Az vodai szrsek vltozsai a korai nyelvi szrs

  • Slides: 22
Download presentation
Az óvodai szűrések változásai, a korai nyelvi szűrés fontossága Téglássy Adrienn, logopédus FPSZ II.

Az óvodai szűrések változásai, a korai nyelvi szűrés fontossága Téglássy Adrienn, logopédus FPSZ II. Kerületi Tagintézménye

A kommunikációról, nyelvfejlődésről A nyelv az emberek közötti kommunikáció eszköze. Alkalmazása meghatározó az ember

A kommunikációról, nyelvfejlődésről A nyelv az emberek közötti kommunikáció eszköze. Alkalmazása meghatározó az ember életében. Része a tanulás, ismeretszerzés folyamatának, a gondolatok kifejezésének. Meghatározó a környezettől kapott nyelvi minta. Olyan képességek birtokába jut a gyermek, melyek segítségével alkalmassá válik gondolatainak megformálására, átadására. Elsajátítása általában spontán történik, a fejlődés eredményeképpen tudunk anyanyelvünkön megszólalni, az elhangzott beszédet megérteni, felismerni. A modern, nyugati társadalmakban a nyelvi kifejezőképesség, a kommunikáció színvonala meghatározó lesz a gyermek fejlődésében, a felnőtté válás életminőségében.

A nyelvfejlődésről címszavakban Specifikus, csak emberre jellemző sajátosság. Elsajátításának sikeressége befolyásolja az alap kultúrtechnikák

A nyelvfejlődésről címszavakban Specifikus, csak emberre jellemző sajátosság. Elsajátításának sikeressége befolyásolja az alap kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) elsajátításának sikerességét, befolyásolja az iskolai sikerességet. Elsajátítása nem mindig problémamentes. Oka lehet organikus, funkcionális, pszichés és környezeti hatás. A méhen belüli magzati nyelv kialakulásával veszi kezdetét és egészen addig tart, amíg a nyelvnek konstruktívan kell alkalmazkodnia a mindennapi kommunikációs kihívásokhoz.

Mit jelent ez? 1. A nyelvi rendszer alapja 14 éves korig kialakul, de folyamatosan

Mit jelent ez? 1. A nyelvi rendszer alapja 14 éves korig kialakul, de folyamatosan változik attól függően, hogy a fiatal milyen nyelvi közegben van (szociális tényezők, iskolai környezet, társas kapcsolatok) 2. Amennyiben ebben az erőteljesen kognitív intervallumban a gyermek nyelvi fejlődésében akadályok jelentkeznek, meg fogja határozni a felnőttkori nyelvi kompetenciáját, mely hatással lesz a későbbi iskolaválasztásra, pályaválasztásra, idegen nyelv tanulásra, felnőtt, önálló életvezetésre, s majd saját gyermeke nyelvi kompetenciájára

A beszédindulás Fiúknál: két és fél éves kor Lányoknál: két éves kor Minimum 100

A beszédindulás Fiúknál: két és fél éves kor Lányoknál: két éves kor Minimum 100 szavas aktív szókincs Képesség az anyanyelvi szabályrendszerinti alkalmazására, egyszerű mondatok formálására Ebben az életkorban jellemzők a szókincsbeli eltérések

A szókincs fejlődése 1 -1, 5 év Min: 30 max. 230 szó 1, 5

A szókincs fejlődése 1 -1, 5 év Min: 30 max. 230 szó 1, 5 -2, 5 év Min 50 szó és szókombináció (raghasználat kezdete) 2, 5 - 3 év 900 -1000 szó 3 -4 év 590 -1600 szó „Miért? ” korszak – (élettani dadogás) 4 -5 év 2200 szó (összetett mondatok) 6 év 2800 -3000 szó Meghatározza: • öröklött adottságok • a gyermek szociokulturális háttere • A gyermekkel való foglalkozás

A nyelvfejlődési elmaradások életkor-specifikus kategóriái – Nyelvi késés 0 -4 év között -feltétele: -

A nyelvfejlődési elmaradások életkor-specifikus kategóriái – Nyelvi késés 0 -4 év között -feltétele: - 2 éves korban 50 -nél kevesebb aktívan használt szó, a szókapcsolatok hiánya - 3 éves korban az életkori átlagtól való elmaradás a lexika, a grammatika és a nyelvi kifejezés területén - többféle etiológia: értelmi elmaradás, hallássérülés, nyelvfejlődési zavar, autizmus

A nyelvfejlődési elmaradások életkorspecifikus kategóriái II. o Beszélt nyelvi zavarok (4 éves kortól) -

A nyelvfejlődési elmaradások életkorspecifikus kategóriái II. o Beszélt nyelvi zavarok (4 éves kortól) - feltételei: 4 éves kortól mérhető szignifikáns elmaradás igazolása egy sztenderdizált nyelvi teszttel - formái: receptív–expresszív, elsődleges–másodlagos o Írott nyelvi zavarok (kb. 7 éves kortól) - feltételei: első iskolaév második félévétől szignifikáns elmaradás igazolása egy sztenderdizált nyelvi teszttel

Mi a specifikus nyelvi zavar? o Definíció: - A SNYZ a nyelvi képességek jelentős,

Mi a specifikus nyelvi zavar? o Definíció: - A SNYZ a nyelvi képességek jelentős, szelektív elmaradása a kognitív és szenzoros funkciók életkornak megfelelő szintje mellett (Leonard 1988) Normál övezetbe tartozó IQ Ép hallás és beszédszervek Nincs neurológiai károsodás vagy pszichiátriai zavar o Gyakoriság 5 éves korban 7, 4% (Tomblin és mtsai 1997) o Tipikus tünetek Késői beszédindulás Szegényes szókincs Egyszerű mondatalkotás Beszédértési zavarok Gyakori társuló olvasás zavarok

