BENELUX VY32INOVACE09 Sada 4 Msto kde ijeme Autor

  • Slides: 23
Download presentation
BENELUX VY_32_INOVACE_09 Sada 4 Místo, kde žijeme Autor: Mgr. Iveta Mocharová ZŠ a MŠ

BENELUX VY_32_INOVACE_09 Sada 4 Místo, kde žijeme Autor: Mgr. Iveta Mocharová ZŠ a MŠ Dešná IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

BE NE LUX zkratka je odvozena od počátečních písmen tří zemí západní Evropy Belgie

BE NE LUX zkratka je odvozena od počátečních písmen tří zemí západní Evropy Belgie Nizozemsko Lucembursko IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

e ř o m í n r e Fr me ck o v e

e ř o m í n r e Fr me ck o v e S Ně an cie IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

VLAJKA BENELUXU IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

VLAJKA BENELUXU IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

V roce 1944 se tyto tři státy rozhodly integrovat v celní unii s názvem

V roce 1944 se tyto tři státy rozhodly integrovat v celní unii s názvem BENELUX. 17. 3. 1948 vstoupila dohoda o vytvoření Beneluxu v platnost. Většinu území Beneluxu zaujímají nížiny, více než polovina rozlohy státu leží níže než hladina moře. Klima celého regionu Beneluxu je oceánské. IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

o ck e m Belgi e Nizoze msko m ce Lu Francie Ně o

o ck e m Belgi e Nizoze msko m ce Lu Francie Ně o sk r bu IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

L E S BRU Hlavní město Belgie a zároveň hlavní město Vlámska. Brusel je

L E S BRU Hlavní město Belgie a zároveň hlavní město Vlámska. Brusel je sídlem Evropské unie. IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

Belgie - Bruggy správní a historické centrum provincie Západní Flandry nejúžasnější skanzen na světě

Belgie - Bruggy správní a historické centrum provincie Západní Flandry nejúžasnější skanzen na světě perla Evropy úchvatný diamant Severu Benátky Belgie zařazeno na seznam UNESCO IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

Belgie - Gent Správní středisko Flander IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010 Město,

Belgie - Gent Správní středisko Flander IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010 Město, které vzniklo pod hradbami, začalo vzkvétat především díky obchodu se suknem a během 13. a 14. století se zařadilo mezi nejvýznamnější textilní střediska.

Zajímavosti Belgie • • Rozloha: 30 510 km² Datum vzniku: 1830 Státní zřízení: království

Zajímavosti Belgie • • Rozloha: 30 510 km² Datum vzniku: 1830 Státní zřízení: království Hlava státu (2006): ALBERT II • Forma vlády: federativní konstituční monarchie • Předseda vlády (2006): Guy VERHOFSTADT • Národnostní složení: Vlámové 58 %, Valoni 33 % • Úřední jazyky: vlámština, francouzština • Nejvyšší bod - Signal de Botrange (694 m) • Nejnižší bod - Severní moře (0 m) • Klima: mírný pás • Doprava: 3 437 km železnice, 145 774 km silnice • Měna: euro (EUR) IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

Nizozemsko- také Holandsko dře můžeme nazvat zemí vák ů ů n lý m h

Nizozemsko- také Holandsko dře můžeme nazvat zemí vák ů ů n lý m h nýc r t ě v sýrů tulipánů IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

o sk m ze o iz N e i g l e Německo B

o sk m ze o iz N e i g l e Německo B IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

Amsterdam –hlavní město Nizozemska, leží na řece Amstel, město je proslulé kanály a galeriemi

Amsterdam –hlavní město Nizozemska, leží na řece Amstel, město je proslulé kanály a galeriemi s obrazy nejslavnějších mistrů. IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

Rotterdam je Euromast vysoké 185 metrů. druhým největším holandským městem a největším přístavem Evropy.

Rotterdam je Euromast vysoké 185 metrů. druhým největším holandským městem a největším přístavem Evropy. Turisticky atraktivní je vyhlídka na přístavní město z vyhlídkové věže IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

Erasmusbrug Tento zvedací most je největší a nejtěžší v západní Evropě a má největší

Erasmusbrug Tento zvedací most je největší a nejtěžší v západní Evropě a má největší panel svého typu na světě. Spojuje jižní a severní část města Rotterdam. IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

Zajímavosti Nizozemska • Rozloha: 41 526 km² • Datum vzniku: 1814 • Správní členění:

Zajímavosti Nizozemska • Rozloha: 41 526 km² • Datum vzniku: 1814 • Správní členění: 12 provincií • Forma vlády: konstituční monarchie • Hlava státu (2006): BEATRIX • Státní zřízení: království • Předseda vlády (2006): Jan Peter BALKENENDE • Národnostní složení: Nizozemci 91 %, Turci 1, 3 %, Arabové • Měna: euro (EUR) • Doprava: 2 739 km železnice, 125 575 km silnice • Nejvyšší bod Vaalserberg (321 m) • Nejnižší bod - Prins Alexanderpolder (-7 m) • Klima: mírný pás IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

Lucembursko je malý vnitrozemský stát, leží mezi Francií, Belgií a Německem. Má vyspělé hutnictví

Lucembursko je malý vnitrozemský stát, leží mezi Francií, Belgií a Německem. Má vyspělé hutnictví a nejvyšší hrubý domácí produkt na světě. IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

Lucemburk je hlavním městem Lucemburska. IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

Lucemburk je hlavním městem Lucemburska. IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

Lucemburk je hlavním městem Lucemburska pro jeho členitý charakter se také přezdívá „Gibraltar severu“

