AZRBAYCAN RESPUBLKASI MALYY NAZRLY THE WORLD BANK FARABI

  • Slides: 40
Download presentation
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ NAZİRLİYİ THE WORLD BANK FARABI “Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üçün Maliyyə və

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ NAZİRLİYİ THE WORLD BANK FARABI “Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üçün Maliyyə və Mühasibatlıq Hesabatları” avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin təqdimatı 26. 05. 2016

Sistemin tarixçəsi § 1998 – Sistemin layihəndirilməsi § 2003 – SERP-in istifadəyə verilməsi §

Sistemin tarixçəsi § 1998 – Sistemin layihəndirilməsi § 2003 – SERP-in istifadəyə verilməsi § 2004 – SERP müəlliflik şəhadətnaməsi alır § 2006 – 2 -ci versiya § 2007 – 3 -cü versiya işıq üzü görür § 2008 – SERP 4. 0 § 2010 – SERP 5. 0 (Cloud)

SERP sisteminin üstünlükləri § Maliyyə və mühasibat uçotu hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartları və

SERP sisteminin üstünlükləri § Maliyyə və mühasibat uçotu hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları əsasında aparılması imkanı § Prosedur və hesabatların AR qanunvericiliyinə tam uyğunluğu § Vergilər Nazirliyi, DSMF və Xəzinədarlıq İdarəsi sistemləri ilə inteqrasiya § IFRS və IPSAS stand artlarına uyğun uçotun aparılması imkanı § Başqa təşkilatların informasiya sistemi ilə inteqrasiya imkanı § Universal və rahat istifadəçi mühiti § Çoxdilli interfeys - “ 3 plus” § Çoximkanlı funksional sazlanma § MS Office paketinə ixrac § Treninq materialları və təlimlər üçün video dərslər (26 video dərs)

SERP sisteminin modulları Maliyyə və Sistem Muhasibat inzibatçılığı uçotu modulu § Baş menyunun sazlanması

SERP sisteminin modulları Maliyyə və Sistem Muhasibat inzibatçılığı uçotu modulu § Baş menyunun sazlanması § İnterfeysin İnsan resursları və əmək haqqı modulu § Ştat cədvəli § Tabel § Bank sənədləri § Xəzinə sənədləri § Avans hesabatı § Əmək haqqı § Ödəniş tapşırığı § Əmrlər § Müqavilələr § Bildirişlər § Kadr hesabatları § Xəbərlər § Mal-material uçotu § Əsas vəsaitlər § Ezamiyyət səlahiyyətlər § Baş kitab § Şəxsi kartlar tərcüməsi § Hüquq və Maliyyə və Muhasibat uçotu modulu § Statistik məlumatlar § Hesabatlar § İcarə sənədləri § Xidmət sənədləri § Çıxarılma/Yerdəyişmə Büdcə modulu § Büdcənin planlaşdırılması və icrası Məlumat mübadiləsi modulu § Vergilər Nazirliyi ilə mübadilə § DSMF ilə mübadilə § Xəzinadarlıq hesabatları və sənədlərinin hazırlanması § Xəzinadarlıq sistemi ilə mübadilə

SERP sisteminin tətbiqi AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ NAZİRLİYİ THE WORLD BANK § Mövcud problemlərin həlli

SERP sisteminin tətbiqi AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ NAZİRLİYİ THE WORLD BANK § Mövcud problemlərin həlli və ERP-nin ″Bulud″da tətbiqi üçün “Büdcədən Maliyyələşən Təşkilatlar üçün Maliyyə və Mühasibat Hesabatları (FARABI)” layihəsi 21 may 2012 -ci il tarixindən tətbiq olunmağa başlanmışdır. § Məqsəd: Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üçün milli və beynəlxalq standartlara uyğun Müəssisə Resurslarının İdarə edilməsi sisteminin (ERP) yaradılması və tətbiqidir.

