Azrbaycan Respublikas Goranboy rayon Abbasqululular knd mumi orta

  • Slides: 20
Download presentation
Azərbaycan Respublikası Goranboy rayon Abbasqululular kənd ümumi orta məktəbi Yusifova Ceyhunə Tahir qızı 28.

Azərbaycan Respublikası Goranboy rayon Abbasqululular kənd ümumi orta məktəbi Yusifova Ceyhunə Tahir qızı 28. 09. 2015 1

Düşünmək görməkdir (Onore de Balzak) HƏZM 28. 09. 2015 SİSTEMİ 2

Düşünmək görməkdir (Onore de Balzak) HƏZM 28. 09. 2015 SİSTEMİ 2

Standart: 2. 1. 1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir. 2. 1.

Standart: 2. 1. 1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji prosesləri izah edir. 2. 1. 3. İnsan orqanizmində baş verən bioloji proseslərə dair təcrübələr və riyazi hesablamalar aparır, nəticələrini ümumiləşdirir. Mövzu: Mədədə həzm Məqsəd: Mədədə baş verən bioloji prosesləri izah edir və mədədə baş verən bioloji proseslərə aid riyazi hesablamalar aparır və nəticələri ümumiləşdirir. İnteqrasiya: İş forması: Kollektiv , kiçik qrup İş üsulu: BİBÖ, əqli hücum, Venn dioqramı Resurs: Dərslik, plakat, Ppt, kompüter, proyektor, flipçat, marker 28. 09. 2015 3

http: //learningapps. org/display? v=pzz 7 e 49 v 501. BİLİRƏM 28. 09. 2015 İSTƏYİRƏM

http: //learningapps. org/display? v=pzz 7 e 49 v 501. BİLİRƏM 28. 09. 2015 İSTƏYİRƏM BİLƏM ÖYRƏNDİM 4

 • • • 28. 09. 2015 Həzm kanalı hansı hissələrdən ibarətdir? Üzvi və

• • • 28. 09. 2015 Həzm kanalı hansı hissələrdən ibarətdir? Üzvi və qeyri üzvi maddələr hansılardır? Dişlərin quruluşca neçə növü var? Dişlər haqqında nələri bilirsiz? Ağız boşluğunda qida hansı dəyişikliklərə uğrayır? Yeniyetmə və yaşlı insanların böyük azı düşlərinin nisbəti necədir? 5

 Sonra şagirdlərdən həzm sistemi haqqında nələri bilmək istədiklərini soruşuram. fikirlərini istəyirəm bilim hissəsinə

Sonra şagirdlərdən həzm sistemi haqqında nələri bilmək istədiklərini soruşuram. fikirlərini istəyirəm bilim hissəsinə yazırlar. TƏDQİQAT İnsanın SUALI: mədə bağırsağında həzm prosesi necə gedir və hansı dəyişikliklərə uğrayır? 28. 09. 2015 Şagirdlər 6

 • Şagirdlər qruplara bölünür. Qruplara ad verilir. • Amilaza • Pepsin • Ximozin

• Şagirdlər qruplara bölünür. Qruplara ad verilir. • Amilaza • Pepsin • Ximozin • Lipaza 28. 09. 2015 7

Şagirdləri öncədən meyarlarla tanış edirəm MEYAR QRUP Ümumiləşdir mə İzahetmə Əməkdaşlıq Vaxta qənaət Dinləmə

Şagirdləri öncədən meyarlarla tanış edirəm MEYAR QRUP Ümumiləşdir mə İzahetmə Əməkdaşlıq Vaxta qənaət Dinləmə Cəm Amilaza Pepsin Ximozin Lipaza 28. 09. 2015 8

Amilaza • Dərslikdən istifdə edərək udlaq , qida borusu və mədənin iş prinsipini uyğun

Amilaza • Dərslikdən istifdə edərək udlaq , qida borusu və mədənin iş prinsipini uyğun olaraq yazın və fikirlərinizi izah edin. • Yaşlı adamların 4 -nin birlikdə mədələrinin həcmi nə qədərdir? 28. 09. 2015 9

Pepsin Dərslikdən istifadə edərək mədəaltı vəzi və ödün funksiyalarını yazın və fikirlərinizi izah edin.

