Berbakti Kepada Orangtua M MAMUN SALMAN Email smamunsalmanyahoo

  • Slides: 16
Download presentation
Berbakti Kepada Orangtua M. MAMUN SALMAN E-mail: smamunsalman@yahoo. com Blog: http: //msalman. wordpress. com

Berbakti Kepada Orangtua M. MAMUN SALMAN E-mail: [email protected] com Blog: http: //msalman. wordpress. com 3/12/2021 10: 41: 59 PM

KELUARGA DI ZAMAN PRA ISLAM 3/12/2021 10: 42: 00 PM Disampaikan pada Dauroh Tarqiyah

KELUARGA DI ZAMAN PRA ISLAM 3/12/2021 10: 42: 00 PM Disampaikan pada Dauroh Tarqiyah SMAN 1 Jakarta

Gambaran Quran • Dahulu keluarga sebelum Islam berdiri di atas kesewengan dan kezaliman. •

Gambaran Quran • Dahulu keluarga sebelum Islam berdiri di atas kesewengan dan kezaliman. • Semua urusan dipegang para lelaki saja. • Dahulu wanita atau anak perempuan terzalimi dan terhina • Deskripsi Al Quran : (59 -58 : ﻱ ﺍﻟ ﺍ ﺍ ﻭ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ ﻯﻭ ﺍﻯ ﺍ ﻭ ﺍ. ﺍ ﻳ ﺍﻯ • ﺍ “ Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup -hidup) ? . Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. ” (QS. An-Nahl: 58 -59) 3/12/2021 10: 42: 00 PM Disampaikan pada Dauroh Tarqiyah SMAN 1 Jakarta

PERADABAN PERSIA • Pernikahan dengan mahram menjadi budaya. Mereka meyakini bahwa hal itu untuk

PERADABAN PERSIA • Pernikahan dengan mahram menjadi budaya. Mereka meyakini bahwa hal itu untuk mendekatkan kepada tuhan-tuhan mereka. Pada tahun 478 M Mazdak mengembangkan ajaran kepemilikan bersama, termasuk wanita. Akibatnya, banyak pengikut Mazdak yang merampas harta dan memperkosa wanita yang mereka temui. 3/12/2021 10: 42: 01 PM Disampaikan pada Dauroh Tarqiyah SMAN 1 Jakarta

PERADABAN ROMAWI • Sejumlah kaisar terkenal dengan kegilaan mereka, salah satunya adalah Gaius Caesar

PERADABAN ROMAWI • Sejumlah kaisar terkenal dengan kegilaan mereka, salah satunya adalah Gaius Caesar Augustus Germanicus (lebih dikenal dengan Caligula). Senang berzina dengan istri orang-setelah mengancam dan memaksa suami mereka melepasnya--juga melakukan incest (hubungan sedarah) dengan tiga saudara Disampaikan pada Dauroh Tarqiyah SMAN perempuannya. 3/12/2021 10: 42: 02 PM 1 Jakarta

ARAB JAHILIYAH • Para istri dan ibu tiri tak memiliki kehormatan. Jika ditinggal mati

ARAB JAHILIYAH • Para istri dan ibu tiri tak memiliki kehormatan. Jika ditinggal mati suaminya, maka ayahnya, saudara lelakinya atau anak lelakinya akan menjadi ‘ahli waris’ janda tersebut dan boleh menikahinya. Jika janda itu segera pergi ke keluarganya, ia bebas 3/12/2021 10: 42: 03 PM Disampaikan pada Dauroh Tarqiyah SMAN 1 Jakarta

Orangtua Menurut Islam • Adalah orang yang patut dimuliakan oleh anak-anak mereka. • Allah

Orangtua Menurut Islam • Adalah orang yang patut dimuliakan oleh anak-anak mereka. • Allah Swt. bahkan mengingatkan kaum Muslimin akan kewajiban berbakti kepada orangtua (Birrul Walidain). Ada 14 ayat dalam al-Quran yang membahas tentang berbakti kepada orangtua: al. Baqarah [83; 180; 215], an-Nisaa [36], al-An’aam [151], Ibrahim [41], al-Israa’ [23], Maryam [14], an. Naml [19], al-’Ankabuut [8], Luqman [14], al-Ahqaf [15; 17], Nuh [28] • Rasulullah saw. juga mewanti-wanti kaum Muslimin untuk berbakti kepada kedua orangtua mereka. Sabda beliau: “(Dosa besar) adalah mempersekutukan Allah, durhaka pada kedua orang tua, membunuh Disampaikan manusia, dan. RUHIYYAH bersaksi palsu. ”(HR pada JALSAH 3/12/2021 10: 42: 04 PM SMAIT THARIQ BIN ZIYAD Bukhari)

MAKNA BIRRUL WALIDAIN • Berbuat ihsan kepada keduanya • Menunaikan hakhaknya • Kewajiban taat

MAKNA BIRRUL WALIDAIN • Berbuat ihsan kepada keduanya • Menunaikan hakhaknya • Kewajiban taat kepada keduanya • Menjauhi hal-hal yang menyakiti keduanya • Melakukan apa yang membuat mereka ridha kepada kita 3/12/2021 10: 42: 04 PM Disampaikan pada Dauroh Tarqiyah SMAN 1 Jakarta

Birrul Walidain Itu… • Menghormati, menyayangi, menghargai, dan merasa bangga dengan orangtua kita sendiri.