FARABI FF A A R R A A B B II inancial and ccounting

FARABI FF A A R R A A B B II inancial and ccounting eporting pplication for udgetary nstitutions «Büdcə Təşkilatları üçün Maliyyə və Mühasibatlıq Hesabatları» avtomatlaşdırılmış sistemi

FARABI layihəsi nədir? Maliyyə Nazirliyi və Dünya Bankı tərəfindən birgə həyata keçirilən “Korporativ və

FARABI layihəsi nədir? Maliyyə Nazirliyi və Dünya Bankı tərəfindən birgə həyata keçirilən “Korporativ və Büdcə Sektorunda Hesabatlılıq Layihəsi” Azərbaycanda mühasibatlıq islahatlarının həyata keçirilməsinə xidmət edir Bu layihə çərçivəsində 21 may 2012 -ci il tarixindən “Büdcə təşkilatları üçün Maliyyə və Mühasibatlıq Hesabatları (FARABI)” sisteminin yaradılması və tətbiqi üzrə işlər başlanmışdır Layihənin məqsədi: Büdcə təşkilatları üçün milli və beynəlxalq standartlara uyğun Müəssisə Resurslarının İdarə edilməsi sisteminin (ERP) yaradılması və tətbiqi

FARABI layihəsinin komponentləri § SERP - SINAM Müəssisə Resurslarının İdarə edilməsi sistemi § OBI

FARABI layihəsinin komponentləri § SERP - SINAM Müəssisə Resurslarının İdarə edilməsi sistemi § OBI - Oracle Analitik Hesabatlar sistemi § CLİX-LMS – Korporativ Təhsil və İnformasiya mübadiləsi - Təlimin İdarə olunma Sistemi § PKI - Elektron imza

FARABI layihəsinin arxitekturası Maliyyə Nazirliyi Büdcə Təşkilatı 1 XDM X-n in XDMX-nin şəb əkə

FARABI layihəsinin arxitekturası Maliyyə Nazirliyi Büdcə Təşkilatı 1 XDM X-n in XDMX-nin şəb əkə şəbəkəsi si əkə Büdcə Təşkilatı 2 . . . si XD n -ni MX şəb F A R A B I Hesabatlar İstifadəçi hesabı 1 İstifadəçi hesabı 2 … İstifadəçi hesabı N Mərkəzi Bank Ödənişlər və sənəd mübadiləsi Təchizatçı 1 Büdcə Təşkilatı N Ödənişlər Təchizatçı 2 . . . Hökumətin Vahid Xəzinə Hesabı Təchizatçı N

I mərhələ FARABI layihəsinin tətbiq olunduğu büdcə təşkilatlarının ümumi sayı 39 FARABI layihəsinin tətbiq

I mərhələ FARABI layihəsinin tətbiq olunduğu büdcə təşkilatlarının ümumi sayı 39 FARABI layihəsinin tətbiq olunduğu büdcə təşkilatlarının ümumi sayı 60 FARABI layihəyəsinə qoşulacaq büdcə təşkilatlarının ümumi sayı 300 FARABI layihəyəsinə qoşulacaq büdcə təşkilatlarının ümumi sayı 1000 (2012 - 2013) II mərhələ (2014 -2015) III mərhələ (2016 -2017) IV mərhələ (2017 -2020)

FARABI: Müəssisənin strukturu

FARABI: Müəssisənin strukturu

FARABI: Ştat cədvəli

FARABI: Ştat cədvəli

FARABI: Şəxsi kart

FARABI: Şəxsi kart

FARABI: Tabel

FARABI: Tabel

FARABI: Əmək haqqı

FARABI: Əmək haqqı

FARABI: Əmək haqqı Hesablama cədvəli

FARABI: Əmək haqqı Hesablama cədvəli

FARABI: Əsas vəsaitlər

FARABI: Əsas vəsaitlər

FARABI: Ödəniş tapşırığı

FARABI: Ödəniş tapşırığı

FARABI: Hesablar Planı

FARABI: Hesablar Planı

FARABI: Hesabatlar § İnsan resursları üzrə hesabatlar § Mühasibatlıq üzrə daxili hesabatlar § Vergilər

