Balassi Blint 1554 1594 2004 sszelltotta VHI 2004

  • Slides: 22
Download presentation
Balassi Bálint 1554— 1594— 2004 Összeállította: VHI, 2004. október 11 -én

Balassi Bálint 1554— 1594— 2004 Összeállította: VHI, 2004. október 11 -én

Szülőhely l Balassi Bálint 1554. okt. 20 -án Zólyom várában született l családja református

Szülőhely l Balassi Bálint 1554. okt. 20 -án Zólyom várában született l családja református vallású

Balassi család l l apja: anyja: öccse: húgai: Balassi/a János báró Sulyok Anna Balassi

Balassi család l l apja: anyja: öccse: húgai: Balassi/a János báró Sulyok Anna Balassi Ferenc Anna és Mária

Bornemisza Péter l l l gazdag főnemesi származásának megfelelően kiváló nevelésben részesült tanult Nürnbergben,

Bornemisza Péter l l l gazdag főnemesi származásának megfelelően kiváló nevelésben részesült tanult Nürnbergben, de minden bizonnyal megfordult Padovában is tanítója az író és reformátor Bornemisza Péter (1535— 84)

Lengyelország l l 1569 -ben apját felségárulás vétkével perbe fogták és bebörtönözték. A család

Lengyelország l l 1569 -ben apját felségárulás vétkével perbe fogták és bebörtönözték. A család Lengyelországba menekült. Balassi János szökése után követte családját. l Itt készült Balassi első irodalmi műve, a Beteg lelkeknek való füves kertecske című vallásos elmélkedés fordítása.

Katonaélet l l l 1575 Balassi Gyulafehérváron Báthory István erdélyi fejedelem fogságába került a

Katonaélet l l l 1575 Balassi Gyulafehérváron Báthory István erdélyi fejedelem fogságába került a fejedelem fiaként kezelte a költőt Balassi részt vett Báthory lengyel királlyá választásán

Krakkó

Krakkó

Eger, Érsekújvár l 1579 -82 közt egri hadnagy (50 katona parancsnoka; várkapitány: Ungnád Kristóf)

Eger, Érsekújvár l 1579 -82 közt egri hadnagy (50 katona parancsnoka; várkapitány: Ungnád Kristóf) l 33 évesen: Érsekújvár (100 katona hadnagya, de felmentetik, mert beleszeret a várkapitány feleségébe) érvénytelenítik házasságát Júlia megözvegyül (Szép magyar komédia)

Az egri vár (képei)

Az egri vár (képei)

Júlia-ciklus l l l Balassi első fennmaradt verseit 1575 táján írta l szerelmi költészetének

Júlia-ciklus l l l Balassi első fennmaradt verseit 1575 táján írta l szerelmi költészetének legszebb versei az 1587 -es l Júlia-ciklusban verseinek ihletője, Losonczyl Anna (senhal: Julia) Ungnád Kristófhoz ment feleségül 1584 -ben feleségül vette unokatestvérét, Dobó Krisztinát a pápa vérfertőzés vádjával érvénytelenítette a házasságot felségsértéssel vádolták, mert elfoglalta felesége hozományát, Sárospatak várát

Szárkándy Anna l l 1589 -től Balassi Lengyelországban (Dembro vára) vendégeskedett Wesselényi Ferencnél Wesselényi

Szárkándy Anna l l 1589 -től Balassi Lengyelországban (Dembro vára) vendégeskedett Wesselényi Ferencnél Wesselényi feleségéhez (Szárkándy Annához) írta a Célia-verseket

Esztergom l 1591 -ben hazatért, részt vett a 15 éves háborúban l 1594. május

Esztergom l 1591 -ben hazatért, részt vett a 15 éves háborúban l 1594. május 30 -án Esztergom várában halt meg l halálát vérmérgezés okozta

A Balassi-versek csoportosítása 1. l Sokáig nem vették észre a kötetkompozíciót. Balassi verseit ekkor

A Balassi-versek csoportosítása 1. l Sokáig nem vették észre a kötetkompozíciót. Balassi verseit ekkor három csoportra osztották: l istenes (Szerb Antal), l szerelmes (Klaniczay Tibor), l vitézi (Toldy Ferenc). énekekre

A Balassi-versek csoportosítása 2. l A kompozíció felismerésekor a kutatók (Gerézdi Rabán) úgy gondolták,

A Balassi-versek csoportosítása 2. l A kompozíció felismerésekor a kutatók (Gerézdi Rabán) úgy gondolták, hogy Balassi 3 x 33 versből + 1 bevezető énekből álló gyűjteményt kívánt létrehozni, amelyben l 33 istenes vers után l 33 elegyes költemény, végül l 33 Julia-vers szerepelt volna.

