B jak Bezpieczny N jak Niechroniony Jak pieszy

  • Slides: 21
Download presentation
B jak Bezpieczny N jak Niechroniony Jak pieszy powinien zachowywać się na drodze?

B jak Bezpieczny N jak Niechroniony Jak pieszy powinien zachowywać się na drodze?

Jak pieszy powinien zachowywać się na drodze? PIESZYM jest każda osoba, która znajduje się

Jak pieszy powinien zachowywać się na drodze? PIESZYM jest każda osoba, która znajduje się na drodze poza pojazdem, a także osoba prowadząca rower lub motocykl jak również osoba w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej. Pieszy jest uczestnikiem ruchu, co zobowiązuje go do przestrzegania przepisów. Osoby, które nie ukończyły 15 lat życia, poruszające się po drodze po za obszarem zabudowanym o zmierzchu, powinny używać elementów odblaskowych, zwiększających ich widoczność.

Obowiązkiem pieszego jest: korzystać z chodnika lub innej drogi (ścieżki) dla pieszych, ¡ korzystać

Obowiązkiem pieszego jest: korzystać z chodnika lub innej drogi (ścieżki) dla pieszych, ¡ korzystać z pobocza, gdy brak jest chodnika, ¡ korzystać z lewej strony drogi, jeśli nie ma chodnika, ¡ gdy nie ma chodnika, ani poboczy, pieszy może iść jezdnią jak najbliżej jej krawędzi i ustępować miejsca nadjeżdżającym pojazdom. ¡

Przekraczanie jezdni ¡ Jezdnia jest przeznaczona dla ruchu pojazdów i pieszy może z niej

Przekraczanie jezdni ¡ Jezdnia jest przeznaczona dla ruchu pojazdów i pieszy może z niej korzystać w sytuacjach koniecznych np. gdy zajdzie potrzeba przejścia na drugą stronę drogi. Aby ułatwić przekraczanie jezdni, wyznaczono specjalne miejsca zwane "przejściami dla pieszych", oznakowane znakami drogowymi.

¡ Piesi, będąc na przejściu, mają pierwszeństwo przed jadącymi pojazdami. Zanim jednak wejdziesz na

¡ Piesi, będąc na przejściu, mają pierwszeństwo przed jadącymi pojazdami. Zanim jednak wejdziesz na jezdnię, nawet na oznakowanym przejściu, powinieneś się zatrzymać na krawędzi chodnika, lub jezdni, spojrzeć w lewo, czy z tego kierunku nie nadjeżdża pojazd. Gdy nie ma w bliskiej odległości pojazdu popatrz w prawo, gdyż po przekroczeniu połowy jezdni, pojazd nadjeżdżający z prawej strony może Ci zagrozić. Jeśli prawej strony nikt nie nadjeżdża, jeszcze raz popatrz w lewo - droga wolna - przechodź.

¡ ¡ Pieszy może korzystać z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów, ale pod warunkiem,

¡ ¡ Pieszy może korzystać z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów, ale pod warunkiem, że w tym miejscu nie ma chodnika lub pobocza, i że pieszy, za wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, będzie ustępował miejsca jadącemu rowerzyście. W strefie zamieszkania, piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami na całej drodze.

¡ ¡ Kierowcy wiedzą, że na takich przejściach mogą spodziewać się pieszych i w

¡ ¡ Kierowcy wiedzą, że na takich przejściach mogą spodziewać się pieszych i w tych miejscach zachowują SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. Pieszy także powinien zawsze gdy przechodzi jezdnię zachować szczególną ostrożność. Jezdnie należy przechodzić równym krokiem, bez zatrzymywania się, cofania. Nie należy przebiegać jezdni. Gdyby w czasie przechodzenia nadjechał pojazd, podnieś rękę do góry. Jest to znak, że widzisz pojazd i prosisz o umożliwienie dokończenia przejścia.

Gdy w pobliżu nie ma wyznaczonego przejścia, jezdnię można przekroczyć zachowując szczególną ostrożność, jeśli:

Gdy w pobliżu nie ma wyznaczonego przejścia, jezdnię można przekroczyć zachowując szczególną ostrożność, jeśli: ¡ ¡ ¡ ustąpimy pierwszeństwa pojazdom, na tej drodze nie ma dużego natężenia ruchu pojazdów, przekraczamy jezdnię najkrótszą drogą, będziemy widoczni dla kierujących pojazdami i sami będziemy mieli dobrą widoczność czy nie nadjeżdżają pojazdy, nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa.

