BENGKEL VISUAL BASIC 6 0 kopi tarik keperluan

  • Slides: 36
Download presentation
BENGKEL VISUAL BASIC 6. 0

BENGKEL VISUAL BASIC 6. 0

kopi tarik keperluan prosedur hasil air panas serbuk kopi gula susu kacau tarik kopi

kopi tarik keperluan prosedur hasil air panas serbuk kopi gula susu kacau tarik kopi tarik

kopi susu keperluan prosedur hasil air panas serbuk kopi gula susu kacau tarik kopi

kopi susu keperluan prosedur hasil air panas serbuk kopi gula susu kacau tarik kopi tarik

langkah-langkah MULA • masukkan air panas, serbuk kopi, gula & susu • kacau &

langkah-langkah MULA • masukkan air panas, serbuk kopi, gula & susu • kacau & tarik • kopi tarik TAMAT

carta alir SEQUENCE CONTROL MULA keperluan MASUKKAN AIR PANAS MASUKKAN GULA MASUKKAN SEBUK KOPI

carta alir SEQUENCE CONTROL MULA keperluan MASUKKAN AIR PANAS MASUKKAN GULA MASUKKAN SEBUK KOPI MASUKKAN SUSU input prosedur KACAU TARIK proses hasil KOPI TARIK output TAMAT

program mengira luas bulatan

program mengira luas bulatan

pemalar & pembolehubah pemalar pembolehubah

pemalar & pembolehubah pemalar pembolehubah

fasa-fasa pembangunan program Analisis Rekabentuk Pengaturcaraan / Pengkodan Pengujian & Pembetulan Dokumentasi

fasa-fasa pembangunan program Analisis Rekabentuk Pengaturcaraan / Pengkodan Pengujian & Pembetulan Dokumentasi

analisis Analisis Rekabentuk Pengaturcaraan / Pengkodan Pengujian & Pembetulan Dokumentasi

analisis Analisis Rekabentuk Pengaturcaraan / Pengkodan Pengujian & Pembetulan Dokumentasi

mengira luas bulatan Input Proses Output kira luas jejari, r luas Analisis: Rajah I

mengira luas bulatan Input Proses Output kira luas jejari, r luas Analisis: Rajah I P O

rekabentuk Analisis Rekabentuk Pengaturcaraan / Pengkodan Pengujian & Pembetulan Dokumentasi

rekabentuk Analisis Rekabentuk Pengaturcaraan / Pengkodan Pengujian & Pembetulan Dokumentasi

mengira luas bulatan input proses output jejari, r kira luas Rekabentuk: Model Rekabentuk Atas-Bawah

mengira luas bulatan input proses output jejari, r kira luas Rekabentuk: Model Rekabentuk Atas-Bawah

langkah-langkah MULA • masuk jejari, r • kira luas • papar luas TAMAT input

langkah-langkah MULA • masuk jejari, r • kira luas • papar luas TAMAT input proses output Rekabentuk: Kod Psuedo

MULA MASUK JEJARI, r SEQUENCE CONTROL input KIRA LUAS proses PAPAR LUAS output TAMAT

MULA MASUK JEJARI, r SEQUENCE CONTROL input KIRA LUAS proses PAPAR LUAS output TAMAT Rekabentuk: Carta Alir

KIRA LUAS BULATAN MASUKKAN JEJARI KIRA LUAS Rekabentuk: Antaramuka Input

KIRA LUAS BULATAN MASUKKAN JEJARI KIRA LUAS Rekabentuk: Antaramuka Input

LUAS BULATAN ADALAH Rekabentuk: Antaramuka Output

LUAS BULATAN ADALAH Rekabentuk: Antaramuka Output

pengaturcaraan/pengkodan Analisis Rekabentuk Pengaturcaraan / Pengkodan Pengujian & Pembetulan Dokumentasi

pengaturcaraan/pengkodan Analisis Rekabentuk Pengaturcaraan / Pengkodan Pengujian & Pembetulan Dokumentasi

Declare Input Proses Output

Declare Input Proses Output

Ulasan Global Ulasan Dalaman Pengaturcaraan/Pengkodan: Ulasan di dalam kod sumber

Ulasan Global Ulasan Dalaman Pengaturcaraan/Pengkodan: Ulasan di dalam kod sumber

pengujian & pembetulan Analisis Rekabentuk Pengaturcaraan / Pengkodan Pengujian & Pembetulan Dokumentasi

pengujian & pembetulan Analisis Rekabentuk Pengaturcaraan / Pengkodan Pengujian & Pembetulan Dokumentasi

CORRECT WRONG

CORRECT WRONG

Pengujian & Pembetulan: Senarai kod sumber bebas ralat

Pengujian & Pembetulan: Senarai kod sumber bebas ralat

dokumentasi Analisis Rekabentuk Pengaturcaraan / Pengkodan Pengujian & Pembetulan Dokumentasi

dokumentasi Analisis Rekabentuk Pengaturcaraan / Pengkodan Pengujian & Pembetulan Dokumentasi

Langkah 1: Laksanakan Program Circle. Area. exe Langkah 2: Masukkan jejari dan tekan butang

Langkah 1: Laksanakan Program Circle. Area. exe Langkah 2: Masukkan jejari dan tekan butang ‘Kira Luas’ Luas bulatan akan dipaparkan di ruang ini. Dokumentasi: Panduan Pengguna

kopi ‘o’ atau kopi susu keperluan prosedur hasil air panas serbuk kopi gula susu

kopi ‘o’ atau kopi susu keperluan prosedur hasil air panas serbuk kopi gula susu kacau kopi ‘o’ kopi susu

kopi ‘o’ atau kopi susu keperluan air panas serbuk kopi gula susu prosedur kacau

kopi ‘o’ atau kopi susu keperluan air panas serbuk kopi gula susu prosedur kacau hasil kopi ‘o’ kopi susu

langkah-langkah MULA • masukkan air panas, serbuk kopi & gula • IF kopi susu

langkah-langkah MULA • masukkan air panas, serbuk kopi & gula • IF kopi susu THEN masukkan susu kacau hidang kopi susu • ELSE kacau hidang kopi ‘o’ • END IF TAMAT ADA PILIHAN

carta alir SELECTION CONTROL MULA MASUKKAN AIR PANAS MASUKKAN GULA MASUKKAN SEBUK KOPI ADA

carta alir SELECTION CONTROL MULA MASUKKAN AIR PANAS MASUKKAN GULA MASUKKAN SEBUK KOPI ADA PILIHAN KOPI SUSU Tidak? KACAU KOPI ‘O’ TAMAT Ya MASUKKAN SUSU KACAU KOPI SUSU