A Balassi-versek csoportosítása 3. l A 3 x 33 -as elméletnek egyik változata la

A Balassi-versek csoportosítása 3. l A 3 x 33 -as elméletnek egyik változata la 2 x 33 -as elmélet (Kőszeghy Péter). Csak az elkészült verseket tartja a gyűjtemény részének: a költő versgyűjteményét megőrző Balassa-kódex prózai megjegyzése szerint ugyanis Balassi még csak 10 istenes énekkel készült el.

A Balassi-versek csoportosítása 2 -3. l A 2 x 33 -as és a 3

A Balassi-versek csoportosítása 2 -3. l A 2 x 33 -as és a 3 x 33 -as elméletek közös vonása: l hogy kiemelik a második 33 -as sorozatból a kilenc istenes éneket és a kilenc bejtet, l és a gyűjtemény, az ún. Maga kezével írt könyv utolsó darabjának az Ó, én édes hazám. . . kezedetű búcsúverset tekintik.

A Balassi-versek csoportosítása 4. l A legújabb (Fragmenta-)elmélet (Horváth Iván): l Balassi maga helyezte

A Balassi-versek csoportosítása 4. l A legújabb (Fragmenta-)elmélet (Horváth Iván): l Balassi maga helyezte el istenes és egyéb verseit a második 33 -as részbe, illetve utána, annak jeléül, hogy az élet hogyan borítja fel a költő kompozíciós terveit. (Ám ha összeszámoljuk, hogy a számozott, számozatlan és egyszerűen csak megemlített versekkel együtt hány énekről van szó a gyűjteményben, akkor éppen 100 verset találhatunk. A 100 -as szám a teljesség, az isteni tökéletesség szimbóluma, melynek rejtett jelenléte nem a feszes 3 x 33+1 -es emberi szerkesztésnek, hanem az isteni kegyelem adományának köszönhető. )

Balassi Bálint és Halas l l 1874: előkerül a Balassa-kódex 1879: Szilády Áron kiadja

Balassi Bálint és Halas l l 1874: előkerül a Balassa-kódex 1879: Szilády Áron kiadja BB egyházi és világi verseit Mit jelent a RMKT rövidítés?

A szerelmi költészet regiszterei alantas (trágár, groteszk nemi aktus; Janus Pannonius pornográf versei) virágének

A szerelmi költészet regiszterei alantas (trágár, groteszk nemi aktus; Janus Pannonius pornográf versei) virágének (metaforikus, társasági szavak, jelképek: virág-fájdalomhalál; Soproni virágének) magas irodalom (metaforikusság hiánya, isteni-misztikus szféra) ~ Júlia-versek pásztori idill (idealizált evilágiság, antik bukolika) ~ Szép magyar comoedia

Szakirodalom l l http: //magyarirodalom. elte. hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/balassi/bbpalya 1. htm http: //origo. hu/mindentudasegyeteme/horvathivan/20040510 horvath 7.

Szakirodalom l l http: //magyarirodalom. elte. hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/balassi/bbpalya 1. htm http: //origo. hu/mindentudasegyeteme/horvathivan/20040510 horvath 7. ht ml

Balassi-strófa Vitézek mi lehet /ez széles föld felett / szebb dolog az végeknél? Holott

Balassi-strófa Vitézek mi lehet /ez széles föld felett / szebb dolog az végeknél? Holott kikeletkor / az sok szép madár szól, / kivel ember ugyan él; Mezõ jó illatot, / az ég szép harmatot / ád, ki kedves mindennél.

Balassi-családfa l l l l l Balassi János (1518– 1577) felvidéki magyar főúr. Sulyok

Balassi-családfa l l l l l Balassi János (1518– 1577) felvidéki magyar főúr. Sulyok Anna a testvére Sulyok Sárának, az egri hős, Dobó István feleségének. Balassi Ferenc (1563– 1594) Balassi Bálint öccse. Dobó Ferenc az egri hős, Dobó István fia, Dobó Krisztina bátyja, Balassi Bálint unokatestvére. Losonczy Anna: a hős temesvári kapitány, Losonczy István leánya. Annának három férje volt, sorrendben: Báthory Miklós, Ungnád Kristóf és Forgách Zsigmond. Ungnád Kristóf egri kapitány majd horvát bán, Losonczy Anna második férje. Dobó Jakab (1562. március 22. – 1585. március 20. ) költő, vannak, akik neki tulajdonítják a Balassiénak is tartott Íme ez szívembe. . . töredékes kezdetű verset, és az Eurialus és Lucretia címen emlegetett széphistóriát. Dobó Krisztina Dobó István lánya, Balassi Bálint unokatestvére. Férjei időrendben: Várady Mihály, Balassi Bálint (érvénytelenítik a házasságukat), Pető Gáspár. Dobó István (1549– 1572) Eger hős várvédője. Felesége Balassi Bálint anyjának testvére. Készítsd el a Balassi-rokonok családfáját! Szorgalmi feladatként: Hány ágú és szintű saját családfát tudsz összeállítani?