FARABI: Hesabatlar § İnsan resursları üzrə hesabatlar § Mühasibatlıq üzrə daxili hesabatlar § Vergilər Nazirliyinə və DSMF-yə təqdim olunan hesabatlar § Maliyyə Nazirlıyinə təqdim olunan hesabatlar § Müəssisə rəhbərləri üçün analitik hesabatlar § BI hesabatları

FARABI: Kadr hesabatları

FARABI: Kadr hesabatları

FARABI: Kadr üzrə analitik hesabatlar (BI)

FARABI: Kadr üzrə analitik hesabatlar (BI)

FARABI: Maliyyə üzrə hesabatlar

FARABI: Maliyyə üzrə hesabatlar

FARABI: Maliyyə üzrə hesabatlar

FARABI: Maliyyə üzrə hesabatlar

FARABI: Baş Kitab

FARABI: Baş Kitab

FARABI: Hesab üzrə dövriyyə

FARABI: Hesab üzrə dövriyyə

FARABI: Maliyyə üzrə analitik hesabatlar (BI)

FARABI: Maliyyə üzrə analitik hesabatlar (BI)

FARABI: Maliyyə üzrə analitik hesabatlar (BI)

FARABI: Maliyyə üzrə analitik hesabatlar (BI)

FARABI: Maliyyə üzrə analitik hesabatlar (BI)

FARABI: Maliyyə üzrə analitik hesabatlar (BI)

FARABI: Xəzinadarlıq sənədləri Xəzinadarlıq sistemi ilə inteqrasiya

FARABI: Xəzinadarlıq sənədləri Xəzinadarlıq sistemi ilə inteqrasiya

FARABI və XİİS sistemlərinin inteqrasiyası Təchizatçı 1 Maliyyə Nazirliyi si kə bə şə XD

FARABI və XİİS sistemlərinin inteqrasiyası Təchizatçı 1 Maliyyə Nazirliyi si kə bə şə XD Büdcə Təşkilatı 2 MX -ni n . . . şə bə kə nin MX- XD Büdcə Təşkilatı N si i kəs ə şəb F A R A B I Qisamüddətli öhdəlik sənədi Təchizatçı 2 Malların (iş və xidmətlərin) alışı sənədi . . . Kassa xərclərinin sifarişi sənədi Qabaqcadan ödənişlər üzrə qisamüddətli öhdəlik sənədi İstifadəçi hesabı 1 İstifadəçi hesabı 2 Təchizatçı N Qabaqcadan ödəniş üçün sifariş sənədi Ödənişlər nin XM XD Büdcə Təşkilatı 1 Ödəniş sənədləri … Mərkəzi Bank İstifadəçi hesabı N Öd ən Ödənişlər və sənəd mübadiləsi işl ər Hökumətin Vahid Xəzinə Hesabı

FARABI: Xəzinədarlığa təqdim olunan sənədlər Qisamüddətli öhdəlik sənədi QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİK SƏNƏDİ № 1297 Tarix

FARABI: Xəzinədarlığa təqdim olunan sənədlər Qisamüddətli öhdəlik sənədi QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİK SƏNƏDİ № 1297 Tarix Büdcə təşkilatının Xəzinə Hesab Kitabının №-si və adı 2177702 — 003125 10 Fevral 2014 Universitet (manat) Maliyyə (Xəzinədarlıq) orqanı tərəfindən doldurulur Büdcə təşkilatı tərəfindən doldurulur İstinad olunan uzun müd. öhdəlik sənədinin Təsdiqedici sənədin (müqavilə, ştat cədvəli, akt və s. ) Mal (iş və xidmətin) Təsnifat Qısamüddətli öhdəliyin Təchizatçı təşkilatın VÖEN-i Mövqeyi 1 2 3 9900003611 Adı №-si Tarixi Adı Ölçü vahidi Miqdarı Vahid dəyəri Cəmi Məbləğ 4 5 6 7 8 9 10 11 106, 86 1 10. 02. 20 Əməliyyat haqqı 14 Cəmi : Funksional İqtisadi 12 13 14 0451 15 Təqdir olunan məbləğ Sistem nömrəsi 16 282300 106, 86 bir yüz altı manat 86 qəpik Məbləğ yazı ilə: Büdcə təşkilatının rəhbəri: Maliyyə (Xəzinədarlıq) İdarəsinin rəisi: (imza) (adı, soyadı, atasının adı) Baş mühasib: Möhür yeri Fond Sistem №-si Büdcə proqramının kodu (imza) (adı, soyadı, atasının adı) Məsul işçi: Möhür yeri 17 Mövqeyi 18