Pepsin Dərslikdən istifadə edərək mədəaltı vəzi və ödün funksiyalarını yazın və fikirlərinizi izah edin. Mədədə olan vəzlərdən saatda 250 ml mədə şirəsi ifraz olunarsa, qida mədədə qaldığı müddətdə mədəyə nə qədər mədə şirəsi ifraz olunmuş olar? 28. 09. 2015 10

1. Dərslikdən istifadə edərək nazik və yoğun bağırsağın iş prinsipini Venn dioqramında müqayisə edin.

1. Dərslikdən istifadə edərək nazik və yoğun bağırsağın iş prinsipini Venn dioqramında müqayisə edin. 2. Məsələni həll edin: Nazik bağırsağın ümumi uzunluğu 540 -720 sm olarsa, onda həmin adamın boyunun ölçüsü nə qədərdir. cavab Ximozin 28. 09. 2015 11

Lipaza Dərslik və digər mənbələrdən istifadə edərək qaraciyərin həzm prosesində olan rolunu izah edin.

Lipaza Dərslik və digər mənbələrdən istifadə edərək qaraciyərin həzm prosesində olan rolunu izah edin. 28. 09. 2015 12

Qruplar işlərini mübadilə etmək üçün flipçatları lövhəyə vurur və təqdimat edirlər. 28. 09. 2015

Qruplar işlərini mübadilə etmək üçün flipçatları lövhəyə vurur və təqdimat edirlər. 28. 09. 2015 13

. 1. Öd və mədəaltı vəzin həzmdə rolu nədən ibarətdir? 2. Nazik bağırsağın və

. 1. Öd və mədəaltı vəzin həzmdə rolu nədən ibarətdir? 2. Nazik bağırsağın və yoğun bağırsağın funksiyası nədir? 3. Mədə və nazik bağırsaqda hansı fermentlər var və hansı maddələrə təsir göstərir? 4. Mədə və ağız boşluğundakı mühit fərqi necədir və hansı maddələrin həzmində iştirak edir. 28. 09. 2015 14

http: //learningapps. org/display? v=p 7 fdhnozt 01 28. 09. 2015 15

http: //learningapps. org/display? v=p 7 fdhnozt 01 28. 09. 2015 15

http: //learningapps. org/display? v=ppq 138 i 6301 linkə vurmaqla sualları cavablandırın və video çarxı

http: //learningapps. org/display? v=ppq 138 i 6301 linkə vurmaqla sualları cavablandırın və video çarxı izləyin 28. 09. 2015

BİLİRƏM 28. 09. 2015 İSTƏYİRƏM BİLƏM ÖYRƏNDİM 17

BİLİRƏM 28. 09. 2015 İSTƏYİRƏM BİLƏM ÖYRƏNDİM 17

Yaradıcı tətbiqetmə və ev tapşırığı • Mövzuya uyğun yeni krassvord tərtib etmək və test

Yaradıcı tətbiqetmə və ev tapşırığı • Mövzuya uyğun yeni krassvord tərtib etmək və test nümunələri hazırlamaq. Necə qidalanaq ki, sağlam olaq mövzusunda esse yazmaq. 28. 09. 2015 18

Üsul-Şifahi və yazılı təqdimat ; VasitəMeyar cədvəli • Meyar: Ümumiləşdirmə, İzahetmə MEYAR QRUP Ümumiləşdir

Üsul-Şifahi və yazılı təqdimat ; VasitəMeyar cədvəli • Meyar: Ümumiləşdirmə, İzahetmə MEYAR QRUP Ümumiləşdir mə İzahetmə Əməkdaşlıq Vaxta qənaət Dinləmə Cəm Amilaza Pepsin Ximozin Lipaza 28. 09. 2015 19

Diqqətinizə görə təşəkkür 28. 09. 2015 20

Diqqətinizə görə təşəkkür 28. 09. 2015 20