Besedotvorje Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema

  • Slides: 52
Download presentation
Besedotvorje

Besedotvorje

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 10 10 10 20

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 10 10 10 20 20 20 30 30 30 40 40 40 50 50 50

10 točk Poimenuj manjkajoči del: besedotvorna podstava + Nazaj v tabelo ? = Odgovor

10 točk Poimenuj manjkajoči del: besedotvorna podstava + Nazaj v tabelo ? = Odgovor tvorjenka

10 točk Odgovor: obrazilo V tabelo

10 točk Odgovor: obrazilo V tabelo

20 točk Tvori izpeljanko iz skladenjske podstave: majhen pes. Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk Tvori izpeljanko iz skladenjske podstave: majhen pes. Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk Odgovor: psiček V tabelo

20 točk Odgovor: psiček V tabelo

30 točk Iz katere besedne vrste so izpeljani naslednji samostalniki: klatež, deskar, pevec? Nazaj

30 točk Iz katere besedne vrste so izpeljani naslednji samostalniki: klatež, deskar, pevec? Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Odgovor: iz glagola V tabelo

30 točk Odgovor: iz glagola V tabelo

40 točk Med katerimi besednimi vrstami ne najdemo tvorjenk: samostalniki, pridevniki, vezniki, medmeti? Nazaj

40 točk Med katerimi besednimi vrstami ne najdemo tvorjenk: samostalniki, pridevniki, vezniki, medmeti? Nazaj v tabelo Odgovor

40 točk Odgovor: med vezniki V tabelo

40 točk Odgovor: med vezniki V tabelo

50 točk Katere besedotvorne premene se pojavijo v naslednjih besednih parih: sluh − slišim,

50 točk Katere besedotvorne premene se pojavijo v naslednjih besednih parih: sluh − slišim, vzeti − vzamem, izgovor − izgovarjava? Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Odgovor: prevoj (v 1. primeru tudi mehčanje) V tabelo

50 točk Odgovor: prevoj (v 1. primeru tudi mehčanje) V tabelo

10 točk Tvori pomanjševalnico: majhen uhan. Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Tvori pomanjševalnico: majhen uhan. Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Odgovor: uhanček V tabelo

10 točk Odgovor: uhanček V tabelo

20 točk S katerim besedotvornim postopkom tvorimo števnike? Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk S katerim besedotvornim postopkom tvorimo števnike? Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk Odgovor: s sklapljanjem V tabelo

20 točk Odgovor: s sklapljanjem V tabelo

30 točk Kako zapisujemo zloženke, katerih prvi del je številka? Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Kako zapisujemo zloženke, katerih prvi del je številka? Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Odgovor: z vezajem V tabelo

30 točk Odgovor: z vezajem V tabelo

40 točk Iz česa so tvorjene naslednje besede: predmestje, Primorska, predpasnik? Nazaj v tabelo

40 točk Iz česa so tvorjene naslednje besede: predmestje, Primorska, predpasnik? Nazaj v tabelo Odgovor

40 točk Odgovor: iz predložnih zvez V tabelo

40 točk Odgovor: iz predložnih zvez V tabelo

50 točk Definiraj sestavljenke. Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Definiraj sestavljenke. Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Odgovor: Sestavljenke so vrsta tvorjenk, ki so zgrajene iz predpone in besedotvorne

50 točk Odgovor: Sestavljenke so vrsta tvorjenk, ki so zgrajene iz predpone in besedotvorne podstave. V tabelo

10 točk Določi skladenjsko podstavo za besedo: skladatelj. Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Določi skladenjsko podstavo za besedo: skladatelj. Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Odgovor: tisti, ki sklada V tabelo

10 točk Odgovor: tisti, ki sklada V tabelo

20 točk S katerim besedotvornim postopkom delamo ljubkovalnice? Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk S katerim besedotvornim postopkom delamo ljubkovalnice? Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk Odgovor: z izpeljevanjem V tabelo

20 točk Odgovor: z izpeljevanjem V tabelo

30 točk Kako se imenuje postopek tvorjenja besed (po korakih)? Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Kako se imenuje postopek tvorjenja besed (po korakih)? Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Odgovor: besedotvorni algoritem V tabelo

30 točk Odgovor: besedotvorni algoritem V tabelo

40 točk Katere zloženke so samostalniške: kapetan, nogometen, uvrstitev, igrati, A-liga? Nazaj v tabelo

40 točk Katere zloženke so samostalniške: kapetan, nogometen, uvrstitev, igrati, A-liga? Nazaj v tabelo Odgovor

