Behovet Formella metoder i MDI Vad menas med

  • Slides: 20
Download presentation
Behovet Formella metoder i MDI Vad menas med formell? Verktyg Exempel Att läsa: Kapitel

Behovet Formella metoder i MDI Vad menas med formell? Verktyg Exempel Att läsa: Kapitel 14 i kursboken 080226 Formella metoder i MDI

Behovet Vi vill kunna • se detaljer tydligt • analysera och förstå • kommunicera

Behovet Vi vill kunna • se detaljer tydligt • analysera och förstå • kommunicera med inblandade • generera gränssnitt automatiskt 080226 Formella metoder i MDI 2

Definition av formell • Att representera något på ett sådant sätt att representationen kan

Definition av formell • Att representera något på ett sådant sätt att representationen kan analyseras och manipuleras oavsett innehåll eller betydelse 080226 Formella metoder i MDI 3

Vad är formalismer bra på? • • går att köra hanterar oändligheter abstraherar tvingar

Vad är formalismer bra på? • • går att köra hanterar oändligheter abstraherar tvingar till eftertanke 080226 Formella metoder i MDI 4

Formellt kontra informellt Mot: • kräver speciell kompetens, anses svårt • allt kan inte

Formellt kontra informellt Mot: • kräver speciell kompetens, anses svårt • allt kan inte fångas formellt För: • Resultatet är mycket formellt! 080226 Formella metoder i MDI 5

Verktyg • • Matematik Diagram Mängdteori Beräkningsteori Komplexitetsteori Logik Grammatiker 080226 Formella metoder i

Verktyg • • Matematik Diagram Mängdteori Beräkningsteori Komplexitetsteori Logik Grammatiker 080226 Formella metoder i MDI 6

Tillståndsdiagram • Består av möjliga tillstånd och övergångar mellan tillstånd • Lämpar sig för

Tillståndsdiagram • Består av möjliga tillstånd och övergångar mellan tillstånd • Lämpar sig för att modellera en interaktionssituation • Innehåller ofta förklarande namn och beteckningar, men dessa styr inte den formella hanteringen 080226 Formella metoder i MDI 7

Exempel 1 080226 Formella metoder i MDI 8

Exempel 1 080226 Formella metoder i MDI 8

080226 Formella metoder i MDI 9

080226 Formella metoder i MDI 9

Exempel 2 Alarm Control + + – – + – (a) control panel 080226

Exempel 2 Alarm Control + + – – + – (a) control panel 080226 (b) state transition network Formella metoder i MDI 10

Lärdom • • designval lyfts fram speciella tillstånd gjordes svåråtkomliga tidsaspekter viktiga att trycka

Lärdom • • designval lyfts fram speciella tillstånd gjordes svåråtkomliga tidsaspekter viktiga att trycka ned och släppa knappen bör separeras som handlingar • en enkel situation genererar ett relativt komplext tillståndsdiagram 080226 Formella metoder i MDI 11

Generella lärdomar • • • Formell analys Tidig analys Tydliggör onormalt beteende Ger alternativa

Generella lärdomar • • • Formell analys Tidig analys Tydliggör onormalt beteende Ger alternativa perspektiv Tvingar fram designval 080226 Formella metoder i MDI 12

Formella bidrag • Beräkningsteori • Komplexitetslära – ”Tillräckligt bra” • Notation – Diagram –

Formella bidrag • Beräkningsteori • Komplexitetslära – ”Tillräckligt bra” • Notation – Diagram – Formell grammatik – Mängdteori – mm 080226 Formella metoder i MDI 13

PIE model • ser interaktion som en övergång från användarens tidigare handlingar till ny

PIE model • ser interaktion som en övergång från användarens tidigare handlingar till ny presentation och eventuella resultat • tar ej hänsyn till intern representation • dra slutsatser om liknande system • P står för användarens tidigare sekvens av handlingar • I står för tillståndsfunktion baserad på P • E står för en mängd möjliga tillstånd 080226 Formella metoder i MDI 14

Modellen (PIE) 080226 Formella metoder i MDI 15

Modellen (PIE) 080226 Formella metoder i MDI 15

Modellera dialoger 080226 Formella metoder i MDI 16

Modellera dialoger 080226 Formella metoder i MDI 16

Varför modellera? • • Nyttig – rätt problem fokuseras Lagom detaljnivå Hjälpmedel för kommunikation

Varför modellera? • • Nyttig – rätt problem fokuseras Lagom detaljnivå Hjälpmedel för kommunikation Komplement till kodstruktur Enkel att förändra Lätt att se om alla vägar testas Tillförlitligt, använd standardkod Underhåll, lätt att spåra fel 080226 Formella metoder i MDI 17

Forskare • • Alan Dix Gregory Abowd Harold Thimbleby Fabio Paternó 080226 Formella metoder

Forskare • • Alan Dix Gregory Abowd Harold Thimbleby Fabio Paternó 080226 Formella metoder i MDI 18

Konferenser • CADUI - Computer-Aided Design of User Interfaces • EHCI - Engineering for

Konferenser • CADUI - Computer-Aided Design of User Interfaces • EHCI - Engineering for HCI • TAMODIA - TAsk MOdels and DIAgrams for User Interface Design 080226 Formella metoder i MDI 19

Sammanfattning • Rätt använda kan formella metoder vara ett effektivt redskap i design av

Sammanfattning • Rätt använda kan formella metoder vara ett effektivt redskap i design av interaktiva system • Se gärna adressen nedan för kompletterande information http: //www. comp. lancs. ac. uk/~dixa/ topics/formal/ Från Perspectives on HCI 080226 Formella metoder i MDI 20