Baltijas banku sektors un Hansabank Grupa Ingrda Blma

  • Slides: 45
Download presentation
Baltijas banku sektors un Hansabank Grupa Ingrīda Blūma Valdes priekšsēdētāja Ieva Fatjanova Starptautisko klientu

Baltijas banku sektors un Hansabank Grupa Ingrīda Blūma Valdes priekšsēdētāja Ieva Fatjanova Starptautisko klientu apakšnodaļas vadītāja 2006. gada 9. martā

Saturs • Reģiona apskats • Ekonomiskā vide • Baltijas banku sektors • Hansabank Grupa

Saturs • Reģiona apskats • Ekonomiskā vide • Baltijas banku sektors • Hansabank Grupa un Swedbank • Hansabanka – vēsture – Hansabanka un tirgus – panākumu faktori – nākotnes iespējas 2

Reģiona apskats Baltijas valstis – svarīgākie fakti Igaunija • Iedzīvotāji: 1, 35 milj. •

Reģiona apskats Baltijas valstis – svarīgākie fakti Igaunija • Iedzīvotāji: 1, 35 milj. • IKP pieaugums: 7, 8% • IKP uz iedzīvotāju: 6704 € • Moody’s A 1; Fitch A Latvija • Iedzīvotāji: 2, 31 milj. • IKP pieaugums: 8, 3% • IKP uz iedzīvotāju: 5358 € • Moody’s A 2; Fitch A- Lietuva • Iedzīvotāji: 3, 43 milj. • IKP pieaugums: 6, 7% • IKP uz iedzīvotāju: 5218 € • Moody’s A 3; Fitch A- Kopā Baltija • Iedzīvotāji: 7, 1 miljons • IKP: 38, 0 miljardi€ Hansabank Grupa • Ilgtermiņa noguldījumiem Moody’s A 1; Fitch A 3

Reģiona apskats Kultūras atšķirības* 1. Darbs 2. Atpūta 2. Ģimene 3. Izglītība 2. Izglītība

Reģiona apskats Kultūras atšķirības* 1. Darbs 2. Atpūta 2. Ģimene 3. Izglītība 2. Izglītība 3. Ģimene 1. Atpūta 1. Brīvais laiks 1. Labdarība 2. Mājas 2. Atpūta 2. Izglītība 3. Labdarība 3. Izklaide 3. Brīvais laiks *Avots: Berlīnes Sociālo pētījumu centra un Dublinas Ekonomikas un sociālo pētījumu institūta dati 4

Saturs • • • Reģiona apskats Ekonomiskā vide Baltijas banku sektors Hansabank Grupa un

Saturs • • • Reģiona apskats Ekonomiskā vide Baltijas banku sektors Hansabank Grupa un Swedbank Hansabanka – – vēsture Hansabanka un tirgus panākumu faktori nākotnes iespējas 5

Baltijas valstis Straujš IKP pieaugums, konverģence uz ES vidējo rādītāju 6

Baltijas valstis Straujš IKP pieaugums, konverģence uz ES vidējo rādītāju 6

Baltijas valstis Joprojām augsta inflācija 7

Baltijas valstis Joprojām augsta inflācija 7

Baltijas valstis Inflācija un eiro ieviešana • Pašlaik visas valūtas ir piesaistītas pie eiro

Baltijas valstis Inflācija un eiro ieviešana • Pašlaik visas valūtas ir piesaistītas pie eiro • Sākotnējie eiro ieviešanas termiņi – Igaunija un Lietuva – 2007. g. – Latvija – 2008. g. • Inflācija ir galvenais eiro ieviešanas plāna riska faktors visās 3 valstīs • Visas trīs valstis varētu paredzētajā laikā neizpildīt inflācijas kritēriju Inflācijas kritērija izpilde Valsts Kontroltermiņš Igaunija Latvija Lietuva 2006. gada maijs 2007. gada maijs 2006. gada maijs Kontrolvērtība 2, 7% - 2, 9% Mūsu prognoze 3, 8% - 4, 1% ~4% 2, 8% - 3, 0% 8

