BC H KNH YU 1 Tm nhng t

  • Slides: 17
Download presentation

BÁC HỒ KÍNH YÊU

BÁC HỒ KÍNH YÊU

1. Tìm những từ ngữ: a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với

1. Tìm những từ ngữ: a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi. M: thương yêu, …………………… b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. M: biết ơn, ………………… Thảo luận nhóm 4

1. Tìm những từ ngữ: a)Từ ngữ nói lên tình cảm b)Từ ngữ nói

1. Tìm những từ ngữ: a)Từ ngữ nói lên tình cảm b)Từ ngữ nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ. M: thương yêu M: biết ơn kính yêu, kính trọng, tôn yêu, thương, yêu thương, kính, nhớ ơn, thương nhớ, quý, yêu quý, quý mến, quan tâm, chăm sóc, chăm nhớ thương, biết ơn, thương yêu… chút, chăm lo. . .

2. Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở bài tập 1 a)Từ

2. Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở bài tập 1 a)Từ ngữ nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi. M: yêu thương yêu, quý, yêu quý, quý mến, quan tâm, chăm sóc, chăm chút, chăm lo. . . b)Từ ngữ nói lên tình cảm thiếu nhi với Bác Hồ. M: biết ơn kính yêu, kính trọng, tôn kính, nhớ ơn, thương nhớ, nhớ thương yêu. . - Bác Hồ rất yêu thương các cháu thiếu nhi. - Chúng em luôn nhớ ơn và kính yêu Bác Hồ.

Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017 Luyện từ và câu Từ ngữ

Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017 Luyện từ và câu Từ ngữ về Bác Hồ 3. Mỗi tranh dưới đây kể một hoạt động của thiếu nhi kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ. Em hãy ghi lại hoạt động trong mỗi tranh bằng một câu. 1 2 3

Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017 Luyện từ và câu Từ ngữ

Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017 Luyện từ và câu Từ ngữ về Bác Hồ Đặt câu: - Các bạn thiếu nhi xếp hàng vào thăm lăng Bác. 1

2 Đặt câu: - Các bạn thiếu nhi dâng những đóa hoa tươi thắm

2 Đặt câu: - Các bạn thiếu nhi dâng những đóa hoa tươi thắm trước tượng đài của Bác.

Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017 Luyện từ và câu Từ ngữ

Thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017 Luyện từ và câu Từ ngữ về Bác Hồ Đặt câu: - Các bạn thiếu nhi tham gia Tết trồng cây nhớ ơn Bác. 3

1 1 2 3 4 T Ậ L Ă N G P T H

1 1 2 3 4 T Ậ L Ă N G P T H Ể 2 D Ụ C N H Ớ T H Ư Ơ N G C P H Ơ 5 T R Ồ N G C 6 R M B Ụ T 7 8 9 10 3 B Ạ C 4 5 Y 6 Á 7 C H Ò M R U 8 H O A H U Ệ H Ồ C H Í M I N H 1. 3. 6. TừTừ gồm 48 6 chữ cái: gồm cái: 8. Từ 7 chữ Từ 9 cái: chữ cái: 9. Từ 10. gồm 7. 2. Từ 6 gồm Từ chữ gồm 29 chữ cái: Nơi Đây lưulà 6 giữ một và loài bảo cây vệ được thi trồng của Bác ởbến hai Hồ. bên đường đi Trung thu trăng sáng như gương Đêm nay bên Ô Lâu 4. Từ gồm chữ cái: 5. Từ gồm 8 hài chữ cái: TênĐây mộtlà thành phố lớn ở miền Nam được mang têncâu Bác. Tên một Đây loài là hoa loài thói có vật quen màu sống thường trắng dưới mà ngày nước Bác của rất được Bác vào có trong trước cổng vào nhà Bác, có hoa màu đỏ. thích Bác Hồ ngắm cảnh…………. . nhi đồng. Cháu ngồi cháu nhớ ……………Bác Hồ". chuyện "yêu mỗi Búp quý buổi sen và xanh" sáng? chăm mà sóc côhàng đã kể ngày. cho các congặp nghe. Từ tả mái tóc của Mùa Bác Hồ xuân trong là tết bài. . . hát "Em mơ 9 10