FARABI: Xəzinədarlığa təqdim olunan sənədlər Mallarin alişi sənədi MALLARIN (İŞ VƏ XİDMƏTLƏRİN) ALIŞI SƏNƏDİ

FARABI: Xəzinədarlığa təqdim olunan sənədlər Mallarin alişi sənədi MALLARIN (İŞ VƏ XİDMƏTLƏRİN) ALIŞI SƏNƏDİ № 1285 Tarix 10 2177702 Büdcə təşkilatının Xəzinə Hesab Kitabının №-si və adı — Fevral 2014 Universitet 003125 (manat) Maliyyə (Xəzinədarlıq) orqanı tərəfindən doldurulur Büdcə təşkilatı tərəfindən doldurulur İstinad olunan qısamüd. Təsdiqedici sənədin adı (ə. h. cədvəli, öhdəlik sənədinin qaimə, forma № 2, akt, və s. ) 2 3 4 5 Cəmi məbləğ 12 13 14 15 1 0451 Vahidin dəyəri 6 7 8 9 10 11 10. 02. 2014 Əməliyyat haqqı ədəd 1 106, 86 Funksional təsnifat Bank kodu Təqdir olunan məbləğ MAS-ın sistem nömrəsi 16 17 18 19 282300 200189 İqtisadi təsnifat 106, 86 Cəmi: bir yüz altı manat 86 qəpik Məbləğ yazı ilə: Büdcə təşkilatının rəhbəri: Maliyyə (Xəzinədarlıq) İdarəsinin rəisi: (imza) (adı, soyadı, atasının adı) Baş mühasib: Möhür yeri vahidi Miqdarı Ölçü Tarixi Adı 1 9900003611 si Ödənişin forması Mal (iş və xidmətilər) № Adı Sistem №-Mövqeyi si Cəmi məbləğdən avansı bağıayacaq məbləğ Fond Təchizatçı təşkilatın VÖEN -i (imza) (adı, soyadı, atasının adı) Məsul işçi: Möhür yeri

FARABI: Xəzinədarlığa təqdim olunan sənədlər Kassa xərclərinin sifarişi sənədi KASSA XƏRCLƏRİNİN SİFARİŞİ № 1170

FARABI: Xəzinədarlığa təqdim olunan sənədlər Kassa xərclərinin sifarişi sənədi KASSA XƏRCLƏRİNİN SİFARİŞİ № 1170 Tarix Maliyyə (Xəzinədarlıq) orqanı 3 Fevral 2014 ________ kodu Sərəncamçı 2177771 — Universitet 003855 kodu və adı (manat) tarixi Təsnifat №-si Təsdiqedici sənədin adı Təchizatçı təşkilatın VÖEN-i 1 2 3 4 1400305751 ö/t 8 CƏMİ: Cəmi məbləğ Fond İnzibati 5 6 7 9606, 68 7 8 9 0451 282100 QEYD 10 doqquz min altı yüz altı manat 68 qəpik (imza) (adı, soyadı, atasının adı) Baş mühasib: Maliyyə (Xəzinədarlıq) İdarəsinin rəisi: (imza) (adı, soyadı, atasının adı) Məsul işçi: (imza) Möhür yeri İqtisadi 9606, 68 Məbləğ yazı ilə: Büdcə təşkilatının rəhbəri: Funksional (adı, soyadı, atasının adı)

