Barevn tisk Ondej Dolej 27 12 2005 Ondej

  • Slides: 41
Download presentation
Barevný tisk Ondřej Dolejš 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Barevný tisk Ondřej Dolejš 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

OBSAH • Profesionální tiskárny – – Barvy Rastr Ofsetový tisk Sítotisk • Domácí tiskárny

OBSAH • Profesionální tiskárny – – Barvy Rastr Ofsetový tisk Sítotisk • Domácí tiskárny – Laserové tiskárny – Inkoustové tiskárny 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Barvy - problémy • Různá zařízení mají různý gamut – Může docházet k barevným

Barvy - problémy • Různá zařízení mají různý gamut – Může docházet k barevným posunům během zpracování obrazu • Problém různých barevných systémů – Při převodech opět může docházet ke zkreslení obrazové informace 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

RGB vs. CMYK • RGB – Základní barvy červená (Red), zelená (Green) a modrá

RGB vs. CMYK • RGB – Základní barvy červená (Red), zelená (Green) a modrá (Blue) – Aditivní systém: všechny barvy vznikají sčítáním vlnových délek • CMYK – Základní barvy azurová (Cyan), purpurová (Magenta) a žlutá (Yellow) + černá (blac. K) kvůli nedokonalému míchání barev – Substraktivní systém: barvy vznikají odečítáním z barevného spektra 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Barevná separace • Rozklad obrazu na jednotlivé barevné složky • Vzniknou 4 (CMYK) obrazy,

Barevná separace • Rozklad obrazu na jednotlivé barevné složky • Vzniknou 4 (CMYK) obrazy, které budou tisknuty každý zvlášť danou barvou • Dnes zajišťují programy pro předtiskovou přípravu 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Filmy • Jako předloha pro tiskárnu slouží film – Vytváří se na osvitové jednotce

Filmy • Jako předloha pro tiskárnu slouží film – Vytváří se na osvitové jednotce – V tuto chvíli také vzniká rastr – viz. později • Při použití všech základních barev tiskárna dostane 4 (černobílé) filmy pro 4 barvy – Každý z nich je pak použit pro tisk jednou barvou a soutiskem vznikne plnobarevný materiál 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Přímé barvy • Barvy už namíchané od výrobce, popř. se namíchají v tiskárně –

Přímé barvy • Barvy už namíchané od výrobce, popř. se namíchají v tiskárně – Ne všechny barvy se dají pomocí CMYK vytisknout • Především zářivé a metalické barvy (zlatá, stříbrná…) – Při tisku málo barev je zbytečné dosahovat barevnosti soutiskem všech čtyř barev • Připravuje se pro ně samostatný film – Přesné zadání odstínu je velmi důležité (loga…) – Existují vzorníky, nejpoužívanější asi Pantone – Viz referát kolegy na přednášce 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Cenové poměry • Počet barev výrazně ovlivňuje cenu – Méně barev – nižší cena

Cenové poměry • Počet barev výrazně ovlivňuje cenu – Méně barev – nižší cena • I fotky jdou tisknout jen s určitým nádechem za pomocí 2 barev – Více barev – vyšší kvalita • Pro každou barvu se musí vytvořit film – Za A 3 okolo 120 korun – Výroba tiskové desky z filmu je pak v řádu stokorun – Ve větším obratu se však tyto fixní náklady můžou ztratit 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Cenové poměry (2) • Nejvíce však cenu ovlivňuje počet průchodů strojem – Nezmizí při

Cenové poměry (2) • Nejvíce však cenu ovlivňuje počet průchodů strojem – Nezmizí při velkém počtu výtisků • Stroj má daný počet stolic a tolik barev tiskne najednou – Cena výtisků s méně a více barvami kdy je stejný počet průchodů strojem se pak může lišit jen minimálně 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Rastr 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Rastr 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Rastr • Rozmístění bodů na obrázku, jejichž hustota vyjadřuje barevný odstín 1. Body sice

Rastr • Rozmístění bodů na obrázku, jejichž hustota vyjadřuje barevný odstín 1. Body sice jsou stejně daleko od sebe, ale mají různou velikost 2. Body mají stejnou velikost, ale jsou různě daleko od sebe 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Autotypický rastr • • Stejná vzdálenost bodů, různá velikost – v praxi obvyklejší Hlubotisk

Autotypický rastr • • Stejná vzdálenost bodů, různá velikost – v praxi obvyklejší Hlubotisk dále rozděluje na 1. Autotypický – Komůrky na barvu jsou stejně hluboké, mění se jejich plošná velikost 2. Klasický – Komůrky na barvu jsou všechny stejně veliké (plošně) a liší se svojí hloubkou 3. Poloautotypický – Kombinuje obě předchozí metody – proměnlivá jak hloubka, tak plocha 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Natočení rastru • Lidské oko je nejcitlivější ve vodorovném a svislém směru – U