Lucemburk je hlavním městem Lucemburska pro jeho členitý charakter se také přezdívá „Gibraltar severu“ členitý terén překlenuje 100 mostů, které patří mezi časté turistické cíle, kvůli nádherným pohledům na město nejvýznamnější památkou je katedrála Notre Dame, pod kterou se nalézá krypta českého krále Jana Lucemburského IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

Zajímavosti Lucemburska • • Správní členění: 3 okresy Rozloha: 2 586 km² Datum vzniku:

Zajímavosti Lucemburska • • Správní členění: 3 okresy Rozloha: 2 586 km² Datum vzniku: 1867 Forma vlády: konstituční monarchie Státní zřízení: velkovévodství Hlava státu (2006): HENRIPředseda vlády (2006): Jean-Claude JUNCKER Národnostní složení: Lucemburčané 67 %, Portugalci 12 %, Italové 5 %, Francouzi • Úřední jazyk: lucemburština • Doprava: 274 km železnice, 5 166 km silnice • Měna: euro (EUR) • Nejvyšší bod - Buurgplaatz (559 m) • Nejnižší bod - Moselle (133 m) • Klima: mírný pás • Zemědělství - sklizeň: pšenice, ječmen, brambory, vinná réva, ovoce • Zemědělství - chov dobytka: skot, prasata, drůbež IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

Belgie Nizozemsko Lucembursko IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

Belgie Nizozemsko Lucembursko IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

ZDROJE • Autor: Redlands 597198, en. wikipedia. org: Bruges canal corner. jpg. [cit. 2011

ZDROJE • Autor: Redlands 597198, en. wikipedia. org: Bruges canal corner. jpg. [cit. 2011 -03 -19] Dostupné na www: http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Bruges_canal_corner. jpg • Autor: Karelj, commons. wikimedia. org: Ghent hist centrum 2. jpg. [cit. 2011 -03 -19] Dostupné na www: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Ghent_hist_centrum_2. jpg? uselang=cs • Autor: Huees, commons. wikimedia. org: Erasmusbrug Rotterdam. jpg. [cit. 2011 -03 -19] Dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora 2. 0 Generic na www: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Erasmusbrug_Rotterdam. jpg? uselang=cs • Autor: Streppel, commons. wikimedia. org: Luxemburg. jpg. [cit. 2011 -03 -19] Dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3. 0 Unported na www: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Luxemburg. jpg? uselang=cs • Autor: Szeder László, commons. wikimedia. org: L-Luxembourg 12. JPG [cit. 2011 -03 -19] Dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3. 0 Unported na www: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: L-Luxembourg 12. JPG? uselang=cs • Autor: Guilherme Paula, commons. wikimedia. org: Flag of Benelux. svg. [cit. 2011 -03 -19] Dostupné na www: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Flag_of_Benelux. svg? uselang=cs • Autor: Bardhylius, commons. wikimedia. org: EUR location BEL. PNG [cit. 2011 -03 -19] Dostupné na www: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: EUR_location_BEL. PNG? uselang=cs • Autor: David Liuzzo, commons. wikimedia. org: EU location LUX. png[cit. 2011 -03 -19] Dostupné na www: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: EU_location_LUX. png? uselang=cs IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010

 • • Zajímavosti Nizozemska (text) - [cit. 2011 -03 -18]. Zeměpis. eu. Dostupné

• • Zajímavosti Nizozemska (text) - [cit. 2011 -03 -18]. Zeměpis. eu. Dostupné z WWW: <http: //www. zemepis. eu/nizozemsko. p 88. html Zajímavosti Lucemburska (text) - [cit. 2011 -03 -18]. Zeměpis. eu. Dostupné z WWW: <http: //www. zemepis. eu/lucembursko. p 81. html Zajímavosti Belgie(text) - [cit. 2011 -03 -18]. Zeměpis. eu. Dostupné z WWW: <http: //www. zemepis. eu/belgie. p 64. html>. Vlajky Nizozemska, Belgie a Holandska, Brusel, dřeváky, mlýny, sýry, tulipány , Amsterdam, Euromast– www. office. microsoft. com. Autor: Immanuel Giel, commons. wikimedia. org: Benelux schematic map. png. [cit. 2011 - 03 -19] Dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte Licenci 3. 0 Unported na www: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Benelux_schematic_map. png? uselang=cs Autor: David Liuzzo, sk. wikipedia. org: EU location NED. png [cit. 2011 -03 -19] Dostupné na www: http: //sk. wikipedia. org/wiki/Súbor: EU_location_NED. png Autor: Richardfabi, sk. wikipedia. org: Bruggewasser. jpg. [cit. 2011 -03 -19] Dostupné na www: http: //sk. wikipedia. org/wiki/S%C 3%BAbor: Bruggewasser. jpg Autor: Fry 1989, commons. wikimedia. org: Coat of Arms of Luxembourg. svg [cit. 2011 -03 -19] Dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3. 0 Unported na www: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Coat_of_Arms_of_Luxembourg. svg? uselang=cs • Autor: Tonyjeff, commons. wikimedia. org: Coats of arms of Belgium Government. svg [cit. 2011 -03 -19] Dostupné na www: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Coats_of_arms_of_Belgium_Government. svg? uselang=cs • Autor: Arch, commons. wikimedia. org: Nederland wapen 2. svg [cit. 2011 -03 -19] Dostupné na www: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Nederland_wapen_2. svg? uselang=cs • Zpracováno v programu Microsoft Power. Point 2010 – licenci koupila ZŠ Dešná. • Autor: Spanish Inquisition, commons. wikimedia. org: Coat of arms Luxembourg City. png [cit. 2011 -03 -19] Dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3. 0 Unported na www: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Coat_of_arms_Luxembourg_City. png? uselang=cs IT ve škole 1622 /21/7. 1. 4/2010