FARABI: Xəzinədarlığa təqdim olunan sənədlər Qisamüddətli öhdəlik sənədi 327 QABAQCADAN ÖDƏNİŞLƏR ÜZRƏ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİK

FARABI: Xəzinədarlığa təqdim olunan sənədlər Qisamüddətli öhdəlik sənədi 327 QABAQCADAN ÖDƏNİŞLƏR ÜZRƏ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİK SƏNƏDİ № Büdcə təşkilatının Xəzinə Hesab Kitabının №-si və adı Universitet — (Valyuta növü_______) Büdcə təşkilatı tərəfindən doldurulur İstinad olunan uzun müd. öhdəlik sənədinin Sistem №-si Mövqeyi Təchizatçı təşkilatın VÖENi 1 2 3 2902766591 Maliyyə (Xəzinədarlıq) doldurulur Mal (iş və xidmətin) İqtisadi Təqdir olunan məbləğ 10 11 12 13 0451 211400 Ölçü vahidi Miqdarı Vahid dəyəri Cəmi məbləğ Fond Funksional 4 5 6 7 8 9 1 777, 00 3 ədəd Sistem nömrəsi Mövqeyi 14 777, 00 yeddi yüz yetmiş yeddi manat 00 qəpik Məbləğ yazı ilə: Büdcə təşkilatının rəhbəri: Maliyyə (Xəzinədarlıq) İdarəsinin rəisi: (imza) (adı, soyadı, atasının adı) Baş mühasib: (imza) (adı, soyadı, atasının adı) Məsul işçi: Möhür yeri tərəfindən Avans ödənişləri üzrə qısamüddətli öhdəliyin Büdcə proqramının kodu Adı Cəmi: Möhür yeri Təsnifat orqanı 15

FARABI: Xəzinədarlığa təqdim olunan sənədlər Ödəniş üçün sifariş sənədi QABAQCADAN ÖDƏNİŞ ÜÇÜN SİFARİŞ №

FARABI: Xəzinədarlığa təqdim olunan sənədlər Ödəniş üçün sifariş sənədi QABAQCADAN ÖDƏNİŞ ÜÇÜN SİFARİŞ № 328 13 Tarix Büdcə təşkilatının Xəzinə Hesab Kitabının №-si və adı İyun 2014 -ci il Universitet — (Valyuta növü______) Büdcə təşkilatı tərəfindən doldurulur İstinad olunan qısamüd. öhdəlik sənədinin Təsdiqedici sənədin (müqavilə, ştat cədvəli, akt və s. ) Maliyyə (Xəzinədarlıq) orqanı tərəfindən doldurulur Qabaqcadan ödəniləcək mal (iş və xidmətin) Təchizatçı təşkilatın VÖEN-i Sistem № -si Mövqeyi Adı №-si Tarixi Adı Ölçü vahidi Miqdarı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2902766591 HF Bank kodu Təqdir olunan məbləğ 10 11 12 13 14 15 16 777, 00 3 0451 211400 210027 Vahidin dəyəri Cəmi məbləğ İqtisadi təsnifatı Qabaqcadan ödəniş Ödənişin əməliyyatları forması üzrə sistem 17 777, 00 Cəmi: yeddi yüz yetmiş yeddi manat 00 qəpik Məbləğ yazı ilə: Büdcə təşkilatının rəhbəri: Maliyyə (Xəzinədarlıq) İdarəsinin rəisi: (imza) (adı, soyadı, atasının adı) Baş mühasib: Möhür yeri Fond Funksional təsnifatı (imza) (adı, soyadı, atasının adı) Məsul işçi: Möhür yeri 18

