BETAALBAARHEID van de ZORG Gewenst Mogelijk Presentatie Robert

  • Slides: 25
Download presentation
BETAALBAARHEID van de ZORG? Gewenst? Mogelijk? Presentatie Robert Rutsaert 23/10/2004

BETAALBAARHEID van de ZORG? Gewenst? Mogelijk? Presentatie Robert Rutsaert 23/10/2004

Belgisch systeem: beste ter wereld? Gaten? remgelden statines hepatitis C viscerosynthese-implantaten ‘kleine risico’s’ onderfinanciering

Belgisch systeem: beste ter wereld? Gaten? remgelden statines hepatitis C viscerosynthese-implantaten ‘kleine risico’s’ onderfinanciering ziekenhuizen niet-invorderbare facturen dringend geneeskundig vervoer Maximumfactuur

-Geneesmiddelen liposomaal amfotericin voriconazole capsofungin geactiveerd proteïne C r-FVII cytostatica -Technologie 629 -1. 049

-Geneesmiddelen liposomaal amfotericin voriconazole capsofungin geactiveerd proteïne C r-FVII cytostatica -Technologie 629 -1. 049 € / dag 407 € / dag (IV) 507 € / dag 8. 000 € voor 96 uur 3. 500 € voor 1 dosis (ev. 2 -5 nodig)

-cost effectiveness: ratio of net changes in costs incurred by one therapeutic strategy, compared

-cost effectiveness: ratio of net changes in costs incurred by one therapeutic strategy, compared to another, divided by the effects on health outcome -can be expressed as cost per year of life saved or cost per quality adjusted year

Novel ICU therapies - How to pay the price? bv. geactiveerd proteïne C; RRR

Novel ICU therapies - How to pay the price? bv. geactiveerd proteïne C; RRR 20%; ARR 8% kostprijs +/- 8. 000 € voor 96 uur +/- 10. 000 € per gered levensjaar; NNT = 5 (in de strikte indicaties) longtransplantatie harttransplantatie tpa bij AMI borstkankerscreening statine bij laag risico acceptabel? 80. 000 € / LYG 30. 000 € 25. 000 € 20. 000 € In Nederland 20. 000 € / LYG

Geneesmiddelen -ARR i. p. v. RRR: A geeft 20% minder X dan B maar

Geneesmiddelen -ARR i. p. v. RRR: A geeft 20% minder X dan B maar als de kans op X = 1/10. 000 is, is A de meerkost dan waard? ARR: 2/100. 000 -‘beter dan’ bv. antihypertensiva A even effectief als B namelijk SBD -10 mm. Hg nevenwerkingen A : 15% nevenwerkingen B : 2% dus B beter dan A?

Lamisil: onschuldige aandoening ; 190€ voor 3 m albumine: 63 € per flacon ;

Lamisil: onschuldige aandoening ; 190€ voor 3 m albumine: 63 € per flacon ; SAFE studie KCE acute pyelonefritris IV ciprofloxacine, na 48 u po ; prijs x 10 generieken aanbestedingen verdwijnen van oude en goede geneesmiddelen geen responsabilisering qua geneesmiddelengebruik in ziekenhuizen

Technologie onmisbaar prijszetting, monopolies gericht gebruik ‘Medicine is the science of probability, and the

Technologie onmisbaar prijszetting, monopolies gericht gebruik ‘Medicine is the science of probability, and the art of uncertainty’ Sir William Osler RIZIV studies appendicectomie, TURP urgentiehonoraria

Responsabilisering artsen patiënt beheerders industrie ziekenfondsen vakbonden politici

Responsabilisering artsen patiënt beheerders industrie ziekenfondsen vakbonden politici

Artsen Therapeutische vrijheid ( = blijheid? ) In het wegverkeer zijn rechts rijden en

Artsen Therapeutische vrijheid ( = blijheid? ) In het wegverkeer zijn rechts rijden en verkeerslichten beperkingen van willekeurig rijgedrag. Zij zijn echter een voorwaarde om vrij verkeer te waarborgen. Bij volledige willekeur, bij volledige chaos, is er stilstaand verkeer en is deze vrijheid onbestaande. De nagestreefde vrijheid is dus niet het vrije rijgedrag maar het vrije verkeer.

Artsen ethische plicht akkoord 2004 -2005: antibiotica, sartanen individueel + collectief techniek van financiering

Artsen ethische plicht akkoord 2004 -2005: antibiotica, sartanen individueel + collectief techniek van financiering samenwerking

Patiënten ‘Overgebruik van de geneeskunde is geen probleem van de patiënten maar van de

Patiënten ‘Overgebruik van de geneeskunde is geen probleem van de patiënten maar van de dokters’ (T. Marmor) -carenzdag -ziekteverlof Ziekenfondsen Ziekenhuisbeheerders Vakbonden

Politici EBM + EBP administratie kost ; overregulering kwaliteit van wetgeving gemeenschappen vs. federaal