Baltijas valstis Ekonomiskā izaugsme nākotnē • Saglabāsies strauja ekonomikas izaugsme – Vidējā termiņā sagaidāms

Baltijas valstis Ekonomiskā izaugsme nākotnē • Saglabāsies strauja ekonomikas izaugsme – Vidējā termiņā sagaidāms vismaz 5, 5% IKP pieaugums, bet visdrīzāk tas varētu pārsniegt 6% • 2006. g. Baltijas valstis vēl aizvien būs visstraujāk augošās ekonomikas ES – Galvenais virzītājspēks būs eksports • Ražotāji turpinās ES tirgu apgūšanu, balstoties uz iepriekšējos gados veiktajām investīcijām – Izaugsmi atbalstīs arī iekšzemes pieprasījums (it īpaši Latvijā un Lietuvā) • Zemāks bezdarba līmenis un lielākas algas palielinās mājsaimniecību ienākumus, pieaugs valsts pabalstu apmērs 9

Baltijas valstis Makroekonomikas rādītāju prognožu kopsavilkums 2003 2004 2005 n 2006 p 6, 7%

Baltijas valstis Makroekonomikas rādītāju prognožu kopsavilkums 2003 2004 2005 n 2006 p 6, 7% 7, 2% 9, 7% 7, 8% 8, 3% 6, 7% 9, 5% 10, 5% 7, 3% 8, 4% 8, 0% 6, 5% 3. 0% 6. 2% 1. 2% 4. 1% 6. 7% 2. 7% 3. 9% 6. 1% 2. 8% -12. 7% -12. 9% -7. 2% -11. 0% -11. 6% -8. 0% -8. 8% -11. 3% -8. 5% IKP pieaugums Igaunija Latvija Lietuva Gada vidējais patēriņa cenu indekss Igaunija 1. 4% Latvija 2. 9% Lietuva -1. 1% Tekošais konts (% no IKP) Igaunija -12. 1% Latvija -8. 2% Lietuva -6. 6% 10

Latvija Ekonomikas struktūra IKP pa nozarēm: Ārējā tirdzniecība: Eksports, 2005 12 663 milj. eiro

Latvija Ekonomikas struktūra IKP pa nozarēm: Ārējā tirdzniecība: Eksports, 2005 12 663 milj. eiro faktiskās cenās* IKP uz vienu iedzīvotāju* 5358 € Imports, 2005 *Hansabankas prognoze, 2005 11

Ekonomiskās saites starp Latviju and Zviedriju • Zviedrija ir lielākais ārvalstu investors (20% no

Ekonomiskās saites starp Latviju and Zviedriju • Zviedrija ir lielākais ārvalstu investors (20% no visām ārvalstu tiešajām investīcijām Latvijā), 2005. g. septembra beigās kopējais investīciju apjoms sasniedza 270, 9 milj. € • Lielākie Zviedrijas uzņēmumi Latvijā (pēc investīciju apjoma 2006. g. janvāra beigās): – Forenings. Sparbanken AB (caur Hansapank): 116, 7 milj. € – – – Tele 2 Sverige AB: 71, 1 milj. € Skandinaviska Enskilda Banken AB: 52, 1 milj. € Rimi Baltic AB: 22, 4 milj. € Teliasonera AB: 12, 1 milj. € Ostermalm Property Investment Fund A: 11, 7 milj. € • Aktīva tirdzniecība ar Zviedriju: – 8% no kopējā eksporta (4. lielākais īpatsvars) – 5% no kopējā importa (6. lielākais īpatsvars) 12

Saturs • • • Reģiona apskats Ekonomiskā vide Baltijas banku sektors Hansabank Grupa un

Saturs • • • Reģiona apskats Ekonomiskā vide Baltijas banku sektors Hansabank Grupa un Swedbank Hansabanka – – vēsture Hansabanka un tirgus panākumu faktori nākotnes iespējas 13

Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektori Atšķirīgs tirgus dalībnieku skaits Kredītu tirgus daļas

Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektori Atšķirīgs tirgus dalībnieku skaits Kredītu tirgus daļas Latvija Igaunija 23 bankas – segmentēts tirgus 10 bankas – 2 dominējošās € 7, 8 mljrd € 6, 8 mljrd Lietuva 12 bankas € 5, 7 mljrd 14

Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektori Kreditēšana – līdzīgi izaugsmes tempi, atšķirīgi apjomi

Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektori Kreditēšana – līdzīgi izaugsmes tempi, atšķirīgi apjomi 15

Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektori Augsts nerezidentu noguldījumu īpatsvars Latvijā 16

Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektori Augsts nerezidentu noguldījumu īpatsvars Latvijā 16

Latvijas banku sektors ievēro visaugstākos standartus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā • Faktori, kas

Latvijas banku sektors ievēro visaugstākos standartus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā • Faktori, kas piesaista ārvalstu naudas ieplūdi – – – Attīstīts banku sektors Ģeogrāfiskais stāvoklis Valodu zināšanas • Normatīvie akti atbilst starptautiskajiem standartiem un ES normatīviem • Nesenās izmaiņas tiesību vidē (kopš 2005. g. jūnija) – Likumdevējs precīzi interpretējis noteikumu “pazīsti savu klientu” : 1. 2. 3. 4. – Privātpersonas - reālā labuma guvēja definīcija Sīka klientu saimnieciskās darbības dokumentācija Klienta līdzekļu legālas izcelsmes dokumentālie pierādījumi Iekšējo procedūru un kontroles prasības, lai identificētu neparastus un aizdomīgus darījumus Slēgti vairāku uzņēmumu un privātpersonu konti (izmaiņas skārušas galvenokārt nerezidentu kontus) 17

Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektori Labi peļņas rādītāji 18

Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektori Labi peļņas rādītāji 18

Saturs • • • Reģiona apskats Ekonomiskā vide Baltijas banku sektors Hansabank Grupa un

Saturs • • • Reģiona apskats Ekonomiskā vide Baltijas banku sektors Hansabank Grupa un Swedbank Hansabanka – – vēsture Hansabanka un tirgus panākumu faktori nākotnes iespējas 19

Swedbank Grupa pašlaik Iekšzemes tirgi, universālie bankas pakalpojumi Zviedrija - Förenings. Sparbanken Igaunija -

Swedbank Grupa pašlaik Iekšzemes tirgi, universālie bankas pakalpojumi Zviedrija - Förenings. Sparbanken Igaunija - Hansapank Latvija - Hansabanka Lietuva - Hansabankas Sadarbība/apvienības Norvēģija – 19, 5% līdzdalība Spare. Bank 1 Gruppen Somija – 9, 6% līdzdalība Aktia Citi tirgi, bankas pakalpojumu nišas Dānija - Swedbank filiāle Somija - Swedbank filiāle Norvēģija - Swedbank filiāle, investīciju bankas pakalpojumi caur First Securities (51%) Krievija – bankas pakalpojumi uzņēmumiem un līzings Maskavā, Kaļiņingradā un Sanktpēterburgā AK – Tirdzniecības finansēšana/investīciju pakalpojumi Londonā ASV - Tirdzniecības finansēšana/investīciju pakalpojumi un pakalpojumi uzņēmumiem Ņujorkā Luksemburga – bankas pakalpojumi turīgajiem izceļotājiem no Zviedrijas Ķīna – bankas pakalpojumi uzņēmumiem Šanhajā Japāna – pārstāvniecība Tokijā 20

Bankas operācijas Zviedrijā • 4, 3* miljoni privātpersonu • 240 000 uzņēmumu • Visplašākais