40 točk Odgovor: kapetan, uvrstitev, A-liga V tabelo

40 točk Odgovor: kapetan, uvrstitev, A-liga V tabelo

50 točk Kateri zloženki imata napačno medpono: dveleten, nadebuden, srečolov, gologlav, trdosrčen? Nazaj v

50 točk Kateri zloženki imata napačno medpono: dveleten, nadebuden, srečolov, gologlav, trdosrčen? Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Odgovor: nadebuden >> nadobuden srečolov >> srečelov V tabelo

50 točk Odgovor: nadebuden >> nadobuden srečolov >> srečelov V tabelo

10 točk Kako je prav? čimbolj − čim bolj tembolj − tem bolj svetlosiv

10 točk Kako je prav? čimbolj − čim bolj tembolj − tem bolj svetlosiv − svetlo siv Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Odgovor: čim bolj tem bolj svetlo siv V tabelo

10 točk Odgovor: čim bolj tem bolj svetlo siv V tabelo

20 točk Med katero vrsto tvorjenk sodijo naslednje besede: enajstmetrovka, žogobrcar, avtogol? Nazaj v

20 točk Med katero vrsto tvorjenk sodijo naslednje besede: enajstmetrovka, žogobrcar, avtogol? Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk Odgovor: med zloženke V tabelo

20 točk Odgovor: med zloženke V tabelo

30 točk S katerim besedotvornim postopkom nastanejo kratice? Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk S katerim besedotvornim postopkom nastanejo kratice? Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Odgovor: s kombinacijo besedotvornih načinov: s krnitvijo in sklapljanjem V tabelo

30 točk Odgovor: s kombinacijo besedotvornih načinov: s krnitvijo in sklapljanjem V tabelo

40 točk Kaj moramo zapisati v 1. točko besedotvornega algoritma? 1. 2. -ec 3.

40 točk Kaj moramo zapisati v 1. točko besedotvornega algoritma? 1. 2. -ec 3. govoriti 4. govor 5. govor- + -ec 6. govórec Nazaj v tabelo Odgovor

40 točk Odgovor: 1. kdor govori V tabelo

40 točk Odgovor: 1. kdor govori V tabelo

50 točk Poimenuj tvorjenko v reklami. Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Poimenuj tvorjenko v reklami. Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Odgovor: izpeljanka iz predložne zveze: brezplačne V tabelo

50 točk Odgovor: izpeljanka iz predložne zveze: brezplačne V tabelo

10 točk Zapiši z besedo števnik: 2, 595. 911. Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Zapiši z besedo števnik: 2, 595. 911. Nazaj v tabelo Odgovor

10 točk Odgovor: dva milijona petsto petindevetdeset tisoč dvesto enajst V tabelo

10 točk Odgovor: dva milijona petsto petindevetdeset tisoč dvesto enajst V tabelo

20 točk Katere vrste tvorjenk delamo s predponami so-, nad-, pod-, med- …? Nazaj

20 točk Katere vrste tvorjenk delamo s predponami so-, nad-, pod-, med- …? Nazaj v tabelo Odgovor

20 točk Odgovor: sestavljenke V tabelo

20 točk Odgovor: sestavljenke V tabelo

30 točk Katere besedne vrste so v skladenjski podstavi naslednjih tvorjenk: točkovnik, tabelaren, ocenjevalni,

30 točk Katere besedne vrste so v skladenjski podstavi naslednjih tvorjenk: točkovnik, tabelaren, ocenjevalni, izpitni …? Nazaj v tabelo Odgovor

30 točk Odgovor: samostalniki V tabelo

30 točk Odgovor: samostalniki V tabelo

40 točk Naštej tvorjenke iz reklame in jih poimenuj: Nazaj v tabelo Odgovor

40 točk Naštej tvorjenke iz reklame in jih poimenuj: Nazaj v tabelo Odgovor

40 točk Odgovor: (pridevniške) izpeljanke V tabelo

40 točk Odgovor: (pridevniške) izpeljanke V tabelo

50 točk Poimenuj obrazila v naslednjih tvorjenkah: tekmovalec, sotekmovalec, prvoligaš? Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Poimenuj obrazila v naslednjih tvorjenkah: tekmovalec, sotekmovalec, prvoligaš? Nazaj v tabelo Odgovor

50 točk Odgovor: -ec so-o-, -aš V tabelo

50 točk Odgovor: -ec so-o-, -aš V tabelo