Niewidomy, podczas samodzielnego poruszania się po drodze, jest zobowiązany nieść w sposób widoczny białą

Niewidomy, podczas samodzielnego poruszania się po drodze, jest zobowiązany nieść w sposób widoczny białą laskę. ¡ Dzieci do lat 7 mogą korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła 10 lat. Przepis ten nie ma zastosowania w strefie zamieszkania. ¡

Nie wolno przechodzić jezdni: ¡ ¡ -w miejscach gdy odległość od wyznaczonego przejścia jest

Nie wolno przechodzić jezdni: ¡ ¡ -w miejscach gdy odległość od wyznaczonego przejścia jest mniejsza niż 100 m. bezpośrednio przed jadącym pojazdem, także na przejściu dla pieszych, na zakrętach, spoza stojących pojazdów, to jest w miejscach, gdy jesteśmy niewidoczni, z dostatecznej odległości dla kierujących, na drogach, gdzie znajduje się torowisko pojazdów szynowych lub jezdnie rozdzielone są pasem zieleni, poza wyznaczonymi przejściami.

¡ Jeśli przystanek komunikacji publicznej usytuowany jest na jezdni w postaci wysepki, która z

¡ Jeśli przystanek komunikacji publicznej usytuowany jest na jezdni w postaci wysepki, która z chodnikiem łączy przejście, przechodzenie z przystanku, dozwolone jest tylko po tym przejściu.

¡ Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze o dwóch jezdniach, przejście każdej

¡ Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze o dwóch jezdniach, przejście każdej jezdni jest odrębne, tzn. , że po przejściu jednej jezdni, aby wejść na drugą, trzeba zachować się tak, jak byśmy rozpoczynali przejście z chodnika.

 KOLUMNY PIESZYCH ¡ ¡ Kolumna pieszych może poruszać się tylko po prawej stronie

KOLUMNY PIESZYCH ¡ ¡ Kolumna pieszych może poruszać się tylko po prawej stronie drogi. Obok siebie w kolumnie mogą iść 4 osoby, pod warunkiem, że nie zajmują więcej niż połowy jezdni. Kolumny dzieci do lat 10 mogą poruszać się tylko dwójkami pod nadzorem osoby dorosłej i po chodnikach. Gdy nie ma chodnika, ani pobocza, kolumna taka może iść lewą stroną jezdni, tuż przy krawędzi (podobnie jak pojedynczy pieszy).

¡ ¡ W czasie mgły przepisy zabraniają ruchu kolumn pieszych po jezdni, za wyjątkiem

¡ ¡ W czasie mgły przepisy zabraniają ruchu kolumn pieszych po jezdni, za wyjątkiem kolumn wojskowych i policyjnych. Jeżeli przemarsz kolumny odbywa się w warunkach zmniejszonej przejrzystości, np. o zmroku, powinna ona być oznaczona światłem białym - skierowanym do przodu, i światłem czerwonym - skierowanym do tyłu.

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA Na niektórych przejściach dla pieszych ustawiona jest sygnalizacja świetlna. ¡ SYGNAŁ CZERWONY

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA Na niektórych przejściach dla pieszych ustawiona jest sygnalizacja świetlna. ¡ SYGNAŁ CZERWONY - zakazuje wejścia na jezdnię, SYGNAŁ ZIELONY - zezwala na przekroczenie jezdni. ¡

ZAPAMIĘTAJ: ¡ ¡ Gdy zapali się zielone światło, jeszcze nie wchodź na jezdnię. Spójrz

ZAPAMIĘTAJ: ¡ ¡ Gdy zapali się zielone światło, jeszcze nie wchodź na jezdnię. Spójrz w lewo, czy nie jedzie spóźniony pojazd. Gdy się upewnisz, że nikt nie jedzie - przechodź. Gdy zielone światło zaczyna migać - przyśpiesz kroku, bo za chwilę zapali się czerwone światło, a gdy stoisz na chodniku, nie wchodź na jezdnię.

Prezentacje przygotowały: Julia Krupa Magdalena Łukasiak

Prezentacje przygotowały: Julia Krupa Magdalena Łukasiak

Strony, z których korzystałyśmy: http: //www. sp 2 lancut. pl/d/k_rowerowa/piesi/ piesi. html https: //pl.

Strony, z których korzystałyśmy: http: //www. sp 2 lancut. pl/d/k_rowerowa/piesi/ piesi. html https: //pl. wikipedia. org/wiki/Ruch_drogowy http: //moto. wp. pl/kat, 1035805, title, Pieszy-na -drodze-wszystko-co-trzebawiedziec, wid, 15832692, wiadomosc. html? tic aid=116619