Natočení rastru • Lidské oko je nejcitlivější ve vodorovném a svislém směru – U černobílých obrázků je to jednoduché • Jednoduše pootočíme rastr o 45 °, aby oko tolik nevnímalo strukturu rastru – U barevných je to složitější • Musíme otočit všechny barvy, ale zároveň každou o jiný úhel, aby spolu neinterferovaly 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Natočení barevného rastru • Nejobvyklejší natočení rastru pro CMYK a ofsetový tisk je C

Natočení barevného rastru • Nejobvyklejší natočení rastru pro CMYK a ofsetový tisk je C = 15°; M = 75°; Y = 0; K = 45°. – Vzniká textura připomínající kytičky, nazývá se Rozeta – Černá je nejvýraznější, a tak má 45° - tam je oko nejméně citlivé – Naopak žlutá je nejméně výrazná, a tak není otočená vůbec – Zbylé 2 barvy o 30° od černé – důvod viz dále • Další problém - Moaré 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Moaré • Rušivý efekt, když se překrývají dva periodické vzorky s mírným rozdílem v

Moaré • Rušivý efekt, když se překrývají dva periodické vzorky s mírným rozdílem v periodě – Jednou za čas se „potkají“ a vytvoří tak nepříjemnou strukturu – Například při skenování už jednou vytištěného materiálu, nebo když je na obrázku pravidelný vzorek (např. drobně kostkovaná košile) 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Jak na Moaré • Hodně otočit rastry – V případě rastrů je třeba, aby

Jak na Moaré • Hodně otočit rastry – V případě rastrů je třeba, aby od sebe byly rastry otočeny alespoň o 30° – U kruhového tiskového bodu ale otočení o 90° znamená to samé jako žádné otočení – Do 90° se nám tedy vejdou jenom 3 barvy – Žlutá je nejsvětlejší, a tak je umístěna mezi azurovou a purpurovou, vzdálena 15° od každé • Spoléhá se prostě že případné Moaré nebude tak rušivé 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Jiná otočení rastru • C = 7, 5°, M = 67, 5°, Y =

Jiná otočení rastru • C = 7, 5°, M = 67, 5°, Y = 82, 5° a K = 37, 5° – Používá se u flexotisku, protože je potřeba vzít v potaz rušivý element v podobě nanášení barvy a pro žádnou barvu tedy nelze použít natočení o 0° – Vzájemná poloha barev zůstává, jen se všechny pootočí o 7, 5 ° po směru hodinových ručiček – Žlutá by se dostala do záporných hodnot, ale jelikož otočení o 90 ° nic neznamená, má žlutá 82, 5° • Jiné natočení rastru je také potřeba, když žlutá hraje na obrázku významnou roli 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Elipsovitý tiskový bod • Elegantní způsob jak si poradit s moaré – Otočení o

Elipsovitý tiskový bod • Elegantní způsob jak si poradit s moaré – Otočení o 90° už hraje roli, takže máme k dispozici 180° – Otočení žluté a černé zůstává, jen azurová a purpurová se otočí o 90°, aby zamezily Moaré se žlutou • Dostáváme tak otočení rastru C = 105°, M = 165°, Y = 0°, K = 45° – Pro flexotisk opět pootočíme o 7, 5° po směru hodinových ručiček 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Hustota rastru • Udává se v linkách na palec (LPI) • Omezena „nárůstem tiskového

Hustota rastru • Udává se v linkách na palec (LPI) • Omezena „nárůstem tiskového bodu“ – Záleží na druhu papíru – na savějším papíře se bod více rozpije a mohl by se slít, takže je potřeba hrubší rastr • U novinového papíru okolo 85 lpi, pro ofsetový papír 133 lpi a pro křídový 150200 – U velkoformátového tisku daleko nižší hodnoty z převážně ekonomických a technických důvodů. Na billboardu stejně člověk nerozlišuje milimetrové detaily 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Vznik rastru • Vzniká v osvitové jednotce – Stará se o něj RIP (Raster

Vznik rastru • Vzniká v osvitové jednotce – Stará se o něj RIP (Raster Image Processor) • Pro jeden bod rastru máme x bodů – Kde x = počet bodů, které je schopná vytvořit osvitová jednotka / počet bodů rastru • x je pak počet velikostí rastrového bodu, které může rastr mít 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Stochaistický rastr • Druhý případ rastru – body jsou stejně velké, ale mění se