Birrul Walidain Itu… • Menghormati, menyayangi, menghargai, dan merasa bangga dengan orangtua kita sendiri. • Tidak menyakiti hatinya, tidak membencinya, dan tidak merendahkanya. • Tetap menaruh rasa hormat, tetap menjaga hubungan silaturahmi, dan tetap sabar meski orangtua kita tidak sejalan pikir dan rasanya dengan kita. 3/12/2021 10: 42: 05 PM Disampaikan pada JALSAH RUHIYYAH SMAIT THARIQ BIN ZIYAD

 ﻓﻀﻞ ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟـــــﺪﻳﻦ 3/12/2021 10: 42: 05 PM Disampaikan pada JALSAH RUHIYYAH SMAIT

ﻓﻀﻞ ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟـــــﺪﻳﻦ 3/12/2021 10: 42: 05 PM Disampaikan pada JALSAH RUHIYYAH SMAIT THARIQ BIN ZIYAD

KEUTAMAAN BIRRUL WALIDAIN • Amal paling dicintai Allah setelah shalat • Penyebab masuk surga

KEUTAMAAN BIRRUL WALIDAIN • Amal paling dicintai Allah setelah shalat • Penyebab masuk surga ﻓﻠﻢ ﻳﺪﺧﻞ - ﺃﺤﺪﻫﻤﺎ ﺃﻮ ﻛﻼﻫﻤﺎ - ﺛﻢ ﺭﻏﻢ ﺃﻨﻒ ﻣﻦ ﺃﺪﺭﻙ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺒﺮ ، ﺛﻢ ﺭﻏﻢ ﺃﻨﻒ ، • ﺭﻏﻢ ﺃﻨﻒ ﺍﻟﺠﻨﺔ • • • Menjadi orang yang doanya mustajab (Saad Bin Abi Waqqash) Sebab turunnya rahmat Allah Kafarat dosa bosar Limpahan berkah dari Allah Pintu surga paling cepat (ausathul jannah) Memanjangkan umur. " ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻩ ، • ﻣﻦ ﺑﺮ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻪ 3/12/2021 10: 42: 10 PM Disampaikan pada Dauroh Tarqiyah SMAN 1 Jakarta

Bentuk Birrul Walidain • • Ath-Tha’am (memberi nafkah atau makan) Al-Malbas (memberi pakaian) Al-Maskan

Bentuk Birrul Walidain • • Ath-Tha’am (memberi nafkah atau makan) Al-Malbas (memberi pakaian) Al-Maskan (memberi tempat berlindung) Al-Himayyah (memberi perlindungan) At-Tibaba (memberi pengobatan) Ad-Dain (membayarkan hutangnya) An-Nasab (garis keturunan—larangan menghina orangtuanya sendiri) • Al-Janazah (sholat jenazah jika orangtuanya wafat) • Al-Wasiyyah (memenuhi wasiat orangtuanya) • Ad-Du’a (mendoakan kedua orangtuanya) 3/12/2021 10: 42: 10 PM Disampaikan pada JALSAH RUHIYYAH SMAIT THARIQ BIN ZIYAD

MEMBANGUN SIKAP SANTUN DAN RENDAH HATI KEPADA ORANGTUA 3/12/2021 10: 42: 10 PM Disampaikan

MEMBANGUN SIKAP SANTUN DAN RENDAH HATI KEPADA ORANGTUA 3/12/2021 10: 42: 10 PM Disampaikan pada Dauroh Tarqiyah SMAN 1 Jakarta

Jika Berselisih dengan Orangtua • Sabar menghadapi orangtua. • Dahulukan keinginan orangtua (asal bukan

Jika Berselisih dengan Orangtua • Sabar menghadapi orangtua. • Dahulukan keinginan orangtua (asal bukan hal prinsip dalam agama). • Jagalah bahasa tubuhmu saat berkomunikasi dengan orangtua. • Siapkan saran, bukan melulu permintaan. • Andai harus bicara, pastikan tidak kasar. Sampaikan dengan terang dan ringkas. 3/12/2021 10: 42: 11 PM Disampaikan pada JALSAH RUHIYYAH SMAIT THARIQ BIN ZIYAD

Membahagiakan Orangtua • Hormati sepenuh hati. Jangan ada benci dan dendam sedikit pun. •

Membahagiakan Orangtua • Hormati sepenuh hati. Jangan ada benci dan dendam sedikit pun. • Jangan pernah sakiti hati mereka. • Yakinkah bahwa kita sanggup menjadi baik dan bisa menjadi kebanggaan mereka. • Tampilkan prestasi yang nyata, bermanfaat, benar dan baik di hadapan orangtua. 3/12/2021 10: 42: 11 PM

Bangga Memiliki Orangtua • Besarkan peduli kita kepada orangtua kita. • Menjalin komunikasi yang

Bangga Memiliki Orangtua • Besarkan peduli kita kepada orangtua kita. • Menjalin komunikasi yang sehat, benar, dan baik dengan orangtua. • Jangan terjebak opini negatif dari orang lain tentang orangtua dan keluarga kita sendiri. • Jalani dengan rileks dan diri kita merasa cair ketika kondisi orangtua atau keluarga kita belum ideal. • Kita tetap menaruh empati dan simpati kepada orangtua kita. 3/12/2021 10: 42: 12 PM Disampaikan pada JALSAH RUHIYYAH SMAIT THARIQ BIN ZIYAD