom_2 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Cele i kierunki działania na 2018 r Ø Podnosić gotowość bojową poprzez doposażenie KP

Cele i kierunki działania na 2018 r Ø Podnosić gotowość bojową poprzez doposażenie KP PSP w Skarżysku. Kamiennej w nowy sprzęt • Ciężki samochód ratowniczo gaśniczy • Łódź motorowa płaskodenna • Quad Ø Szkolenie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego ekologicznego w związku z poszerzeniem zadań o zagrożenia radiologiczne i zakup nowego specjalistycznego sprzętu do jego wykrywania Ø Poprawa stanu wyposażenia i wyszkolenia jednostek OSP z terenu powiatu skarżyskiego poprzez organizację kursów, ćwiczenia oraz dotacje z KSRG i MSWi. A Ø Działalność edukacyjna promująca bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Cele i kierunki działania na 2018 r Remonty i inwestycje Ø Remont pomieszczeń JRG

Cele i kierunki działania na 2018 r Remonty i inwestycje Ø Remont pomieszczeń JRG Ø Wymiana wylewki na garażu Ø Remont myjni samochodów KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