FARABI: XİİS - Ödəniş tapşırığı

FARABI: XİİS - Ödəniş tapşırığı

FARABI: Texniki dəstək məsələləri Servis qrupu və göstərilən xidmətlər § ERP sisteminin tətbiq olunduğu

FARABI: Texniki dəstək məsələləri Servis qrupu və göstərilən xidmətlər § ERP sisteminin tətbiq olunduğu təşkilatlarda sistemlə bağlı yaranan istənilən növ sualların operativ cavablandırılması, Proqram təminatına texniki dəstək § Verilənlər bazasının, sistem və tətbiqi proqram təminatının işlək vəziyyətinin təmin edilməsi, § Sistemin DATA MƏRKƏZİnin həm əsas, həm də köməkçi saytının avadanlıqlarının daimi işlək vəziyyətinin təmin edilməsi Avadanlığa texniki dəstək § Hər iki saytda, müntəzəm olaraq, təyin olunmuş qrafik əsasında texniki-profilaktik işlərin aparılması § ERP sisteminin qanunvericilikdə həyata keçirilən dəyişikliklər, istifadəçi rəyləri və təklifləri əsasında yenilənməsi və təkmilləşdirilməsinin həyata keçirilməsi § ERP sisteminin təkmilləşdirilmiş versiyasından istifadənin təmin olunması Sistemin inkişafı bloku § Sistemin hər bir təkmilləşdirilmiş versiyasına uyğun istifadəçi təlimatlarının yenilənləsi və onların istifadəçilərə çatdırılması § Sistem iştirakçıları istifadəçilərinə ERP sisteminin hər bir təkmilləşdirilmiş versiyasına uyğun təlim kurslarının keçirilməsi

FARABI: Texniki dəstək məsələləri Servis qrupu və göstəriləcək xidmətlər § Sistem iştirakçıları istifadəçilərinə sahələr

FARABI: Texniki dəstək məsələləri Servis qrupu və göstəriləcək xidmətlər § Sistem iştirakçıları istifadəçilərinə sahələr üzrə məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi § Sistem iştirakçıları istifadəçilərinə ERP üzrə təlim kurslarının keçirilməsi § Sistem iştirakçıları istifadəçilərinə mühasibatlıq kurslarının keçirilməsi Tədris Bloku § Sistem iştirakçıları istifadəçilərinə elektron imza texnologiyasından istifadə etməklə informasiya mübadiləsi üzrə təlim kurslarının keçirilməsi § ERP sistemininə yeni təşkilatların qoşulmasının təmin edilməsi Marketinq Bloku § ERP sisteminin tətbiq olunduğu hər bir təşkilatla xidmət müqaviləsinin bağlanması və bu müqavilələr üzrə təşkilatlar tərəfindən ödənişlərin vaxtlı-vaxtında aparılmasına nəzarətin təşkili § İnformasiya ehtiyatlarının informsiya sistemində olan sənədlər, elektron sənədlər və ya sənədlər toplusunun mühafizəsi, dayanıqlığı və fasiləsizliyinin təmin edilməsi § İnformasiya sisteminə və informasiya ehtiyatlarına sanksiyalaşdırılmamış müdaxilələrin qarşısının alınması Sistemin təhlükəsizliyi bloku § Sistem iştirakçılarının məlumatlarının texniki mühafizəsi məqsədilə həmin informasiya ehtiyatlarının əsas və ehtiyat surətlərinin saxlanılmasının təmin edilməsinə nəzarət § İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə məlumat mübadiləsinin XDMX-nın dayanıqlı rabitə və telekommunikasiya kanalları vasitəsilə aparılmasına nəzarətin təşkili,

Diqqətinizə görə təşəkkür edirik! B. Vahabzadə küç. , 9, AZ 1141, Bakı, Azərbaycan Tel:

Diqqətinizə görə təşəkkür edirik! B. Vahabzadə küç. , 9, AZ 1141, Bakı, Azərbaycan Tel: Fax: E-mail: URL: (994 12) 510 11 00 (994 12) 497 51 96 [email protected] net www. sinam. net