BERAT GECES H Mm Apak olan Kitaba andolsun

  • Slides: 49
Download presentation
BERAT GECESİ

BERAT GECESİ

 ﻱ ﻧﺍ ﺍ ﺍﻳ ﺍﺍ ﺣﻢ ﻳ ﻳﺍ ﻧﻳ ﺍ ﺍ ﺍ ﻳ

ﻱ ﻧﺍ ﺍ ﺍﻳ ﺍﺍ ﺣﻢ ﻳ ﻳﺍ ﻧﻳ ﺍ ﺍ ﺍ ﻳ ﺍ ﺍ ﻧﺍ ﺭ “Hâ Mîm. Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz” Duhan 1 -5

Allah(cc), mekanlar içinde mukaddes mekanlar, zamanlar içinde de mukaddes zamanlar yaratmıştır. Zaman ve mekânlar

Allah(cc), mekanlar içinde mukaddes mekanlar, zamanlar içinde de mukaddes zamanlar yaratmıştır. Zaman ve mekânlar bütün kıymet ve kutsiyetini, hakikatte Allah'ın dilemesinden alırlar. Bu İlâhî dileme ise varlıklar için bir maslahat ve hikmetler içerir. Mübarek ay, gün ve geceler, İslâm'ın şeairindendir; hususi kıymetleri ve kerametleri vardır.

İşte Üç Aylar…Receb, Şaban, Ramazan Receb’te : Regaib ve Mirac Geceleri Şaban’da : Berat

İşte Üç Aylar…Receb, Şaban, Ramazan Receb’te : Regaib ve Mirac Geceleri Şaban’da : Berat Gecesi Ramazan’da: Kadir Gecesi • İşte bu Üç aylara inananlar için nice mükafatların tezahür ettiği bir zaman dilimidir. • Bu gece Üç ayların ikincisi olan Şabanın 15. gecesi.

Allah (cc) Kutsal Zaman İlâhi dinlerin amacı, olgun insan yetiştirmektir. Her dinin kendisine göre

Allah (cc) Kutsal Zaman İlâhi dinlerin amacı, olgun insan yetiştirmektir. Her dinin kendisine göre kutsal zamanları vardır. Bu kutsal sayılan zamanlar, din mensuplarının hayatında önemli bir yere sahiptir. . Kutsal Mekan

Günlük hayatımızda her an gördüğümüz trafik ikaz levhaları gibi insan hayatında da belirgin işaretler

Günlük hayatımızda her an gördüğümüz trafik ikaz levhaları gibi insan hayatında da belirgin işaretler ve dönüm noktaları vardır. Bunlar, belirli günler, kandiller ve bayramlardır. Yollardaki işaretler gibi hayatımızda da belirgin dönüm noktaları vardır.

 • İçinde bulunduğumuz zaman bakımından Allahü Teâlâ’nın rahmet ve mağfiretini bol tecelli ettiği

• İçinde bulunduğumuz zaman bakımından Allahü Teâlâ’nın rahmet ve mağfiretini bol tecelli ettiği mübarek geceleri teker idrak ediyoruz. • Regaib. . Mirac…şimdi de BERAT

 • Günler geçiyor, ömür tükeniyor ömür sermayenizi israf etmeyelim… • ﺍ ﺍﻟ ﺍﺍ

• Günler geçiyor, ömür tükeniyor ömür sermayenizi israf etmeyelim… • ﺍ ﺍﻟ ﺍﺍ ﺍ ﺍﻷ " • “…İşte (iyi veya kötü) günleri insanlar arasında (böyle) döndürür dururuz…” Al-i İmran 140 • Ömrünüzü İsraf Etmeyin.

