B 452 karyot Genetii 9 HAFTA 9 HAFTA

  • Slides: 10
Download presentation
B 452 Ökaryot Genetiği 9. HAFTA

B 452 Ökaryot Genetiği 9. HAFTA

9. HAFTA KONU(LAR) PROKARYOTIK VE ÖKARYOTİK ORGANİZMALARDA GEN İFADESİ ve KONTROLÜNÜN KIYASLANMASI

9. HAFTA KONU(LAR) PROKARYOTIK VE ÖKARYOTİK ORGANİZMALARDA GEN İFADESİ ve KONTROLÜNÜN KIYASLANMASI

Ökaryotik gen düzenlenmesi prokaryotlardan çok farklıdır • Ökaryotların kromozom yapısı taşıdığı proteinler ve gen

Ökaryotik gen düzenlenmesi prokaryotlardan çok farklıdır • Ökaryotların kromozom yapısı taşıdığı proteinler ve gen miktarı yönünden farklıdır.

PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK GEN İFADESİ KIYASLAMA; • Ökaryot genleri tarafından taşınır. birden fazla kromozom

PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK GEN İFADESİ KIYASLAMA; • Ökaryot genleri tarafından taşınır. birden fazla kromozom

PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK GEN İFADESİ KIYASLAMA; • Ökaryotik translasyon yer ve zaman yönünden transkripsiyondan

PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK GEN İFADESİ KIYASLAMA; • Ökaryotik translasyon yer ve zaman yönünden transkripsiyondan ayrıdır.

PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK GEN İFADESİ KIYASLAMA; • Ökaryotik transkriptler translasyon öncesi bir isleme tabii

PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK GEN İFADESİ KIYASLAMA; • Ökaryotik transkriptler translasyon öncesi bir isleme tabii tutulurlar.

PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK GEN İFADESİ KIYASLAMA; • Ökaryotik m. RNAların yarılanma prokaryotlardan daha uzundur.

PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK GEN İFADESİ KIYASLAMA; • Ökaryotik m. RNAların yarılanma prokaryotlardan daha uzundur. ömürleri

PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK GEN İFADESİ KIYASLAMA; • Prokaryotlarda kontrol transkripsiyon düzeyindedir. • Ökaryotlarda ise

PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK GEN İFADESİ KIYASLAMA; • Prokaryotlarda kontrol transkripsiyon düzeyindedir. • Ökaryotlarda ise bu durum translasyon düzeyindedir

PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK GEN İFADESİ KIYASLAMA; • Ökaryotlar çogunluk farklılaşmış hücrelerden olusmuştur. Bu durum

PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK GEN İFADESİ KIYASLAMA; • Ökaryotlar çogunluk farklılaşmış hücrelerden olusmuştur. Bu durum farklı organlarda aynı kromozom olmasına rağmen ifadenin farklılığını ortaya koymaktadır.

PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK GEN İFADESİ KIYASLAMA; • Ökaryot genleri tarafından taşınır. birden fazla kromozom

PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK GEN İFADESİ KIYASLAMA; • Ökaryot genleri tarafından taşınır. birden fazla kromozom