Bankas operācijas Zviedrijā • 4, 3* miljoni privātpersonu • 240 000 uzņēmumu • Visplašākais filiāļu tīkls • Vadošā telefonbanka un internetbanka • Spēcīgs zīmols • Izcili pamatrādītāji Aizdevumi 1. -2. vieta Hipotekārie kredīti Noguldījumi un investīcijas 1. Mājsaimniecību noguldījumi 1. Investīciju fondi 2. Indeksētās obligācijas 3. Apdrošināšana ar dinamisku ienākumu 1. Privātpersonu noguldījumi Darba algas un maksājumi 1. Ķlīringa maksājumu sistēma ar kartēm 1. Debetkartes 1. - 2. Tiešie darba algas pārskaitījumi *) 6 millj. , ieskaitot krājbankas Dati uz 2004. gada beigām 1. - 2. Žiro maksājumi 21

Hansabank Grupas apskats Hansabanka Baltijas valstīs un Krievijā, 2005. g. beigas Lielākā finanšu institūcija

Hansabank Grupas apskats Hansabanka Baltijas valstīs un Krievijā, 2005. g. beigas Lielākā finanšu institūcija Baltijas valstīs, aktīvi pārsniedz 15 miljardus €. Latvija Klienti kopā 657 276 t. sk. Internetbanka 435 602 Filiāles 70 Bankomāti 221 Kartes 649 870 Darbinieki 1 871 Kredītu tirgus daļa 24, 5% Lietuva 2 818 000 Klienti kopā t. sk. Internetbanka 543, 576 120 Filiāles Bankomāti 308 1 067 420 Kartes Darbinieki 2657 Kredītu tirgus daļa 26. 6% Igaunija 1 209 035 Klienti kopā t. sk. Internetbanka 645 849 Filiāles 96 Bankomāti 522 Kartes 948 459 Darbinieki 2 589 Kredītu tirgus daļa 48, 8% Krievija Klienti kopā t. sk. Internetbanka Filiāles** Kartes Darbinieki 471 81 1(Maskava) 44 129 * EE un LT aizdevumu tirgus daļas uz 30. 09. 2005 **Bankas operācijas - 1 (Maskavā); līzings (un aizdevumu pārvaldība) - 3 (Maskava, Sanktpēterburga, Kaļiņingrada). 22

Hansabank Grupas piedāvājums • Vienota klientu apkalpošana, gan aizdevumu izsniegšanā, gan cash management (finanšu

Hansabank Grupas piedāvājums • Vienota klientu apkalpošana, gan aizdevumu izsniegšanā, gan cash management (finanšu līdzekļu pārvalde) pakalpojumu sniegšanā • Vienota pieeja klientam, it īpaši riska novērtēšanas un riska cenošanas jomā • Plašs cash management produktu klāsts: – Maksājumi: iekšzemes, regulārie maksājumi, apvienotie maksājumu uzdevumi (faili), pārrobežu, Baltijas maksājumi, Grupas maksājumi – Ienākošo maksājumu risinājumi : karšu apstrāde, POS termināli, tiešā debeta rīkojumi, regulārie maksājumi, E-rēķini – Elektroniskie bankas pakalpojumi : vietējie elektronisko bankas pakalpojumu risinājumi – internetbankas un elektronisko norēķinu programma (uzstādīta uz klienta datora, darbojas off-line režīmā), SWIFT risinājumi – Likviditātes pārvaldes pakalpojumi: naudas koncentrēšana (cash pooling), īstermiņa noguldījumi, t. sk. automātiskie O/N depozīti, termiņnoguldījumi un vietējie ieguldījumu fondi, kā arī īstermiņa aizdevumi, ieskaitot overdraftu un faktoringu, kā arī ārvalstu valūtas riska pārvaldes pakalpojumi 23

Hansabank Grupas piedāvājums (turp. ) • Ilgtermiņa aizdevumi, aktīvu finansēšanas un tirdzniecības finansēšanas produkti

Hansabank Grupas piedāvājums (turp. ) • Ilgtermiņa aizdevumi, aktīvu finansēšanas un tirdzniecības finansēšanas produkti • Dzīvības apdrošināšana un pensiju fondi • Augsts individuālās apkalpošanas līmenis • Aktīvu un investīciju pārvalde 24

