Batilda Projekt kocka Meno Laura Bernolkov Trieda 7

  • Slides: 9
Download presentation
Batilda Projekt kocka Meno: Laura Bernoláková Trieda: 7. Šk. rok: 2013/2014

Batilda Projekt kocka Meno: Laura Bernoláková Trieda: 7. Šk. rok: 2013/2014

Vlastnosti kocky • Ahojte! Volám sa Batilda a som z rodu Kociek. Narodila som

Vlastnosti kocky • Ahojte! Volám sa Batilda a som z rodu Kociek. Narodila som sa tu v škole a postavili ma ruky šikovných detí. Mám 8 vrcholov ( A, B, C, D, E, F, G, H). Moje steny sú tvorené zo štvorcov (ABCD, ADHE, EFGH, BCGF, ABFE, BCGH). Mám 12 strán (AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, HD, GC, FB, EA ). Steny, ktoré ležia oproti sebe sú navzájom rovnobežné. H G F E D A C B

Objem a a a V = a. a. a ( m 3)

Objem a a a V = a. a. a ( m 3)

Povrch S =6. a. a ( m ) 2 a a

Povrch S =6. a. a ( m ) 2 a a

Úloha Naša kocka Batilda a jej priateľky potrebujú zistiť koľko dm 2 látky budú

Úloha Naša kocka Batilda a jej priateľky potrebujú zistiť koľko dm 2 látky budú potrebovať na ušitie šiat. Samozrejme, že vedia miery ich hrana má dĺžku 30 cm. Koľko látky budú potrebovať na ušitie 1, 2, 3 až 10 šiat ? S=6*30*30 S=5400 cm 2 S=54 dm 2 Na jedny šaty potrebuje Batilda 54 dm 2 látky.

Tabuľka a graf Počet šiat/ks Množstvo látky/dm 2 Jedny šaty 1 2 3 4

Tabuľka a graf Počet šiat/ks Množstvo látky/dm 2 Jedny šaty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 54 108 162 216 270 324 378 432 486 540 54 600 500 400 Počet šiat/ks 300 Množstvo látky/dm 2 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zhrnutie • Batilda sa dozvedela, že na výpočet množstvo látky pre ľubovoľný počet šiat

Zhrnutie • Batilda sa dozvedela, že na výpočet množstvo látky pre ľubovoľný počet šiat použili deti okrem známeho vzorca na povrch kocky aj tabuľkový softvér Excel . Tak mohli oveľa rýchlejšie vyrátať, aké množstvo látky bude Batilda potrebovať na ušitie všetkých šiat.

Módna prehliadka kociek

Módna prehliadka kociek

Ďa ku po jem po moc za Va zorn a ša osť Ba !

Ďa ku po jem po moc za Va zorn a ša osť Ba ! tild a