Stochaistický rastr • Druhý případ rastru – body jsou stejně velké, ale mění se vzdálenost mezi nimi – Obecně se nazývá frekvenčně modulovaný – Na první pohled • U větší plochy stejné barvy by mohlo docházet k Moaré – Body by byly u světlých odstínů hodně daleko od sebe – Proto se poloha bodů náhodně (stochaisticky) mění a mluvíme o stochaistickém rastru 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Ofsetový tisk • Vyrábí se tak většina firemních tiskovin • Jde o tisk z

Ofsetový tisk • Vyrábí se tak většina firemních tiskovin • Jde o tisk z plochy 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Výroba tiskových desek • Film se zkopíruje na tiskovou desku – V pneumatickém kopírovacím

Výroba tiskových desek • Film se zkopíruje na tiskovou desku – V pneumatickém kopírovacím rámu – Po odsátí vzduchu dokonalý kontakt desky s filmem – Film se vystaví UV záření, které změní chemickou strukturu tiskové desky – Neosvícená místa přitahují barvu, osvícená odpuzují • Důležitá je naprostá čistota – Jakákoliv nečistota může způsobit deformaci obrazu 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Princip tisku • Tisková forma se navlhčí – Vlhkost zůstane na netiskových místech •

Princip tisku • Tisková forma se navlhčí – Vlhkost zůstane na netiskových místech • Nanese se barvivo přes přenosný válec – Uchytí se na tiskových místech – Nepřímý přenos umožňuje tisk na různé materiály 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Jednotlivé části • Formový válec – Na něj se uchycuje tisková deska • Přenosný

Jednotlivé části • Formový válec – Na něj se uchycuje tisková deska • Přenosný válec – Přenáší obraz na potiskovaný materiál – Na kvalitě gumového potahu válce závisí kvalita tisku • Barevník – Nanáší barvu na formu – Tvořen soustavou válců – čím více, tím kvalitnější a stálejší nános barvy • Vlhčící zařízení – Navlhčuje netisknoucí místa, aby se na nich neuchycovala barva 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Sítotisk • . . . je technikou tisku vytlačováním barvy plochým sítem na potiskovaný

Sítotisk • . . . je technikou tisku vytlačováním barvy plochým sítem na potiskovaný materiál Tisknuté plochy vymezuje šablona – Tu lze přenést na síto přímo, nebo pomocí fólie • Výhody sítotisku – Velký nános tiskové barvy – Neomezené možnosti potiskovaného materiálu (hrnečky, obaly, …) – Efektivnost při malých nákladech 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Historie • Počátky už v 500 -1000 př. n. l. v Číně – používáno

Historie • Počátky už v 500 -1000 př. n. l. v Číně – používáno na opakovaný tisk obrázků buddhy • V 18. století výrazně zdokonalena – Japonci začínají používat síť lidských vlasů jako síto, na které se lepila šablona. Později přechod k hedvábí. • Další pokrok v Evropě na počátku 20. století – Místo papírové šablony se začal používat vykrývací roztok • Sítotisk je i uměleckou metodou tvorby – Např. Andy Warholl – Nazývá se pak serigrafie 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Příprava na tisk • Předloha – Jako předloha poslouží CDčko s obrázkem, obrázek na

Příprava na tisk • Předloha – Jako předloha poslouží CDčko s obrázkem, obrázek na papíře, diapozitiv… • Šablona – Odborně označovaná jako Printon – do černé samolepící fólie se na plotteru vyřeže motiv a následně přelepí na průhlednou fólii – Nebo tisk laserovou tiskárnou přímo na fólii • Vysoké kvalitativní nároky na fólii i toner 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Příprava na tisk (2) • Síto – – Nanese se světlocitlivá emulze Přes přinton

Příprava na tisk (2) • Síto – – Nanese se světlocitlivá emulze Přes přinton se síto osvětluje Neosvětlené body síta se nevytvrdí a následně jdou vymýt Zbude jen motiv – body které propustí barvu skrz síto • Metoda přímého kopírování – V komoře s vysokofrekvenční výbojkou je diapozitiv přímo promítán na síto s emulzí – Komora sama ostří i exponuje – Vysoká efektivita a kvalita 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Technologie tisku • Samotný tisk už je jen mechanická záležitost – Na síto se

Technologie tisku • Samotný tisk už je jen mechanická záležitost – Na síto se rozlije barva a roztírá se stěrkou prázdnými oky síta na materiál • Při více barvách samozřejmě více sít – Při tónových přechodech se využije rastr (viz dříve) – Jemnost rastru je omezena hrubostí síta – Pro přesný soutisk více barev se požívají karusely • Podložka se pouze otáčí od barvy k barvě a nehrozí tak posunutí materiálu na podložce 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Uplatnění • Grafický sítotisk – plakáty, klíčenky, obaly diářů, zapalovače, karosérie aut, samolepící materiály…

