Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK 5411 sayl

  • Slides: 3
Download presentation
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 82. maddesi "Kamu tüzel

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 82. maddesi "Kamu tüzel kişiliğini haiz ve mali özerkliğe sahip Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara'dadır. (bilgiler: BDDK’nın ana sayfası ve https: //www. sabah. com. tr/ekonomi/2016/06/01/bankacilik-duzenleme-vedenetleme-kurumu-bddk-nedir-bddknin-gorevleri isimli yazıdan alınmıştır)

 Kurumun Amacı: Kurumun öncelikli amacı, Bankacılık Kanununun uygulanmasını sağlamaktır.

Kurumun Amacı: Kurumun öncelikli amacı, Bankacılık Kanununun uygulanmasını sağlamaktır.

 BDDK Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer

BDDK Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin, kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleştirme, bölünmez, hisse değişimi ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, Yurt içi ve yurt dışı benzer kurumların katıldığı uluslararası mali, iktisadi ve mesleki teşekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat (uzlaşma) zaptı imzalamak, Kanunla verilen diğer görevleri yapmak, ile görevli ve yetkilidir.