Azrbaycan dili III Sinif Gndov knd mumi orta

  • Slides: 18
Download presentation
Azərbaycan dili III Sinif Gəndov kənd ümumi orta məktəbi Zeynalova Vüsalə Əjdər qızı ++

Azərbaycan dili III Sinif Gəndov kənd ümumi orta məktəbi Zeynalova Vüsalə Əjdər qızı ++

Tarix : 02 oktyabr 2015 – ci il Mövzu: Otuz altı, altı

Tarix : 02 oktyabr 2015 – ci il Mövzu: Otuz altı, altı

1. 1. 1 Dinlədiyi fikir ətrafında müzakirələrdə münasibətini bildirir. 2. 1. 3 Öyrəndiyi yeni

1. 1. 1 Dinlədiyi fikir ətrafında müzakirələrdə münasibətini bildirir. 2. 1. 3 Öyrəndiyi yeni söz və terminlərdən məqamında istifadə edir. 2. 2. 4 Mətndəki əsas fikri həyatla əlaqələndirir.

§Mətndə rast gəldiyi terminlərin mənşəyini (etimologiyasını) araşdırır. §Mövzu ilə bağlı fikirlər yürüdür. §Şeiri oxuyarkən

§Mətndə rast gəldiyi terminlərin mənşəyini (etimologiyasını) araşdırır. §Mövzu ilə bağlı fikirlər yürüdür. §Şeiri oxuyarkən əsər qəhrəmanının hiss və həyəcanını ifadə etmək üçün müvafiq səs tonundan istifadə edir. §Əsər qəhrəmanının emosional vəziyyətini və düşüncələrini öz sözləri ilə yazılı şəkildə ifadə edir.

Bilirəm İstəyirəm bilim Öyrəndim BİBÖ Suallar Müzakirə Debat `

Bilirəm İstəyirəm bilim Öyrəndim BİBÖ Suallar Müzakirə Debat `

TERMOMETR Dərslik İş vərəqləri

TERMOMETR Dərslik İş vərəqləri

İnsanlar xəstələnəndə ilk növbədə onların hərarətini ölçürlər. Deyə bilərsinizmi, bunun üçün nədən istifadə edilir?

İnsanlar xəstələnəndə ilk növbədə onların hərarətini ölçürlər. Deyə bilərsinizmi, bunun üçün nədən istifadə edilir? (BİBÖ cədvəli çəkilir, şagirdlərin termometr haqqında biliklərinin səviyyəsi yoxlanılır. ) Bilirəm Bilmək istəyirəm Öyrəndim

q. Termometrlə hərarəti necə ölçürlər? q. Termometrin içində qalxıb – enən maddənin adı nədir?

q. Termometrlə hərarəti necə ölçürlər? q. Termometrin içində qalxıb – enən maddənin adı nədir? q. Sağlam insanın bədən hərarəti neçə dərəcə olur? qİnsan xəstələndikdə onun hərarəti qalxır yoxsa enir? q. Termometr haqqında nə bilmək istərdiniz?

Tədqiqat sualı: Bəzi uşaqlar dərsə getməmək üçün özlərini xəstəliyə vururlar. Sizcə , onlar xəstə

Tədqiqat sualı: Bəzi uşaqlar dərsə getməmək üçün özlərini xəstəliyə vururlar. Sizcə , onlar xəstə görünmək üçün hansı hiylələrə əl atırlar? Tədqiqatın aparılması: Şagirdləri 2 qrupa bölürəm. Qrupları adlandırıram. Qruplara iş vərəqləri paylayıram.

“Dərsə hazırlıqlı olmasan da məktəbə getmək lazımdır. ” Bu fikri əsaslandərmaq üçün mümkün qədər

“Dərsə hazırlıqlı olmasan da məktəbə getmək lazımdır. ” Bu fikri əsaslandərmaq üçün mümkün qədər çox arqument yazın.

“Dərsə hazırlıqlı deyilsənsə, məktəbə getməyin mənası yoxdur” Bu fikri əsaslandırmaq üçün mümkün qədər arqument

“Dərsə hazırlıqlı deyilsənsə, məktəbə getməyin mənası yoxdur” Bu fikri əsaslandırmaq üçün mümkün qədər arqument yazın.

Bilirəm İstəyirəm bilim Öyrəndim

Bilirəm İstəyirəm bilim Öyrəndim

-Mətni 1 - ci şəxsin adından, yəni öz adınızdan yazın. - Termometri həkim olmadan

-Mətni 1 - ci şəxsin adından, yəni öz adınızdan yazın. - Termometri həkim olmadan istifadə etmək olarmı?

-Şeirin qısa məzmununu öz sözlərinizlə yazın. -Havanın və insanın hərarətini ölçmək üçün eyni termometrdənmi

-Şeirin qısa məzmununu öz sözlərinizlə yazın. -Havanın və insanın hərarətini ölçmək üçün eyni termometrdənmi istifadə olunur?

S/S Meyarlar 1. Şeirin qısa məzmununu öz sözləri ilə nəql edir. 2. Öz təxəyyülünü

S/S Meyarlar 1. Şeirin qısa məzmununu öz sözləri ilə nəql edir. 2. Öz təxəyyülünü yazıda əks etdirə bilir. 3. Orfoqrafik qaydalara və hüsnxət normalarına riayət edir. 4. Təqdimat edir. 5. Əməkdaşlıq edir. Günəş qrupu Səma qrupu

Diqqətinizə görə təşəkkürlər!

Diqqətinizə görə təşəkkürlər!