Uplatnění • Grafický sítotisk – plakáty, klíčenky, obaly diářů, zapalovače, karosérie aut, samolepící materiály… • Technický sítotisk – CDčka, Obaly na kosmetiku, keramika, povrch lyží, hračky, přístrojová deska auta… • Sítotisk v textilním průmyslu – Reklamní trička, čepice, deštníky – Potisk celých pásů textilií 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Ofset vs. Sítotisk • Ofsetový tisk – Výhodný při velkých obratech • Delší přípravu

Ofset vs. Sítotisk • Ofsetový tisk – Výhodný při velkých obratech • Delší přípravu vyváží rychlý proces tisku – Vyšší kvalita tisku než u sítotisku – Omezen dané technologíí • Tisk jen na ploché materiály • Sítotisk – Vyplatí se při malých obratech • Obvykle se uvádí cca do 400 kusů – Nedocenitelný při netradičních materiálech • Skleničky, zapalovače, … 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Barevné laserové tiskárny • Laserové tiskárny mají již skoro 40 letou historii, avšak barevné

Barevné laserové tiskárny • Laserové tiskárny mají již skoro 40 letou historii, avšak barevné se objevily až v roce 1995 • Hodí se pro firemní provoz – Mají nižší náklady na tisk než inkoustové – Jsou rychlé – Mají vysoké pořizovací náklady, které se při velkém obratu ztratí – Firmy nepotřebují fotografickou kvalitu 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Jak to funguje • Základem je statická elektřina… – Laser osvětluje pozitivně nabitý válec

Jak to funguje • Základem je statická elektřina… – Laser osvětluje pozitivně nabitý válec a nabíjí body rastru negativně – Pozitivně nabitý toner se pak na rastru uchytí – Toner se přenese na ještě negativněji nabitý papír – Válec je opět celý pozitivně nabit • … a teplo – Před výstupem papíru je toner roztaven a splyne s papírem 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Jak to funguje (2) 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Jak to funguje (2) 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Laserová část systému • Vysoké nároky na přesnost • 3 části – Samotný laser

Laserová část systému • Vysoké nároky na přesnost • 3 části – Samotný laser (nehýbe se) • Emituje výboje – Pohyblivé zrcadlo • směruje paprsek – Soustava čoček • Ostří paprsek aby dopadl nerozostřený • Možnost použít místo laseru soustavu diod – Tiskárna pak má dané rozlišení (pro každý bod dioda) – Moc se nepožívá – nevalné výsledky 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Toner • Má 2 složky – Základem jsou zrnka barviva • Ta jsou nositeli

Toner • Má 2 složky – Základem jsou zrnka barviva • Ta jsou nositeli barevné informace – Barvivo je obalené v kouscích plastu • Ten se roztaví a přichytí barvivo na papír 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Inkoustové tiskárny • Jsou mladší než laserové (!), objevily se až v polovině 80.

Inkoustové tiskárny • Jsou mladší než laserové (!), objevily se až v polovině 80. let • Mají velice nízké pořizovací náklady – Mají vysoké rozlišení • Body až 50 -60 mikronů v průměru – Ale provoz je drahý – Výrobci tak občas nevydělávají na tiskárnách, ale na náplních do nich • tisková hlava integrovaná v náplni 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Jak to funguje • Na principu vystřikování miniaturních kapiček inkoustu – Hlava přejíždí nad

Jak to funguje • Na principu vystřikování miniaturních kapiček inkoustu – Hlava přejíždí nad papírem a vystřikuje kapičky inkoustu, zatímco papír se podsouvá pod hlavou – Kapičky jsou v řádu pikolitrů – 2 způsoby jak kapičky vystřelovat 1. Piezoelektricky 2. Termálně 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Jak zvýšit kvalitu tisku? • Zvýšit rozlišení – Skládaný tiskový bod • Jeden tiskový

Jak zvýšit kvalitu tisku? • Zvýšit rozlišení – Skládaný tiskový bod • Jeden tiskový bod tvoří více kapiček • Opticky zjemňuje obraz • Zvýšit barevnost – Přidáním dalších základních barev – světlé azurové a světlé purpurové, popř. světle černé, zelené, oranžové… – Více barev nutně znamená (stejně jako u profesionálních tiskáren) větší náklady 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk

Zdroje • Www. howstuffworks. com • www. grafika. cz • www. printing. cz •

Zdroje • Www. howstuffworks. com • www. grafika. cz • www. printing. cz • Mojí prezentaci najdete na: • www. vedro. unas. cz/Barevny. Tisk. ppt • www. vedro. unas. cz/Barevny. Tisk. htm 27. 12. 2005 Ondřej Dolejš – barevný tisk