ÜÇ AYLARA KAVUŞMAK BÜYÜK BİR NİMET VE BİR FIRSATTIR. ﻧ ﺍﻟ ﻭﺍ ﺍ آﻭﺍ

ÜÇ AYLARA KAVUŞMAK BÜYÜK BİR NİMET VE BİR FIRSATTIR. ﻧ ﺍﻟ ﻭﺍ ﺍ آﻭﺍ ﺍﻳ ﺍ ﺍ ﺍ ﻭ ﺍ ﻳ ﺍﻟ ﺍﻟ ﻭﺍ ﺍ ﺍ Ey iman edenler! Allah'tan korkun, herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın; Allah'tan sakının, çünkü Allah, işlediklerinizden haberdardır. (Haşr, 59/18)

 • BERAT: Sözlükte “bir borçtan, ceza veya sorumluluktan kurtulma; temize çıkmak; uzak olmak;

• BERAT: Sözlükte “bir borçtan, ceza veya sorumluluktan kurtulma; temize çıkmak; uzak olmak; ilişkiyi kesmek” gibi anlamlara gelmektedir. • Vergi ödendiği zaman nasıl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge veriliyorsa, Allah da Berat Gecesinde mü'min kullarına berat yazar. Zaten bu gecenin dört adı vardır: “ • • • 1 -Mübarek Gece, 2 -”Berae Gecesi, 3 -Sakk Gecesi. Belge ve senet. (Allah Teala bu gece mü'min kullarına beraet yazar)", 4 -Rahmet Gecesi.

Berat Istılah olarak berat ise: “Günahlardan kurtulmak, manen temize çıkmak, ilahi af ve rahmete

Berat Istılah olarak berat ise: “Günahlardan kurtulmak, manen temize çıkmak, ilahi af ve rahmete ulaşma” demektir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

 ﻱ ﻧﺍ ﺍ ﺍﻳ ﺍﺍ ﺣﻢ ﻳ ﻳﺍ ﻧﻳ ﺍ ﺍ ﺍ ﻳ

ﻱ ﻧﺍ ﺍ ﺍﻳ ﺍﺍ ﺣﻢ ﻳ ﻳﺍ ﻧﻳ ﺍ ﺍ ﺍ ﻳ ﺍ ﺍ ﻧﺍ ﺭ “Hâ Mîm. Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz” Duhan 1 -5

 • Müfessirlerin bir kısmı, ayet-i kerimede geçen “Mübarek Gecenin” Berat gecesi olduğunu ve

• Müfessirlerin bir kısmı, ayet-i kerimede geçen “Mübarek Gecenin” Berat gecesi olduğunu ve bu gecede Kuran-ı kerimin topluca dünya semasına indirildiğini; • Kadir gecesinde ise, bölüm Rasülüllah (s. a. v)’e nazil olmaya başladığını ifade etmişlerdir. Bu gecenin mübarek oluşunun sebeplerinden biri de budur. . • Ancak müfessirlerin çoğunluğuna göre ayetteki “Mübarek Gece” Kadir gecesidir. • Merhum Elmalılı M. Hamdi Yazır da bu mevzuyu tefsirinde genişçe ele almıştır.

Berat Gecesi neden önemlidir? • Bu gecenin beş özelliği vardır: • 1) Bu gecede

Berat Gecesi neden önemlidir? • Bu gecenin beş özelliği vardır: • 1) Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır. ﻳ ﻳﺍ • 2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir. • 3) Bu gece bağışlanma ve af gecesidir.

Berat Gecesi neden önemlidir? • 4) Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. •

Berat Gecesi neden önemlidir? • 4) Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. • 5) Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir. Bu yetkinin üçte biri Şaban'ın onüçüncü günü, üçte biri Şaban'ın ondördüncü günü, geri kalan üçte biri de Şaban'ın onbeşinci günü verilmiştir.

Af, mağfiret ve rahmetle, duaların kabul olunduğu mübarek bir gece… Efendimiz(sav)’in hadislerinde bu gecenin

Af, mağfiret ve rahmetle, duaların kabul olunduğu mübarek bir gece… Efendimiz(sav)’in hadislerinde bu gecenin önemine vurgu yapılmaktadır. İlgili hadisler şöyledir.