Kontaktpersonas Starptautisko klientu apkalpošana - Latvija 25

Kontaktpersonas Starptautisko klientu apkalpošana - Latvija 25

Kontaktpersonas Starptautisko klientu apkalpošana - Igaunija 26

Kontaktpersonas Starptautisko klientu apkalpošana - Igaunija 26

Kontaktpersonas Starptautisko klientu apkalpošana - Lietuva 27

Kontaktpersonas Starptautisko klientu apkalpošana - Lietuva 27

Krievija : Ziemeļu un Baltijas reģiona klientu nodaļa Dmitry Amelin Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona

Krievija : Ziemeļu un Baltijas reģiona klientu nodaļa Dmitry Amelin Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona klientu apakšnodaļas vadītājs Hansabank OAO 24 Sadovaya-Spasskaya iela, Maskava +7 495 777 63 75 Mikhail Pazaev Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona klientu apakšnodaļas vadītāja vietnieks Hansabank OAO 24 Sadovaya-Spasskaya iela, Maskava +7 495 777 63 77 www. hansabank. ru 28

Somija Norvēģija Tapio Aho Thomas Hojem Swedbank Finland Tālrunis : + 358 20 74

Somija Norvēģija Tapio Aho Thomas Hojem Swedbank Finland Tālrunis : + 358 20 74 69 100 Fakss : + 358 20 74 69 101 E-pasts : Tapio. [email protected] fi Swedbank Oslo Tālrunis : + 47 23 11 62 24 Fakss : + 47 23 23 80 01 E-pasts : Thomas. [email protected] no Zviedrija Dānija Ulf Hedendahl Jan Wedervang Reģionālais direktors Tālrunis : + 46 585 937 58 Fakss : + 46 723 70 65 E-pasts : Ulf. [email protected] com Swedbank Denmark Tālrunis : + 45 8897 9007 Fakss : + 45 8897 9025 E-pasts : Jan. [email protected] anken. dk Ingvar Andreasson Tālrunis : + 46 8 585 919 60 E-pasts : Ingvar. [email protected] com 29

Saturs • • • Reģiona apskats Ekonomiskā vide Baltijas banku sektors Hansabank Grupa un

Saturs • • • Reģiona apskats Ekonomiskā vide Baltijas banku sektors Hansabank Grupa un Swedbank Hansabanka – – vēsture Hansabanka un tirgus panākumu faktori nākotnes iespējas 30

Hansabankas vēsture Latvijā Galvenie pagrieziena punkti V 1992 Nodibināta banka Deutsche-Lettische Bank VI 1996

Hansabankas vēsture Latvijā Galvenie pagrieziena punkti V 1992 Nodibināta banka Deutsche-Lettische Bank VI 1996 Hansabanka pārņem 100% Deutsche-Lettische Bank akciju XI 1998 Apvienošanās ar Latvijas Zemes Banku II 2000 UBBV pārņemšana XII 2001 SIA Hanza Līzings iegāde XII 2002 Čipkaršu ieviešana – pirmā Skandināvijā un Baltijas valstīs 2002 Lielākā privātpersonu apkalpojošā banka V 2004 Pirmo reizi kļūst par lielāko kreditētāju valstī 2004 Pabeigta jaunās biroja ēkas būve IV 2005 Lielākā banka pēc aktīvu apjoma 2005 Uzņēmums ar vislabāko reputāciju* Latvijā 2006 Oficiālā Pasaules hokeja čempionāta banka * DDB Porter Novelli un Diena neatkarīga aptauja 31

Hansabanka – rādītāji labāki par tirgus vidējiem Apjomu pieaugums Aktīvu apjoma pieaugums (%) 1996=100

Hansabanka – rādītāji labāki par tirgus vidējiem Apjomu pieaugums Aktīvu apjoma pieaugums (%) 1996=100 HBA tirgus Noguldījumu apjoma pieaugums (% ) 1996=100 HBA tirgus Aizdevumu apjoma pieaugums (% ) 1996=100 HBA tirgus 32

