AZRBAYCAN DL Mqsd 1 1 1 Dinldiyi sad

  • Slides: 16
Download presentation
AZƏRBAYCAN DİLİ. • Məqsəd: 1. 1. 1. Dinlədiyi • • sadə fikrin mahiyyətini şərh

AZƏRBAYCAN DİLİ. • Məqsəd: 1. 1. 1. Dinlədiyi • • sadə fikrin mahiyyətini şərh edir. 1. 2. 1. Müşahidə etdiyi əşya hadisələr haqqında və şəkillər üzrə danışır. 2. 1. 1. Rast gəldiyi yeni əşya və hadisələri adlandırır. Dərsin tipi: -İnduktiv. İnteqrasiya: Musiqi, Riyaziyyat, Təsviri incəsəsnət, Həyat bilgisi. İş üsulu: Beyin həmləsi. İş formasi: -Kiçik qrupla. Resurslar: plakar, kompyuter, şəkilli vərəqlər, meyvələr.

Tapmac a. Aldım bir dənə açdım min dənə.

Tapmac a. Aldım bir dənə açdım min dənə.

Nərmin nərgiz yığır.

Nərmin nərgiz yığır.

 • Nər + min 3 +3=6 Nər+ giz 3+3=6 Yı+ğır 2+3=5

• Nər + min 3 +3=6 Nər+ giz 3+3=6 Yı+ğır 2+3=5

Tədqiqat sualı. N səsi necə səsdir və sözün hansı hissəsində işlənir?

Tədqiqat sualı. N səsi necə səsdir və sözün hansı hissəsində işlənir?

Banan qrupu. Şəkilləri yapışdır və cümlə qur.

Banan qrupu. Şəkilləri yapışdır və cümlə qur.

Ananas qrupu. Çiçəyə ad qoy və rənglə.

Ananas qrupu. Çiçəyə ad qoy və rənglə.

Əncir qrupu. Sxemlərin müvafiq xanalarında –na, nan hecalarını yaz.

Əncir qrupu. Sxemlərin müvafiq xanalarında –na, nan hecalarını yaz.

Limon qrupu. Sözlərin hərf sxemində “N” hərfi olan xanaları rəngləyin, bir sözü cümlədə işlədin.

Limon qrupu. Sözlərin hərf sxemində “N” hərfi olan xanaları rəngləyin, bir sözü cümlədə işlədin.

Nar qrupu. Tərkibində “N” Hərfi olan sözləri seçib yapışdırın.

Nar qrupu. Tərkibində “N” Hərfi olan sözləri seçib yapışdırın.

! AFƏRİN

! AFƏRİN

Nəticə və ümumiləşdirmə. N hərfi samit səsdir, cingiltilidir sonor samitdir. N səsi sözün əvvəlində,

Nəticə və ümumiləşdirmə. N hərfi samit səsdir, cingiltilidir sonor samitdir. N səsi sözün əvvəlində, ortasında və sonunda işlənir.

Meyarlar Müşahidə etdiyi hadisələr haqqında Yeni əşya və hadisələri adlandırır Əməkdaşlıq Nəticə I Qrup

Meyarlar Müşahidə etdiyi hadisələr haqqında Yeni əşya və hadisələri adlandırır Əməkdaşlıq Nəticə I Qrup I IIQrup IV Qrup

Yaradıcı tətbiq etmə. N hərfinə aid əşyalar çəkin.

Yaradıcı tətbiq etmə. N hərfinə aid əşyalar çəkin.