PEYGAMBERİMİZ (SAV) BUYURUYOR Ki ﻯ ﻻ ﻻ ﻻ ﻭ ﺍ ﺍﻟ ﺍ ﻯ ﺍﻟ

PEYGAMBERİMİZ (SAV) BUYURUYOR Ki ﻯ ﻻ ﻻ ﻻ ﻭ ﺍ ﺍﻟ ﺍ ﻯ ﺍﻟ ﻭ ﻳﺍ ﺍﻟ ﺍ ﻭﻭﺍ ﺍ ﺍﻟ ﺍ ﺍ ﺍ ﻯ ﺍ ﻻ ﺍ ● • Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!” (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

 ﻷ ﺍ ﺍﻟ ﻯ ﺍ ﺍﻟ ﺍﻯ ﺍﻟ ﺍ Rasülüllah(s. a. v) şöyle

ﻷ ﺍ ﺍﻟ ﻯ ﺍ ﺍﻟ ﺍﻯ ﺍﻟ ﺍ Rasülüllah(s. a. v) şöyle buyurdu: Allah Teala rahmetiyle şaban ayının on beşinci gecesi dünya semasına tecelli eder ve kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısından daha fazla kişiyi bağışlar[1]

PEYGAMBERİMİZ (SAV) BUYURUYOR Ki “Allâh Teâlâ Şaban’ın 15. gecesi dünya semasında tecelli eder ve

PEYGAMBERİMİZ (SAV) BUYURUYOR Ki “Allâh Teâlâ Şaban’ın 15. gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar”

PEYGAMBERİMİZ (SAV) BUYURUYOR Ki • “Allah Teâlâ, Şabanın on besinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli

PEYGAMBERİMİZ (SAV) BUYURUYOR Ki • “Allah Teâlâ, Şabanın on besinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asî olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. ” (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

 • Bu gece mübarektir. • Çünkü feyiz ve bereket insanlara gönderilir. • Bu

• Bu gece mübarektir. • Çünkü feyiz ve bereket insanlara gönderilir. • Bu gece rahmettir. • Çünkü bu gece hayrı isteyenin hayra kavuştuğu gecedir. . . ” • …. Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!”

 • Bu gece Beraattır. Çünkü günahlar bu gecede affedilmiş ve temizlenmiştir. • Allâh

• Bu gece Beraattır. Çünkü günahlar bu gecede affedilmiş ve temizlenmiştir. • Allâh Teâlâ Şaban’ın 15. gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” • “Allah Teâlâ, Şabanın on besinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asî olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. ”

 • Bu gece Şefkattir. Çünkü Allah’ın kullarına karşı şefkatiyle bu gece nice insanlar

• Bu gece Şefkattir. Çünkü Allah’ın kullarına karşı şefkatiyle bu gece nice insanlar kirden temize çıkacaktır. • Bu gece müjdedir. Çünkü Beraat Gecesi Kur’an ayı Ramazanın müjdecisidir.

 • Bu Geceyi akıllıca değerlendirmek lazım. Çünkü bizim için fırsattır. . Rabbimizin bize

• Bu Geceyi akıllıca değerlendirmek lazım. Çünkü bizim için fırsattır. . Rabbimizin bize sunduğu imkandır. • Bu sebeple kulluğumuzu gözden geçirelim. Kulluğumuza yeni bir format çekelim. Koordinatlarımızı yeniden ayarlayalım. • Nefis muhasebesi yapalım…

 • Çünkü hesapsız iş yapan batmaya mahkumdur. • Hazret-i Ömer (R. A. )

• Çünkü hesapsız iş yapan batmaya mahkumdur. • Hazret-i Ömer (R. A. ) bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: • “Hesaba çekilmeden önce, kendinizi hesaba çekiniz. Amelleriniz tartılmadan önce, kendi amellerinizi tartınız. Hesaba çekilmek üzere, kıyamet günündeki en büyük arz huzura alınma için gerekli güzel hazırlıklarınızı yapınız. O gün huzura alınırsınız, Öyle ki size ait hiçbir sır gizli kalmayacak, bütün sırlar meydana çıkacak. ”