Hansabanka – kļūst par lielāko banku Pārspēj konkurentus pēc aktīvu pieauguma Lielākie tirgus dalībnieki:

Hansabanka – kļūst par lielāko banku Pārspēj konkurentus pēc aktīvu pieauguma Lielākie tirgus dalībnieki: aktīvi, tirgus daļas (%) • 1997. g. - Hansabanka pēc aktīvu apjoma 6. vietu • 1998. g. - pēc apvienošanās ar Zemes Banku - Hansabanka pēc aktīvu apjoma ieņēma 3. vietu, tomēr aktīvi divas reizes mazāks nekā vadošām bankām • 2005. g. aprīlis - Hansabanka kļūst par aktīvu apjoma ziņā lielāko banku, pārspējot ilggadējo līderi Parex banku 33

Hansabanka – pieaug peļņa Galvenie rādītāji 2005. g. : Kapitāla atdeve 28, 7% Aktīvu

Hansabanka – pieaug peļņa Galvenie rādītāji 2005. g. : Kapitāla atdeve 28, 7% Aktīvu atdeve 2, 4% Izdevumu attiecība pret ienākumiem 45% Tīrā procentu ienākumu marža 2, 9% 34

Hansabanka – izcila izaugsme Galvenie rādītāji * 31. 12. 2000 35

Hansabanka – izcila izaugsme Galvenie rādītāji * 31. 12. 2000 35

Hansabanka – galvenie panākumu faktori • Klientu bāze – Pieaug straujāk nekā filiāles •

Hansabanka – galvenie panākumu faktori • Klientu bāze – Pieaug straujāk nekā filiāles • Mērķtiecīga izplatīšanas kanālu veidošana – 1999. g. - 32, 2005. g. – 70 filiāles • Hansa zīmola atpazīstamība – Sākot ar 1998. gadu, Hansa zīmola vērtības radīšanā ieguldīts daudz darba un investīciju – Iekšējie kontakti, mārketings, sabiedriskās attiecības un sponsorēšana ir devusi lieliskus rezultātus: –“Labākais Baltijas zīmols” – 2003. un 2004. g. –“Reputācijas līderis” – 2005. g. – Darbinieki izteikti identificē sevi ar savu uzņēmumu, augsta darbinieku apmierinātības pakāpe – Nosaukumam Hanza ir svarīgs vēsturiskais saturs, un šis fakts mūsdienās palīdz uzturēt mūsu zīmola jēdzienisko saturu. Pagātnē Hanza bija veiksmīga tirgotāju apvienība, un mēs esam veiksmīga Baltijas reģiona banka. 36

Hansabanka – galvenie panākumu faktori (turp. ) • Realizācijas efektivitāte – Konkrēti pārdošanas plāni

Hansabanka – galvenie panākumu faktori (turp. ) • Realizācijas efektivitāte – Konkrēti pārdošanas plāni – Mērķtiecīgas kampaņas • Apkalpošanas kvalitāte – 2001. gadā ieviests apkalpošanas kvalitātes standarts • Uzņēmuma organizācijas kultūra : – Uz rezultātiem orientēta – Atklāts vadības stils un atbildības uzticēšana darbiniekiem – Darbs komandā – Sevis salīdzināšana ar labākajām pasaules bankām 37

Hansabanka – mūsu vīzija Mēs vēlamies līdz 2008. gadam kļūt par labāko mūsdienīgas finanšu

Hansabanka – mūsu vīzija Mēs vēlamies līdz 2008. gadam kļūt par labāko mūsdienīgas finanšu institūcijas paraugu Eiropā Vārds “mūsdienīgs” mums nozīmē : • • Vadošās pozīcijas prioritāros biznesa virzienos Visu bankas pakalpojumu pieejamību vienuviet Aktīvu attālināto pakalpojumu izmantošanu Augstu klientu lojalitāti Pelnošāko uzņēmumu vietējā finansu sektorā Organizāciju, kas veicina un atbalsta inovācijas Labāko darba devēju Latvijā 38