A nyelvi zavarok pszichoszociális következményei o Viselkedés és személyiségzavarok Pszichiátriai rendelésre kerülő gyerekek >50%-ánál

A nyelvi zavarok pszichoszociális következményei o Viselkedés és személyiségzavarok Pszichiátriai rendelésre kerülő gyerekek >50%-ánál fel nem ismert nyelvi zavar (Cohen és mtsai, 1993) A receptív nyelvi zavarok prognózisa rosszabb: sikertelen érettségi, főleg fizikai munka (Mawhood, 2000) Egykori nyelvi zavart mutató gyerekek tinédzserkori problémái: figyelemzavarok és beilleszkedési zavarok (Snowling és mtsai, 2006). E problémák nem jelentkeznek azoknál, akiknél a beiskolázás előtt megszűnt a NYZ, sem azoknál, akiknek csak beszédzavaraik voltak. Autizmus spektrumzavar előfordulása 14 éves egykori NYZ-os fiatalok körében 3, 9% ( a tízszerese az általános aránynak), és sokaknak vannak enyhébb autisztikus tünetei (Conti- Ramsden és mtsai, 2006)

A nyelvfejlődési szűrés változása 4/2010. (I. 19. ) szakszolgálatokról OKM rendelet a pedagógiai 29.

A nyelvfejlődési szűrés változása 4/2010. (I. 19. ) szakszolgálatokról OKM rendelet a pedagógiai 29. § (1) A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését.

Módosított rendelet „(3) A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik

Módosított rendelet „(3) A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméves kori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéves kori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás, olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatát. (4) A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van. ”

A logopédiai szűrés szintjei Nyelvi késés szűrése - általános, minden gyermekre kiterjed 2; 0

A logopédiai szűrés szintjei Nyelvi késés szűrése - általános, minden gyermekre kiterjed 2; 0 éves korban védőnői hálózatban 3; 0 éves korban óvodai logopédiai ellátásban - etiológiai háttér, társuló fejlődési problémák tisztázása - logopédiai tanácsadást kísérő folyamatdiagnosztika Beszélt nyelvi zavarok szűrése - általános, minden gyermekre kiterjed 4; 0 -5; 11 éves kor között, ideálisan 4; 0 éves korban nyelvi késés előtörténete vagy friss gyanú - részletes nyelviprofil-felmérés - fejlesztést kísérő folyamatdiagnosztika Írott nyelvi zavarok szűrése - Pedagógus javaslata alapján , illetve beszélt nyelvi zavar előtörténete nyomán 1 -4. osztályban - Beszélt nyelvi zavarok elkülönítése

Mac. Arthur-Bates KOFA-3 Hároméves kori nyelvfejlődési szűrőeljárás (magyar adaptáció: Kas, Lőrik, Bertalan, 2014) Módszer:

Mac. Arthur-Bates KOFA-3 Hároméves kori nyelvfejlődési szűrőeljárás (magyar adaptáció: Kas, Lőrik, Bertalan, 2014) Módszer: szülő által kitöltendő kérdőív, kitöltési idő kb. 10 perc A vizsgált területek: Ø expresszív szókincs Ø nyelvtani komplexitás Ø nyelvtani produktivitás Ø nyelvi kommunikációs rutinok Életkori sáv: 2; 6 – 3; 6 év

Az ötévesek nyelvi szűrőeljárása

Az ötévesek nyelvi szűrőeljárása

A budapesti kísérleti év adatai Kilenc bp-i kerület összes logopédusa elvégezte a szűrést 2016.

A budapesti kísérleti év adatai Kilenc bp-i kerület összes logopédusa elvégezte a szűrést 2016. októbernovemberében Összesen kiadott kérdőív: 3655 Összesen beérkezett kérdőív: 2874, 78, 6% Kiszűrt gyermek: 368, 10. 1%

A logopédiai ellátás prioritása Reprezentatív mérések bizonyítják, hogy a kiszűrt gyermekek 12%-nál nyelvi zavar,

A logopédiai ellátás prioritása Reprezentatív mérések bizonyítják, hogy a kiszűrt gyermekek 12%-nál nyelvi zavar, artikulációs zavar és olvasászavar kockázata is fennáll. A korai intervenció segítheti őket a felzárkózásban, nehézségeik leküzdésében. A logopédiai ellátás fókuszában azoknak a gyerekeknek kell lenniük, akik a veszélyeztetett 12%-ba tartoznak.

Várható előnyös hatások A szülők figyelmét a gyermek nyelvi megfigyelésére irányítja, érzékenyíti őket a

Várható előnyös hatások A szülők figyelmét a gyermek nyelvi megfigyelésére irányítja, érzékenyíti őket a tudatos felelősségvállalásra, a gyermek segítésére. A gondozónők és óvodapedagógusok érzékenyebbek lesznek a nyelvfejlődési elmaradások felismerésére. Javul a logopédiai ellátás hatékonysága, nagyobb hangsúlyt kap a súlyosabb nyelvi elmaradások felismerése ellátása. A korai szűréssel és intervencióval megelőzhető a nyelvi zavar súlyosabb formáinak kialakulása, így a nyelvi hátrányok és következményeik jelentősen csökkenthetők

Források Kas Bence 2017. március 8 -i előadása a XXII. kerületi logopédiai konferencián Melegné

Források Kas Bence 2017. március 8 -i előadása a XXII. kerületi logopédiai konferencián Melegné Steiner Ildikó: Mit tegyek, ha nem beszél? Pléh, Kas, Lukács: A nyelvi fejlődés zavarai

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!