Politici EBM + EBP administratie kost ; overregulering kwaliteit van wetgeving gemeenschappen vs. federaal bouw ziekenhuizen, fusies zonder optimalisatie preventie (vaccinatiebeleid) onderfinanciering ziekenhuizen transparantie remgelden moeten juist remmen stop lineaire maatregelen correcte informatie aan bevolking wanbetalers gratisverhaal

DE VERGRIJZING ‘the bunji jumping grannies’

DE VERGRIJZING ‘the bunji jumping grannies’

UN rapport: tussen 2000 en 2050 populatie >65 j x 2 29% >65 j

UN rapport: tussen 2000 en 2050 populatie >65 j x 2 29% >65 j in Europa 18% >65 j in Azië

the Compression of Morbidity paradigm the lifetime burden of illness can be reduced if

the Compression of Morbidity paradigm the lifetime burden of illness can be reduced if the onset of chronic illness can be postponed and if this postponement is greater than the increase in life expectancy Fries, Ann Intern Med, 2003

Possible scenarios for future morbidity and longevity ‘the failure of success’ Fries, Ann Intern

Possible scenarios for future morbidity and longevity ‘the failure of success’ Fries, Ann Intern Med, 2003

“Current data on trends in morbidity and mortality suggest that we must be doing

“Current data on trends in morbidity and mortality suggest that we must be doing something right. The surprise is that this seems to have occured even though we have not systematically implemented what is possibly the most promising approach: postponing disability through primary prevention” J Fries

-roken + obesitas + gebrek aan lichaamsbeweging ‘cumulative lifetime disability’ x 4 -Fitness Club

-roken + obesitas + gebrek aan lichaamsbeweging ‘cumulative lifetime disability’ x 4 -Fitness Club studie: uitstel van milde morbiditeit met 12, 8 jaar! -giepvaccinatie -cholesterol -hypertensie -colonkanker screening cave: arthrose, depressie, Alzheimer

USA 2002: 45 miljoen = 15%, geen ziekteverzekering 2003: 21 -31 miljoen het ganse

USA 2002: 45 miljoen = 15%, geen ziekteverzekering 2003: 21 -31 miljoen het ganse jaar 60 miljoen een gedeelte van het jaar Proportion of the U. S. Population without Health Insurance, 1990– 2003. The decrease between 1998 and 1999 is attributed to a rise in employment-based coverage and the institution of the State Children's Health Insurance Program. Thorpe, NEJM, 2004

Armoede “Managed care”, inbreuk op vrijheid van diagnose en behandeling Risicoselectie, uitsluitingen, premieverhoging Keuzes

Armoede “Managed care”, inbreuk op vrijheid van diagnose en behandeling Risicoselectie, uitsluitingen, premieverhoging Keuzes collectief wetenschappelijk of commercieel? USA: hoogste remgelden, hoogste uitgaven Controlemechanismen, hoge beheerskost, aandeelhouders

A recent report by Families USA found that healthcare costs are rising three times

A recent report by Families USA found that healthcare costs are rising three times faster than wages and consume one quarter of earnings for more than 14 million Americans. Which of these steps do you think could best address this phenomenon? In a Medscape Instant Poll that launched October 8, 33% of respondents said they think that rising healthcare costs could best be addressed by providing more government-sponsored access to health insurance.

Gedeeltelijke privatisering? bv. eerste lijnszorg? tandzorg? kine? o. b. v. leeftijd? Contraproductief of onethisch

Gedeeltelijke privatisering? bv. eerste lijnszorg? tandzorg? kine? o. b. v. leeftijd? Contraproductief of onethisch Theorie van het hellend vlak roken? alcohol? sport? transsexuelen? esthetische heelkunde? IVF? obesitaschirurgie? Gemakkelijkheidsoplossing ‘health care is a social service not a commodity’

Kan of wil? Is gezondheid belangrijkste bekommernis? SZ 20 -25% van bbp Draagvlak SZ

Kan of wil? Is gezondheid belangrijkste bekommernis? SZ 20 -25% van bbp Draagvlak SZ = langer werken Uiteindelijk keuze van prioriteiten: -departementen cultuur, onderwijs, vervoer, . . . -heupprothese of cytostaticum vs sportvelgen en airco? ‘we must not allow a search for the perfect solution to prevent action’

Beleidsopties ASGB -participatief beleid met reponsabilisering van alle actoren -subsidiariteit, met ondersteuning -aanpassen techniek

Beleidsopties ASGB -participatief beleid met reponsabilisering van alle actoren -subsidiariteit, met ondersteuning -aanpassen techniek van financiering; targets, incentives -verstandige forfaitarisering (bv. geneesmiddelen) -huisarts: per prestatie; per patiënt=capitatie; per arts=allocatie -samenwerking, informatieoverdracht (complexe pathologie) -ouderenzorg -herijking; 4, 5% is geen trekkingsrecht per sector -vnl. volumebeheersing van prestaties -specialist in ziekenhuis -betere sociale bescherming van de arts -evidence based medicine -meer aandacht voor prijszetting, monopolies -universitaire ziekenhuizen: onderwijs en onderzoek apart -behoud contingentering -stop lineaire maatregelen! -betrouwbare gegevensbanken