Kredīti - nākotnes iespējas Neraugoties uz straujo izaugsmi, vēl tālu līdz Eiropas vidējiem rādītājiem

Kredīti - nākotnes iespējas Neraugoties uz straujo izaugsmi, vēl tālu līdz Eiropas vidējiem rādītājiem Kredīti/IKP Eirozona, 2005. g. jūnijs Joprojām tālu no eiro zonas vidējiem rādītājiem 39

Nākotnes iespējas – hipotekārie aizdevumi Hansabanka ir līdere privātpersonu hipotekārā kreditēšanā, un tas nosaka

Nākotnes iespējas – hipotekārie aizdevumi Hansabanka ir līdere privātpersonu hipotekārā kreditēšanā, un tas nosaka labvēlīgās turpmākās izaugsmes iespējas Hipotekārie aizdevumi/IKP Eirozona, 2005. gada jūnijs Hipotekāro aizdevumu tirgū pastāv izaugsmes iespējas! 40

Nākotnes iespējas –kartes un e-kanāli Vadošais stāvoklis, taču nākotnē vēl jaunas iespējas • Hansabanka

Nākotnes iespējas –kartes un e-kanāli Vadošais stāvoklis, taču nākotnē vēl jaunas iespējas • Hansabanka – līdere internetbankas pakalpojumu un maksājumu karšu jomā Izsniegtās bankas kartes, 2005. gada decembra beigas (tūkst. ) • Banku internetbankas lietotāji ( 2005) Lai sasniegtu ES līmeni, jāpieaug gan karšu skaitam, gan apgrozījumam 41

Nākotnes iespējas – uzkrājumu produkti Lielas izaugsmes iespējas – šī tirgus attīstība tikko sākusies

Nākotnes iespējas – uzkrājumu produkti Lielas izaugsmes iespējas – šī tirgus attīstība tikko sākusies • Hansabanka – pensiju fondu pārvaldes tirgus līdere Otrā līmeņa pensiju plāna aktīvi, 2005. gada decembra beigas Hansa pensiju fondu klientu skaits pārsniedz 258 tk un ir 33, 4% no kopējā tirgus • Dzīvības apdrošināšanas jomā – liela atšķirība no ES vidējiem rādītājiem Dzīvības apdrošināšanas prēmijas uz vienu iedzīvotāju (eiro) Dzīvības apdrošināšanas prēmijas/IKP ( %) *tajā skaitā veselības apdrošināšana un apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem 42

Kopsavilkums • Ekonomiskā vide – Baltija – visstraujāk augošās ekonomikas ES – Augstās inflācijas

Kopsavilkums • Ekonomiskā vide – Baltija – visstraujāk augošās ekonomikas ES – Augstās inflācijas dēļ visdrīzāk tiks atlikta eiro ieviešana – Konkurējošs un stingri reglamentēts banku sektors • Hansabanka – sekmīga izaugsme pagātnē – Lielākā un viscienījamākā Latvijas banka – Izplatīšanas kanāli, zīmols, realizācijas efektivitāte un pakalpojumu kvalitāte – galvenie panākumu faktori • Hansabanka – nākotnes iespējas un uzdevumi – Lai sasniegtu Eiropas vidējos rādītājus, ievērojami jāpalielina aizdevumu, noguldījumu un maksājumu karšu tirgus apjoms – Visās jomās gaidāma spēcīga konkurence – Apdomīga risku pārvaldība – Pievērst galveno uzmanību izaugsmei, paturot prātā efektivitāti – Gatava kopā ar Swedbank un tās partneriem apkalpot starptautiskos klientus • Hansabanka – Swedbank sastāvdaļa un vadošā banku grupa Baltijas reģionā 43

Hansabanka – 2006. gada pasaules hokeja čempionāta oficiālā banka 44

Hansabanka – 2006. gada pasaules hokeja čempionāta oficiālā banka 44

Paldies! 45

Paldies! 45