 • “Ölmeden önce ölünüz” • Bu öğütlere kulak veren insan; • Dünyayı misafirhane,

• “Ölmeden önce ölünüz” • Bu öğütlere kulak veren insan; • Dünyayı misafirhane, vücudunu ise emanet bilir. Ruhunu ve kalbini onlarda boğmaz. Bu hâl ile hallenen insan, ölmeden evvel ölmüş demektir. . • Ölümle, insanın elinden, diğer azaları gibi, gözü ve dili de alınır. O artık okuma, anlatma nimetlerinden mahrumdur. • Ölümle birlikte mahlûkatın sevgisi de biter, korkusu da.

 • Ölümle insan Hakka döner(mecburen), Ölmeden evvel ölenler, Hakka bu dünyada rücu ederler;

• Ölümle insan Hakka döner(mecburen), Ölmeden evvel ölenler, Hakka bu dünyada rücu ederler; hayatlarını ilâhî emirler dairesinde geçirirler; Allahın rahmetine dünyada iltica eder, gazabından da yine dünyada korkarlar. . • Demekki asıl mühim olan ölmeden Hakka’a dönmektir

 • Demek ki bu gece aynı zaman da MUHASEBE GECESİ olacak. ﻭ ﺍ

• Demek ki bu gece aynı zaman da MUHASEBE GECESİ olacak. ﻭ ﺍ ﻳ ﺍﻟ ﺍﻟ ﻭﺍ ﺍ ﺍ ﻧ ﺍﻟ ﻭﺍ ﺍ آﻭﺍ ﺍﻳ ﺍ ﺍ “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. ” Haşr 59/18

PEYGAMBERİMİZ (SAV) BUYURUYOR Ki ﻫﻮﺍﻫﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﺰ , ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﻟﻤﺎ ﻭﻋﻤﻞ

PEYGAMBERİMİZ (SAV) BUYURUYOR Ki ﻫﻮﺍﻫﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﺰ , ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﻟﻤﺎ ﻭﻋﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﺲ ﺍﻻﻣﺎﻧﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺗﻤﻨﻯﻌﻠﻰ “Akıllı kişi : nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalşandır. Aciz kişi de nefsine hevasına tabi kılıp, onun şehevi arzuları peşinde yürüdüğü halde Allah’tan dileklerde bulunup duran(bunu yeterli sayan) dır”

 Bu dünyadan ayrıldıktan sonra bir daha dönüş yok. Ne kadar ah etsek de,

Bu dünyadan ayrıldıktan sonra bir daha dönüş yok. Ne kadar ah etsek de, ne kadar üzülsek de ve ne kadar pişman olsak da bu hayata veda ettikten sonra dönüşümüz yoktur. Pişmanlık bu dünyadadır. Tevbe burada olmalıdır. Şimdi , hemen ve burada. . ”Sonra” değil Çünkü öldükten sonraki pişmanlık bir işe yaramayacaktır… Şu ayatlere bir bakalım.

ALLAH TEALA BUYURUYOR Ki ﺍﻭ ﺍ ﺍ ﺍﺀ ﺍ ﻯ ﺍ ﺍ ﻳﺍ ﺍﺍ

ALLAH TEALA BUYURUYOR Ki ﺍﻭ ﺍ ﺍ ﺍﺀ ﺍ ﻯ ﺍ ﺍ ﻳﺍ ﺍﺍ ﻱ ﻭ ﻯ ﺍﻡ ﻥ ﺍﺍ “Nihayet onlardan birine ölüm gelince, “Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım” der. Hayır! Bu sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır” Müminun 99 -100

 • Her önemli işin bu gecede hikmetli bir şekilde ayrımı ve seçimi yapılır.

• Her önemli işin bu gecede hikmetli bir şekilde ayrımı ve seçimi yapılır. ● ● ﻳ ﻳﺍ Yani bütün insanların gelecek seneye kadar rızıkları, ecelleri ve diğer işleri bu gecede yazılır, görevli meleklere teslim edilir.

 • İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi şu şekilde

• İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir: • Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve herşeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir

 • Mikail(as): Rızıkla alakalı defterler Mikail(as)’e verilir. • Cebrail(as): Savaşlarla ilgili defterler Cebrail

• Mikail(as): Rızıkla alakalı defterler Mikail(as)’e verilir. • Cebrail(as): Savaşlarla ilgili defterler Cebrail (as)’a verilir. • İsrafil(as): Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil'e verilir • Azrail(as): Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail (as) teslim edilir.

 • Fahreddin er-Râzî"nin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde

• Fahreddin er-Râzî"nin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir.

Berat gecesinde kılınan namazların, okunan Kur’an’ların, yapılan tevbe ve istiğfarların fazileti de çok büyüktür

Berat gecesinde kılınan namazların, okunan Kur’an’ların, yapılan tevbe ve istiğfarların fazileti de çok büyüktür • Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Bu gece hakkında rivayet edilen yüz rekat veya daha az rekat kılmanın faziletine dair yapılagelen rivayetlerin aslı yoktur. • Bu konuda en güzel örneğimiz, Efendimizin hali ve onun şu sözüdür: • “Bu geceyi kaim olarak, gündüzünü de saim olarak geçirin” ﺍ ﻭﻭﺍ

Allah’ın rahmeti o gece kulları üzerine sağnak yağar. ﺍ ﻯ ﺍ ﻻ ﺍ ﻯ

Allah’ın rahmeti o gece kulları üzerine sağnak yağar. ﺍ ﻯ ﺍ ﻻ ﺍ ﻯ ﻻ ﻻ ﻻ ﻭ ﺍ ﺍﻟ ﺍ ﻯ ﺍﻟ ﻳﺍﻭ ﺍﻟ ﺍ ﻭﻭﺍ ﺍ ﺍﻟ ﺍ “ﺍ - Yok mu af dileyen, onu affedeyim. - Yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim. - Yok mu bir derde mübtela olan ona afiyet vereyim. - Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek sabaha kadar devam eder. ” İbn-i Mace, ikame, 191

 T. C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ Hz. Aişe Anlatıyor: Peygamberimiz bir gece kalktı, namaza durdu,

T. C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ Hz. Aişe Anlatıyor: Peygamberimiz bir gece kalktı, namaza durdu, secdeyi o kadar uzattı ki ruhunu teslim ettiğini sandım, kendisini bu halde görünce kalktım, baş parmağını hareket ettirdim, parmağı hareket edince döndüm, secdede şöyle dediğini işittim: “İlahi! Cezandan affına sığındım. Gazabından rızana güvendim. Senden sana sığındım. Senin senan büyüktür. Fakat seni hakkıyla senin kendi nefsini sena ettiğin gibi övmekten acizim. ” Aişe: Ya rasülellah secdede bazı şeyler söylüyordun.

 • Ya Aişe! Bu gece, hangi gecedir bilir misin? Buyurdu. Ben de: -

• Ya Aişe! Bu gece, hangi gecedir bilir misin? Buyurdu. Ben de: - Allah Rasülü bilir, dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz: - Bu gece, Şaban ayının yarısı (Berat) gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede kullarının durumuna bakar ve bağışlanmak isteyenleri bağışlar, rahmet isteyenlere rahmetini ihsan eder, ancak kinci olanları geri bırakır” buyurdu.

Bu Gece Kimler Genel Af Dışındadır? 1 -Allah'a şirk koşanlar. 2 -Ana-babalarına isyan eden,

Bu Gece Kimler Genel Af Dışındadır? 1 -Allah'a şirk koşanlar. 2 -Ana-babalarına isyan eden, onlara asi olanlar. 3 -Alkollü içecekleri içmeye ve faiz yemeye devam edenler. 4 -Büyücülük yapıp gaipten haber verme işiyle meşgul olanlar 5 -Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenler 6 - Adam öldürüp, yaptığı bu büyük günahtan pişmanlık duymayanlar 7 - Gururlu ve kibirli olanlar 8 -Akrabalarla ilişkileri kesenler.

