BC TRUNG T Y NAM NG NAM NG

  • Slides: 35
Download presentation

BẮC Á TRUNG Á T Y NAM Á ĐÔNG Á NAM Á ĐÔNG NAM

BẮC Á TRUNG Á T Y NAM Á ĐÔNG Á NAM Á ĐÔNG NAM Á

Quan sát hình 1: Và cho biết trong lược đồ có mấy châu lục?

Quan sát hình 1: Và cho biết trong lược đồ có mấy châu lục? Đó là những châu lục nào? Có mấy đại dương? đó là những đại dương nào?

Hình 1

Hình 1

6 châu lục Châu Mĩ Châu u Châu Á Châu Phi Châu Nam Cực

6 châu lục Châu Mĩ Châu u Châu Á Châu Phi Châu Nam Cực Châu Đại Dương

Các đại dương Đại Tây Dương Thái Bình Dương Bắc Băng Dương Thái Bình

Các đại dương Đại Tây Dương Thái Bình Dương Bắc Băng Dương Thái Bình Dương Ấn Độ Dương

CH U Á Châu Á

CH U Á Châu Á

Địa lý: CH U Á 1. Vị trí địa lí và giới hạn Quan

Địa lý: CH U Á 1. Vị trí địa lí và giới hạn Quan sát lược đồ và trả lời các câu hỏi: 1. Châu Á nằm ở bán cầu nào, trải dài từ vùng nào đến vùng nào trên trái đất? 2. Các phía của Châu Á tiếp giáp với các châu lục và đại dương nào ? Hoạt động nhóm đôi

Địa lý: CH U Á 1. Vị trí địa lí và giới hạn -

Địa lý: CH U Á 1. Vị trí địa lí và giới hạn - Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, trải dài từ cực Bắc tới quá Xích đạo. - Phía bắc giáp Bắc Băng Dương, phía đông giáp Thái Bình Dương, phía nam giáp Ấn Độ Dương, phía tây nam giáp với châu Phi, phía tây và tây bắc giáp với Châu u.

Bảng số liệu về diện tích các châu lục Châu Á Châu Mĩ Châu

Bảng số liệu về diện tích các châu lục Châu Á Châu Mĩ Châu Phi Châu u Châu Đại Dương Châu Nam Cực Diện tích (triệu km 2) 44 42 30 10 9 14

Địa lý: CH U Á - Dựa Á vào liệu, sánh Châu cóbảng diện

Địa lý: CH U Á - Dựa Á vào liệu, sánh Châu cóbảng diện số tích lớnso nhất trong diệnchâu tích lục châu Á với các trên thếdiện giới. tích của các châu lục khác? .

Địa lý: CH U Á 1. Vị trí địa lí và giới hạn Châu

Địa lý: CH U Á 1. Vị trí địa lí và giới hạn Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới. Châu Á có đủ các đới khí hậu: hàn đới, nhiệt đới, ôn đới.

Địa lý: CH U Á 2. Đặc điểm tự nhiên H 3. Lược đồ

Địa lý: CH U Á 2. Đặc điểm tự nhiên H 3. Lược đồ các khu vực của châu Á Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 2 - Quan sát lược đồ hình 3, chỉ và nêu tên các khu vực của Châu Á?

Thứ sáu, ngày 10 tháng 01 năm 2020 BẮC Á TRUNG Á T Y

Thứ sáu, ngày 10 tháng 01 năm 2020 BẮC Á TRUNG Á T Y NAM Á ĐÔNG Á NAM Á ĐÔNG NAM Á

Địa lý: CH U Á Hoạt động nhóm 2 - Quan sát các hình

Địa lý: CH U Á Hoạt động nhóm 2 - Quan sát các hình ảnh trong hình 2, rồi tìm trên hình 3 các chữ cái a, b, c, d, e, cho biết các cảnh thiên nhiên đó chụp ở những khu vực nào của Châu Á?

BẮC Á TRUNG Á T Y NAM Á ĐÔNG Á NAM Á ĐÔNG NAM

BẮC Á TRUNG Á T Y NAM Á ĐÔNG Á NAM Á ĐÔNG NAM Á

Đặc điểm tự nhiên HĐ cá nhân Nhìn lược đồ đọc tên một số

Đặc điểm tự nhiên HĐ cá nhân Nhìn lược đồ đọc tên một số dãy núi lớn của châu Á ? Dãy U-ran Dãy Cap-ca Dãy Thiên Sơn Dãy Côn Luân Dãy Hi-ma-lay-a

Đặc điểm tự nhiên HĐ cá nhân Nhìn lược đồ đọc tên một số

Đặc điểm tự nhiên HĐ cá nhân Nhìn lược đồ đọc tên một số đồng bằng lớn của châu Á ? Đồng bằng Lưỡng Hà Đồng bằng Tây Xi-bia Đồng bằng Ấn Hằng ĐB Hoa Bắc ĐB sông Mê Công

Đặc điểm tự nhiên Nhóm đôi 2’ Nhìn lược đồ đọc tên một số

Đặc điểm tự nhiên Nhóm đôi 2’ Nhìn lược đồ đọc tên một số sông lớn của châu Á ? Sông Ê-mít-xây Sông Lê-na Sông Ô-bi Sông Hoàng Hà Sông Trường Giang Sông Hằng Sông Mê Công

Đặc điểm tự nhiên Châu Á có phong cảnh thiên nhiên rất đa dạng

Đặc điểm tự nhiên Châu Á có phong cảnh thiên nhiên rất đa dạng và phong phú. Châu Á có núi và cao nguyên chiếm 3 phần 4 diện tích; trong đó có những vùng núi rất cao và đồ sộ. Đỉnh Ê-vơ-rét (Cao 8. 848 m) thuộc dãy Hi-ma-lay-a cao nhất thế giới. Ngoài ra châu Á còn có các cao nguyên rộng lớn như: Trung Xi-bia, Tây Tạng, I-rắc, Iran, Đê-can …

Du lịch qua màn ảnh nhỏ Núi Phú Sĩ (Nhật Bản)

Du lịch qua màn ảnh nhỏ Núi Phú Sĩ (Nhật Bản)

Cao nguyên Tây Tạng Rừng hỗn hợp (( lá kim và lá rộng) nhiệt

Cao nguyên Tây Tạng Rừng hỗn hợp (( lá kim và lá rộng) nhiệt đới Phi-líp-pin) Thảo nguyên Hãn (Trung Quốc) Sông Mê -Đài Công (Trung Quốc)

Vườn quốc gia Pù Mát- Nghệ An

Vườn quốc gia Pù Mát- Nghệ An

Địa lý: CH U Á BÀI HỌC Châu Á nằm ở bán cầu Bắc,

Địa lý: CH U Á BÀI HỌC Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới. Thiên nhiên của châu Á rất đa dạng.

CH U Á Vị trí: Nằm ở bán cầu Bắc. Giới hạn: - Có

CH U Á Vị trí: Nằm ở bán cầu Bắc. Giới hạn: - Có 3 phía giáp biển và đại dương. - Phía Tây và Tây Nam giáp châu u và châu Phi. Đặc điểm tự nhiên: - diện tích là núi và cao nguyên. - Có đủ các đới khí hậu: hàn đới, ôn đới và nhiệt đới.

Chuẩn bị bài sau: CH U Á (TT)

Chuẩn bị bài sau: CH U Á (TT)