Ömür çok kısa. . . Göz açıp kapanıncaya kadar geçmektedir. Hayat her an sona

Ömür çok kısa. . . Göz açıp kapanıncaya kadar geçmektedir. Hayat her an sona erebilmektedir. Geçen sene beraber olduğumuz, kendisiyle muhabbet edip gülüp eğlendiğimiz nice insanlar aramızdan ayrıldı…

Ölümle bitecek olan bu kısa dünya hayatında yapmış olduğumuz şeyler ahiret yaşantımızı belirleyecektir. İşte

Ölümle bitecek olan bu kısa dünya hayatında yapmış olduğumuz şeyler ahiret yaşantımızı belirleyecektir. İşte bu gecelerin önemi ölüm akla geldikçe bir kat daha artmaktadır. Çünkü bu geceler fırsat gecesidir. Günahlarımız için nasuh tövbesi edebilirsek ve bir daha yaptığımız hatalara dönmez isek, Rabbimizin rızası doğrultusunda yaşar isek Rabbimizin bizlere nice müjdeleri vardır. Allah-u Teala bir ayette şöyle buyurmaktadır.

ALLAH TEALA BUYURUYOR Ki ﺍ ﻥ ﻯ ﺍﻭ ﻳ ﺍﻷ ﺍﺍ ﺍﻟ ﺍﺍﻳ ﺍﺀ

ALLAH TEALA BUYURUYOR Ki ﺍ ﻥ ﻯ ﺍﻭ ﻳ ﺍﻷ ﺍﺍ ﺍﻟ ﺍﺍﻳ ﺍﺀ ﺍﻟ ﻱ ﻧﻭ ﺍﻳ ﺍﻟ ﺍﺍﻳ ﺍ ﻳ “Rabbinizin bağışına, ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. ” Al-i İmran 133 -134

 Bu gece Dua gecesidir… Efendimiz bu gecede dua edenin duasının kabul olacağını müjdelemektedir.

Bu gece Dua gecesidir… Efendimiz bu gecede dua edenin duasının kabul olacağını müjdelemektedir. Bu gecede dua etmek de yapacağımız ibadetlerden olmalıdır. • Dua ibadettir. Yapıldığı anda ibadet yapılmış sevabı alınmasının yanı sıra kişinin istekleri Yaratan tarafından kendisine verilir. Dua Allah’ı Rab olarak bilmektir. Çünkü el açan el açılandan acizdir. Dua acizliğin ifadesidir. İsteyen istediği şeyin acizidir.

BERAT GECESİ DUASI Beraat Gecesi Duası Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle

BERAT GECESİ DUASI Beraat Gecesi Duası Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir: "ALLAHım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin

. ● ● ● ﻭﻟﻴﻠﺔ ، ﺭﺟﺐ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺃﻮﻝ : ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻓﻴﻬﻦ ﺗﺮﺩ

. ● ● ● ﻭﻟﻴﻠﺔ ، ﺭﺟﺐ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺃﻮﻝ : ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻓﻴﻬﻦ ﺗﺮﺩ ﻻ ﻟﻴﺎﻝ ﺧﻤﺲ ﺍﻟﻨﺤﺮ ﻭﻟﻴﻠﺔ ، ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻭﻟﻴﻠﺔ ، ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻟﻴﻠﺔ ، ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1990)

Ve hala NAMAZ’la barışmamışsak bu gece fırsat olsun. Bu gece bir söz verelim Rabbimize.

Ve hala NAMAZ’la barışmamışsak bu gece fırsat olsun. Bu gece bir söz verelim Rabbimize. . Namaza sarılıp bir daha bırakmayacağım diye. . Namaz dinin direğidir. Direklerimizden bazıları eksik kalmış olabilir. Bu gecede dinimizin direği olan namazı çoğaltalım. Kötülükten arınmanın yolu namaz iledir. Bu geceden istifade etmek namaz iledir. Hayatı anlamlandırmanın en temel yolu namaz iledir.